Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. U neemt de opvoeding van en de dagelijkse zorg voor een kind van andere ouders op u. De band met de biologische ouders wordt door adoptie verbroken.

Binnenlandse of buitenlandse adoptie

Er zijn 2 vormen van adoptie.

Buitenlandse adoptie

Buitenlandse adoptie is adoptie van een kind uit het buitenland. U moet aan diverse voorwaarden voldoen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichting Adoptievoorziening (SAV). Deze stichting verzorgt de algemene voorlichting  als het om adoptie gaat.

Binnenlandse adoptie

U kunt alleen een Nederlands kind adopteren als dat in het belang van het kind is. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een adoptie wordt uitgesproken door een rechter. U heeft hiervoor altijd de hulp nodig van een advocaat of het Juridisch Loket.

Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het vaak om partneradoptie. De nieuwe partner van één van de ouders adopteert dan het kind. De andere ouder moet minstens drie jaar samenleven met de ouder en minstens één jaar voor het kind hebben gezorgd.

Een uitzondering geldt voor duomoeders. Als één van hen een kind krijgt, kan de partner van de moeder direct na de geboorte een verzoek tot adoptie bij de rechtbank indienen. Ook kan er al een verzoek worden gedaan bij de rechtbank vóór de geboorte.

Meer informatie