Circulus-Berkel haalt in onze gemeente afval op. Wanneer Circulus-Berkel bij u langskomt, ziet u op de afvalkalender. Bij hen kunt u terecht voor vragen over uw afvalcontainers. Ook kunt u afval naar milieustraatjes of afvalbrengpunten brengen.

Afvalkalender

Bekijk de online afvalkalender van Circulus-Berkel. Download ook de Afvalvrij App in de App Store of via Google Play.

Waarom scheiden we afval?

In het afval zitten grondstoffen waarvan we nieuwe producten kunnen maken. De gemeente wil in 2020 maximaal 90 kilo restafval per inwoner per jaar inzamelen, dit staat beschreven in het uitvoeringsplan Afval en Grondstoffen (pdf, 1.912 KB) .

Medisch afval

Als u medisch afval heeft, kunt u een vermindering afvalstoffenheffing aanvragen (pdf, 236 KB) . Medisch afval is bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal.