Nieuwe inrichting voor de Albert Hahnweg Lochem

De Albert Hahnweg in Lochem krijgt een nieuwe inrichting. De bedoeling is van deze straat een fietsstraat te maken. Zodat deze straat onderdeel wordt van een goede fietsverbinding vanaf het station in Lochem (via de Oosterwal, de Gloep en Albert Hahnweg) naar het Staring College.

Wat is een fietsstraat?

Een fietsstraat is er nog niet in Lochem. Maar misschien kent u het wel uit een ander dorp of stad. In een fietsstraat zijn auto’s te gast. Automobilisten mogen hier wel rijden, maar moeten hun snelheid matigen en voldoende ruimte geven aan de fietsers. De inrichting is te herkennen aan het rode wegdek en fietsstraat bebording.

Drie werkgebieden

De Albert Hahnweg is lang en de inrichting is nu nog heel verschillend. Breed, smal, met en zonder parkeerruimte, met en zonder groenvakken. Daarom verdelen we de straat en de planning van het werk in drie werkgebieden:

  • West: Heggerank/woonerf Albert Hahnweg
  • Midden: Tussen Enkweg en Jan Steenlaan
  • Oost: Jan Steenlaan tot en met De Gloep

We starten met de plannen voor Midden en Oost. De plannen voor gebied West pakken we later op.

Informatiebijeenkomst voor aanwonenden

Voor de aanwonenden organiseren we een informatiebijeenkomst. U krijgt daar een centrale presentatie over de plannen te zien met het schetsontwerp van de werkgebieden Midden en Oost. Via een 3D animatie krijgt u een indruk van de fietsstraat. Aanwonenden van gebied West zijn zeker ook welkom tijdens de informatiebijeenkomst, maar er liggen dus nog geen concrete plannen voor dit gebied.

U bent allemaal van harte welkom op:
Donderdag 11 april in het gemeentehuis, Hanzeweg 8 in Lochem

  • 18.45 uur: inloop
  • 19.00 uur: start centrale presentatie
  • 19.30 uur: in groepjes uiteen voor persoonlijke vragen en reacties
  • 20.30 uur: einde informatiebijeenkomst

U kunt ook online een reactie achterlaten

Komt u niet naar de bijeenkomst bekijk dan hier het schetsontwerp (pdf, 10.598 KB) . U kunt uw mening op het reactieformulier achterlaten. Dit kan tot en met 26 april 2024. De gemeenteraad buigt zich ook nog over het ontwerpplan. Dit zal naar verwachting begin 2025 gebeuren.