Wie een huis-aan-huis collecte, inzameling of verkoop organiseert, heeft hiervoor een vergunning nodig. Ook voor een plaatselijke collecte moet u een vergunning aanvragen. Deze vergunning kost € 22,70. Bij het geven van een vergunning houden wij rekening met landelijke collecteroosters.

Wanneer mag u een collecte of inzameling organiseren?

Bij een vergunning houden wij rekening met de weken die zijn aangewezen voor landelijke organisaties. Wij verlenen alleen vergunningen voor plaatselijke acties in de weken dat er geen landelijke collecte is. Welke weken in Lochem gereserveerd zijn voor landelijke acties vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Waarom houdt de gemeente rekening met landelijke collectes?

Landelijk maken organisaties die voor een goed doel collecteren een rooster. De gemeente verleent aan deze organisaties alleen vergunningen die passen binnen dit rooster. Hierdoor vinden deze collectes verspreid over het jaar plaats. Door plaatselijke acties in andere weken te houden, krijgen inwoners niet meer dan één collectant per week aan de deur.