De omgevingsvergunning brandveilig gebruik is nodig voor gebouwen die worden gebruikt voor groepen of meerdere personen en voor wie het risico bij brand extra groot is. Zoals scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen. Ook voor gebouwen waarin nachtverblijf wordt geboden aan meerdere personen, zoals hotels. In een aantal situaties kan worden volstaan met een melding. U meldt of vraagt de vergunning aan op het Omgevingsloket.

Wanneer vraag ik een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aan?

U vraagt een omgevingsvergunning aan wanneer u een gebouw gebruikt voor dag- en/of nachtverblijf voor bepaalde groepen van personen of logies verleent aan meerdere personen. Zoals scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen of hotels. Het gaat om de volgende situaties:

  • Er zijn overdag meer dan tien personen aanwezig die jonger zijn dan twaalf jaar en/of lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn
  • Er slapen meer dan tien personen in het gebouw, bedrijfsmatig of in het kader van verzorging

Kosten

Ten minste € 353,00 (basistarief).

Dit basistarief wordt altijd verhoogd en de verhoging is afhankelijk van het bruto vloeroppervlak. Zie voor de precieze verhoging de tarieventabel bij de legesverordening (onderdeel 2.3.5).

Waarom moet ik ruim op tijd een vergunning aanvragen?

Voor een omgevingsvergunning gelden twee procedures, de gewone en de uitgebreide procedure. Voor de vergunning brandveilig gebruik is voorschrift dat de uitgebreide procedure wordt gevolgd. Deze procedure kan 26 weken duren, bijvoorbeeld is de gemeente verplicht eerst een ontwerpbesluit bekend te maken en deze zes weken ter inzage leggen. U mag een gebouw of bouwwerk pas gebruiken na vergunningverlening.

Wanneer is een melding voldoende?

Een melding is voldoende in de volgende situaties:

  • Als in een gebouw of bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn
  • Als een woning in gebruik is voor kamerwijze verhuur aan meer dan vier huurders
  • Als wordt afgeweken van de standaardregel voor brandveilig gebruik door gebruik van andere, door de brandweer goedgekeurde veiligheidstoepassingen