Vanaf 20 april zijn er Digitale Politieke Avonden. Hiervoor komen de raadsleden niet naar het gemeentehuis. Ze vergaderen vanachter hun computer thuis. De vergaderingen blijven openbaar: alle inwoners kunnen de vergaderingen live en na afloop bekijken via www.lochem.nl/politiekeavond Ook blijft het voor inwoners mogelijk mee te spreken met tafelgesprekken.

De agenda van de Politieke Avond blijft in grote lijnen hetzelfde: we beginnen met het vragenhalfuur. Daarna zijn er twee rondes met tafelgesprekken. De avond sluit af met een raadsvergadering. Om de techniek klaar te kunnen zetten, zitten er wel meer pauzes in de avond. Kijk in het raadsinformatiesysteem voor de complete agenda’s en de precieze tijden.

Het meespreken bij tafelgesprekken blijft ook mogelijk. U kunt op twee manieren meespreken. Ten eerste kunt u met uw computer of tablet live meespreken in de vergadering. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie via het aanmeldformulier of (0573) 289 222. U ontvangt daarna instructies hoe u mee kunt doen.

Daarnaast is het mogelijk uw bijdrage schriftelijk met de raad te delen. Dit kan uiterlijk de donderdag vóór de Politieke Avond. Uw bijdrage voegen we toe aan de vergaderstukken. De raadsleden kunnen dan voor de vergadering kennis nemen van uw standpunt. U kunt uw bijdrage mailen naar: griffie@lochem.nl of per post versturen naar: Gemeente Lochem, t.a.v. De Griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Houdt u er wel rekening mee dat het verwerken van de post enkele dagen kan duren. We raden daarom aan uw bijdrage te versturen per e-mail.

Verdere informatie over de Politieke Avond vindt u op de pagina Hoe werkt de Politieke Avond?