Culturele activiteiten laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen

Culturele activiteiten worden laagdrempeliger en voor iedereen toegankelijk. Zo kunnen meer inwoners deelnemen aan culturele activiteiten en krijgt iedereen kans zich te ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en langer vitaal te blijven. Dat is het uitgangspunt van het uitvoeringsplan Kijk op cultuur (pdf, 805 KB) . Dat plan geeft richting aan de visie Kijk op cultuur (pdf, 632 KB) . Op 12 december heeft het college ingestemd met het uitvoeringsplan.

Inwoners, culturele partners en scholen hebben een bijdrage geleverd aan het uitvoeringsplan Kijk op cultuur. Inwoners hebben bijgedragen door deel te nemen aan een enquĂȘte. Culturele organisaties en scholen hebben meegedacht tijdens interactieve sessies. Tenslotte is het conceptuitvoeringsplan met culturele organisaties besproken tijdens een aantal korte bijeenkomsten Koffie met Cultuur. Uit het interactieve proces kwam naar voren dat samenwerking tussen culturele organisaties, het afstemmen van culturele netwerken en educatie onmisbaar zijn als je het culturele landschap wilt ontwikkelen.

Aandachtspunten

Deze aandachtspunten zijn benoemd in het uitvoeringsplan. Ook zijn daarin de ambities op het gebied van cultuur gekoppeld aan de subsidieregeling voor incidentele culturele activiteiten en aan de werkzaamheden van de drie grote culturele organisaties: Schouwburg Lochem, Graafschap Bibliotheken en Muzehof.

Gemeente participeert, faciliteert en stimuleert

Cultuur is een belangrijke motor voor ons welzijn. Het uitvoeringsplan Kijk op cultuur geeft een basis waarop de komende jaren verder gebouwd kan worden. De gemeente wil bij de ontwikkeling van het culturele landschap  graag participeren, faciliteren en stimuleren. Op die manier bepaalt zij samen met de samenleving hoe cultuur in de gemeente Lochem verder vorm krijgt.