Gemeente Lochem wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. lochem.nl (hoofdwebsite)
  2. www.bakenlochem.nl

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de webrichtlijnen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op. Dit onderzoek voeren we uit bij het in gebruik nemen van een nieuw ontwerp van onze website.
  • Automatische toetsen: momenteel niet meer in gebruik
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór of kort na publicatie alle nieuwe/gewijzigde content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze eindredacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd. En onze redacteuren hebben een cursus schrijven voor het web gevolgd.

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.