8 mei

We hebben een nieuwe locatie gevonden voor het milieuparkje in Almen. Op dit moment staan de containers voor de inzameling van grondstoffen nog langs de Staringweg in Almen. Niet iedereen is even...

7 mei

Op maandag 20 mei om 19:00 uur is er een buurtbijeenkomst in het schoolgebouw van De Branink.

1 mei

Berkelbode

24 april

Berkelbode

16 april

Berkelbode

16 april

Al heel lang zijn er roekenkolonies in en rond Lochem. Met name de kolonie rondom de Westerwal is zo gegroeid, dat de vogels overlast veroorzaken. Daar zijn nu 175 nesten. De roeken poepen en maken...

16 april

Wat houdt de Adviesraad Sociaal Domein in en wat willen ze bereiken voor het einde van dit jaar? Wim Koch is de nieuwe voorzitter van de adviesraad en neemt u aan de hand van zeven vragen mee in de...

11 april

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek tot het bergen van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog. Het wrak van een Engelse jachtbommenwerper, met zeer waarschijnlijk de...

9 april

Berkelbode

2 april

Berkelbode

27 maart

Berkelbode

27 maart

Woensdag 20 maart kozen inwoners de leden van Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. De definitieve uitslagen van de Provinciale...

25 maart

Op 20 maart 2019 vonden de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen plaats. De definitieve uitslag in de vorm van processen-verbaal N10 en N11 voor de gemeente Lochem is als...

22 maart

Woensdag 20 maart kozen inwoners de leden van Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. De voorlopige uitslagen van de Provinciale...

19 maart

Berkelbode

12 maart

Berkelbode

6 maart

Berkelbode

27 februari

Berkelbode

20 februari

Vanaf januari 2019 bestaat de Adviesraad Sociaal Domein uit zeven kandidaatleden, een adviseur en een procesbegeleider. De adviesraad is nu nog in ontwikkeling. In april start de Adviesraad met een...

20 februari

Berkelbode