Jeugdige inwoners moeten op een makkelijke manier kunnen kennismaken met sport en cultuur. Dat is onze visie. Om dit te realiseren, heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal maatschappelijke partners, zoals onderwijs, jongerenwerk, culturele organisaties en sportverenigingen.

Wat wil de gemeente bereiken?

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren tijdens en na schooltijd zoveel mogelijk met sport en cultuur in aanraking komen. We stimuleren dat door:

  • meer brede scholen met sport- en cultuuraanbod (primair en voortgezet onderwijs) te ontwikkelen
  • sportverenigingen een rol in het onderwijs te geven
  • dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen te promoten
  • jeugd tot 18 jaar te stimuleren om vertrouwd te raken met één of meer kunst- en cultuurvormen en actieve kunstbeoefening.

Combinatiefunctionarissen

Combinatiefunctionarissen ondersteunen de scholen. Combinatiefunctionarissen zijn mensen die sport en cultuur stimuleren binnen en buiten schooltijd en werken bij verschillende maatschappelijke partners (bibliotheek, welzijnsinstelling, muziekschool). Het gaat om de volgende functies: mediacoaches, een sportcoach, een verenigingscoach, een cultuurcoach, een coördinator brede school en jeugdcoaches.

Wat doen de combinatiefunctionarissen?

Een sportcoach organiseert bijvoorbeeld sportkennismakingslessen samen met sportverenigingen. Een verenigingscoach onderhoudt vooral contact met de verenigingen en ondersteunt ze met advies. De onderwijscultuurcoach zorgt in overleg met de school voor een aanvullend cultuur-, muziek- en kunstaanbod aan op school.

Wat doet de gemeente?

De gemeente levert een belangrijke financiële bijdrage. Hiervoor krijgt ze een subsidie van het Rijk. De gemeente bespreekt jaarlijks met partners de voortgang op de gestelde doelen.

Meer weten?

Vraag op de school van uw kind hoe zij combinatiefunctionarissen gaan inzetten. Of neem contact op met Ilse Wonink, coördinator Brede School bij Stichting Welzijn Lochem, via (0573) 29 70 00 of i.wonink@welzijnlochem.nl.