Lochem https://www.lochem.nl/ Recente informatie van de gemeente Lochem nl-nl Lochem Thu, 18 Jul 2019 15:06:26 +0200 Thu, 18 Jul 2019 15:06:26 +0200 news-2475 Thu, 18 Jul 2019 11:00:28 +0200 Oud worden in je eigen, vertrouwde dorp https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/oud-worden-in-je-eigen-vertrouwde-dorp-2475.html Oud worden in je eigen vertrouwde omgeving. Dat is het ideaal van veel mensen. Voor ouderen die zorg nodig hebben, is in kleinere kernen niet altijd geschikte opvang. Daarom start de gemeente Lochem in Barchem, Harfsen en Gorssel met de proef ontmoetingsinitiatieven. Doel van de proef is dat mensen zo lang mogelijk, prettig in eigen dorp kunnen blijven. Ouderen in Barchem, Harfsen en Gorssel die in aanmerking komen voor dagbesteding, kunnen tijdens de proef naar een ontmoetingsinitiatief in het eigen dorp. Zij hoeven dus niet met een busje naar een grotere kern of naar Zutphen. Zij kunnen dichtbij huis terecht voor activiteiten en  gezelschap. Wethouder Henk van Zeijts: “Zorg in de eigen, vertrouwde omgeving is fijner dan naar een andere plek moeten reizen. We hopen dat we hiermee kunnen bijdragen aan de wens van veel ouderen: Zo lang mogelijk in eigen dorp blijven, tussen mensen die je kent.”
 

Vertrouwd en dichtbij

Mensen worden steeds ouder en de landelijke overheid zet in op meer zorg vanuit de directe omgeving. Wijken en kernen krijgen te maken met mensen die meer en complexere zorg nodig hebben. Elkaar ontmoeten is één van de antwoorden op de groeiende behoefte aan zorg waar de samenleving mee te maken heeft.

De ontmoetingen draaien hoofdzakelijk op de inzet van buren en andere inwoners. De proef in de drie kernen moet uitwijzen hoe dit in de praktijk het beste werkt. Het idee is dat ontmoetingsinitiatieven aansluiten bij wat er al wordt georganiseerd in de buurt. In Barchem koken vrijwilligers bijvoorbeeld maaltijden met de Kokkepot. Harfsen heeft bij Ontmoetingsplek De Veldhoek activiteiten als bloemschikken, koersbal of samen koffiedrinken. Een speciale begeleider vanuit Stichting Welzijn Lochem ondersteunt de ontmoetingsinitiatieven in de drie kernen.


Kernen leren van elkaar

De afgelopen maanden heeft de gemeente gesprekken gehad in alle kernen. Ook met ’t Baken en Stichting Welzijn Lochem is de gemeente om de tafel gegaan. Zo is een beeld gevormd van de behoefte in de verschillende dorpen. Ook is bekeken waar het meest te leren is van een proef met de ontmoetingsinitiatieven. Barchem, Harfsen en Gorssel zijn enthousiast over deelname aan de proef. Ze verwachten dat deze een goede bijdrage kan leveren aan de zorg voor ouderen in de kernen.

De proeven beginnen in september 2019 en duren tot en met augustus 2021. De andere kernen volgen de ontmoetingsinitiatieven vanuit een klankbordgroep. Doel hiervan is om te leren van elkaar. En om na afloop de resultaten van de proef eventueel ook in andere dorpen op te pakken.

De gemeenteraad heeft in 2018 40.000 euro beschikbaar gesteld voor de ontmoetingsinitiatieven.

 

 

]]>
Nieuws
news-2474 Wed, 17 Jul 2019 16:36:30 +0200 Sproeiverbod vanwege extreme droogte https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/sproeiverbod-vanwege-extreme-droogte-2474.html Vanwege de extreme droogte  is het vanaf donderdag 18 juli 12.00 uur voor iedereen verboden om water uit de beken, sloten en vijvers te halen. Het is ook verboden om grondwater te gebruiken om te sproeien in het kwetsbare natuurgebied Stelkampsveld. Dit heeft waterschap Rijn en IJssel vandaag bekend gemaakt. Zuinig met water

De waterschappen roepen iedereen op om zuinig met al het water om te gaan en de neerslag die er valt, zoveel mogelijk op te vangen zodat het de grond in kan trekken, bijvoorbeeld door regentonnen te plaatsen, de regenpijp af te koppelen van het riool, duikers af te sluiten en tegels te vervangen door planten.

Stelkampveld

Het is ook verboden om grondwater te gebruiken om te sproeien in en Stelkampsveld. Dit natuurgebied is afhankelijk van de grondwaterstand. Flora en fauna dreigen hier onherstelbare schade op te lopen als gevolg van de droogte. Het sproeiverbod voor grondwater geldt voor alle onttrekkingen van zowel particulieren als bedrijven in een zone binnen 200 meter van de natuurgebieden (zie bijgevoegde kaart (jpg, 674 KB) ).

Sproeien mag in de rest van het gebied

In de rest van het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel mag gewoon gesproeid worden met grondwater. Of voor de onttrekking een melding of een vergunning nodig is hangt af van de hoeveelheid te onttrekken water en de pompcapaciteit.  De exacte voorwaarden vindt u op www.wrij.nl/basis/zoeken/@3597/onttrekking/

Kijk voor alle maatregelen, veelgestelde vragen en de actuele droogte situatie op www.wrij.nl/droogte.

]]>
Nieuws
news-2473 Wed, 17 Jul 2019 10:46:11 +0200 Vijf onbewaakte spoorwegovergangen gaan dicht https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/vijf-onbewaakte-spoorwegovergangen-gaan-dicht-2473.html In het najaar van 2018 besloot de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor de aanpak van acht onbewaakte spoorwegovergangen in onze gemeente. Twee overgangen worden beveiligd: één bij Lochem (Diekink/Aalsvoort) en één bij Almen (Wagenvoortsdijk). Van de andere zes overgangen gaan er vijf dicht en wordt de overgang in de Hulzerdijk bij Almen ondertunneld voor langzaam verkeer en paarden. Vier af te sluiten overgangen zijn openbaar. Eén is privé. Besluit gemeenteraad

Op 8 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten de volgende drie spoorwegovergangen aan de openbaarheid te onttrekken:

 1. Almen, Spoorlijn Zutphen - Hengelo, overgang 5.1 (Hulzerdijk)
 2. Almen, Spoorlijn Zutphen - Hengelo, overgang 7.1 (Wagenvoortsdijk)
 3. Almen, Spoorlijn Zutphen - Winterswijk, overgang Binnenweg

Het betreft de uitwerking van de gemaakte afspraken met de belanghebbenden, ProRail en de Provincie Gelderland inzake het opheffen van alle onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente Lochem. De drie genoemde spoorwegovergangen zijn onbewaakt en zullen worden opgeheven. Hiervoor is het onttrekkingsbesluit noodzakelijk.

Over de vierde af te sluiten spoorwegovergang, aan de Teenkweg in Eefde, loopt nog over met de belanghebbenden.

Inzage

Het besluit ligt met ingang van 25 juli 2019 voor de duur van zes weken tot en met 4 september 2019 ter inzage. Het besluit kan gedurende de hiervoor genoemde termijn worden ingezien op www.lochem.nl. U kunt tevens op afspraak bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien (standaard digitaal of op verzoek op papier).

Bezwaar

Iedere belanghebbende

 • die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp onttrekkingsbesluit bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
 • die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerp onttrekkingsbesluit bij de gemeenteraad naar voren te brengen

kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Recht­bank Oost-Nederland, locatie Zutphen, Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen.

]]>
Nieuws
news-2471 Tue, 16 Jul 2019 13:55:17 +0200 Gemeentenieuws week 29 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_29.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2470 Tue, 16 Jul 2019 13:52:44 +0200 Druk bezochte opening Centrum voor jong ondernemerschap https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/druk-bezochte-opening-centrum-voor-jong-ondernemerschap-2470.html De opening van het Centrum voor jong ondernemerschap op 11 juli, als onderdeel van Ondernemers Villa Lochem, is druk bezocht. Ruim honderd nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen in het pand aan de Ampsenseweg. De locatie nabij landgoed Ampsen is geheel onder handen genomen. Alles is geschilderd en de ruimten binnen hebben een complete metamorfose ondergaan. Rolf Winter is de drijvende kracht achter de ondernemersvilla en biedt samen met mkb-manager Hans Wennekes ruimte voor startende ondernemers. Samen onder 1 dak bevordert samenwerken en vergroot de kans op groei.

Partners

Verschillende partners hebben geïnvesteerd: Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, gemeente en later de provincie. Deze stichting start samen met Hans Wennekes het centrum op. Op termijn zal de stichting het centrum voor jong ondernemerschap zelfstandig exploiteren. Door de samenwerking met de grotere onderwijsinstellingen, starters, zzp-ers en de bekende Lochemse bedrijven kan het centrum ondernemerschap aantrekken, stimuleren en behouden voor de regio.

Informatie

Wie vragen heeft over de mogelijkheden en kansen voor startende ondernemers in de gemeente Lochem, kan contact opnemen met mkbmanagers@lochem.nl.

]]>
Nieuws
news-2469 Tue, 16 Jul 2019 13:50:42 +0200 Gemeente Lochem start subsidiewijzer https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gemeente-lochem-start-subsidiewijzer-2469.html De gemeente Lochem is een subsidiewijzer gestart. In de subsidiewijzer staan alle subsidies en leningen die u bij de gemeente of bij ’t Baken kunt aanvragen. Wethouder Henk van Zeijts is blij met de nieuwe tool die de dienstverlening voor onze inwoners verbetert. Waarom deze subsidiewijzer?

Henk van Zeijts: “Uit onderzoek van de Rekenkamer bleek dat inwoners onze subsidies niet goed kunnen vinden. Nu hebben we alle subsidies op één pagina bij elkaar gezet. Daarmee kunnen inwoners voortaan subsidies snel vinden.”

Wat staat er zoal op?

“In de subsidiewijzer staat bijvoorbeeld de subsidie voor incidentele culturele activiteiten. Dat is een subsidie voor bijvoorbeeld een festival of een cultureel project of evenement. Een ander voorbeeld zijn de subsidies voor energiebesparende maatregelen.”

Wat houdt het subsidiebeleid van de gemeente in?

“Wij geven subsidie aan activiteiten en investeringen die bijdragen aan de doelen van de gemeente. Bijvoorbeeld de subsidie voor een culturele activiteit. We vinden het belangrijk dat inwoners elkaar tijdens zo’n activiteit kunnen ontmoeten. Het maakt dat Lochem een aantrekkelijke gemeente is om te wonen of te recreëren. Leningen op het gebied van duurzaamheid passen weer bij de klimaatdoelen die wij als gemeente nastreven. In het najaar komen er weer subsidiemogelijkheden voor natuur en landschap en die komen ook op de subsidiewijzer te staan.”

Hoe vindt u de subsidiewijzer?

De subsidiewijzer is te vinden op www.lochem.nl/subsidiewijzer.

]]>
Nieuws
news-2468 Tue, 16 Jul 2019 13:47:34 +0200 Speeltuin Korenkamp Epse officieel geopend https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/speeltuin-korenkamp-epse-officieel-geopend-2468.html De geheel vernieuwde speeltuin aan de Korenkamp in Epse is zaterdag 13 juli officieel geopend. Met het kapot prikken van confettiballonnen opende wethouder Henk van Zeijts samen met leden van de speeltuinvereniging Epse de speeltuin. Dankzij vele sponsoren en het doorzettingsvermogen van de vereniging is het gelukt de plannen ook daadwerkelijk te realiseren. Hierin speelde de korte lijnen met de gemeenten ook een belangrijke rol. Henk van Zeijts: “Hierdoor konden wij het project goed ondersteunen. Zo konden we helpen bij het vinden van plekken voor de oude speeltoestellen, die nog goed werkten. Die staan straks in andere speeltuinen in de gemeente.” Naast de opening van de speeltuin werd ook het 60-jarig bestaan van de speeltuinvereniging gevierd.

]]>
Nieuws
news-2467 Tue, 16 Jul 2019 13:41:54 +0200 Maak het inbrekers niet te makkelijk https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/maak-het-inbrekers-niet-te-makkelijk-2467.html In de zomer slaan inbrekers vaak toe, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of omdat ze een raam open zien staan. Om het aantal woninginbraken deze zomer verder te verlagen vragen wij u mee te doen om de kans op inbraak te verkleinen. Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk dat u deze tips opvolgt:
 • Op vakantie? Licht de buren in
  Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en helpen het huis een bewoonde indruk te geven. Bijvoorbeeld door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af en toe eens op de oprit te zetten en een gordijn open of dicht te doen.
 • Dagje weg? Deur op slot!
  Ramen en deuren staan vaker open met mooi weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor zijn. Doe uw deuren en ramen op slot, ook als u maar heel even naar de buren bent, boodschappen doet of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg kostbare spullen uit het zicht.
 • Bel 112 bij verdachte situaties
  Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw woning terwijl u er niet bent) direct de politie via telefoonnummer 112, het nummer voor spoed, moeten bellen. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

Meer informatie

Voor informatie over veilig wonen zie www.politiekeurmerk.nl of kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

]]>
Nieuws
news-2466 Tue, 16 Jul 2019 11:59:45 +0200 Campagne ‘eerlijk over je ID’ van start https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/campagne-eerlijk-over-je-id-van-start-2466.html Met de titel ‘eerlijk over je ID’ lanceert de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een campagne om jongeren tussen de 16 en 22 jaar bewust te maken van de vormen en gevolgen van ID-fraude. Een ID-kaart lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig, maar kan vervelend uitpakken. Zo kan iemand voor twee jaar zijn of haar paspoort kwijtraken.

Betrouwbaarheid

Zo wil de overheid niet alleen jongeren bewust maken van de gevolgen van ID-fraude, maar willen we ook benadrukken dat het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart documenten zijn waar een groot vertrouwen en waarde aan wordt gehecht. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.

Kijk voor meer informatie op eerlijkoverjeID.nl.

]]>
Nieuws
news-2465 Tue, 16 Jul 2019 11:58:05 +0200 Aanvraag lokale publieke media-instelling mogelijk tot 17 november 2019 https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/aanvraag-lokale-publieke-media-instelling-mogelijk-tot-17-november-2019-2465.html Stichting Achterhoek FM is in 2015 door het Commissariaat voor de Media aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de Gemeente Lochem. Een aanwijzing die geldt tot 17 mei 2020. Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als publieke lokale media instelling kunnen een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Een aanvraag moet voor 17 november 2019 zijn ingediend.

Meer informatie

Informatie over de procedure vindt u op de website van het Commissariaat: www.cvdm.nl. Neem voor meer informatie of vragen contact op met Veronique Vroege via v.vroege@lochem.nl of (0573) 28 92 22.

]]>
Nieuws
news-2461 Fri, 12 Jul 2019 10:52:53 +0200 GGD-onderzoek: niet meer kanker in Eefde dan gemiddeld https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/ggd-onderzoek-niet-meer-kanker-in-eefde-dan-gemiddeld-2461.html De GGD Noord- en Oost-Gelderland voerde een kankerclusteronderzoek uit in opdracht van de gemeenten Lochem en Zutphen vanwege zorgen van bewoners in Eefde-West over hun gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat er niet meer kanker in Eefde voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Ook waren er zorgen over het grondwater in relatie tot de voormalige stort aan de Mettrayweg. De gemeenten lieten daarom ook grondwatermetingen uitvoeren waarbij ook eerdere bodemonderzoeken uit het gebied zijn betrokken. Uit de metingen blijkt dat het grondwater voldoet aan de drinkwaternorm. Volgens het onderzoek van de GGD is het aantal inwoners met kanker in het onderzochte gebied niet hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook is het risico voor de inwoners in Eefde-West als gevolg van de uitstoot van de vijf onderzochte bedrijven op De Mars verwaarloosbaar. Wat opvalt in het onderzoek is dat er in Eefde iets meer borstkanker voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Van borstkanker weten we dat er geen relatie is met omgevingsfactoren. Voor het onderzoek analyseerde de GGD cijfers uit de database van het Integraal Kankercentrum Nederland. Bij de selectie van bedrijven is gekeken naar wel of geen uitstoot van stoffen, of deze mogelijk kankerverwekkend zijn en of de verwachting is dat de uitstoot buiten het bedrijventerrein een invloed zou kunnen hebben. Ook is een bedrijf meegenomen in het onderzoek waarover omwonenden zorgen hebben geuit vanwege geurhinder.

Geen verder onderzoek

Vanwege de uitkomsten van de onderzoeken zien de colleges van Lochem en Zutphen geen reden voor verder onderzoek in Eefde-West. Afgelopen donderdag heeft de GGD het kankerclusteronderzoek toegelicht aan inwoners van Eefde-West. Informatie over dit onderzoek, het grondwateronderzoek en de metingen bij de bedrijven staat op de website van de gemeenten.

Bestanden:

]]>
Nieuws
news-2458 Thu, 11 Jul 2019 11:05:38 +0200 Stap voor stap naar hernieuwbare energie voor de regio https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/stap-voor-stap-naar-hernieuwbare-energie-voor-de-regio-2458.html De gemeenteraad heeft ingestemd met de startnotitie van de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES komt onder meer te staan hoe de regio hernieuwbare energie uit wind en zon gaat opwekken en opslaan. Nu de startnotie is vastgesteld gaat het proces lopen om te komen tot die Regionale Energie Strategie. In de Regionale Energie Strategie (RES) vindt stap voor stap overleg plaats om de overgang naar hernieuwbare energie uit zon en wind vorm te geven en in te passen in ons landschap. De Regionale Energie Strategie geeft antwoord op vragen als: waar en hoe wekken wij in de regio (grootschalig) hernieuwbare energie op met zonneparken en windmolens? Hoe slaan we die energie op en welke energienetwerken zijn nodig om die naar woningen en bedrijven te krijgen?

Samenwerking

De gemeente Lochem werkt onder meer samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Voorst en Zutphen. Dit zijn de gemeenten uit de Cleantech Regio, met uitzondering van Deventer. Deze gemeente doet mee in een van de andere dertig RES-regio’s. In de startnotitie staan de spelregels voor de samenwerking. Het hele stappenplan om te komen tot de Regionale Energie Strategie duurt tot eind 2020. In deze periode betrekken we inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden, energiecoöperaties en netbeheerders. De gemeenteraad heeft het belang benadrukt van het betrekken van inwoners. Eind 2020 biedt de regio de RES aan het Rijk aan. Alle dertig regionale strategieën dragen er samen aan bij dat Nederland 49% minder CO2-uitstoot heeft in 2030.

Landschap en inpassing

Een belangrijk onderwerp in de Regionale Energie Strategie is hoe we grootschalige zonnevelden of windmolens goed inpassen in ons landschap. De RES is straks uitgangspunt voor het omgevingsbeleid van provincie en gemeenten en voor de plannen van waterschappen en de netbeheerders.

Eigen visie en voorbereiding

De gemeente Lochem is goed voorbereid op de afstemming in de Regionale Energie Strategie. Wethouder Henk van Zeijts: “Als gemeente hebben wij al vastgesteld dat we energieneutraal willen zijn in 2030. Het is dan niet genoeg om alleen daken vol te leggen voor het opwekken van energie. Daarom hebben we ons eigen beleid voor zonneparken en op het gebied van kleinschalige energieopwekking met wind. Daarnaast gaan we aan de slag met een visie op grootschalige windmolens. We werken ook aan een nieuw uitvoeringsprogramma Klimaat, Energie & Landschap voor de periode 2020-2025. Daarover gaan we dit najaar met inwoners en ondernemers in gesprek.”

De RES is een samenwerking van Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de waterschappen Vallei & Veluwe en Rijn & IJssel, de provincie Gelderland en de Strategische Board van de CleanTech Regio.

]]>
Nieuws
news-2457 Thu, 11 Jul 2019 09:15:37 +0200 ​​​​​​​Woningen in plaats van bedrijven aan Hanzeweg https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/woningen-in-plaats-van-bedrijven-aan-hanzeweg-2457.html Het ontwerpbestemmingsplan is klaar en ligt, samen met het beeldkwaliteitplan, vanaf 18 juli 2019 ter inzage. Op een unieke plek in de gemeente Lochem, tussen het Twentekanaal en rivier de Berkel, wordt een gedeelte van het bedrijventerrein Hanzeweg vervangen door woningen. Hier komt de nieuwe woonwijk Kop van Oost. Wethouder Bert Groot Wesseldijk is trots op het ontwerpbestemmingsplan dat er nu ligt. Bij het ontwerp van het gebied is gekeken naar de ontstaansgeschiedenis en is inspiratie uit de omgeving gehaald. Onderdelen uit het industriële verleden en Berkeloord zijn vertaald in de architectuur en de openbare ruimten. Het wordt een herkenbare en samenhangende woonbuurt. Groot Wesseldijk: “Het is een unieke plek. Drie minuten lopen van het centrum en tussen het Twentekanaal en de Berkel. Er komen ongeveer 120 verschillende woningen, met meerdere karakters. Deze nieuwbouw zorgt ook voor doorstroming op de woningmarkt.”

Wonen aan water en tussen het groen

Voor de herinrichting van dit gebied werkt de gemeente Lochem samen met ontwikkelaar Explorius. Er is de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een economisch uitvoerbaar plan. Daarbij is de inbreng van de buurt meegenomen. Het ontwerp heeft appartementen en rijwoningen aan de kant van het Twentekanaal en twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen aan de Berkelzijde. Tussendoor groene hoven met een collectieve woonsfeer.

Bestemmingsplan ter inzage

Het stedenbouwkundig plan Kop van Oost is in het voorjaar van 2017 tot stand gekomen. Het huidige ontwerpbestemmingsplan is daarvan een juridische vertaling en ligt vanaf 18 juli 2019 zes weken ter inzage op het gemeentehuis in Lochem en in Gorssel. Na deze periode worden eventuele zienswijzen verwerkt. Daarna gaat het plan naar de gemeenteraad.

 

 

 

]]>
Nieuws
news-2454 Tue, 09 Jul 2019 13:18:13 +0200 Gemeentenieuws week 28 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_28.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2453 Tue, 09 Jul 2019 13:15:22 +0200 Noaberhulp Zutphen viert 30 jaar vrijwillige terminale zorg https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/noaberhulp-zutphen-viert-30-jaar-vrijwillige-terminale-zorg-2453.html Noaberhulp Zutphen e.o. is een stichting voor palliatieve terminale zorg in de gemeenten Zutphen, Lochem, Bronckhorst en Brummen. Onlangs vierde ze het dertig jaar bestaan in het Koelhuis in Zutphen. In een tafelgesprek onder leiding van Matthijs van Nieuwkerk deelden betrokkenen hun ervaringen. Sinds de oprichting in 1989 hebben een paar honderd goed opgeleide en zeer gemotiveerde vrijwilligers van Noaberhulp meer dan duizend terminale patiënten en hun mantelzorgers ondersteund. Dankzij die hulp konden deze patiënten hun laatste levensfase thuis, in hun vertrouwde omgeving, doorbrengen.

In het zonnetje gezet

De vrijwilligers, die normaliter bescheiden en achter de schermen werken, werden op deze verjaardag juist in het zonnetje gezet. Ze waren samen met verwijzers zoals thuiszorgorganisaties en huisartsen, sponsors en subsidieverstrekkers uitgenodigd voor de feestelijke bijeenkomst. De ambassadeurs, presentator Matthijs van Nieuwkerk en bestsellerschrijfster Annegreet van Bergen, speelden een belangrijke rol in het programma. Voordat de presentator vijf dames aan tafel uitnodigde voor een gesprek over Noaberhulp, boeide de bestsellerschrijfster het publiek met fragmenten uit haar boeken Gouden jaren en Het goede leven waarbij ze zich richtte op de economische groei van Nederland en het effect daarvan op Noaberhulp.

Jubileumboek

Ook presenteerde Noaberhulp een boekje, dat speciaal voor het jubileum is samengesteld. Hierin is een reeks portretten opgenomen van de coördinator, vrijwilligers, verwijzers en nabestaanden. De ambassadeurs deelden het jubileumboek uit aan drie subsidieverstrekkers: wethouder Mathijs ten Broeke van de gemeente Zutphen, wethouder Henk van Zeijts van de gemeente Lochem en Ineke Maciag, beleidsmedewerker zorg van de gemeente Bronckhorst. Zij waren geraakt door de verhalen van de middag.

Uitzonderlijk vrijwilligerswerk

Lochemse wethouder Henk van Zeijts: “Het is ontzettend bijzonder om te horen wat deze ‘noabers’ allemaal hebben gedaan. Dankzij de hulp van deze vrijwilligers krijgen terminale patiënten de steun die zo hard nodig is in hun laatste levensfase. Voor de vrijwilligers zelf zijn het telkens weer bijzondere ervaringen, ze krijgen er veel voor terug.”

Meer informatie

Het jubileumboek is online te vinden op: https://issuu.com/affourtit/docs/noaberhulp. Op dit moment zijn er twintig vrijwilligers actief en er is nog plek voor tien extra mensen voor dit uitzonderlijke vrijwilligerswerk. Meer informatie over de stichting vindt u op www.noaberhulpzutphen.nl.

]]>
Nieuws
news-2452 Tue, 09 Jul 2019 13:13:58 +0200 Militaire oefeningen rond Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/militaire-oefeningen-rond-lochem-2452.html Van 10 juli tot en met 16 juli 2019 loopt u de kans om militairen van de Koninklijke Landmacht tegen het lijf te lopen. Zij oefenen op de openbare weg rond Lochem hun basis militaire vaardigheden. De militairen verplaatsen zich te voet en per voertuig. Dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts. De eenheid bestaat uit 18 personen. Als ze van privéterrein gebruikmaken, wordt dit vooraf met de eigenaar overlegd. Dit gebeurt ook als de route op privéterrein over onverharde wegen leidt.

Schade door de oefening

Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen door de oefening schade ontstaan aan uw privéterrein? Noteer dan zoveel mogelijk gegevens, zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade. U kunt de schade melden bij het Ministerie van Defensie, Sectie claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AB Utrecht. Het telefoonnummer is (030) 218 04 20.

]]>
Nieuws
news-2451 Tue, 09 Jul 2019 13:12:21 +0200 Snoei hangend groen terug https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/snoei-hangend-groen-terug-2451.html In het voorjaar groeien bomen en struiken snel. Soms hangen of groeien ze ook over de openbare weg of stoep. Zorg er dan voor dat u het groen goed terugsnoeit. Door overhangend groen worden stoepen en paden slecht toegankelijk. Daarnaast kunnen verkeersdeelnemers bochten of inritten niet goed overzien. Dat zorgt voor onveilige situaties.

Snoeiafval kunt u kwijt op een van de Recyclepleinen. Als inwoner van de gemeente Lochem kunt u, met uw milieupas, jaarlijks 500 kilo groenafval kosteloos wegbrengen. Meer informatie vindt u op www.circulus-berkel.nl/lochem. Samen houden we de openbare ruimte veilig, groen en toegankelijk.

]]>
Nieuws
news-2450 Tue, 09 Jul 2019 13:10:41 +0200 Gorssel, Laren en Lochem doen mee aan verkiezing Schoonste Winkelgebied https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gorssel-laren-en-lochem-doen-mee-aan-verkiezing-schoonste-winkelgebied-2450.html De verkiezing Schoonste Winkelgebied van Nederland is in volle gang. Drie kernen uit onze gemeenten doen mee. Gorssel, Laren en Lochem doen er alles aan om de titel in de wacht te slepen. In 2018 hebben de centra van Laren en Gorssel ook al meegedaan aan de verkiezing Schoonste Winkelgebied van Nederland. Met een dikke  8 voor Laren (11e plek heel Nederland) en een mooie 7,5 voor Gorssel behaalde de gemeente Lochem overall een erg mooie 3e plek in de categorie kleine gemeenten.

Commerciële meerwaarde

Een schoon winkelgebied heeft veel voordelen. Mensen blijven er langer, kopen er meer en voelen zich prettiger. Het geeft een commerciële meerwaarde. De stad Lochem deed in 2018 nog niet mee. Gelet op de positieve ervaringen in Gorssel en Laren vorig jaar hebben wij ook het centrum van de stad Lochem opgegeven voor de verkiezing in 2019.

Vragenlijst

Deelname aan de verkiezing geeft een goed beeld over hoe schoon het winkelend publiek de centra ervaren en wat de belangrijkste knelpunten zijn. Hiervoor wordt het winkelend publiek in de maanden mei t/m augustus 2019 een vragenlijst voorgelegd. Ook wordt het centrum geschouwd waarbij gekeken wordt naar de hoeveelheid zwerfafval en de algemene staat van de openbare ruimte in het centrum.

Deelname aan de verkiezing is een samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen, Circulus-Berkel en de gemeente.

]]>
Nieuws
news-2449 Tue, 09 Jul 2019 13:08:43 +0200 Denk mee over toekomst N826 https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/denk-mee-over-toekomst-n826-2449.html In 2023 staat groot onderhoud gepland aan de provinciale weg N826 van Zutphen naar Laren. De provincie Gelderland wil haar inwoners en weggebruikers graag mee laten denken over de toekomst van deze weg. Daarom start de provincie een online enquête. Wilt u helpen met het in kaart brengen van aandachtspunten aan de N826? Vul dan de enquête in op www.gelderland.nl/N826 voor 1 september 2019.

]]>
Nieuws
news-2448 Tue, 09 Jul 2019 13:04:50 +0200 Winnend ontwerp fietstunnel Larenseweg https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/winnend-ontwerp-fietstunnel-larenseweg-2448.html De fietstunnel onder de Larenseweg wordt dit najaar gepimpt. Aan de hand van het winnende ontwerp van twee leerlingen van het Staring College in Lochem. Ruth van Tuijl en Christa Rietstap zijn de winnaars van de ontwerpwedstrijd. De provincie organiseerde deze wedstrijd samen met Jongerenwerk Lochem onder mavo-3 leerlingen beeldende kunst van het Staring College. Na een eerste selectieronde werden de tien mooiste ontwerpen in de hal van gemeentehuis in Lochem tentoongesteld. Inwoners konden daar stemmen op hun favoriet. De Lochemse wethouder Henk van Zeijts maakte donderdag 27 juni namens de jury het winnende ontwerp bekend. Dit ontwerp maakt van de fietstunnel een logische, prettige en vrolijke plek. Een tunnel die op de lange termijn ook nog eens herkenbaar is. De leerlingen voeren in september het ontwerp uit.

 

]]>
Nieuws
news-2447 Tue, 09 Jul 2019 12:37:02 +0200 Elektrische auto kopen via een burgercoöperatie https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/elektrische-auto-kopen-via-een-burgercooeperatie-2447.html Toch al van plan een elektrische auto te kopen, maar hikt u een beetje aan tegen de prijs? Kom eens praten met Elektrip van LochemEnergie. Als burgercoöperatie hebben wij een erg interessant aanbod voor de aanschaf van níeuwe elektrische auto’s. Tenminste als u de auto wilt delen met minimaal 1 andere persoon. Dat mag uw broer of uw zus zijn, uw beste vriend, een paar goede buren in de straat, of (nu nog niet bekende) mensen die graag af en toe gebruik willen maken van een elektrische auto. Dat kan allemaal. Met een superhandige app op uw smartphone kan ieder gemakkelijk de auto reserveren en wordt er tegelijkertijd geadministreerd.

Interesse? Laat het weten!

Elektrip van LochemEnergie kan daarvoor een provinciale subsidie inzetten. En, omdat wij als coöperatie de aankoop doen, kunnen wij ook ondernemersvoordelen behalen, zoals de btw-teruggave. Geïnteresseerd? Laat het weten. Bij grote belangstelling organiseren we een gezamenlijke avond, want met de goede ideeën van iedereen komen we verder. Stuur een mail naar Tonnie Tekelenburg op tonnie.tekelenburg@lochemenergie.net.

 

 

]]>
Nieuws
news-2443 Mon, 08 Jul 2019 11:30:45 +0200 Groot bedrijfsdak? Verzilver het met zonnepanelen! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/groot-bedrijfsdak-verzilver-het-met-zonnepanelen-2443.html Voor Lochemse ondernemers heeft provincie Gelderland het programma Verzilver uw dak opgezet. Dit programma helpt ondernemers om de bedrijfsdaken in te zetten voor zonne-energie. Daken van meer dan 500 m² zijn namelijk vaak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van SDE+ , of van de postcoderegeling. Gratis berekening

In de gemeente Lochem is een aantal bedrijven met een flink dakoppervlak. De gemeente stuurt deze bedrijven deze week een brief, om ze attent te maken op de regeling van de provincie. Ondernemers die meedoen krijgen een kosteloze analyse van hun situatie en een exploitatieberekening voor zonnepanelen. Dit geeft inzicht in de technische en financiële mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op het eigen bedrijfsdak. Voor het daadwerkelijk plaatsen van zonnepanelen heeft de provincie Gelderland nog een subsidieregeling die ondernemers kunnen gebruiken.

Wat levert het op?

Meedoen kan bedrijven veel voordeel opleveren, zowel financieel als maatschappelijk en strategisch. Door gunstige subsidies (SDE+) is het plaatsen van zonnepanelen op een bedrijfsdak vaak financieel aantrekkelijk. Het draagt ook bij aan onze lokale, schone economie en levert een belangrijke bijdrage aan een energieneutrale gemeente Lochem in 2030.

Samen met anderen

Ondernemers die meedoen kunnen kiezen uit verschillende investeringsmogelijkheden. Zo is er onder meer de mogelijkheid om via een postcoderegeling anderen te laten investeren in zonnepanelen op uw dak. Lokale energiecoöperatie LochemEnergie kan dat organiseren.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@DOORadvies.nl of bellen met (0545) 28 67 66.

]]>
Nieuws
news-2442 Mon, 08 Jul 2019 11:25:51 +0200 Zet onze bermen in bloei! Lees de folder! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/zet-onze-bermen-in-bloei-lees-de-folder-2442.html Maait u voor uw huis of voor uw erf de gemeenteberm altijd? En wilt u de natuur ook een handje helpen? Zet onze bermen dan in bloei! Lees de folder en kom er alles over te weten. De folder is op 10 juli 2019 ook bijgevoegd bij de Berkelbode. Een mooi bewaarexemplaar. Bekijk de folder (pdf, 564 KB) 

]]>
Nieuws
news-2441 Mon, 08 Jul 2019 09:54:02 +0200 Stadhuus één van de finalisten ‘Dorpshuis van het Jaar’ https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/stadhuus-een-van-de-finalisten-dorpshuis-van-het-jaar-2441.html Het Lochemse Stadshuus is één van de zes finalisten in de strijd voor de titel ‘Dorpshuis van het Jaar’. Omroep Gelderland houdt voor de derde keer deze verkiezing. Een deskundige jury heeft ook nog de volgende finalisten geselecteerd: MFC Doelum in Renkum,'t Dorpshuus in IJzerlo, Dorpsaccommodatie Rietmolen, Buurthuis ’t Huukske in Arnhem, het Stadshuus in Lochem en MFC de Steen in Heerewaarden.

Verslag op Omroep Gelderland

Angelique Krüger van Omroep Gelderland doet wederom verslag van de wedstrijd en gaat langs bij de zes finalisten. Tijdens zeven afleveringen, die in het najaar worden uitgezonden, gaan de genomineerden de strijd met elkaar aan.

Meer informatie

Alle finalisten krijgen 750 euro. Het winnende dorpshuis krijgt bovenop die 750 euro nog 2.500 euro én de titel ‘Dorpshuis van het Jaar 2019’. Meer informatie over de wedstrijd is te vinden via www.dorpshuisvanhetjaar.nl.

]]>
Nieuws
news-2437 Thu, 04 Jul 2019 10:07:31 +0200 Koninklijke onderscheiding voor Gerrit Dijkerman https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/koninklijke-onderscheiding-voor-gerrit-dijkerman-2437.html Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve heeft op woensdag 3 juli een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer Gerrit Dijkerman uit Laren (G). De heer Gerrit Dijkerman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor Ondernemersvereniging Laren

Naast het ondernemerschap (Directeur-eigenaar van Dijkerman en Lammers installatiebedrijf) ontplooide hij vele andere activiteiten. Bijna 40 jaar lang zette Gerrit Dijkerman zich enthousiast in als secretaris van de ondernemersvereniging in voor het ondernemersklimaat en de werving van nieuwe leden. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de onderlinge verbondenheid tussen ondernemers. Ook stond hij aan de wieg van diverse initiatieven en fondsenwervingsacties. Een van die acties betrof de werving voor de slachtoffers van de tsunami in de Indische Oceaan op Tweede Kerstdag 2004. Maar ook voor de viering van 140 jaar Koninklijke Muziek Vereniging Apollo en voor de fondsenwerving voor de aanschaf van nieuwe uniformen was hij actief.

Voor de Larense Kermis

Daarnaast was hij van 1979 tot 1987 voorzitter van de Larense Beurs Commissie en verantwoordelijk voor de inschrijvingen voor de kermisbeurs en het realiseren van de evenementen accommodatie.

Van 1987 tot aan 2019 was hij lid van de Larense Kermis Commissie (nu Laren Action Fair)  en onderhandelde de contracten uit met de kermisexploitanten. Hij  wierf nieuwe kermisexploitanten voor de verbetering van het kermisaanbod van de bijna 500-jaar oude kermis in Laren. Ook verzorgde hij de PR en hielp u bij de op- en afbouw van de Larense Kermis. In de jaren 90 her-initieerde hij de verkleedwedstrijd op de maandag van de kermis en werd zelf jurylid. Daarnaast was hij  mede-initiatiefnemer en lid van de “Anjagerscommissie” Dit gremium ontstond als gevolg van de teruglopende bezoekersaantallen van de kermis en beoogt nu de stimulering van saamhorigheid in het dorp. Ook organiseerde het het traditionele bedrijvenuurtje, het “Anjagersfeest”, voorafgaande aan de Larense Kermis. Sinds twee jaar verzorgt deze club tevens het dorpsontbijt op de maandag van de kermis en sinds 2018 ook de verkiezing van “ondernemer van het jaar”.

De heer Gerrit Dijkerman heeft zich langdurig ingezet voor de samenleving. Die inspanningen waren voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

]]>
Nieuws
news-2432 Wed, 03 Jul 2019 10:01:17 +0200 Bestrijding van de eikenprocessierups https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/bestrijding-van-de-eikenprocessierups-2432.html De eikenprocessierups is op dit moment volop aanwezig. Ieder jaar neemt ook in onze gemeente het aantal toe, maar dit jaar lijkt er sprake van een grote stijging. De ‘plaagrups’ maakt nesten in de eik en onder de grond. Contact met de ‘brandharen’ kan onder meer irritaties aan de huid, luchtwegen of ogen veroorzaken. Hoe bestrijden we deze rups en wat kunt u zelf doen? De eikenprocessierups gaan we al een aantal jaar zo veel mogelijk preventief te lijf. Circulus-Berkel BuitenRuimte werkt voor de bestrijding samen met de firma Wolterinck. De eiken binnen de kernen die gevoelig zijn voor de rups, behandelen zij in het voorjaar met biologische middelen. Sinds 2018 gebeurt dit ook op aangewezen locaties in het buitengebied. De locaties zijn door de gemeente vastgesteld op basis van de nota mobiliteit, waarin onder meer school- en recreatieroutes aangegeven staan. Worden er in de zomer toch rupsen aangetroffen? Dan zuigen we deze een voor een weg (curatief bestrijden). Dit is een effectieve, maar intensieve aanpak.

Planning

In de afgelopen jaren is er samen met Circulus-Berkel een database opgebouwd met de gegevens van (risico)locaties. Hoewel er sprake is van topdrukte loopt de curatieve bestrijding daarom redelijk volgens planning. Meldingen van nesten binnen het bestrijdingsgebied worden opgenomen in een route. Wolterinck plant deze routes niet altijd op volgorde van melden, maar zo efficiënt mogelijk.

Wat kunt u zelf doen als u nesten in uw tuin ziet?

 • Schakel een gespecialiseerd bedrijf in voor verwijdering en blijf zelf op afstand
 • Laat kinderen en huisdieren afstand houden en houd ramen en deuren gesloten
 • Hang geen was buiten en sluit de zandbak af

Wat doet u als u brandharen op uw huid heeft?

 • Niet krabben of wrijven
 • Probeer brandharen te verwijderen met plakband of kleefpleister
 • Spoel de huid en/of ogen goed met lauw water
 • Doe kleding waarin brandharen zitten uit en was het op minimaal 60 graden
 • Reageert u allergisch op de brandharen? Neemt u dan altijd contact op met uw huisarts
 • Jeuk bestrijdt u het beste met verzachtende crème met Aloë Vera, Calendula, menthol of Eucalyptus

Hoe meld ik een nest?

U meldt nesten via Circulus-Berkel, telefoon (0900) 9552, whatsapp (06) 10507300. Het kan even duren voor Wolterinck het nest komt weghalen. Locaties zoals scholen en zwembaden hebben voorrang. Regelmatig is bijvoorbeeld een hoogwerker nodig of een ‘klimmer’. Dan plant Wolterinck het werk in fases.

Tips en adviezen leest u ook op www.ggdnog.nl.

]]>
Nieuws
news-2431 Wed, 03 Jul 2019 09:53:32 +0200 Uitnodiging groepsgesprek ervaringen jeugdhulp https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/uitnodiging-groepsgesprek-ervaringen-jeugdhulp-2431.html De gemeente Lochem wil graag weten hoe de ondersteuning vanuit de jeugdwet wordt ervaren. Daarom organiseert onderzoek- en adviesbureau Moventem in opdracht van ons twee groepsgesprekken; een gesprek met jongeren vanaf 13 jaar die zorg en/of ondersteuning ontvangen vanuit de Jeugdwet en een gesprek met ouders en/of verzorgers van kinderen onder 13 jaar die zorg en/of ondersteuning ontvangen vanuit de jeugdwet. Ontvangt u of ontvangt uw kind hulp of ondersteuning vanuit de Jeugdwet? Dan horen wij graag uw mening, wensen en ideeën om de jeugdhulp te verbeteren! Als dank voor uw deelname ontvangt u na afloop van de avond een VVV-cadeaucheque ter waarde van €20,-.

Groepsgesprek jongen vanaf 13 jaar

Het groepsgesprek vindt plaats op donderdag 11 juni van 18.30 tot 20.30 uur in het Stadhuus (De huiskamer), Markt 3 in Lochem. Aanmelden via www.moventem.nl/ceolochem11 of via (0575) 76 02 27.

Groepsgesprek ouders/verzorgers kinderen onder 13 jaar

Het groepsgesprek vindt plaats op dinsdag 9 juli van 19.30 tot 21.30 uur in het Stadhuus (De Huiskamer), Markt 3 in Lochem. Aanmelden via www.moventem.nl/ceolochem9 of via (0575) 76 02 27.

Vragen

Bij grote interesse wordt een selectie gemaakt door Moventem, waarbij gelet wordt op een optimale spreiding over woonplaats. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Jessica Tuenter van Moventem via jessica@moventem.nl.

 

]]>
Nieuws
news-2430 Wed, 03 Jul 2019 09:52:11 +0200 Stedendriehoek zet in op sporten en bewegen voor mensen met een beperking https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/stedendriehoek-zet-in-op-sporten-en-bewegen-voor-mensen-met-een-beperking-2430.html De Stedendriehoek wil sporten en bewegen voor mensen met een beperking in de regio makkelijker maken. Een regiocoach en lokale buurtsportcoaches gaan mensen met een beperking ondersteunen en stimuleren. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de zes gemeenten van de Stedendriehoek. Alle zes gemeenten van de regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Brummen, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen) zetten een eigen lokale coach aangepast sporten en bewegen in. Deze coaches gaan bekijken welke behoeften mensen met een beperking hebben op het gebied van sporten en bewegen. Zo willen zij helpen om mensen van goede informatie te voorzien. Ook zorgen zij dat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en verbinden zij initiatieven op regionaal niveau .Verder is gekozen om op regionaal niveau een coach aangepast sporten in te zetten.

 

]]>
Nieuws
news-2429 Wed, 03 Jul 2019 09:27:12 +0200 Plannenmakers gezocht voor nieuwe invulling locatie oude St. Josephschool https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/plannenmakers-gezocht-voor-nieuwe-invulling-locatie-oude-st-josephschool-2429.html Welke invulling op de locatie van de oude St. Josephschool versterkt en verbindt de wijk Zuiderenk? Met deze vraag ging de gemeente samen met de buurt en maatschappelijke organisaties aan de slag. Uitgangspunt is een bedrijfsplan dat een zakelijke of maatschappelijke investering combineert met de wensen van de buurt. Zo worden nieuwe voorzieningen haalbaar en betaalbaar. Wij nodigen plannenmakers uit om met ons mee te denken over kansen en mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Begin 2018 is de St. Josephschool in Lochem verhuisd naar gebouw Zuiderenk. Het oude gebouw is in mei 2019 gesloopt. Daarmee ontstaat een mooie kans om extra voorzieningen voor de buurt te realiseren. De ervaringen en wensen vanuit gemeente, buurt en maatschappelijke organisaties brengen wij bij elkaar.

Buurtbijeenkomst

Op 21 mei was de buurtbijeenkomst. Bewoners dachten mee over mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Zij gaven aan dat een gebouw voor een zorgpraktijk eventueel in combinatie met dagopvang goed aansluit bij de behoefte van de buurt. In zo’n gebouw kan dan ook een ruimte voor ontmoeting en activiteit van buurtbewoners een plek krijgen. Daarnaast wil de buurt een groenpark met ontmoetingsbanken. Ook biedt de vrijgekomen plek mogelijkheden om extra parkeerplaatsen te maken. En wat zijn de mogelijkheden om sporten en bewegen voor jong en oud op deze plek toe te voegen.

In gesprek

Met de opbrengst van de buurt in de achterzak wil de gemeente graag in gesprek met plannenmakers om ideeën voor een toekomstige invulling te bespreken. Wij nodigen bedrijven, instellingen, organisaties of andere partijen graag uit om eerst afzonderlijk met ons in gesprek te gaan over:

 • Welke ideeën zijn er voor een nieuwe invulling op de beoogde locatie?
 • Wat heeft u nodig  voor de realisatie van uw ideeën?
 • Welke verbinding zoekt u met de buurt en omgeving?
 • Bent u bereid tot verwerving van grond voor de realisatie van uw idee?
 • Bent u bereid om maatschappelijke functies aan uw idee toe te voegen en tegen welke voorwaarden?

Zuiderenk

Bewoners van de Zuiderenk weten als geen ander welke behoefte er in de buurt is en welk effect een nieuwe invulling op hun woonomgeving heeft. De buurt kent een diverse samenstelling. De buurtvereniging is belangrijk bij ontmoeting en activiteiten van bewoners. Er zijn een bassischool, speelplekken en enkele winkels in de buurt aanwezig. Inwoners ervaren steeds meer verkeersdrukte en dat maakt de buurt minder veilig. Extra voorzieningen kunnen de leefbaarheid van de buurt vergroten.

Buurtvereniging Enklo, Stichting Welzijn Lochem, woningcorporatie Viverion en ’t Baken zijn betrokken bij dit project. Er is een klankbordgroep van bewoners om actief te blijven meedenken bij de plannen voor een nieuwe invulling.

Proces

Na de gesprekken koppelt de gemeente de ideeën van plannenmakers terug aan buurt en belanghebbenden voordat verdere stappen worden gezet. Daarna brengen we de wensen van de buurt en de ideeën van plannenmakers bij elkaar in een aanbiedingsboek. Dit gebeurt aan de hand van verschillende scenario’s met de daarbij horende maatschappelijke, ruimtelijke en financiële gevolgen. De gemeenteraad neemt in het eerste kwartaal van 2020 een besluit over het aanbiedingsboek. Met dit boek onder de arm nodigt de gemeente daarna bedrijven uit voor het maken van een plan voor de nieuwe invulling van de locatie.

Belangstelling kenbaar maken

Heeft u als plannenmaker interesse om mee te denken over een toekomstige invulling op de beoogde locatie, dan kunt u zich voor 20 juli 2019 melden bij Appie Baas, project Zuiderenk. Zijn emailadres is a.baas@lochem.nl.

]]>
Nieuws
news-2428 Wed, 03 Jul 2019 09:25:19 +0200 Team Opbouwwerk stelt zich voor https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/team-opbouwwerk-stelt-zich-voor-2428.html Team Opbouwwerk van Stichting Welzijn Lochem is er voor iedereen in de gemeente Lochem. Het team biedt tijdelijke en onafhankelijke ondersteuning aan bewoners bij initiatieven die hun leefomgeving (nog) mooier maken. Maar wie zijn zij? En wat kunnen zij voor u betekenen? Seher Boya, Gerdie Kreunen en Janine Dijkman vormen samen Team Opbouwwerk. De opbouwwerkers ondersteunen op verzoek initiatieven die daaraan bijdragen en denken met u mee. De opbouwwerkers hebben veel contacten met bewoners(groepen) en organisaties die in de gemeente actief zijn. Zij brengen de juiste mensen bij elkaar en helpen met de praktische zaken. Zij werken vanuit het belang van de bewoners, maar zijn geen hulpverleners. Wel kunnen zij door de juiste contacten snel doorverwijzen of actief aan de slag met signalen.

Burgerparticipatie

De overheid heeft het steeds weer over burgerparticipatie en stimuleert eigen initiatief. Inwoners nemen ook steeds meer het initiatief om hun leefomgeving te veranderen en verbeteren. Vaak lukt dat en soms loopt u tegen vragen aan. Hoe doe u dat, waar begint u en wat heeft u daarbij nodig? Het Team Opbouwwerk kan daar juist bij helpen, dat ene steuntje in de rug geven om samen met de buurt een activiteit van de grond te krijgen waar iedereen blij van wordt.

Samen organiseren

Een burendag organiseren en samen iets opknappen, het zwerfafval aanpakken of een speelplek. Er zijn veel verschillende manieren waarop u de buurt samen kunt verfijnen. Niks is te gek voor Team Opbouwwerk! Gerdie, Seher en Janine zijn vijf dagen in de week bereikbaar en zo nodig ook buiten kantooruren en in de weekenden.

Wilt u meer weten en naar aanleiding van dit artikel contact opnemen met Team Opbouwwerk? Dat kan! Zij zijn bereikbaar per mail: s.boya@welzijnlochem.nl, g.kreunen@welzijnlochem.nl of j.dijkman@welzijnlochem.nl en telefonisch via het algemene nummer van Stichting Welzijn Lochem: (0573) 29 70 00.

]]>
Nieuws