In 2023 staan er in en rondom stad Lochem de nodige wegwerkzaamheden op de agenda. Het gaat om zowel gemeentelijke als provinciale verkeersprojecten. De gemeente Lochem trekt hierin samen met alle wegbeheerders in de omgeving op. Overlast is helaas niet te voorkomen, maar door de goede afstemming blijft Lochem bereikbaar. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende projecten en de planning. 

N346: afsluiting tussen 1 mei en 20 juli 2023

Project: N825 Nettelhorsterweg

Opdrachtgever: provincie Gelderland

Werkzaamheden: Provincie begint met de aanleg van een stuk nieuwe provinciale weg N825 Langs de huidige Nettelhorsterweg.  

Omleiding: Vanaf maandag 1 mei tot en met donderdag 20 juli 2023 is de Goorseweg (N346) afgesloten vanaf de aansluiting met de Nettelhorsterweg (N825) tot ongeveer 400 meter richting Goor en Hengelo (Overijssel). Verkeer vanuit Lochem naar Goor wordt omgeleid via Borculo, Neede en Hengevelde en omgekeerd. 

Meer informatie: www.gelderland.nl/N346

N332/N346: afsluiting tussen 21 juli en 31 juli 2023

Project: Groot onderhoud N332 en N346 - Schakel Achterhoek A1 (rondweg Lochem)

Opdrachtgever: provincie Gelderland

Werkzaamheden: Groot onderhoud N332 tussen Lochem en de A1. Provincie vervangt asfalt en neemt maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit combineren ze met werkzaamheden aan het kruispunt met Kwinkweerd, aansluiting N346 – Schakel Achterhoek A1 (rondweg Lochem). Ook de nieuwe provinciale weg langs de Kwinkweerd legt de provincie in deze periode aan. 

Omleiding: Tussen 21 juli en 31 juli 2023 vinden er werkzaamheden plaats aan de Rengersweg en de Kwinkweerd. Vanaf vrijdagavond 21 juli 20.00 uur tot maandagochtend 31 juli 06.00 uur is de Rengersweg (N332) inclusief de kruising met de Kwinkweerd (N346) afgesloten tot de aansluiting op de A1. De rotonde Markeloseweg (N332) is afgesloten van vrijdagavond 21 juli 20.00 uur tot maandagochtend 24 juli 06.00 uur. Verkeer vanuit Lochem naar Deventer en Holten wordt omgeleid via Zutphen. Verkeer vanuit Lochem naar de A1 richting het oosten wordt omgeleid via Goor naar de A1 en omgekeerd.

Meer informatie: www.gelderland.nl/N332 en www.gelderland.nl/N346

N825: afsluiting 28 augustus tot half november 2023

Project: Groot onderhoud N825 (Nettelhorsterweg)

Opdrachtgever: provincie Gelderland

Wegwerkzaamheden: Provincie voert groot onderhoud uit aan de N825. Dat combineert de provincie met aanpassingen om de weg veiliger te maken, zoals de ombouw van het kruispunt met de Goorseweg. De nieuwe aansluiting op de Goorseweg is uitgevoerd voor de zomervakantie. In deze periode wordt het overige stuk van de Nettelhorsterweg uitgevoerd.

Omleiding: Vanaf maandag 28 augustus tot half november 2023 is de Nettelhorsterweg (N825) afgesloten vanaf de aansluiting Goorseweg (N346) tot aan de rotonde bij Geesteren. Verkeer vanuit Lochem naar Borculo wordt omgeleid via Goor, Hengevelde en Neede en omgekeerd.

Meer informatie: www.gelderland.nl/N825

Nog in te plannen wegwerkzaamheden in en rondom stad Lochem

Hiervan is de exacte planning nog niet bekend, zodra die er is vermelden we het op deze site en op de projectpagina’s.

 

Wilt u de actuele wegafsluitingen voor de gehele gemeente Lochem bekijken op uw route (of op een kaart)? Kijk dan op: Wegafsluitingen.