Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedereen in onze gemeente. Dat is de inzet van het Lokale Sportakkoord. Partners zetten begin 2020 hun handtekening onder het akkoord. Het Sport- en beweegakkoord Lochem (pdf, 7.512 KB)  is een breed gedragen beweging waarin de gemeente, sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven samenwerken om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten. 

Bekijk het filmpje op Youtube

Kom met ideeën om sport en bewegen te stimuleren!

We zijn op zoek naar goede ideeën die helpen om alle inwoners van onze gemeente te laten bewegen en sporten. Daar hebben we uw hulp bij nodig. 

Weet u plekken in uw dorp die kansen bieden om te ontmoeten en bewegen? Of misschien heeft u een idee om iedereen, inclusief ouderen of mensen met een beperking, te betrekken bij uw sport? Pak de bal op en zoek partners die kunnen helpen om uw idee werkelijkheid te maken. Als uw idee geselecteerd wordt, helpt de gemeente u om hier handen en voeten aan te geven.