In de gemeente Lochem is een aantal lichtmasten aangewezen als mediapaal. U kunt toestemming vragen om rond deze mediapalen sandwich- of driehoeksborden te plaatsen. Met deze borden mag u tijdelijk reclame maken voor activiteiten of evenementen die in de gemeente Lochem plaatsvinden. U bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en verwijderen van de borden en aansprakelijk voor eventuele schade. Het kost € 69,30 per aaneengesloten periode. Uw aanvraag ontvangen wij graag uiterlijk vier weken voor de gewenste plaatsingsdatum.

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Wat zijn de regels voor het plaatsen van de borden?

Deze regels vindt u in de Regels voor het plaatsen van driehoeksborden in de gemeente Lochem. Hierin staat onder meer van welke materiaal de borden moeten zijn en wat de maximale maten mogen zijn.

Wanneer mag ik reclameborden plaatsen?

Vanaf 14 dagen voor de activiteit of het evenement plaatsvindt mogen de borden worden geplaatst. Uiterlijk twee dagen na afloop zijn de uitingen verwijderd.

Waarvoor kan ik tijdelijk reclame maken?

U kunt reclame maken voor activiteiten en evenementen welke in de gemeente Lochem worden gehouden. Reclame voor politieke partijen valt daar niet onder. Eventueel kunt u de vergunningaanvraag combineren met de aanvraag voor de evenementenvergunning.

 

Waar kan ik sandwich- of driehoeksborden plaatsen?

Verspreid over de woonkernen zijn ongeveer 65  lichtmasten aangewezen als mediapaal. In de Regels voor het plaatsen van driehoeksborden in de gemeente Lochem staat een overzicht van de aangewezen palen. Per reclame-uiting mag u maximaal 20 borden plaatsen. De gemeente bepaalt in de vergunning het aantal en wijst de mediapalen aan.