De gemeente geeft aan bepaalde categorieën organisaties een zogenaamde waarderingssubsidie. Deze subsidie geven we omdat we het waarderen dat de organisatie actief is in de Lochemse samenleving.

Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidies voor een bepaald jaar moeten voor 1 oktober van het voorafgaande jaar zijn aangevraagd. Dat betekent dat de subsidieaanvraag voor 2024 voor 1 oktober 2023 bij ons binnen moet zijn. Na deze datum nemen wij geen aanvragen voor 2024 meer in behandeling. Het is niet meer mogelijk digitaal een aanvraag te doen.

In de loop van 2024 komt de mogelijkheid om digitaal aan te vragen weer beschikbaar. Dit is dan voor de subsidie 2025.  Via de Berkelbode en onze website zullen wij u hier aan herinneren

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Wat heb ik nodig?

In bepaalde gevallen is voor het berekenen van de subsidie het aantal leden nodig. Voor subsidie voor het jaar 2024 is dat het aantal leden op 1 januari 2023.

Wanneer vraag ik het aan?

Aanvragen voor subsidie over volgend jaar, moeten voor 1 oktober van dit jaar ingediend zijn. De subsidie wordt dan volgend jaar, in januari, uitbetaald.

Komt mijn vereniging in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor waarderingssubsidie, moet uw vereniging of organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De organisatie is gevestigd in de gemeente Lochem.
  2. De organisatie hoort tot één van de volgende categorieën:
    • Op het gebied van cultuur: accordeonverenigingen, zangkoren, muziekverenigingen.
    • Op het gebied van ouderen: AKKU.
    • Op het gebied van jeugd: scouting, hervormde jeugdraad, open jongerenwerk Lochem.