We vragen een inspanning van inwoners en bedrijven in onze gemeente. Maar we laten zelf ook zien wat we kunnen. Een paar voorbeelden:

Gemeentehuis

Het nieuwe gemeentehuis van Lochem aan de Hanzeweg is een duurzaam gebouw (pdf, 5.653 KB)  en kan bijna in de eigen energiebehoefte voorzien. De bouwmaterialen zijn herbruikbaar of gemaakt van hergebruikt materiaal. Op het dak liggen 200 zonnepanelen. Lochemse huishoudens nemen de stroom van deze panelen af.

Elektrische dienstauto

Voor dienstreizen maakt de gemeente gebruik van een elektrische auto. Buiten kantoortijden kunnen Lochemers ermee rijden, zo wordt het delen van een auto gestimuleerd.

Laadpalen

Op het parkeerterrein van het gemeentehuis in Lochem staan laadpalen. We gebruiken de palen voor het opladen van de elektrische dienstauto. Ook bezoekers kunnen de laadpalen gebruiken.

Afval is grondstof

In de gemeente Lochem streven we naar een flinke vermindering van restafval. Dit willen we bereiken door het gescheiden inzamelen van afval. Want ons afval kan dan verwerkt worden in nieuwe producten en is daarmee geen afval meer maar grondstof. Hergebruik van restafval scheelt bovendien in de kosten. Dat komt doordat het contract voor verwerking van restafval voor een groot deel de hoogte van de afvalstoffenheffing bepaalt. Meer informatie over het gescheiden inzamelen van afval leest u op de website van Circulus bij Wat gebeurt er met mijn afval.

FairtradeGemeente

De Gemeente Lochem is sinds november 2014 een Fairtrade gemeente. Dit is een beloning voor de bedrijven in de gemeente: zij laten zien dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen.