In bepaalde gevallen is het niet toegestaan zonder omgevingsvergunning werken uit te voeren aan gronden. Tot 2010 was dit bekend als de aanlegvergunning. In het bijzonder in bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten kunnen hierover regels staan.

Wat kost het?

€ 233,50

Hoe vraag ik het aan?

Aanvraag via omgevingsvergunning.

 

Wanneer moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

De plicht om een vergunning aan te vragen moet zijn opgenomen in een ruimtelijke plan (bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit) en kan gelden voor de volgende werkzaamheden:

  • Ophogen, afgraven of egaliseren van gronden
  • Kappen van bomen
  • Aanleggen van wegen, paden of parkeerplaatsen

Hoe weet ik of een ruimtelijk plan hierover regels heeft?

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u nagaan welke plan van toepassing is op een bepaald perceel. De meeste (nieuwere) bestemmingsplannen en de hierbij behorende regels kunt u hier inzien. Is dit niet het geval, dan neemt u het best contact op met de omgevingsbalie in het gemeentehuis.