Ouders en verzorgers zorgen zelf voor het vervoer van hun kinderen naar school. Soms gaat dit echter niet. Dan kunnen zij de gemeente vragen voor vervoer te zorgen. Onder bepaalde voorwaarden vergoedt de gemeente leerlingenvervoer naar- en van school. In sommige gevallen wordt een eigen bijdrage berekend. Leerlingenvervoer vraagt u als ouder of verzorger aan voor uw kind(eren).

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Voorwaarden

  • als leerlingen door een handicap een speciale school bezoeken
  • als leerlingen een school voor voortgezet onderwijs bezoeken en door hun beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen
  • als leerlingen op basis van hun levensovertuiging een speciale school buiten onze gemeente bezoeken 
  • én deze school op meer dan 6 kilometer staat van het huisadres.

Als de leerling naar het speciaal voortgezet onderwijs gaat en gebruik wil maken van leerlingenvervoer wil de gemeente extra informatie over waarom de leerling niet zelfstandig naar school kan. 

Vergoeding en eigen bijdrage

Onze gemeente vergoedt de kosten van het leerlingenvervoer op basis van de goedkoopste, doelmatige manier van vervoer. Dit betekent meestal een vergoeding op basis van het openbaar vervoer (OV) of een (brom)fietsvergoeding. In uitzonderlijke gevallen vergoeden we de kilometervergoeding voor de auto of de taxi.

Eigen bijdrage

In sommige gevallen berekenen wij een eigen bijdrage.

Deze eigen bijdrage geldt niet voor een leerling van het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voor een leerling met een beperking die het reguliere onderwijs bezoekt en die niet, of niet zelfstandig, gebruik kan maken van het openbaar vervoer.

Gaat uw kind naar een basisschool met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan betaalt u een eigen bijdrage wanneer het gezamenlijk gezinsinkomen boven een bepaalde hoogte uitkomt. De hoogte van de bijdrage en de inkomensgrens worden per schooljaar vastgesteld. De inkomensgrens voor het schooljaar 2020-2021 is € 27.000,-, voor het schooljaar 2019-2020 is € 26.550,-.

Is uw gezamenlijk gezinsinkomen onder de inkomensgrens dan is een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat. De inkomensverklaring kunt u telefonisch aanvragen via de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.

Is uw gezamenlijk gezinsinkomen boven de inkomensgrens dan betaalt u een eigen bijdrage van € 330,- of € 540,-. (afhankelijk van de afstand tot de school) voor het schooljaar 2019-2020.

Wat heb ik nodig

Als de leerling op een speciale school voor basisonderwijs(SBO) of een basisschool voor speciaal onderwijs (SO) is geplaatst door het samenwerkingsverband, moet deze beslissing bij de aanvraag worden meegestuurd.

Vormen van leerlingenvervoer

Er bestaan verschillende vormen leerlingenvervoer, het uitgangspunt is een fietsvergoeding of een vergoeding voor openbaar vervoer:

  1. De leerling gaat met de (brom)fiets naar school en ontvangt een (brom)fiets vergoeding.
  2. Ouders krijgen een (vergoeding voor een) openbaar vervoerabonnement voor hun kind (en als dit nodig is ook voor een begeleider).
  3. De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi (aangepast vervoer).
  4. De gemeente geeft ouders in sommige gevallen een vergoeding om hun kind zelf weg te brengen en op te halen.

Wat valt niet onder de regeling?

Het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs valt niet onder de regeling leerlingenvervoer. Ook leerlingen die bijvoorbeeld door ziekte tijdelijk niet zelfstandig naar school kunnen, komen niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.

U kunt geen leerlingenvervoer aanvragen naar een Medisch Kinderdagverblijf (MKD), een zorginstelling of Buitenschoolse Opvang (BSO). Leerlingenvervoer is bestemd voor vervoer van huis naar school en terug.

Afmelden

U kunt uw kind ook eenvoudig online afmelden (met DigiD)