De gemeente geeft aan bepaalde categorieën organisaties een zogenaamde waarderingssubsidie. Deze subsidie geven we omdat we het waarderen dat de organisatie actief is in de Lochemse samenleving.

Aanvragen niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk om waarderingssubsidie aan te vragen (dit was mogelijk tot 1 oktober).  Zodra de mogelijkheid beschikbaar komt zult u via de website of het gemeentenieuws in de Berkelbode worden geïnformeerd.

Subsidies voor een bepaald jaar moeten voor 1 oktober van het voorafgaande jaar zijn aangevraagd. Dat betekent dat de subsidieaanvraag voor 2023 voor 1 oktober 2022 bij ons binnen moet zijn. Na deze datum nemen wij geen aanvragen voor 2023 meer in behandeling. Het is niet meer mogelijk digitaal een aanvraag te doen.

In de loop van 2023 komt de mogelijkheid om digitaal aan te vragen weer beschikbaar. Dit is dan voor de subsidie 2024.  Via de Berkelbode en onze website zullen wij u hier aan herinneren

Heeft u vragen? Neem gerust  contact met ons op.

Wat heb ik nodig?

In bepaalde gevallen is voor het berekenen van de subsidie het aantal leden nodig. Voor subsidie voor het jaar 2023 is dat het aantal leden op 1 januari 2022.

Wanneer vraag ik het aan?

Aanvragen voor subsidie over volgend jaar, moeten voor 1 oktober van dit jaar ingediend zijn. De subsidie wordt dan volgend jaar, in januari, uitbetaald.

Komt mijn vereniging in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor waarderingssubsidie, moet uw vereniging of organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De organisatie is gevestigd in de gemeente Lochem.
  2. De organisatie hoort tot één van de volgende categorieën:
    • Op het gebied van cultuur: accordeonverenigingen, zangkoren, muziekverenigingen.
    • Op het gebied van ouderen: AKKU.
    • Op het gebied van jeugd: scouting, hervormde jeugdraad, open jongerenwerk Lochem.