“Lochem is in 2040 nog steeds een aantrekkelijke, landelijke en groene gemeente. Het is hier goed wonen, werken en recreëren. De verschillende dorpen, buurtschappen en stad Lochem zijn gegroeid ten opzichte van 2024, maar hebben ieder hun eigen identiteit behouden. In 2040 is Lochem een veelzijdige gemeente, waar iedereen er toe doet en mee kan doen. Met elkaar en voor elkaar. Een inclusieve, autonome gemeente, krachtig en in balans.”

De omgevingsvisie Lochem 2040 beschrijft de visie op onze toekomst. Waar gaan we naar toe met onze stad, onze dorpen en ons buitengebied? Waaraan werken we en wat willen we behouden? Maar ook, hoe leven we in Lochem samen? Deze vragen komen aan bod in de omgevingsvisie “Krachtig en in balans”. Bij de ontwerp-omgevingsvisie is ook een omgevingseffectrapport (OER) opgesteld. Het OER laat zien welke gevolgen de ambities uit de omgevingsvisie hebben voor de leefomgeving. 

Inwoners en belanghebbenden konden zienswijzen inbrengen

De afgelopen weken konden inwoners en belanghebbenden zienswijze(n) indienen. Er zijn 100 zienswijzen ingebracht waarvan een aantal gelijkluidend zijn aan andere ingediende zienswijzen. De zienswijzen zijn samengevat en voorzien van een reactie in de Nota van Zienswijzen. De gemeenteraad start in juni met de bespreking van de Nota van Zienswijzen, de omgevingsvisie en het omgevingseffectrapport (OER).

Omgevingsvisie is basis voor beleid

Elke gemeente moet een omgevingsvisie vaststellen. Dit staat in de Omgevingswet die sinds 1 januari van kracht is. De omgevingsvisie gaat over alle terreinen van de ruimtelijke leefomgeving in samenhang met gezondheid, duurzaamheid, inclusie en veiligheid.

Inwoners en organisaties hebben meegedacht

De afgelopen maanden konden inwoners, ondernemers en organisaties meedenken én praten over wat zij belangrijk vinden voor hun eigen leefomgeving. Er waren meedenkavonden en we voerden gesprekken op straat. Hiervan is een verslag (pdf, 2.323 KB)  gemaakt.

Ook online konden inwoners hun mening geven. Van de uitkomsten van de enquête is een factsheet gemaakt. Hierin vindt u een samenvatting van de resultaten van de enquête. Hieronder vindt u de winnende foto’s van de mooiste plek in onze gemeente. Deze zijn ingestuurd door de deelnemers aan de enquête. De resultaten van de gesprekken op straat, de meedenkavonden en de online enquête zijn gebruikt voor de omgevingsvisie.