De culturele sector in Lochem heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld. Er is sprake van een gevarieerd en mooi aanbod en van een groot en betrokken netwerk.

Cultureel ontwikkelen, ontmoeten en vitaal blijven

De cultuurvisie van de gemeente Lochem ‘Kijk op cultuur (pdf, 568 KB) ’ is in 2016 opgesteld, samen met inwoners en culturele organisaties. Met het vaststellen van de cultuurvisie heeft de raad de speerpunten op cultuurgebied, in de vorm van zes ambities, in het gemeentelijk beleid vastgelegd. Het biedt inwoners kans om zich cultureel te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en langer vitaal te blijven.

Versterken van culturele infrastructuur

Het college heeft op 11 april 2023 het ’Kijk op cultuur uitvoeringsplan 2023 en verder (pdf, 951 KB) ’ vastgesteld. Dit uitvoeringsplan geeft bestaande en nieuwe culturele partners duidelijkheid over de bijdrage die ze van de gemeente kunnen verwachten. De ambities uit de cultuurvisie zijn gekoppeld aan het versterken van de culturele infrastructuur in de regio Stedendriehoek, aan een regionaal Cultuur en Erfgoedpact en aan lokale culturele initiatieven en activiteiten.