IJsselwind wil samen met Waterschap Rijn en IJssel langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde drie windmolens bouwen.  Nadat de Raad van State het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor de windturbines heeft vernietigd, hebben de initiatiefnemers zich tot de provincie Gelderland gemeld. De ruimtelijke ordeningsprocedure verloopt momenteel via de provincie Gelderland.

 

Verslagen omgevingsadviesraad IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel

Er is een omgevingsadviesraad ingesteld voor het plan van IJsselwind en het Waterschap Rijn en IJssel voor het plaatsen van 3 windturbines in de gemeente Zutphen. Deze raad geeft advies aan de initiatiefnemers over onder andere de bewonersregeling, geluid, slagschaduw, lichthinder etc.

Deelnemers zijn bewoners uit Eefde-West, de wijkteams Noordveen en Noorderhaven uit Zutphen, Eefde Tegenwind, gemeenten Lochem en Zutphen, de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en IJsselwind en het Waterschap Rijn en IJssel.

De verslagen van de OmgevingsAdviesraad staan op de website van het Waterschap Rijn en IJssel. U vindt ze op de website van het Waterschap: www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/windenergie/zutphen/