De gemeente wil stimuleren dat iedereen zo veel mogelijk kan blijven meedoen in de samenleving. Er is geld beschikbaar voor nieuwe idee├źn. Inwoners en organisaties kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Er zijn voorwaarden gesteld aan de aanvraag. In ieder geval moet het idee mensen helpen om de zelfstandigheid te houden of te vergroten. Door zelf (weer) actief te worden of door nieuwe mensen te leren kennen in de buurt. Bijvoorbeeld met een buurthuis, klussendienst of boodschappenservice. Maar ook bijvoorbeeld (sport)activiteiten om eenzaamheid te voorkomen of een website voor vraag en aanbod van vrijwilligerswerk.

  Wat heb ik nodig?

  • een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd;
  • de doelstelling van de activiteiten;
  • een onderbouwing waarom de activiteiten voldoen aan de criteria (artikel 3)
  • een begroting van de kosten van de activiteiten.

  Wie kan aanvragen?

  De subsidie kan worden aangevraagd door inwoners, vrijwilligersorganisaties of organisaties die ook met betaalde krachten werken. Bij een idee van inwoners kijkt de gemeente vooral of een oplossing goed aansluit bij de behoefte van de buurt. Bij organisaties wordt meer gekeken of het idee vernieuwend is. De gemeente bepaalt bij iedere aanvraag of het aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldoet.

  Onderbouwing

  Bij een idee van inwoners kijkt de gemeente vooral of een oplossing goed aansluit bij de behoefte van de buurt. Bij organisaties wordt meer gekeken of het idee innovatief en vernieuwend is.

  Een aanvrager moet in ieder geval aantonen dat het idee bijdraagt aan een verschuiving van (dure) maatwerkoplossingen naar algemene oplossingen, preventie en meedoen in de maatschappij.

  Wie het eerst komt...

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De gemeente heeft een maximum bedrag bepaald.