Statushouders zijn vluchtelingen die recht hebben om in Nederland te blijven. De rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders in de gemeente Lochem een plek moeten krijgen om te wonen. De gemeente wijst woningen toe aan statushouders.

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn asielzoekers die als vluchteling worden erkend. Dat betekent dat de Nederlandse  overheid vindt dat deze mensen om een goede reden uit hun land gevlucht zijn en hier mogen blijven. Statushouders krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning van drie tot vijf jaar. Zij mogen een opleiding volgen of werken in Nederland. Statushouders moeten een inburgeringscursus doen. Daar leren ze over de Nederlandse taal, regels en gewoonten. Na enige tijd krijgen statushouders een woning in een gemeente. Gemeenten beslissen zelf wat voor soort woning ze aanbieden. Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn, een flexwoning of een gedeelde woning met meer mensen.

Dringend woningen nodig voor statushouders

In onze gemeente is dringend behoefte aan huisvesting voor statushouders(statushouders) die nu nog onterecht in opvanglocaties zitten. Voor de integratie van statushouders is het belangrijk, dat zij niet apart maar midden in de Lochemse samenleving gehuisvest zijn. De gemeente wil met woningcorporaties ongeveer 100 sociale huurwoningen bouwen, verspreid over de kernen Lochem, Gorssel, Eefde en zo mogelijk Laren. De gemeente zorgt voor de grond en de woningcorporaties voor de woningbouw. Daarnaast wil de gemeente tijdelijk woningen bouwen voor een periode van maximaal 10 jaar om in te spelen op de vraag naar tijdelijke huisvesting. Of dit haalbaar is, ligt aan of er genoeg locaties zijn en draagvlak in de omgeving van die plekken. Ook moet de gemeente rekening houden met procedures en bouwkosten. Meer hierover is te lezen in het nieuwsbericht op deze website: Hoe is de huisvesting van statushouders in de gemeente Lochem geregeld?