Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedereen in onze gemeente. Dat is de inzet van het Lokale Sportakkoord. Partners zetten begin 2020 hun handtekening onder het akkoord. Het Sport- en beweegakkoord Lochem  (pdf, 7.512 KB) is een breed gedragen beweging waarin de gemeente, sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven samenwerken om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten. 

Kom met ideeën om sport en bewegen te stimuleren!

We zijn op zoek naar goede ideeën die helpen om alle inwoners van onze gemeente te laten bewegen en sporten. Daar hebben we uw hulp bij nodig. 

Weet u plekken in uw dorp die kansen bieden om te ontmoeten en bewegen? Of misschien heeft u een idee om iedereen, inclusief ouderen of mensen met een beperking, te betrekken bij uw sport? Pak de bal op en zoek partners die kunnen helpen om uw idee werkelijkheid te maken. Als uw idee geselecteerd wordt, helpt de gemeente u om hier handen en voeten aan te geven.

Partners van het Sport- en beweegakkoord

 • Adviesraad Sociaal Domein
 • Adviseur Lokale Sport
 • Bartimeus Onderwijs
 • Buurtvereniging ‘t Hamland
 • Coördinator Brede School
 • SWL
 • Dorpsraad Laren (Wakker Laorne)
 • Fitness & Fysiotherapie Sjàhto
 • Gemeente Lochem
 • GGD / Adviseur Gezondheidsbevordering &  Adviseur Gezonde Werkvloer
 • Hockeyclub Gorssel-Epse
 • JOGG-regisseur  
 • Leussinkbad Laren
 • Lochemse Hockeyvereniging
 • LWC de Paaschberg
 • Nijha
 • OBS Julianaschool/Beatrixschool
 • OBS Nettelhorst/Vennegotte
 • OVERA Almen
 • Plaatselijk Belang Harfsen- Kring van Dorth
 • Scholengroep Gelderveste
 • SKBG
 • Sportclub Eefde
 • Sportclub Lochem
 • Sportcoach
 • Sportraad Lochem
 • Staring College
 • Stichting Accommodaties Eefde
 • Stichting Poolster
 • Stichting Quo Vadis Stichting
 • speeltuin Exel
 • Stichting Welzijn Lochem
 • Sutfene
 • SV Almen
 • SWL
 • ‘t Baken
 • VCBO Lochem-Laren
 • Verenigingsondersteuner SWL
 • Volleybalvereniging Avanti 
 • Volleybalvereniging Forza (Harfsen/Laren)
 • Vrijwilligerscentrale SWL
 • Way to Fit
 • Zwembad de Beemd
 • Zorgcombinatie Marga Klompe
 • Zorggroep Sint Maarten

*) genoemde partijen hebben meegedacht in het voortraject en aangegeven een bijdrage te willen leveren. Andere organisaties zijn van harte welkom om aan te sluiten.