Alle gemeenten hebben in 2021 een Transitievisie Warmte geschreven. Hierin staat hoe alle gebouwen in de gemeente in 2050 aardgasvrij zijn. Dit lijkt nog ver weg, maar het vraagt ook enorm veel van ons allemaal. Want aardgas gebruiken we om te verwarmen, te koken, te douchen en in onze industrie. We moeten dus vlot, maar ook zorgvuldig aan de slag.

Eind 2021 is ook in Lochem de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld door de raad. Deze gaan we om de 5 jaar actualiseren.

Wat staat in onze TVW?

Het volledige document Transitievisie Warmte Lochem leest u hier. De belangrijkste conclusies hebben we voor u op een rijtje gezet.

  • De gemeente heeft nog geen wijken aangewezen die we eerder dan 2050 van het gas afsluiten. Hier kan bij een actualisering van de TVW verandering in komen.
  • We concentreren ons voorlopig op ‘aardgasvrij-ready’. Dit betekent dat we door energie besparen en isoleren gebouwen klaar maken voor een alternatief voor aardgas.
  • Individuele oplossingen, zoals elektrische of hybride warmtepompen, zijn momenteel de beste vervanging voor aardgas.
  • Door ons grote buitengebied zijn er weinig mogelijkheden voor grootschalige warmtenetten. Kleinschalige warmtenetten of laagtemperatuur bronnetten zouden binnen de kernen wel een optie zijn. Dit zoeken we de komende jaren nader uit.