In de gemeente Lochem is een aantal plaatsen aangewezen voor het tijdelijk (twee weken) ophangen van spandoeken. U kunt toestemming vragen om spandoeken op te hangen rond bepaalde acties of een evenement. U bent zelf verantwoordelijk voor het ophangen en verwijderen van de doeken en aansprakelijk voor eventuele schade. Het kost € 69,30 per aaneengesloten periode. De aanvraag ontvangen wij graag uiterlijk vier weken voor de gewenste plaatsingsdatum.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Waarvoor kan ik spandoeken ophangen?

U kunt spandoeken ophangen voor acties en evenementen. Voorbeelden van acties zijn (landelijke) collecteweken, verkeersveiligheidsacties enz. De actie moet altijd voor een goed doel of algemeen belang zijn, dus niet voor een reclameactie van winkeliers of bedrijven.

Wat zijn de regels voor het ophangen?

De belangrijkste regel is dat door het ophangen van de spandoeken het verkeer niet onveilig wordt. Verder mag alleen op door de gemeente aangewezen locaties voor de duur van maximaal twee weken een spandoek worden opgehangen.