Uitgelicht

beschuiten met muisjes

Nieuw: online aangifte doen van geboorte of huwelijk

Vanaf 19 februari kunt u als inwoner van de gemeente Lochem digitaal aangifte doen van een geboorte en kan een aangifte van een huwelijk of geregistreerd partnerschap grotendeels thuis geregeld worden.

Gaat u op 18 maart ook stemmen?

Op woensdag 18 maart 2015 kunt u stemmen op de leden van de Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. U krijgt twee stempassen thuisbezorgd.

sfeertekening

Veranderingen in zorg en ondersteuning

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen. Wij organiseren het dichter bij huis en stemmen het af op uw situatie. Er verandert veel. Maar dat doen we geleidelijk.

afbeelding van huizen van papiergeld

Aanslag gemeentelijke belastingen 2015 in de bus

Eind januari ontvangt u de aanslagen gemeentelijke belastingen over 2015. Op de aanslagbiljetten ziet u wat u dit jaar moet betalen aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. In dit artikel leest u wat dit voor u betekent.