Vanaf 23 januari 2024 gelden nieuwe regels voor het aanleggen van kleinschalige zonnevelden op eigen grond. U vindt ze in het nieuwe beleidskader kleinschalig zonne-energie. Met onze interactieve viewer kunt u een locatiecheck uitvoeren.

Bekijk ook de bijlagen: kaart, , streekeigen boom- en struiksoorten, participatiefolder en de bekendmaking beleidskader kleinschalige zonne-energie.

Hieronder leest u meer over de nieuwe regels en voorwaarden.

Zelf energie opwekken met zonnepanelen?

Steeds meer inwoners willen elektriciteit opwekken op eigen dak, erf of grond. Zeker met de hoge energieprijzen van nu. Kleinschalig en lokaal opwekken van hernieuwbare energie is bovendien onmisbaar in de overgang naar een klimaatneutraal Lochem. De gemeente Lochem wil kleinschalige opwek van zonne-energie daarom gemakkelijker maken.

Is uw dak en aansluiting geschikt?

Op de Lochemse zonatlas.nl ziet u meteen of het dak van uw huis geschikt is voor zonnepanelen of een zonnecollector. Is uw dak geschikt, dan is het ook handig om te controleren of u uw stroom nog kwijt kunt. Dit kan op de website van Liander. Op sommige plaatsen zit het netwerk zo vol, dat ook woningeigenaren geen zonne-energie meer kwijt kunnen op het stroomnet. Er zijn verschillende bedrijven en organisaties die u verder kunnen helpen met een maatwerkadvies, zoals LochemEnergie.

Aandacht voor goede inpassing en participatie

Binnen de nieuwe regels en voorwaarden is zeker ook aandacht voor een goede inpassing in de buurt. Zo moet er sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing wanneer het zonne-initiatief groter is dan 100 m2. Er zijn verschillende typen initiatieven mogelijk:  zonne-installaties en kleinschalige collectieve zonnevelden. Aan de omvang zijn grenzen in oppervlakte, type aansluiting en de inrichting. Zo mag een kleinschalig initiatief maximaal 2 hectare groot zijn. Eromheen moet volwassen beplanting komen. Deze beplanting mag aan dit oppervlakte worden toegevoegd. Er gelden ook aanvullende eisen zoals participatie. Dat houdt onder andere in dat u als initiatiefnemer op tijd de buurt betrekt bij uw initiatief.

Zorgvuldige afweging

We willen kleinschalige initiatieven makkelijker maken.. Voor zonnepanelen in een veld is altijd een omgevingsvergunning nodig. Onze vergunningverleners maken per aanvraag een zorgvuldige afweging. De gemeente kan u helpen met advies voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.