De gemeente geeft aan bepaalde categorieën organisaties een zogenaamde waarderingssubsidie. Deze subsidie geven we omdat we het waarderen dat de organisatie actief is in de Lochemse samenleving.

Subsidies voor een bepaald jaar moeten worden aangevraagd voor 1 oktober van het voorafgaande jaar. Dat betekent dat de subsidie voor 2020 moest worden aangevraagd voor 1 oktober 2019. Na deze datum nemen wij geen aanvragen voor 2020 meer in behandeling. Dat houdt ook in dat digitaal geen aanvragen meer kunnen worden ingediend.

In de loop van volgend jaar komt de mogelijkheid om digitaal aan te vragen voor het jaar 2021 weer beschikbaar. Via het huis-aan-huisblad en onze website zullen wij hier aan herinneren.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u daarover altijd contact met opnemen met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

Wat heb ik nodig?

In bepaalde gevallen is voor het berekenen van de subsidie het aantal leden nodig. Voor subsidie voor het jaar 2020 is dat het aantal leden op 1 januari 2019.

Wanneer vraag ik het aan?

Aanvragen voor subsidie over volgend jaar, moeten voor 1 oktober van dit jaar ingediend zijn. De subsidie wordt dan volgend jaar, in januari, uitbetaald.

Komt mijn vereniging in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor waarderingssubsidie, moet uw vereniging of organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De organisatie is gevestigd in de gemeente Lochem.
  2. De organisatie hoort tot één van de volgende categorieën:
    • Op het gebied van cultuur: accordeonverenigingen, zangkoren, muziekverenigingen.
    • Op het gebied van ouderen: ANBO en AKKU.
    • Op het gebied van jeugd: scouting, hervormde jeugdraad, open jongerenwerk Lochem.