Nieuwe afspraken over bouwen en verduurzamen van betaalbare woningen voor 2024

Woningcorporaties IJsseldal Wonen en Viverion, Huudersbelangenvereniging IJsseldal en Huurdersbelang Berkel- en Reggestreek en de gemeente tekenden woensdag 13 december de jaarafspraken voor 2024. Deze afspraken gaan over de bouwopgave van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid/sociaal domein en wonen en zorg.

Woningbouw en flexwoningen in Lochem

Met de corporaties is afgesproken dat ze in de periode 2021 t/m 2030 260 sociale huurwoningen gaan bouwen. Voor IJsseldal Wonen wordt gezocht naar locaties voor in totaal 80 woningen, naast de 20 woningen die in het project Detmerskazerne in Eefde zijn gerealiseerd. Voor Viverion is plek nodig voor circa 160 woningen. Voor het project Zuiderbleek in Lochem is de bestemmingsplanprocedure gestart. Hier komen 38 appartementen voor ouderen en 9 studio’s voor jongeren. Viverion hoopt nog in 2024 te starten met de bouw. Daarnaast is in de kern Lochem een plan in voorbereiding voor de Gerrit Naefflaan en de Albert Hahnweg. De corporaties bouwen vooral voor ouderen, jongeren en bijzondere doelgroepen.

Daarnaast realiseert de gemeente zelf flexwoningen voor Oekraïners en spoedzoekers. In 2024 komen onder andere flexwoningen aan de Zutphenseweg in Lochem. Verder zoekt de gemeente naar nog twee locaties voor flexwoningen.

Besparen op de elektrakosten 

Verduurzamen van bestaande woningen staat hoog op de agenda. Daarbij gaat het om isoleren en om het maken van een plan om het woningbezit geleidelijk aardgasvrij te maken. De woningen met een slecht energielabel hebben prioriteit. In 2024 gaat Viverion 79 woningen verduurzamen. IJsseldal Wonen verduurzaamt de komende jaren 59 woningen, zodat er in 2028 geen woningen meer zijn met een slecht energielabel. Naast besparen op gas, krijgen steeds meer woningen ook zonnepanelen, zodat huurders kunnen besparen op elektrakosten.

Gemeente en corporaties verkennen samen welke mogelijkheden er zijn voor de energietransitie. De netbeheerders zijn hierbij belangrijke partners.

Meer informatie over de samenwerkingsafspraken

U leest hier de samenwerkingsafspraken voor 2024 (pdf, 260 KB)  en de vorig jaar getekende, meerjarensamenwerkingsafspraken 2023-2026 (pdf, 359 KB) .