Circulus-Berkel haalt in onze gemeente afval op. Wanneer Circulus-Berkel bij u langskomt, ziet u op de afvalkalender. Bij hen kunt u terecht voor vragen over uw afvalcontainers. Ook kunt u afval naar milieustraatjes of afvalbrengpunten brengen.

Afvalkalender

Bekijk de online afvalkalender van Circulus-Berkel. Download ook de Afvalvrij App in de App Store of via Google Play.

Veranderingen afvalinzameling april 2018

Meer informatie over de veranderingen vindt u op www.circulus-berkel.nl/help-lochem-afvallen.

Waarom scheiden we afval?

In het afval zitten grondstoffen waarvan we nieuwe producten kunnen maken. De gemeente wil in 2020 maximaal 90 kilo restafval per inwoner per jaar (pdf, 1.912 KB)  inzamelen.

Medisch afval

Als u medisch afval heeft, kunt u een vermindering afvalstoffenheffing aanvragen (pdf, 389 KB) . Medisch afval is bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.

 

Nieuwe locatie voor het milieuparkje in Almen

Al enige tijd is de gemeente op zoek naar een definitieve locatie voor het milieuparkje in Almen. Burgemeester en wethouders hebben op 27 augustus 2019 besloten de locatie hoek Blauwedijk / Bakkersteeg te Almen overeenkomstig de artikelen 5 en 7 van de Afvalstoffenverordening, aan te wijzen als locatie voor het milieuparkje.
ยป Lees hier het aanwijsbesluit van 27 augustus 2019 (pdf, 217 KB)