Is het biogas van boerderijen uit onze gemeente bruikbaar voor de fabrieken aan het kanaal in Lochem? Een haalbaarheidsstudie laat zien dat de fabriek van FrieslandCampina deels kan draaien op biogas, geproduceerd door lokale boeren. Dit biedt een mooie kans voor de boerenbedrijven en leidt tot duurzamer energieverbruik van de fabriek. Daarnaast helpt het om op de boerderij de uitstoot vanuit de stal te verminderen.

In 2019 ontstond het plan om te onderzoeken of biogas van boerenbedrijven bruikbaar is voor de industrie in Lochem. Het principe is eenvoudig: Veehouderijen vergisten de mest van hun eigen bedrijf. Bij dit vergisten ontstaat biogas. Het biogas gaat via een apart leidingnetwerk naar een (industriĆ«le) afnemer. Deze afnemer kan het biogas na aanpassing van de branders bij het aardgas mengen. Dit zorgt ervoor dat  er minder aardgas nodig is. Het geheel van kleinschalige mestvergisters, het leidingnetwerk en de plek waar het biogas wordt afgezet is de zogenaamde BiogasHUB. De onderzoekers bekeken of de agrarische bedrijven in de directe omgeving van de fabriek geschikt waren. CCS Energie-advies voerde de haalbaarheidsstudie uit.

Hoe ziet het project eruit ?

Voor BiogasHUB Lochem zijn in eerste instantie elf melkveehouders ten oosten van Lochem bereid gevonden om mee te werken aan het onderzoek. Per deelnemer is bekeken welke aanpassingen nodig zijn in de stal, hoeveel biogas het bedrijf op kan wekken en wat het effect is op de bedrijfsvoering. Iedere deelnemende veehouder moet investeren, bijvoorbeeld in een dichte stalvloer of een pompsysteem. De mest moet namelijk zo snel mogelijk naar de vergister. Op het erf komt de vergistingsinstallatie te staan. Deze kleinschalige vergisters zijn kleiner dan een bovengrondse mestsilo. Het systeem van de BiogasHUB is gesloten. Er zal dus geen stankoverlast zijn voor de omgeving. Dit zorgt voor minder uitstoot van stikstof en broeikasgassen.

Grote behoefte aan gas

Sommige fabrieken in de Kanaalzone in Lochem hebben een grote behoefte aan gas. FrieslandCampina was bereid  om deel te nemen aan het onderzoek. Het bedrijf heeft uitgezocht hoe het de fabrieksketels geschikt kan maken voor het toepassen van biogas. Door biogas af te nemen kan FrieslandCampina het aardgasverbruik verminderen en dus duurzamer produceren.

BiogasHUB is haalbaar

Uit het onderzoek is gebleken dat de BiogasHUB haalbaar kan zijn. Het project zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen uit de stallen. Dit is goed voor het milieu maar ook voor het dierenwelzijn. Wat overblijft is zogenaamd digestaat. Proefboerderij de Marke heeft bekeken wat het effect is op de bodem als het digestaat gebruikt wordt in plaats van drijfmest. Uit het onderzoek blijkt dat er geen negatief effect is op de kwaliteit van de bodem en de opbrengst van het gewas.

Vervolgtraject

De deelnemende melkveehouders en FrieslandCampina zullen een vervolgtraject starten om het project verder in de steigers te zetten.