Een omgevingsvisie voor de hele gemeente

Hoe zien onze dorpen, buurtschappen en onze stad Lochem er in de toekomst uit? Hoe zorgen we dat we in onze gemeente met plezier kunnen wonen, werken en recreëren? Daarvoor maakt de gemeente een omgevingsvisie waarin staat wat de doelen zijn voor onze leefomgeving tot 2040.

In gesprek met inwoners en organisaties

De afgelopen maanden konden inwoners, ondernemers en organisaties meedenken én praten over wat zij belangrijk vinden voor hun eigen leefomgeving. Er waren meedenkavonden, gesprekken op straat  en ook online konden inwoners hun mening geven.  Van de uitkomsten van de enquête is een factsheet (pdf, 339 KB)  gemaakt. Hierin vindt u een samenvatting van de resultaten van de enquête. Ook is er een verslag gemaakt van alle gesprekken die zijn gevoerd tijdens de meedenkavonden, op straat en op school. Dit verslag vindt u rechts op deze pagina.

Wat wordt er met de inbreng gedaan?

De resultaten van de gesprekken op straat en de meedenkavonden worden gebruikt voor de omgevingsvisie. Als het bijvoorbeeld gaat om mooie plekken (die door meerdere mensen worden gedeeld), dan is dat belangrijk voor de beschrijving van de waarden die we graag willen behouden.  Als er plekken zijn die mensen liever anders zien, en waar de gemeente op moet inzetten de komende 20 jaar dan is dat belangrijke informatie voor de doelen en ambities die in de omgevingsvisie worden opgenomen. Daarbij wordt ook gekeken of de inbreng past in een omgevingsvisie of dat het misschien ergens anders thuishoort

Vanaf 1 januari een nieuwe Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is al een aantal keren uitgesteld. Maar nu is het definitief: de wet gaat 1 januari 2024 in. De Omgevingswet wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water. De Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát er op wélke locatie mogelijk is. De basis daarvoor is een omgevingsvisie waarin staat beschreven wat de doelen zijn voor onze leefomgeving tot 2040.

Inzendingen enquête omgevingsvisie: drie winnende foto’s van de mooiste plek!