Hoe werkt de asielprocedure in Nederland?

Dit filmpje op youtube legt uit hoe de asielprocedure werkt. Het filmpje is van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en staat op Youtube. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland.