Op het terrein Zutphenseweg 106/ 106A, naast Zwem- en sportcentrum De Beemd in Lochem ontwikkelt de gemeente tijdelijke woningen voor ontheemde Oekraïners, statushouders en spoedzoekers.

 • Het woonhuis aan de Zutphenseweg is bewoonbaar gemaakt voor statushouders.
 • De gemeente laat appartementen maken in de bungalow aan de Zutphenseweg 106A (3 appartementen) en in het gebouw achter de woning Zutphenseweg 106 (2 appartementen).
 • Het definitief ontwerp heeft 22 flexibele woningen voor Oekraïners op het terrein. Gebouwd in 2 lagen aan de zijde van sportcentrum De Beemd en laagbouw in de buurt van bestaande woningen aan de Vogelwikke.

Waarom deze tijdelijke woningen?

De woningen zijn tijdelijk voor 10 jaar. Ze zijn nodig voor Oekraïense vluchtelingen die de gemeente opvangt op plekken die straks niet meer beschikbaar zijn. Ook zijn er 5 woningen voor mensen die om andere redenen dringend een huis nodig hebben. Gemeente Lochem is eigenaar van de woningen. Viverion verhuurt de woningen.

Klik op de afbeelding om de uitgebreide tekening te openen.

Klankbordgroep

In overleg met een klankbordgroep hebben we vanaf september 2023 tot en met maart 2024 het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief plan. Met wensen van de buurt is zoveel als mogelijk rekening gehouden. De klankbordgroep kwam in maart 2024 voor het laatst bij elkaar over het ontwerp. De leden denken mee over het welkom heten van de nieuwe bewoners. Bewoners kunnen meedenken over het groen. De gemeente blijft de klankbordgroep informeren over de vergunningen en de bouw.

De klankbordgroep bestond uit buurtbewoners, Staring College en Zwembad en sportcentrum De Beemd. Voorzitter: gemeente Lochem en Kleissen bouw.

Planning

De planning voor de vergunningverlening en uitvoering in 2024 is:

 • Aanvraag omgevingsvergunning: 15 december 2023, aanvullingen 19 maart 2024
 • Omgevingsvergunning (8 weken): 28 april
 • Start van grondwerkzaamheden op het terrein: half mei.
 • Opschonen terrein: 25 mei
 • Plaatsen flexwoningen: 8 juli 2024 tot 19 juli, afbouw 15 juli tot 23 augustus.
 • Verbouwen bestaande (bij)gebouwen Zutphenseweg 106 en 106 A: 1 juli tot eind oktober 2024.
 • Flexwoningen klaar: eind oktober 2024
 • Aanplanten groen in de herfstperiode

Vragen en antwoorden

Waarom deze locatie voor opvang en huisvesting?

Dit is een locatie waar een mogelijkheid zich voordeed. Het ligt in de bebouwde kom nabij een bushalte. De locatie is goed bereikbaar en de kavel is geschikt voor het plaatsen van een aantal flexibele wooneenheden.

Hoeveel statushouders en Oekraïense ontheemden komen hier straks wonen?

We verwachten in totaal ongeveer 100 mensen te kunnen huisvesten. Het bestaande woonhuis verbouwden we tot woning voor statushouders. Het gebouw achter het woonhuis Zutphenseweg 106 en het pand Zutphenseweg 106A verbouwen we tot in totaal 5 appartementen voor statushouders. Deze verbouwing start eind maart.

Hoe komen die flexibele wooneenheden er uit te zien?

zie bijgevoegde impressie (pdf, 3.127 KB) 

Hoelang gaat die huisvesting op die locatie duren?

De omgevingsvergunning wordt straks verstrekt voor maximaal 10 jaar.

Is de verkeersveiligheid ter plekke voldoende?

De ontsluiting van en naar de Zutphenseweg blijft zoals deze nu is. We hebben straks bij de inrichting aandacht voor een veilige oversteek naar de overkant van de Zutphenseweg.

Is er begeleiding voor de statushouders en Oekraïense ontheemden?

Statushouders krijgen begeleiding uit een netwerk van consulenten, maatschappelijk begeleiders en via een inburgeringsschool.
Voor de Oekraïense ontheemden is er een team van locatiecoördinatoren. Zij hebben al bijna 2 jaar ervaring met de begeleiding van deze mensen.

Hoe staat het met overlast en veiligheid?

Wij gaan, met de ervaringen die we al hebben, op voorhand niet uit van overlast. Beide groepen krijgen dan ook de nodige begeleiding. Zie de vraag over begeleiding.

Wordt het perceel rondom afgesloten?

Zowel volledige omsluiting als camerabewaking en 24-uurs bewaking is op dit moment niet aan de orde. Wel bekijken we of er extra maatregelen nodig zijn ter bescherming van de groenstrook aan de achterzijde van het perceel.

Hoe betrekt de gemeente omwonenden bij het plan?

De gemeente overlegt met een klankbordgroep van omwonenden. Omwonenden konden zich hiervoor aanmelden. De eerste bijeenkomst was in juni 2023. Daarna volgde overleg met de klankbordgroep in september, oktober 2023 en februari 2024. De klankbordgroep denkt mee over de inpassing van het plan. Tussen de bijeenkomsten door informeren we de klankbordgroep regelmatig over tussentijdse stappen.

Wat als mijn vraag hier niet vermeld staat?

Heeft u een vraag die we hierboven niet beantwoorden? Of vindt u iets niet duidelijk? Stel uw vraag dan aan Projectleider Walter Leemreize via w.leemreize@lochem.nl