Om te kunnen voldoen aan onze energievraag, verschijnen er steeds meer grote zonneparken en windmolens in ons landschap. Dit is in heel Nederland zichtbaar, maar ook in en rondom onze gemeente. Tussen 2018 en 2022 zijn er een flink aantal zonnevelden in onze gemeente geplaatst en in buurgemeenten verschijnen windmolens.

Maar in Lochem hebben wij op dit moment geen beleidskader voor grootschalige energie opwek (grote zonnevelden en windmolens). Daarom nemen we geen aanvragen in behandeling en is een vergunningstraject vanuit de gemeente niet mogelijk. Voor grote windmolens zou een vergunning vanuit de provincie wel mogelijk zijn. Als de landelijke milieunormen ten aanzien van windparken beschikbaar zijn gaan we aan de slag met een nieuw beleidskader grootschalige opwek.

Wel kunt u aan de slag met kleinschalige zonne-energie en kleinschalige windenergie.

Aan de slag met een beleidskader grootschalige energie opwek

In de toekomst zullen we wel een beleidskader voor grootschalige opwek gaan opstellen. We gaan dan rekening houden met een aantal dingen:

  • In 2020 is ons oude beleidskader zon geëvalueerd. De uitkomsten hiervan zullen we meenemen. Het eindrapport kunt u hier lezen: Evaluatie beleidskader zonne-energie
  • Het nieuwe normenkader voor grote windmolens. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats naar de gevolgen van grote windmolens op de omgeving. De uitkomsten hiervan nemen we mee.
  • Netcongestie: het is sinds half 2022 niet makkelijk om grote opwek projecten aan te sluiten op het stroomnet. Dit betekent dat een groot zonnepark of een grote windmolen wel gebouwd kan worden. Maar dat de stekker daarvan niet in het stopcontact kan, omdat er geen plaats is voor zoveel stroom op het stroomnet. Met een duur woord noemen we dit ‘netcongestie’. Netbeheerders werken er hard aan om dit op te lossen. Tot die tijd zal de opgewekte stroom direct moeten worden afgezet bij een gebruiker, moet worden opgeslagen of moeten worden omgevormd tot een energievorm die valt op te slaan. Denk daarbij aan waterstof of warmte.

Meer berichten over zonne-energie in de gemeente Lochem

  • Op www.lochem.nl/podcast kunt u luisteren naar een gesprek met de wethouders duurzaamheid en ruimte over de windmolens en zonneparken (oktober 2020).
  • In dit fimpje vertellen bewoners over zorgen en kansen door de overgang naar schone energie (jan 2021).