Hier vindt u meer informatie over de mensen die betrokken zijn bij de nieuwbouw.

Jacqueline Huijsmans

Jacqueline Huijsmans is directeur-bestuurder van de Stichting Christelijk Basis Onderwijs Lochem-Laren: “Ieder kind vindt een uitdaging in onderwijs dat bij hem of haar past. Voor ons is het de kunst om het gezamenlijk gebruik zo goed mogelijk om te zetten in een Programma van Eisen voor het nieuwe gebouw.”

Han Colvoort

Han Colvoort is algemeen directeur van Stichting Poolster. “We hebben nu een prachtige kans om een modern en duurzaam schoolgebouw neer te zetten. Zo’n gebouw waarborgt de kwaliteit van het onderwijs in Laren. Een school met ruime mogelijkheden nodigt kinderen uit tot leren en met elkaar spelen.  Zo zijn we klaar voor de toekomst.”

Johan Berghuis

Johan Berghuis is algemeen directeur van Bartiméus Onderwijs. “Ik ben blij dat leerlingen met een visuele beperking in Laren les krijgen op een plek, waar zij ook kinderen uit het gewone basisonderwijs ontmoeten. Zo maken kinderen elkaar sterker in het samen leren en spelen.”

Remco Bresser

Remco Bresser is procesbegeleider vanuit RO Groep. Hij begeleidt de nieuwbouw op het gebied van Programma van Eisen voor gebouw en terrein, duurzaamheid, werving en selectie van architect en technisch adviseurs, en aanbesteding van het werk. “Ik werk graag aan projecten die er toe doen, die bijdragen aan een betere toekomst voor onze jeugd, voor de maatschappij en voor onze aarde. Daarbij ben ik continue op zoek naar het maximale resultaat, samen met alle betrokkenen van het project.”

Appie Baas

Appie Baas is beleidsmedewerker onderwijs en jeugd. Namens de gemeente Lochem is hij het eerste aanspreekpunt voor vragen van belanghebbenden en omwonenden over de nieuwbouw van de scholen in Laren. “De gemeente levert op verschillende manieren een bijdrage aan deze nieuwbouw. “Samenwerking en communicatie zijn zowel binnen onze organisatie als naar buiten toe belangrijk”.

Henk van Zeijts

Henk van Zeijts is wethouder Onderwijs van de gemeente Lochem. “De gemeente en schoolbesturen betrekken graag Wakker Laorne, omwonenden, leerkrachten en ouders bij het plan. U weet als geen ander wat de kinderen, het dorp en de buurt nodig hebben. Tijdens de voorbereiding en uitvoering houden we u regelmatig op de hoogte door middel van inloopavonden, gesprekken en nieuwsbrieven.

Hans Last

Hans Last is bouwkundig adviseur van de RO Groep betrokken bij de procesbegeleiding voor de nieuwbouw.

Michiel Spanbroek

Michiel Spanbroek levert namens de gemeente een bijdrage als beleidsadviseur onderwijshuisvesting als het gaat om regels en geld.