Het klimaat verandert en daar willen we wat aan doen. Om samen aan hetzelfde doel te werken, zijn er verschillende documenten geschreven. Zowel op landelijk niveau, als bij de provincie en de gemeente. Hieronder staan deze op een rijtje.

Klimaatakkoord

Om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen, is er het Klimaatakkoord. Hierin staan maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. De landelijke overheid heeft 49% minder broeikasgassen als doel gesteld. Het klimaatakkoord gaat niet alleen over duurzame energie of aardgasvrij wonen en leven. Ook voor de landbouw en mobiliteit zijn er doelen en afspraken.
Meer weten? Kijk dan op de website van het klimaatakkoord.

Gelders Klimaatplan & Gelders Energieakkoord

In Gelderland is er ook op provinciaal niveau naar duurzaamheidsdoelen gekeken. Gelderland streeft naar 55% minder broeikasgassen in 2030 binnen de provincie. In 2050 wilt de provincie neutraal zijn. Om dit te bereiken heeft de provincie een klimaatplan geschreven. Hierin staat geschreven hoe Gelderland van plan is deze doelen te halen. Het Gelders Klimaatplan leest u hier.

Daarnaast is er binnen Gelderland een samenwerkingsverband waar veel partijen bij zijn aangesloten. Dit heet het Gelders Energieakkoord. Doel van dit samenwerkingsverband is om over de grenzen van een tuin, gemeente of politieke beweging heen te kijken. Samen elkaar inspireren, helpen en versterken. Om zo stappen vooruit te zetten. Meer lezen over het Gelders Energieakkoord kunt u hier.

Coalitieakkoord

Ook in ons eigen coalitieakkoord 2022-2026 hebben we doelen opgenomen met betrekking tot het klimaat. Net zoals in het klimaatakkoord, streven wij naar klimaatneutraal in 2050. We zetten ons actief in om dit eerder te halen, maar gaan uit van datgene wat haalbaar is. Ons college ziet veel kansen in de samenwerking tussen inwoners. Een voorbeeld hiervan zijn de Buurt Energie Strategie├źn.

Lees hier het hele coalitieakkoord.