Landelijke milieuregels verbieden het verbranden van afval. Slechts onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente een ontheffing van dit stookverbod geven. Het zonder ontheffing verbranden van afval is een milieudelict en daarom strafbaar. U moet zoveel mogelijk andere manieren van afvalverwijdering toepassen. Bijvoorbeeld versnipperen of composteren van snoeihout in plaats van verbranden.

Wat kost het?

€ 18,65

Hoe vraag ik het aan?

U kunt een direct online een ontheffing stookverbod aanvragen.

De ontheffing is vier weken geldig. Wilt u uw vergunning verlengen, dan kunt u dit direct online doorgeven.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een stookontheffing?

U kunt eenvoudig zelf nagaan of u voor een ontheffing in aanmerking komt. Bij het invullen van de hulpvragen van het aanvraagformulier geven wij aan wanneer u niet in aanmerking komt voor een ontheffing.

Zijn er bijzondere voorschriften bij een vergunning?

Bij een vergunning om te stoken horen voorschriften. Die hebben onder meer betrekking op de veiligheid, zowel van personen als van gebouwen. U mag bijvoorbeeld alleen buiten de bebouwde kom stoken op een afstand van tenminste 100 meter van woningen, gebouwen, de openbare weg, bossen en houtopstanden.