Bomen geven ons Achterhoekse landschap karakter én ze dragen bij aan een gezond leefklimaat. Ze zijn dus belangrijk voor iedereen. Bomen langs gemeentelijke wegen en paden in het buitengebied noemen we laanbomen. We controleren deze bomen op boomveiligheid, zodat onveilige situaties door onder andere uitwaaiende takken wordt voorkomen. Onderhoud aan laanbomen bestaat uit controle op veiligheid, snoei, kap en herplant.

Vragen over snoei, kap of herplant aan laanbomen?

Waar we laanbomen gaan snoeien of kappen, informeren we aanwonenden en dorpsraad. Waar we kappen, markeren we de stammen met nummers. Herplanten  doen we in overleg met de dorpsraad en aanwonenden.

Heeft u vragen over het beleid? Neemt u dan contact op met Francien van Gils via (0573) 28 92 22 of onzebomen@lochem.nl. Heeft u vragen over de uitvoering van werk, meldingen over slechte of dode bomen of dode aanplant? Ga dan naar www.circulus-berkel.nl/lochem en kies Melding Openbare Ruimte of bel 0900-9552?

Wanneer snoeien, kappen en herplanten we?

We laten laanbomen staan, zo lang dat veilig kan. Deze bomen snoeien we regelmatig. Bomen die niet meer veilig kunnen blijven staan, kappen we. Dat heet risicokap. Snoeien en kappen gebeurt tussen oktober en maart, herplanten tussen oktober en januari. Voor we kappen doen we onderzoek naar de geschiktheid van bomen als verblijfplaats voor beschermde dieren (o.a. broedvogels, vleermuizen, eekhoorns) en naar het belang van de bomen als vliegroute voor vleermuizen. Niet iedere risicoboom kan dus op dezelfde plek door een nieuwe boom worden vervangen. Op plekken waar grotere delen van lanen zijn verdwenen, planten we nieuwe bomen terug. Herplant van laanbomen heeft namelijk pas zin als er genoeg licht en ruimte zijn ontstaan voor de groei van nieuwe aanplant.