Kunt u door een aandoening of beperking niet meer dan 100 meter lopen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart kunt u parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats of op een plek waar een parkeerverbod geldt.

Er zijn 3 soorten parkeerkaarten:

 • bestuurderskaart
 • passagierskaart
 • instellingenkaart

Voorwaarden

U kunt een aanvraag doen als:

 • U niet zelfstandig meer dan 100 meter kunt lopen met de gebruikelijke hulpmiddelen
 • U een aantoonbare ernstige beperking heeft, anders dan een loopbeperking
 • U een AWBZ-zorginstelling bent en u bewoners vervoert met een aantoonbaar ernstige beperking of  die niet meer dan 100 meter kunnen lopen met de gebruikelijke hulpmiddelen.

Meenemen

 • Het ingevulde formulier
 • Twee dezelfde goed lijkende pasfoto’s

Kosten

U betaalt legeskosten bij aanvraag. Deze kosten betaalt u ook als we de aanvraag afwijzen. U kunt pinnen of contant betalen.

 • € 150,-  aanvraag met medische keuring
 • € 63,30 aanvraag zonder medische keuring
 • € 35,30 (in geval van diefstal, beschadiging of verlies)

Vanaf 1 januari 2021 maken we onderscheid tussen een aanvraag met medische keuring en een aanvraag zonder medische keuring.

Een eerste aanvraag is altijd met medische keuring (dit is wettelijk verplicht). Wij vragen aan de beoordelende arts een uitspraak over of bij eventuele toekomstige aanvragen medische keuring noodzakelijk is. Zo ja: dan betalen mensen weer de € 150,00. Zo nee, dan betaalt men € 63,30.

De maximale termijn waarop een arts een indicatie mag afgeven is 5 jaar. Deze termijn staat in de wet.

Geldigheid

De Europese gehandicapten parkeerkaart is geldig in alle Europese landen. De kaart is maximaal 5 jaar geldig.

Meer informatie