Een klacht over de openbare ruimte kunt u melden. Denk aan een omgewaaide boom, een scheefliggende stoeptegel, overlast van plaagdieren of afval in de openbare ruimte. Bij afval in de openbare ruimte gaat het bijvoorbeeld om het plaatsen van afval naast ondergrondse containers, zwerfafval of achtergelaten fietsen. Klik hieronder op 'Melden' en kies waarover uw melding gaat.

U kunt uw melding ook via WhatsApp 06 -10 50 73 00 doorgeven.

Circulus-Berkel onderhoudt voor de gemeente Lochem de openbare ruimte en behandelt de meldingen.

Gevaarlijke situatie buiten kantooruren

Bel 06 - 30 79 93 67 als u voor 7.30 uur, na 16.00 uur, in het weekend of op feestdagen een gevaarlijke situatie ziet.

Straatverlichting kapot?

In het donker en tijdens de donkere winterdagen is goed werkende openbare verlichting extra belangrijk. Niet alleen voor de verkeersveiligheid, maar ook voor het gevoel van sociale veiligheid en om criminaliteit te voorkomen. Ziet u een kapotte lantaarnpaal? Noteer of fotografeer het nummer van de lichtmast. Meld dit dan direct bij de beheerder.

Bladkorven

Vanaf de 2e week van oktober, verspreid over de gemeente worden bladkorven geplaatst door Cirulus-Berkel BuitenRuimte. In deze bladkorven kunt u bladafval kwijt. Er mogen geen takken of ander afval tussen de bladeren zitten. Dat beschadigt de machines die de bladeren verwerken.

Is de korf vol? Geef het korfnummer door met een WhatsApp-bericht naar 0610507300 of telefonisch via 0900-95 52. Op www.circulus-berkel.nl/lochem ziet u waar de bladkorven bij u in de buurt staan.

Beleid

In het plan voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (pdf, 13.338 KB)   (IBOR) stelt de gemeente de hoofdlijnen vast voor beheer en onderhoud van verhardingen, groen, straatreiniging, speelvoorzieningen en van objecten zoals verlichting en straatmeubilair. Dat geldt ‘van gevel tot gevel’ en ‘van tuin tot tuin’. Het plan legt via kwaliteitsbeelden vast wat de onderhoudsniveaus moeten zijn. Circulus-Berkel verzorgt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.