De gemeente Lochem verzamelt en beheert persoonsgegevens van u. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Dat betekent dat wij uw gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij zijn verstrekt. U kunt dit nalezen in ons persoonsgegevensbeschermingsbeleid.

We vragen alleen wat nodig is

In uw contact met de gemeente vragen wij alleen om persoonsgegevens die nodig zijn om u goed te kunnen helpen. In alle gevallen behoudt u uw privacyrechten.

Bijvoorbeeld: U komt bij de gemeente voor zorg, ondersteuning of hulp. Of u vraagt een vergunning aan. We vragen dan om persoonlijke informatie die nodig is om u goed van dienst te kunnen zijn. We bewaren uw persoonsgegevens veilig en gebruiken ze alleen om onze taken uit te voeren.

Hoe komen wij aan uw gegevens

Elke inwoner staat wettelijk verplicht ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast geeft u ons persoonsgegevens, die wij nodig hebben om u verder te helpen en uitvoering te kunnen geven aan onze taken. Voor de uitvoering van onze taken mogen wij ook systemen raadplegen of gegevens uitwisselen.

Delen van uw gegevens

We delen uw gegevens met verschillende organisaties waarmee we samenwerken. Denkt u hierbij aan de belastingdienst, de sociale verzekeringsbank en bijvoorbeeld de rijksoverheid.

Vanaf 17 september 2019 gebruiken wij ZIVVER om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Denk aan patiĆ«ntgegevens, burgerservicenummers of andere informatie. Hierdoor bent u er zeker van dat wij deze vertrouwelijke informatie met de modernste beveiliging versturen. En dat niemand anders dan u de inhoud van de e-mail kan lezen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de gemeente.