De gemeente geeft aan bepaalde categorieën organisaties een zogenaamde waarderingssubsidie. Deze subsidie geven we omdat we het waarderen dat de organisatie actief is in de Lochemse samenleving.

Aanvragen niet meer mogelijk

Het is niet meer mogelijk om waarderingssubsidie aan te vragen (dit was mogelijk tot 1 oktober 2021).  Zodra de mogelijkheid beschikbaar komt zult u via de website of het gemeentenieuws in de Berkelbode worden geïnformeerd.

Subsidies voor een bepaald jaar moeten worden aangevraagd voor 1 oktober van het voorafgaande jaar.

Dat betekent dat de subsidie voor 2022 moet worden aangevraagd voor 1 oktober 2021. Na deze datum nemen wij geen aanvragen voor 2022 meer in behandeling. Dat houdt ook in dat digitaal geen aanvragen meer kunnen worden ingediend.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u daarover altijd contact met opnemen met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

Wat heb ik nodig?

In bepaalde gevallen is voor het berekenen van de subsidie het aantal leden nodig. Voor subsidie voor het jaar 2022 is dat het aantal leden op 1 januari 2021.

Wanneer vraag ik het aan?

Aanvragen voor subsidie over volgend jaar, moeten voor 1 oktober van dit jaar ingediend zijn. De subsidie wordt dan volgend jaar, in januari, uitbetaald.

Komt mijn vereniging in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor waarderingssubsidie, moet uw vereniging of organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De organisatie is gevestigd in de gemeente Lochem.
  2. De organisatie hoort tot één van de volgende categorieën:
    • Op het gebied van cultuur: accordeonverenigingen, zangkoren, muziekverenigingen.
    • Op het gebied van ouderen: AKKU.
    • Op het gebied van jeugd: scouting, hervormde jeugdraad, open jongerenwerk Lochem.