Wat is er aan de hand?

Het klimaat verandert, doordat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Dit omdat er steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer komen. Deze broeikasgassen ontstaan bij het verbranden van olie, gas en kolen. Ook bij de teelt van landbouwgewassen en het houden van dieren komen deze gassen vrij.

Enkele cijfers

In 2012 stootte gemeente Lochem bijna 300 miljoen kilo CO2 uit. Voor een derde deel komt de uitstoot door de bebouwing. Ook de industrie is voor een derde deel verantwoordelijk, net als verkeer en vervoer.

Bewoners van particuliere woningen stoten met hun energieverbruik 2.310 kilogram CO2 per inwoner uit. Landelijk is dat 1.920 kilogram (bron: Milieucentraal). Door het gescheiden inzamelen van afval daalt de uitstoot van CO2 licht.

Wat zijn de gevolgen?

Het wordt warmer in Nederland. Ook de zeespiegel stijgt. De kans op extreem weer (droogte, extreme regenbuien, hittegolven) neemt toe en daarmee ook de kans op wateroverlast en watertekort. Het kost veel geld om de gevolgen op te vangen. Denk aan het ophogen van de dijken langs de rivieren en het bestrijden van verdroging van natuur- en landbouwgebieden. Alleen al voor onze gemeente kunnen de kosten oplopen tot 112 miljoen euro in 2050. Meer hierover vindt u in de ruimtelijke Klimaatagenda Regio Stedendriehoek (pdf).