In onze gemeente zijn er veel mogelijkheden om op agrarische bedrijven biogas te maken. Dit biogas is bruikbaar voor de industrie, maar kan ook gebruikt worden voor warmtenetten om woningen te verwarmen. Het is ook mogelijk biogas om te zetten naar aardgaskwaliteit en te transporteren via het aardgasnet.

Hoe maken we biogas?

Door het vergisten van mest ontstaat biogas. Dit kan met een kleinschalige mestvergister op het eigen bedrijf. Op deze manier maak je niet alleen duurzame energie, het helpt ook om de uitstoot van broeikassen uit de stal flink te verminderen.

Het biogas uit de mestvergister gaat via een eigen leidingnet naar degene die het gebruikt: de afnemer. Deze afnemer heeft alleen een ander soort verbrander nodig om het biogas te verbranden voor warmte. Wanneer er (nog) te weinig biogas beschikbaar is, kan dit eventueel gemengd worden met aardgas. Dit zorgt ervoor dat er minder aardgas nodig is.

BiogasHUB in Lochem

Het geheel van kleinschalige mestvergisters, het leidingnetwerk en de plek waar het biogas wordt gebruikt noemen we de BiogasHUB. In de gemeente Lochem zijn inmiddels 26 agrarische bedrijven actief bezig met de voorbereiding voor de productie van biogas. Ook agrarische ondernemers uit Hof van Twente hebben zich inmiddels aangesloten bij het initiatief.