Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. Daarna worden jongeren die na hun 18e nog niet voldoen aan de kwalificatieplicht tot hun 23e jaar gevolgd en begeleid.

Leerplicht: kinderen van 5 tot 16 jaar

Vanaf de eerste maand na zijn of haar vijfde verjaardag is een kind in Nederland leerplichtig. Deze leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt.

Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en er ook voor zorgen dat het kind naar school gaat.

De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven, moeten dus verplicht naar school.

Kwalificatieplicht: jongeren tussen 16 en 18 jaar

Jongeren moeten naar school tot zij een startkwalificatie hebben gehaald: een mbo-diploma op niveau 2 of hoger, of een havo-/vwo-diploma. Jongeren zijn verplicht om onderwijs te volgen tot zij aan de eisen voor de startkwalificatie voldoen. De gemeente ziet toe op de handhaving.

Kwalificatieplicht: jongeren tussen 18 en 23 jaar

Het gaat hierbij om jongeren:

  • die niet in het bezit zijn van de startkwalificatie (diploma mbo op niveau 2, of havo-/vwo-diploma)
  • die het onderwijs hebben verlaten of langer dan een maand zonder geldige redenen geen onderwijs hebben gevolgd.

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Om meer grip te krijgen op het terugdringen en voorkomen van voortijdig schoolverlaten werken gemeenten per regio samen in het RMC. Dit RMC (Regionale Meld- en Co√∂rdinatiepunt) heeft als doel het scheppen van voorwaarden voor jongeren tot 23 jaar om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Voor onze gemeente voert de gemeente Zutphen de RMC-functie uit.

Bij de scholen is een folder "Leerplicht in Lochem" beschikbaar met daarin uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Meer informatie