De gemeente en de provincie Gelderland willen graag dat doorgaand verkeer tussen de Achterhoek, de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn) en het zuidelijke deel van Twente vlot en veilig door Lochem komt. Daarom hebben zij besloten een rondweg (N346) aan te leggen met een nieuwe brug over het Twentekanaal, de Schakel Achterhoek-A1. De weg wordt tussen 2022 en 2024 opengesteld.

Meer informatie over de rondweg vindt u op de speciale webpagina van de provincie Gelderland.

Centrum

De aanleg van de rondweg zorgt voor een vlotte doorgaande route om Lochem. Dit maakt herinrichting van het centrum van Lochem mogelijk.

Wat gaat er gebeuren?

  • Aan de noordkant van de stad wordt een nieuwe provinciale weg gemaakt die een directere verbinding maakt tussen de Nettelhorsterweg en de Rengersweg.
  • Er komt een nieuwe brug voor auto’s tussen het stationsgebied en de Goorseweg.
  • Fietsers krijgen ruimte op de bestaande Lochemsebrug voor een directe route vanaf het centrum naar het station.

Waarom doen we dit?

  • De rondweg gaat zorgen voor een betere verbinding tussen de Achterhoek en de A1.
  • De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen wordt verbeterd.
  • De overlast van doorgaand verkeer in het centrum neemt af.

Hoe gaan we dit aanpakken?

  • Samen met de provincie Gelderland is het voorlopig ontwerp en het plan voor de aanleg gemaakt en zijn de ruimtelijke procedures in 2019 afgerond.
  • In 2020 wordt een aannemer gezocht die met haar kennis en kunde het project zo optimaal mogelijk kan uitvoeren.

Wanneer gaan de werkzaamheden plaatsvinden?

  • In 2020 wordt gestart met het verleggen van kabels en leidingen.
  • Het gehele project is volgens planning in 2024 klaar.