Lochem https://www.lochem.nl/ Recente informatie van de gemeente Lochem nl-nl Lochem Tue, 02 Jun 2020 23:10:32 +0200 Tue, 02 Jun 2020 23:10:32 +0200 news-3401 Fri, 29 May 2020 15:54:40 +0200 Nieuwe noodverordening VNOG per 1 juni https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/nieuwe-noodverordening-vnog-per-1-juni-3401.html De meeste restaurants, cafés, culturele instellingen en musea mogen weer open. Vanaf 1 juni kunnen de meeste restaurants, cafés, culturele instellingen en musea weer open. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te vertalen naar officiële regelgeving heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 29 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland vastgesteld. In deze noodverordening is onder meer geregeld hoe zij weer open mogen.

Kaders vanuit de overheid en het maken van goede afspraken met de samenleving zijn nodig. Voorzitter VNOG Ton Heerts: “Op allerlei plekken in steden en dorpen in onze veiligheidsregio zal de horeca weer opstarten. Om anderhalve meter afstand te kunnen houden met elkaar is het puzzelen met de ruimte. En dat betekent iets voor de inrichting van de openbare ruimte. Meer versoepeling geeft ook meer levendigheid. Het blijft continue balanceren. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat we dit verantwoord én vriendelijk vorm geven. De ondernemer of de exploitant moet de ruimte zo inrichten dat de geldende maatregelen kunnen worden nageleefd. Ook moeten zij hierop toezien. Bij excessen zal worden opgetreden.”

De belangrijkste wijzigingen

De noodverordening kent ten opzichte van de vorige noodverordening een aantal aanvullingen. Hieronder volgt een korte toelichting op enkele onderwerpen. Voor de volledige tekst verwijzen wij naar de noodverordening.

Eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen

Vanaf 1 juni 2020 om 12.00 uur kunnen eet- en drinkgelegenheden en binnenterrassen weer open. Zowel in de eet- en drinkgelegenheid als op het binnenterras mogen niet meer dan 30 gasten aanwezig zijn. Ook moeten alle gasten vooraf reserveren en moeten zij gebruik maken van een zitplaats aan tafel of bar. Het gebruik van statafels is dus niet toegestaan. De aanwezigen dienen te allen tijde ten minste 1,5 afstand te houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Een scheidingswand maakt dit niet anders. De afstandseis geldt niet voor personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Zij hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
De ondernemer of de exploitant moet hierop toezien.

Binnenterrassen zijn alle terrassen die in een gebouw zijn gelegen. Bijvoorbeeld in overdekte winkelcentra, stationshallen. Volledig overkapte en afgedichte buitenterrassen zijn niet toegestaan en deze worden ook niet aangemerkt als binnenterras.

Buitenterrassen bij eet- en drinkgelegenheden

Samenkomsten op buitenterrassen zijn verboden, tenzij gasten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel en maatregelen zijn getroffen waardoor:

 • de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen,
 • de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand kunnen houden ten opzichte van aanwezigen
 • op aanpalende terrassen,
 • de bezoekersstromen op en rond het terras worden gereguleerd,
 • het terras aan de bovenzijde of aan drie zijden open is.

Bij aanpalende terrassen moeten de beheerders van deze terrassen gezamenlijk zorgen voor het in acht kunnen nemen van de anderhalve meter afstand. Voor buitenterrassen geldt geen reserveringsplicht.
Van exploitanten of beheerders van een terras wordt verwacht dat zij zorgdragen voor het reguleren van de toestroom op het terras en daarbij ook clustering van wachtende of vertrekkende gasten buiten het terras voorkomen.

Eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties

Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder voorwaarden open voor gasten. Hiervoor gelden de zelfde voorwaarden als voor Eet- en drinkgelegen en binnenterrassen.

Eet- en drinkgelegenheden bij buitensportvoorzieningen die worden geëxploiteerd door een paracommerciële rechtspersoon blijven gesloten.

Hotels

Hotels vallen ook onder het begrip eet- en drinkgelegenheden. In restaurants van hotels mogen meer dan 30 gasten aanwezig zijn mits alle aanwezigen hotelgasten zijn. Indien in een restaurant van een hotel meer dan 30 hotelgasten aanwezig zijn, mogen geen andere gasten in het restaurant toegelaten worden. Indien echter minder dan 30 hotelgasten aanwezig zijn mogen ook andere gasten toegelaten worden zolang het aantal van 30 gasten niet wordt overschreden.

Indien een gebouw functioneel is gescheiden van andere functies en beschikt over een zelfstandige ruimte binnen het gebouw, is het verbod op samenkomsten van meer dan 30 personen per gebouw, niet van toepassing. Hiervoor is de norm 30 personen per functie of een hoger aantal als dat voor die functie is toegestaan (bijvoorbeeld bibliotheken, theaters en dergelijke). Dit betekent dat per inrichting of bedrijf maximaal 30 personen zijn toegestaan. Het is niet toegestaan om binnen één horecabedrijf 30 personen per afzonderlijke ruimte toe te staan.

Aanwijzing verboden gebied

De VNOG voorzitter kan nog steeds een gebied aanwijzen als verboden gebied. Dit gebeurt als op deze locatie niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. Een aangewezen verboden gebied kan ook een specifieke locatie zijn, zoals een eet- en drinkgelegenheid met binnen- en/of buitenterras. De voorzitter kan ook een locatie aanwijzen om het tegengaan van besmettingsgevaar in het kader van de volksgezondheid te garanderen. Een gebiedsverbod kan gelden voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld een dag, weekend of week. In het uiterste geval kan ook een heel horecaplein als verboden gebied worden aangewezen, ook al zijn er maar enkele ondernemers of exploitanten die zich niet houden aan de Noodverordening voorschriften.

Musea, presentatie-instellingen en monumenten

Voor musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie geldt het maximum van 30 personen niet. Bij presentatie-instelling kan gedacht worden instellingen die beeldende kunst laten zien maar geen eigen collectie hebben (zogeheten ateliers). Hiervoor geldt wel dat de aanwezigen altijd ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen). Het bezoek mag uitsluitend plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak.

Escaperooms, binnenspeeltuinen, glow in the dark golf

Het binnengedeelte van dit soort gelegenheden wordt beschouwd als een voor het publiek toegankelijk gebouw. 30 personen per gebouw zijn toegestaan, met inachtneming van 1.5 meter afstand (met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen). Het bezoek mag uitsluitend plaatsvinden in een vooraf gereserveerd tijdvak. Bowlingbanen zijn op last van het Ministerie van EZK te beschouwen als tot 1 september 2020 gesloten te houden binnensport faciliteit. Ook horecavoorziening in een bowlingcomplex zal tot 1 september gesloten blijven.

Kampeervoorziening

Wanneer een kampeervoorziening zelfvoorzienend is door een eigen toilet met een eigen was- en/of douchevoorziening is het geoorloofd om alsnog gebruik te maken van de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogeheten 'kamperen bij de boer').

Protocollen

Ondernemen in een anderhalvemetersamenleving is een grote uitdaging. Verschillende branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. Een protocol is een concrete vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de praktijk voor een bepaalde branche. De overheid beschouwt deze protocollen als een eigen verbindende richtlijn binnen een betreffende sector. Hierbij kan de overheid advies geven. De sector is zelf verantwoordelijk voor het vaststellen en naleven van het protocol. Protocollen hebben echter geen juridische status. De noodverordening is en blijft bepalend voor wat wel of niet is toegestaan, ongeacht een protocol.

Ton Heerts ten slotte: “Het coronavirus is nog steeds onder ons. Iedereen is aan zet om het nog verder in te dammen: ondernemers, inwoners en gemeente. Houd afstand en houd rekening met elkaar. Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.”

De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

]]>
corona-ondernemen Nieuws corona
news-3399 Fri, 29 May 2020 12:56:00 +0200 Foodlab steunt makers van lokale producten https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/foodlab-steunt-makers-van-lokale-producten-3399.html Goed nieuws voor makers van lokale producten uit onze regio: Het nieuwe Foodlab gaat streekproducten extra onder de aandacht brengen bij bedrijven en organisaties. Foodlab is een project van De Cleantech Regio. Het krijgt financiële steun van de provincie Gelderland. Voor boeren en makers van lokale producten zijn door de coronacrisis veel afzetmogelijkheden weg gevallen. Bijvoorbeeld door de sluiting van de horeca. Creatieve ondernemers hebben daarom nieuwe manieren bedacht om hun waar rechtsreeks aan de consument te leveren zoals boerenboxen, bestelsystemen en drive-trough-erven. Ook consumenten waarderen deze producten, die dichtbij huis en vaak op kleine schaal gemaakt zijn. De Cleantech regio wil ervoor zorgen dit soort initiatieven ook op de langere termijn door kan gaan.

Lokale producten in de bedrijfskantine

Foodlab wil in de regio organisaties en bedrijven vinden, die deze lokale producten willen gebruiken zoals bedrijfskantines en zorginstellingen. René de Bruin van Streekwijzer: “De vraag is bijvoorbeeld aan welke producten organisaties en bedrijven behoefte hebben en op welke manier ze die aangeleverd willen hebben. Als we dat in beeld hebben kunnen we met producenten overleggen. Zij kunnen dan beter voldoen aan de vraag, en zo hun afzet vergroten. We steunen producenten door op die manier verbindingen te leggen en advies te geven.” Foodlab wil ook minstens één supermarkt in elke gemeente van de Cleantech Regio vinden. De Cleantech Regio bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Korte keten van maker tot consument

Het idee achter het project is, dat de keten van voedsel maken tot consumeren, korter wordt. De Cleantech Regio wil zo werken aan een toekomstbestendige manier van voedsel maken en kopen. De Bruin: “Lokaal produceren en verkopen kan een nieuwe vorm van inkomsten bieden voor boeren. Het schept ook mogelijkheden om op kleinere schaal landbouw te bedrijven. Dat is aantrekkelijk voor biodiversiteit, landschap en voor mensen die willen genieten van het moois en lekkers wat onze omgeving te bieden heeft.”

Informatie voor bedrijven en producenten

Bent u een bedrijf of organisatie in de regio en zou u meer lokale producten willen gebruiken? Of wilt u meer weten van dit project? Neem dan contact op met René de Bruin van Streekwijzer: rdbruin@streekwijzer.nl. Meer informatie over wat Foodlab doet en hoe het werkt vindt u op de site van Cleantech Regio.

]]>
Nieuws
news-3398 Thu, 28 May 2020 19:45:16 +0200 Brief 28 mei over hervatting zorg en continuïteitsbijdrage https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/2020/Mededelingen_corona_-__hervatting_zorg_en_continuiteitsbijdrage.pdf Het kabinet heeft dinsdag 19 mei versoepeling van de maatregelen aangekondigd en riep ... corona-inkoop-wmo news-3393 Thu, 28 May 2020 19:00:00 +0200 Stap voor stap meer ruimte https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/stap-voor-stap-meer-ruimte-3393.html Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen. Lees hier de maatregelen, gepubliceerd op 27 mei.

Groepen

Eén van de versoepelingen gaat over groepen op straat:

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Ook hier houdt iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Terrassen

Vanaf 1 juni opent ook de horeca weer beperkt. Als gemeente riepen we horecaondernemers op om tijdig extra ruimte voor terrassen aan te vragen. Zij weten dan 1 juni of dit ook kan. Elf ondernemers hebben hiervan gebruik gemaakt. Dit helpt hen om te kunnen voldoen aan de 1,5 meterregel.

Kunst en cultuur

De bibliotheken in Gorssel en Lochem zijn van maandag tot en met vrijdag 14.00 – 17.00 uur weer open. De bieb in Lochem is ook op zaterdag open van 11.00 tot 14.00 uur. De Muzehof maakt een start met de individuele muzieklessen op de locaties in Zutphen en Lochem. Leerlingen tot en met 18 jaar kunnen op afspraak terecht voor een muziekles met hun docenten. Musea gaan volgens de regels van de overheid op 1 juni weer open. Nieuwsgierig naar musea in onze gemeente? Check hun website. Museum STAAL in Almen gaat bijvoorbeeld op 2 juni open. Wij raden aan om voor uw bezoek de website van het museum te bekijken. Voor museumbezoek geldt dat u vooraf een toegangskaartje moet kopen. Ook de schouwburg volgt de richtlijnen. Informatie over inhaaldata en geannuleerde voorstellingen delen de Nederlandse schouwburgen gezamenlijk.

Voor veel mensen is het fijn dat we letterlijk weer meer bewegingsruimte en mogelijkheden krijgen. Sinds 11 mei gingen de eerste kinderen weer naar school en opvang, konden we weer naar de kapper en bijvoorbeeld de pedicure. En kon er weer door iedereen buiten worden gesport met aanpassingen. Vanaf 1 juni komt er ruimte bij voor culturele instellingen, onderwijs, buitenschoolse opvang, horeca en in het openbaar vervoer. Denk eraan dat een niet medisch mondkapje in het openbaar vervoer verplicht is.

Buiten sporten tot en met 18 jaar

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

Testen bij milde klachten, inclusief verlies reuk- of smaakvermogen

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. Om het coronavirus nu en de komende tijd onder controle te houden is uitgebreid testen en – bij besmetting – een bron- en contactonderzoek cruciaal. Verlies van reuk- of smaakvermogen is toegevoegd aan de lijst van klachten die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus.

Belangrijk om ons aan de basisafspraken te blijven houden

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “We zijn als gemeente trots op hoe instellingen, bedrijven en inwoners steeds verstandig omgaan met de extra ruimte. Bij vragen weten we elkaar te vinden. Laten we dit volhouden en ons goed aan de basisafspraken blijven houden:

 • Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen (vanaf 1 juni).
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Blijf weg van drukke plekken.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Was vaak uw handen.

Alleen samen kunnen we het coronavirus indammen en krijgen we meer ruimte”.

Meer informatie

Kijk op www.rivm.nl/coronavirus of www.lochem.nl/coronavirus voor meer nieuws en tips. Wilt u iets overleggen met de gemeente Lochem over de versoepelingen? Neem dan contact op via ons algemene nummer (0573) 28 92 22.

]]>
Nieuws corona
news-3397 Thu, 28 May 2020 17:22:46 +0200 Lochem sluit 2019 positief af dankzij extra opbrengsten precariobelasting https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/lochem-sluit-2019-positief-af-dankzij-extra-opbrengsten-precariobelasting-3397.html De gemeente Lochem laat in haar jaarrekening 2019 een positief resultaat zien van € 5,7 miljoen. Dat dit resultaat positief is, komt vooral door eenmalige opbrengsten uit de precariobelasting. Het college stelt de raad voor om het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. De belangrijkste meevaller in 2019 kwam uit de precariobelasting, € 7,8 miljoen. Precariobelasting moeten bedrijven zoals Liander en TenneT betalen voor leidingen en kabels die in de grond van de gemeente liggen. Tot nu toe zette de gemeente de precariobelasting apart in een voorziening. Vanwege een positieve gerechtelijke uitspraak mag de gemeente de opbrengsten houden. Het geld dat de gemeente overhoudt, gaat naar de algemene reserve. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “Je zou kunnen denken: ‘waarom uitte de wethouder eerder zijn zorgen over de financiële toekomst?’ Maar zie de algemene reserve vooral als een spaarpotje, waar we nu eenmalig een extra bedrag in doen. Raakt het spaargeld op, dan moeten we maatregelen nemen om het huishoudboekje nog kloppend te houden. Ik ben blij dat we besloten precariobelasting te gaan heffen. Zonder die opbrengsten zou onze jaarrekening er nu heel anders uitzien.”

Zorgen voor de toekomst

Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het jaar 2019. Een externe accountant controleert de jaarrekening. De accountant is van plan een goedkeurende verklaring af te geven. Dat betekent dat de gemeente het geld volgens de regels heeft besteed. De accountant onderstreept in het conceptverslag de zorgen van het college. Naast de financiële opgaves als jeugdhulp en onderhoud buitenruimte vormt de coronacrisis voor de gemeente een volgende financiële uitdaging. Daarnaast vraagt de accountant waakzaamheid voor de ontwikkeling van de vermogenspositie. In het meerjarenbeeld van de gemeente beïnvloeden onttrekkingen aan de reserves voor een groot deel het positieve resultaat onderaan de streep. De gemeentelijke vermogenspositie neemt hierdoor af.

Burgerjaarverslag over dienstverlening

Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de gemeenteraad, doet de burgemeester verslag over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. Inwoners zijn begaan met hun leefomgeving en laten van zich horen als ze vinden dat de zorg daarvoor beter kan. De gemeente doet er veel aan om de dienstverlening te verbeteren. Begin 2019 ging ’t Baken van start. Daarmee kreeg de gemeente één loket voor alle vragen van inwoners over zorg, jeugd, werk en inkomen. Verder zijn er onder andere het digitale inwonerspanel Lochem Spreekt, het ondernemerspanel, de adviesraad Sociaal Domein en de twee ideeënmakelaars om voor inwoners het uiten van vragen en zorgen gemakkelijker te maken.

Gemeenteraad besluit

Op 29 juni is er een beeldvormende tafel waarbij de raad het college en de accountant vragen kan stellen over de jaarrekening. Op 6 juli zal de raad over de jaarrekening debatteren en besluiten. De jaarrekening is te vinden op de pagina financiën.

]]>
Nieuws
news-3395 Tue, 26 May 2020 16:31:07 +0200 ​​​​​​​Wat is uw idee voor de gemeente Lochem? Deel het met de raad! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/wat-is-uw-idee-voor-de-gemeente-lochem-deel-het-met-de-raad-3395.html De gemeenteraad van Lochem nodigt inwoners en organisaties uit: Denk mee over de toekomstige plannen van de gemeente. De gemeenteraad neemt uw ideeën mee tijdens de bespreking van de Kadernota 2021. Een belangrijk moment om invloed uit te oefenen op de plannen. Schrijf in een e-mail of brief wat u de komende jaren belangrijk vindt. Wie dat wil kan het idee  maandagavond 8 juni via de computer of tablet toelichten aan de gemeenteraad. Inwoners en organisaties kunnen hun bijdrage tot en met donderdag 4 juni opsturen. Bij voorkeur per mail via griffie@lochem.nl. Of anders per brief naar: Gemeente Lochem, t.a.v. de griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Houdt er dan wel rekening mee dat het verwerken van de post enkele dagen kan duren. We raden daarom aan een bijdrage te versturen per e-mail.

Praat digitaal mee of volg de informatiemarkt online

Op maandag 8 juni is er vanaf 19.30 uur een digitale informatiemarkt. Wilt u via een videoverbinding uw idee toelichten? Schrijf dit dan bij uw idee. U krijgt vervolgens uitleg hoe dit werkt.  De vergadering van 8 juni kunt u live volgen op de website van de raad: www.lochem.nl/politiekeavond.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

De raad neemt de suggesties van inwoners en organisaties mee bij de behandeling van de Kadernota 2021. In deze nota staan de plannen van de gemeente voor 2021. Op maandagavond 29 juni staat de kadernota op de agenda van de raadsvergadering. Op 6 juli besluit de raad over het vaststellen van de nota. 

Normaal gesproken organiseert de raad hiervoor een informatiemarkt in het gemeentehuis. Dat kan dit jaar helaas niet vanwege het coronavirus.

]]>
Nieuws
news-3394 Tue, 26 May 2020 14:05:30 +0200 Gemeentenieuws week 22 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2020/Week_22.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-3392 Tue, 26 May 2020 13:59:27 +0200 Bijdrage studiekosten De Vullerfonds https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/bijdrage-studiekosten-de-vullerfonds-3392.html Heb je geen recht op studiefinanciering en ben je geboren of woon je in Lochem of Zutphen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een bijdrage in de studiekosten van het De Vullerfonds. Wees er op tijd bij: je aanvraag voor het studiejaar 2020-2021 moet voor 26 juni binnen zijn. In de gemeente Lochem is het ‘De Vullerfonds voor studiekosten’ gevestigd. Dit fonds is in 1883 opgericht door oud-burgemeester De Vuller van de voormalige gemeente Gorssel. Het heeft een paar doelstellingen. Het geven van een bijdrage in de studiekosten van een vervolgopleiding, aansluitend op het middelbaar onderwijs, is er daar een van.

Voorwaarden

Je kunt voor een bijdrage in aanmerking komen als je:

 • op geen enkele andere wijze recht hebt op een studiefinanciering. Dat betekent dat je pas een bijdrage kunt krijgen als er geen recht meer is op studiefinanciering van DUO
 • woont of geboren bent in de gemeente Lochem of Zutphen
 • aanvraag voor het studiejaar 2020-2021 voor 26 juni 2020 binnen is

Meer informatie

Op www.devullerfonds.nl vind je voorbeelden waaruit blijkt in welke situatie het fonds kan bijdragen. Daar vind je ook de aanvraagprocedure. Het bestuur bepaalt de hoogte van de bijdrage, die meestal in de vorm van een renteloze lening wordt verstrekt. Voor vragen kun je ook terecht bij Koos Huizenga, ambtelijk secretaris van het fonds, via (0573) 28 92 22 of o.huizenga@lochem.nl.

]]>
Nieuws
news-3391 Tue, 26 May 2020 13:58:04 +0200 Gemeentehuis gesloten op maandag 1 juni https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gemeentehuis-gesloten-op-maandag-1-juni-3391.html Op maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten. Wilt u binnenkort langskomen?

Bel dan voor een afspraak. Dit vanwege de coronamaatregelen. U kunt tijdens kantooruren bellen met (0573) 28 92 22.

]]>
Nieuws
news-3390 Tue, 26 May 2020 12:32:44 +0200 Meer afhaalpunten nieuwe gemeentegids Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/meer-afhaalpunten-nieuwe-gemeentegids-lochem-3390.html De nieuwe gemeentegids van Lochem 2020-2021 is vorige week verschenen. U kunt de gids ophalen bij u in de buurt. Het aantal afhaalpunten is deze week verder uitgebreid. U vindt in de nieuwe gemeentegids antwoord op de meest gestelde vragen per onderwerp. Regelmatig vindt u bij de informatie een verwijzing naar www.lochem.nl of naar andere websites. Behalve plattegronden en een straatnamenregister bevat de gids een beschrijving van het gemeentebestuur, raadsinformatie, politieke partijen en de dorpsverenigingen. U kunt de gids ook online bekijken op https://lochem.smartmap.nl.

Recepten van eigen bodem

Als extraatje staan er dit keer vier recepten van moestuinen uit onze gemeente in. Lees, maak en eet smakelijk! Verder geeft de gids zoals u gewend bent een overzicht van verenigingen, instellingen en organisaties in onze gemeente.

Wijzigingen?

Wijzigingen kunt u mailen naar redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Lochem), of telefonisch doorgeven aan uitgever Akse Media via (0223) 67 30 10. Hiervoor kunt u ook het wijzigingsformulier achterin de gids of op https://lochem.smartmap.nl gebruiken. Neem voor andere vragen contact op met de gemeente via info@lochem.nl of (0573) 28 92 22.

Afhaalpunten vanaf 27 mei

Almen:           
 • Centerrr Almen, Dorpsstraat 31b
 • Buurtbieb, Dorpsstraat 31b
Barchem: 
 • Attent, Lochemseweg 2
 • Buurtbieb, Beukenlaan 1
Eefde:
 • Coop Versluis, Schurinklaan 16
 • Buurtbieb, Jolinkweg 2
Epse: 
 • Buurtbieb, Het Wansink 45
Gorssel:
 • Jumbo Brinkman, Nijverheidsstraat 22
 • Bibliotheek, Hoofdstraat 45
Laren: 
 • Plus Beuzel, Holterweg 10
Lochem:
 • Gemeentehuis, Hanzeweg 8
 • Bibliotheek, Doctor Rivestraat 3
 • VVV Lochem, Markt 2
Harfsen:
 • Spar, Lochemseweg 103a
 • Buurtbieb, Hulstweg 4-6
 

 

]]>
Nieuws
news-3389 Tue, 26 May 2020 12:00:41 +0200 Zuinig Zonder Zorgen - Omgaan met geld https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/zuinig-zonder-zorgen-omgaan-met-geld-3389.html Grip, overzicht en inzicht krijgen in jouw financiële situatie, dat is het doel van deze cursus. Onderwerpen die aan bod komen zijn: budgetteren, zicht op inkomsten en uitgaven en het bijhouden van een kasboek. Daarnaast kun je veel leren van de ervaringen van anderen. Uiteraard richten we deze cursus helemaal corona-proof in!

Voor wie:          inwoners van de gemeente Lochem
Begeleiding:     B€L Budgetadviescentrum Lochem en ’t Baken
Kosten:            gratis

Data:                maandag 8, 15 en 29 juni 2020
Tijdstip:            10.30 - 12.00 uur
Locatie:            Den Oldenhof, Hoofdstraat 45b in Gorssel

Meer weten of aanmelden?

Anja Rouwenhorst: a.rouwenhorst@welzijnlochem.nl of 06 - 57 04 81 03
Andrea Vrijkorte: a.vrijkorte@bakenlochem.nl of 06 - 83 64 34 40

]]>
Nieuws
news-3388 Tue, 26 May 2020 11:57:36 +0200 Op zoek naar een nieuwe plek voor uw organisatie? Kom naar de Zuiderenk https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/op-zoek-naar-een-nieuwe-plek-voor-uw-organisatie-kom-naar-de-zuiderenk-3388.html Welke invulling op de plek van de oude St. Josephschool verbindt de wijk Zuiderenk in Lochem? Met deze vraag ging de gemeente samen met de buurt en maatschappelijke organisaties in 2019 aan de slag. We gaan uit van een bedrijfsplan dat een zakelijke of maatschappelijke investering combineert met de wensen van de buurt. Zo worden nieuwe voorzieningen haalbaar en betaalbaar. Ziet u hier kansen? Dan gaan we graag met u in gesprek! Buurtbewoners dachten mee over een nieuwe invulling op het terrein aan de Prins Clauslaan. Ze dachten bijvoorbeeld aan een gebouw voor opvang en zorg. In combinatie met een ruimte voor ontmoeting en activiteit. Daarnaast wil de buurt graag een park met ontmoetingsbanken en een plek voor sporten en bewegen, voor jong en oud. Ook is er op de vrijgekomen plek ruimte voor extra parkeerplaatsen. En een werkatelier of kleinschalige dienstverlening zouden bijvoorbeeld ook goed passen in het plan van de buurt.

In gesprek

Wij nodigen bedrijven, instellingen, organisaties of andere partijen graag uit om met ons in gesprek te gaan over:

 • Waarvoor zoekt u nieuwe huisvesting?
 • Hoeveel ruimte heeft u nodig voor het waarmaken van uw ideeën?
 • Hoe zoekt u verbinding met de buurt?
 • Wilt u voor uw activiteit ruimten huren of kopen in een nieuw gebouw?
 • Wilt u maatschappelijke functies aan uw idee toevoegen en tegen welke voorwaarden?

Proces

Na de gesprekken praat de gemeente over uw ideeën met de buurt. Pas daarna zetten we volgende stappen. We maken een eerste opzet van een ruimtelijk programma voor het nieuwe gebouw met bijbehorend buitenterrein. Daarna kunnen projectontwikkelaars inschrijven om een plan met een programma voor te bereiden en te realiseren. Dat gebeurt in nauw overleg met de bedrijven en organisaties die nieuwe ruimten willen huren of kopen op de beoogde plek.

Belangstelling

Heeft u als plannenmaker interesse om mee te denken over een toekomstige invulling? Meldt u zich dan voor 1 juli 2020 bij Appie Baas, a.baas@lochem.nl.

]]>
Nieuws
news-3387 Tue, 26 May 2020 11:49:35 +0200 Denk mee met Binnenstadsraad over plannen binnenstad https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/denk-mee-met-binnenstadsraad-over-plannen-binnenstad-3387.html Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de binnenstad in Lochem. Dit heeft veel invloed op verschillende mensen en partijen. Sinds kort is er daarom een Binnenstadsraad in oprichting. De Binnenstadsraad vertegenwoordigt de belangen van ondernemers, evenementenorganisaties, inwoners en alle andere betrokkenen van de binnenstad. Vanaf nu is de Binnenstadsraad dé gesprekspartner voor de gemeente als het gaat om de voorbereiding en uitvoering van verschillende projecten in de binnenstad. Daarbij probeert de Binnenstadsraad, zo goed als mogelijk, de verschillende belangen van de binnenstad te vertegenwoordigen.

Laat uw mening horen

De afgelopen periode is de Binnenstadsraad samen met ondernemers, evenementenorganisaties en andere partijen samengekomen, om op te schrijven wat zij belangrijk vinden voor een nieuwe inrichting van de Markt. En zij doen dat samen met de gemeente ook voor de Julianaweg. Over een aantal van deze onderwerpen, bijvoorbeeld als het gaat om groen en parkeren, is de mening van de inwoners van Lochem uiteraard ook heel belangrijk. Laat uw mening dus aan horen aan de Binnenstadsraad!

Online enquête

U kunt via www.binnenstadsraadlochem.nl een online enquête invullen en uw mening geven over de plannen voor de binnenstad. De resultaten van de enquête worden door de gemeente gebruikt om de ontwerpen voor de Markt en Julianaweg te maken. Deze ontwerpen legt de Binnenstadsraad medio augustus aan u voor.

Papieren enquête

Als u niet in de gelegenheid bent om online een enquête in te vullen kan u een papieren enquête ophalen en inleveren bij De Pelikaan, Walderstaat 19 in Lochem. Invullen van de enquête kan nog tot 7 juni.

Leden gezocht

De Binnenstadsraad zoekt nog inwoners van Lochem die mee willen denken over communicatie rond de binnenstad en op welke manier we het beste andere inwoners kunnen betrekken. Wilt u hieraan bijdragen? Geef u dan snel op en mail naar sip.donker@gmail.com.

]]>
Nieuws
news-3386 Tue, 26 May 2020 11:33:50 +0200 Veteraan Jack Ingleton poseert trots bij jubileumvlag https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/veteraan-jack-ingleton-poseert-trots-bij-jubileumvlag-3386.html Alles was geregeld voor de komst van de veteranen die 75 jaar geleden Lochem bevrijdden. Totdat het coronavirus ook hier roet in het eten gooide. De Engelse bevrijders George Campello (95) en Jack Ingleton (100) van het Wiltshire Regiment zegden af. Een heel verstandig besluit, maar wel erg jammer. Om toch te laten weten dat we onze veteranen eren, bedacht Berry Swarthoff van het Liberation Museum Lochem de actie om de veteranen een kaartje te sturen. Dat deed burgemeester Sebastiaan van ’t Erve namens de gemeente Lochem. Op de foto poseert de 100-jarige Jack Ingleton trots bij de jubilieumvlag die hij kreeg toegestuurd.

 

 

]]>
Nieuws 75 jaar vrijheid
news-3383 Wed, 20 May 2020 22:21:52 +0200 Koninklijke onderscheiding aanvragen? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/koninklijke-onderscheiding-aanvragen-3383.html U heeft een familielid, kennis, buurman of -vrouw. Die met heel zijn hart veel goeds doet voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan bestuurswerk, vrijwilligerswerk, bijzondere prestaties binnen het werk of mantelzorg. U denkt: die zou nog echt een lintje verdienen! Maar hoe pakt u dat aan? Aanvragen voor de Lintjesregen 2021

Een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding voor de Lintjesregen 2021 kunt u melden tot 15 juni 2020 en insturen voor 15 juli 2020. Heeft u vragen? Bel dan (0573) 28 92 22 of mail naar bestuurssecretariaat@lochem.nl

Bekijk de poster (pdf, 86 KB)  of bekijk de pagina Koninklijke onderscheiding

]]>
Nieuws
news-3381 Wed, 20 May 2020 22:01:34 +0200 Stand van zaken zonneparken https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/stand-van-zaken-zonneparken-3381.html De gemeente bekijkt de komende maanden hoe het verlenen van de vergunningen voor zonneparken tot nu toe is verlopen. Tijdens de evaluatie neemt de gemeente geen nieuwe aanvragen voor zonneparken in behandeling. In 2018 heeft de gemeenteraad afgesproken onder welke voorwaarden zonneparken aangelegd mogen worden. Een van de afspraken was, dat er een evaluatie zou plaatsvinden als er voor 100 hectare zonnepark een vergunning is verleend. Dat aantal komt nu in zicht.

Inmiddels is het zonnepark op de voormalige vuilstort Armhoede in gebruik genomen. Vier zonneparken kregen een vergunning om te starten met de aanleg. Twee aanvragen voor zonneparken (Bekenschot in Barchem en Ampsen in Lochem) zijn in behandeling. Deze twee aanvragen behandelt de gemeente volgens de bestaande procedures. De gemeenteraad ontvangt hierover een voorstel. De behandeling voor zonnepark Bekenschot is gepland op 15 juni.

Stand van zaken zonneparken gemeente Lochem, mei 2020
1. Armhoede Aangelegd 15 ha TP Solar
2. Goorseweg Vergund, SDE toegekend 15,3 ha Kronos
3. Rengersweg Vergund, SDE toegekend 8,9 ha Kronos
4. Berkelweide Vergund, SDE toegekend 9,5 ha TP Solar
5. Afleidingskanaal Vergund, SDE  toegekend 12,3 ha IX Zon
6. Bekenschot Aanvraag ingediend 16 ha TP Solar
7. Ampsen Aanvraag ingediend 10 ha Kronos
TOTAAL   87 ha  

Hoe ziet de evaluatie er uit?

De evaluatie begint in juni en is klaar in oktober. Onderzoekers van een extern bureau bekijken hoe het verlenen van de vergunningen tot nu toe is verlopen. Ze duiken in de documenten van de gemeente en voeren gesprekken met betrokkenen en aanwonenden. De onderzoekers gaan na hoe de voorwaarden die zijn afgesproken, in de praktijk zijn ingevuld. Voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat initiatiefnemers van zonneparken bewoners op tijd informeren en betrekken bij de plannen. De parken moeten zo goed mogelijk ingepast worden in het landschap. Ook wordt bekeken wat de afspraken zijn over het weghalen van het zonnepark aan het eind van de levensduur. Het is de bedoeling dat alle inwoners van onze gemeente hun mening kunnen geven. Meer informatie hierover volgt begin juni. De uitkomsten gebruikt de gemeente om haar beleid voor zonne-energie aan te scherpen.

Zonne-energie nodig in overgang naar schone energie in onze gemeente

Er zullen in de toekomst meer zonneparken verschijnen in ons landschap. Dit is nodig om te zorgen dat we net zoveel schone energie opwekken als we verbruiken. In de Regionale Energiestrategie maken gemeenten van de Cleantech Regio hier een stappenplan voor.

]]>
Nieuws RES
news-3380 Wed, 20 May 2020 11:29:30 +0200 Tussenstand collegeprogramma 2018-2022 https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/tussenstand-collegeprogramma-2018-2022-3380.html Onder het motto dichtbij, duurzaam, doen, werkt het college nu twee jaar aan de uitvoering van het collegeprogramma. Dat is het programma waarin staat wat het bestuur samen met inwoners, partners en de raad wil uitvoeren. In de Berkelbode van deze week (pdf, 4.364 KB)  (alternatieve toegangelijke versie) leest u een overzicht van een aantal resultaten tot nu toe. Ook leest u hoe u kunt meepraten. Hoe u in contact komt met de ideeënmakelaars. En hoe nieuws en besluiten kunt volgen.

]]>
Nieuws
news-3379 Tue, 19 May 2020 20:34:36 +0200 Corona-aanpak: de volgende stap https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’. Nieuws corona news-3378 Tue, 19 May 2020 16:31:41 +0200 Gemeentenieuws week 21 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2020/Week_21.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-3377 Tue, 19 May 2020 15:32:05 +0200 Burgemeester: “Meer ruimte, maar pas op met drukte!” https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/burgemeester-meer-ruimte-maar-pas-op-met-drukte-3377.html Onze bewegingsruimte is weer iets groter geworden. We kunnen weer naar de kapper en naar de bibliotheek én de jeugd mag weer sporten. Dat is allemaal goed nieuws. Toch blijft het oppassen geblazen, juist nu. Want hoe meer mensen bij elkaar zijn hoe groter de kans dat het coronavirus zich verspreid. Hoe moeten we hiermee omgaan? Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve geeft antwoord op een aantal vragen. Wat voor gevoel roept de versoepeling op?

“Er mag weer iets meer, dat is heel fijn. Het geeft iedereen weer wat meer lucht. Maar je ziet dat het ook steeds maar drukker wordt in onze winkels, dorpscentra en op de wegen. Dit moeten we wel in de hand houden. En dat moeten we samen doen.”

Hoe moeten we omgaan met ‘iets meer ruimte’?

“Het kabinet heft enkele beperkingen op. Maar we moeten ons blijven realiseren dat verdere versoepeling alleen haalbaar is als we ons blijven houden aan de regels. Ik wil onze inwoners echt dringend blijven adviseren: vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand! Een opleving van het coronavirus ligt op de loer. Dat zagen we de afgelopen weken al in verschillende landen waar weer veel mensen bij elkaar kwamen.”

Hoe gaan we dit de komende periode samen doen?

“Iedereen moet zijn of haar eigen verantwoordelijkheid nemen. Daar begint het mee. Gebruik uw gezond boerenverstand. Wanneer u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden, ga dan weg. Zorg dat er ook voor anderen nog plek is. De ruimte is er; het is aan iedereen om ervoor te zorgen dat we die veilig gebruiken.”

Wat moeten we doen bij onverantwoorde situaties?

“Spreek elkaar met rust en aandacht aan op de 1,5 meter regel als u ziet dat iemand net iets te dicht tegen u of een ander aan staat. Ook onze handhavers blijven op pad gaan om te kijken naar onverantwoorde situaties.”

Wilt u verder nog iets kwijt?

“Ik ben enorm trots op wat we de afgelopen periode samen hebben gedaan. Een dikke pluim ook voor de ondernemers die zo hard werken om, binnen de beperkingen die er zijn, er het beste van te maken. Natuurlijk gaan er wel eens dingen mis, maar ik zie vooral dat heel veel mensen zich netjes aan de maatregelen houden. Ik wens iedereen veel sterkte toe de komende periode, waar we langzaam weer meer kunnen genieten van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft.”

Actuele stand van zaken

Kijk voor het allerlaatste nieuws uit de persconferentie van gisteravond op www.rivm.nl/coronavirus of www.lochem.nl/coronavirus.
]]>
Nieuws corona
news-3376 Tue, 19 May 2020 15:30:45 +0200 Gemeentehuis gesloten op 21, 22 mei en 1 juni https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gemeentehuis-gesloten-op-21-22-mei-en-1-juni-3376.html Op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei is het gemeentehuis gesloten. Dit geldt ook voor 1 juni (Tweede Pinksterdag). Wilt u binnenkort langskomen?

Bel dan voor een afspraak. Dit vanwege de coronamaatregelen. U kunt tijdens kantooruren bellen met (0573) 28 92 22.

]]>
Nieuws
news-3375 Tue, 19 May 2020 15:18:24 +0200 Nieuwe gemeentegids Lochem is nu af te halen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/nieuwe-gemeentegids-lochem-is-nu-af-te-halen-3375.html De nieuwe gemeentegids van Lochem 2020-2021 is deze week verschenen. U kunt de gids ophalen bij u in de buurt. U kunt de gids ook online bekijken. Online kunt u op op https://lochem.smartmap.nl kijken.

U vindt in de nieuwe gemeentegids antwoord op de meest gestelde vragen per onderwerp. Regelmatig vindt u bij de informatie een verwijzing naar www.lochem.nl of naar andere websites. Behalve plattegronden en een straatnamenregister bevat de gids een beschrijving van het gemeentebestuur, raadsinformatie, politieke partijen en de dorpsverenigingen.

Recepten van eigen bodem

Als extraatje staan er dit keer vier recepten van moestuinen uit onze gemeente in. Lees, maak en eet smakelijk! Verder geeft de gids zoals u gewend bent een overzicht van verenigingen, instellingen en organisaties in onze gemeente. Natuurlijk hebben ook de winnende foto’s van onze fotowedstrijd een mooi plekje gekregen.

Afhaalpunten

Dankzij de medewerking en service van bedrijven, organisaties en instellingen in onze gemeente kunt u de gids de komende tijd afhalen bij een aantal afhaalpunten. Door de coronamaatregelen zijn nog niet alle afhaalpunten open. We hopen dat dit de komende weken wel gaat gebeuren. In de volgende edities van het gemeentenieuws komt er dan ook een aanvulling op onderstaand overzicht.

Afhaalpunten vanaf 20 mei*    

 • Almen:             Centerrr Almen, Dorpsstraat 31b
 • Barchem:         Attent, Lochemseweg 2
 • Eefde:              Coop Versluis, Schurinklaan 16
 • Gorssel:           Jumbo Brinkman, Nijverheidsstraat 22
 • Laren:              Plus Beuzel, Holterweg 10
 • Lochem:          Gemeentehuis, Hanzeweg 8
 • Harfsen:           Spar, Lochemseweg 103a

Wijzigingen?

Wijzigingen kunt u mailen naar redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Lochem), of telefonisch doorgeven aan uitgever Akse Media via (0223) 67 30 10. Hiervoor kunt u ook het wijzigingsformulier achterin de gids of op https://lochem.smartmap.nl gebruiken. Neem voor andere vragen contact op met de gemeente via info@lochem.nl of (0573) 28 92 22.

*De afhaalpunten worden de komende weken nog verder aangevuld.

]]>
Nieuws
news-3374 Tue, 19 May 2020 15:15:57 +0200 Maai bermen niet zelf, dat doen wij! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/maai-bermen-niet-zelf-dat-doen-wij-3374.html Een deel van onze bermen wordt binnenkort weer gemaaid. In juni begint Circulus-Berkel met het maaien van een deel van onze bermen. Verkeersveiligheid staat voorop en daarom zijn kruispunten en zichthoeken als eerste aan de beurt. Andere plekken volgen later. Langs fietspaden maaien we drie keer per jaar. Zo zorgen we dat het gras niet over de paden gaat hangen. Langs de wegen maaien we alleen aan het eind van de zomer of begin van de herfst. De bermen zijn waardevol voor veel planten en dieren.

Waarom zijn onze bermen zo belangrijk?

In onze bermen komen veel bloeiende kruiden voor. Deze kruiden zijn erg belangrijk voor insecten zoals vlinders en bijen, vogels en kleine zoogdieren. De bermen bieden ruimte voor onze bomen en vormen linten door ons landschap. Zo kunnen de dieren zich verplaatsen tussen verschillende (natuur)gebieden.

Verschillende planten en bloemen

Bij het maaien van de bermen in het buitengebied houden we rekening met bijzondere bermplanten. Die maaien we pas als ze zijn uitgebloeid en de zaden zijn verspreid. Het maaisel wordt afgevoerd om de grond nog geschikter te maken voor bijzondere plantensoorten, het zogenaamde verschralen. Dit leidt tot meer biodiversiteit. In de grond zitten veel bloemenzaden die zichzelf ontwikkelen tot een prachtige bloemenberm. Zo worden onze bermen elk jaar mooier. Er staan ook soorten in onze bermen die we liever kwijt willen, zoals de Japanse duizendknoop en reuzenberenklauw. Die maaien we apart en het afval gaat naar een speciaal bedrijf.

Mag ik zelf de berm maaien?

Nee, dat hebben wij liever niet! Wij streven naar een gevarieerde kruidenrijke berm, die bijdraagt aan biodiversiteit. Wij snappen dat u moet wennen aan hoog gras en kruiden voor uw tuin of weiland. Maar omdat wij verschralen, groeien hier andere soorten kruiden dan in uw tuin en hoeft u niet bang te zijn voor extra onkruid. Bovendien is het gevaarlijk om langs de weg te werken. Laat dat maar aan ons over!      

Meer informatie over maaien in de gemeente Lochem vindt u op www.circulus-berkel.nl/lochem.

]]>
Nieuws
news-3373 Tue, 19 May 2020 15:13:34 +0200 Mag uw hond loslopen in het buitengebied? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/mag-uw-hond-loslopen-in-het-buitengebied-3373.html Als u met uw hond een wandeling maakt in het buitengebied, vindt u het misschien vanzelfsprekend dat de hond los mag lopen. Vaak is dat ook zo, als u uw hond goed onder controle heeft. Dit geldt voor de openbare bermen en paden. Maar houdt uw hond aan de lijn bij bouwkavels, weilanden en bos. De gemeente krijgt regelmatig klachten over honden die loslopen in weilanden, ook daar waar geen wandelroutes door de weilanden lopen. Het betreden van weiland of bouwland is alleen toegestaan met toestemming van de eigenaar van de grond. Vaak staat er dan een bordje bij het land met de regels waaraan iedere bezoeker zich moet houden.

Hond niet los in een weiland of bos

Grondeigenaren willen vaak niet dat honden loslopen in hun weiland omdat vee schrikt van loslopende honden. Het vee kan dan door de afrastering heen breken en ontsnappen uit de wei. Bovendien zijn boeren niet blij met de hondenpoep op hun land. Weilanden waar geen vee loopt, worden gebruikt voor de voerproductie. Hondenpoep kan een parasiet bevatten die gevaarlijk is voor koeien. Die kan in het voer belanden.

Als in een weiland regelmatig honden loslopen, verstoort dat ook broedsels van weidevogels. Een vogel verlaat dan het nest en er worden dan geen jongen geboren. En dat terwijl er steeds minder weidevogels zijn in Nederland. Ook overlijden veel weerloze reekalfjes als gevolg van de beet van een loslopende hond.

]]>
Nieuws
news-3372 Tue, 19 May 2020 15:05:31 +0200 Onderzoek in ondergrond voor aardwarmte https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/onderzoek-in-ondergrond-voor-aardwarmte-3372.html De Rijksoverheid onderzoekt waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte. De komende weken is het onderzoeksteam aan de slag in onze gemeente. Aardwarmte kan een bron zijn om een deel van de huizen, kantoren en bedrijven in Nederland te verwarmen. Het speelt een rol in de overgang naar schone energie, omdat het aardgas kan vervangen als verwarmingsbron. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. Het warme water wordt uit de ondergrond opgepompt. De warmte wordt eruit gehaald. Een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water terugstroomt in dezelfde aardlaag waarna het weer opwarmt. Op dit moment zijn er in de gemeente Lochem nog geen plannen voor aardwarmte.

Geluidsgolven in de ondergrond

In grote delen van Nederland is weinig informatie bekend over de ondergrond. Voor het onderzoek naar aardwarmte worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd. Zo worden de dikte en ligging van de aardlagen in beeld gebracht. Hierbij kunnen doffe ploffen te horen zijn, of lichte trillingen gevoeld worden. Alsof er een vrachtwagen langsrijdt.

Meer informatie

Er zijn twee onderzoekslijnen in onze gemeente, de blauwe lijnen op de bijgevoegde kaart. Deze weken is de eerst de blauwe lijn die vanuit Zutphen naar het noorden loopt aan de beurt. Het onderzoek op de blauwe lijn van oost naar west, vindt waarschijnlijk plaats in de eerste twee weken van juni. De planning hangt onder meer af van het weer. De bewoners en bedrijven in de directe omgeving krijgen informatie via een brief van het bedrijf dat de metingen uitvoert (EBN Energie Beheer Nederland). Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
Op www.lochem.nl/aardwarmte vindt u een video over het onderzoek.

Kijk voor meer informatie en de onderzoekskaart op www.scanaardwarmte.nl

Met vragen kunt u terecht bij info@scanaardwarmte.nl

]]>
Nieuws
news-3371 Tue, 19 May 2020 14:24:43 +0200 Vragenlijst Lochem Spreekt over erfgoed: doet u mee? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/vragenlijst-lochem-spreekt-over-erfgoed-doet-u-mee-3371.html Geniet u ook zo van de mooie monumentale panden in Lochem? Van het mooie Achterhoekse landschap? Van het verhaal over de Witte Wieven? En rond kerst van de klanken van de midwinterhoorn? En vindt u ook dat dit en ander erfgoed bewaard moet blijven voor volgende generaties Lochemers en bezoekers van onze mooie gemeente? Heeft u ideeën over hoe we het zouden kunnen bewaren en beleefbaar maken? Vul dan de vragenlijst Lochem Spreekt over erfgoed in. Invullen kan tot 25 mei

Al iets meer dan 300 deelnemers aan ons inwonerpanel Lochem Spreekt zijn u voorgegaan. De vragenlijst staat nog open tot 25 mei. U heeft dus nog ruim de tijd om onze vragen te beantwoorden. Het is maar een korte vragenlijst. Invullen kost hooguit 10 minuten van uw tijd. Alvast dank voor het invullen!

Erfgoedvisie

De uitkomsten van deze vragenlijst gebruikt de gemeente voor de nieuwe erfgoedvisie 2020-2030. Deze visie is een van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie. Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meedoen aan Lochem Spreekt. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Kijk op www.lochemspreekt.nl voor meer informatie.

Vragenlijst Lochem Spreekt over erfgoed: doet u mee?

Geniet u ook zo van de mooie monumentale panden in Lochem? Van het mooie Achterhoekse landschap? Van het verhaal over de Witte Wieven? En rond kerst van de klanken van de midwinterhoorn? En vindt u ook dat dit en ander erfgoed bewaard moet blijven voor volgende generaties Lochemers en bezoekers van onze mooie gemeente? Heeft u ideeën over hoe we het zouden kunnen bewaren en beleefbaar maken? Vul dan de vragenlijst Lochem Spreekt over erfgoed in.

Invullen kan tot 25 mei

Al iets meer dan 300 deelnemers aan ons inwonerpanel Lochem Spreekt zijn u voorgegaan. De vragenlijst staat nog open tot 25 mei. U heeft dus nog ruim de tijd om onze vragen te beantwoorden. Het is maar een korte vragenlijst. Invullen kost hooguit 10 minuten van uw tijd. Alvast dank voor het invullen!

Erfgoedvisie

De uitkomsten van deze vragenlijst gebruikt de gemeente voor de nieuwe erfgoedvisie 2020-2030. Deze visie is een van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie. Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meedoen aan Lochem Spreekt. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Kijk op www.lochemspreekt.nl voor meer informatie.

]]>
Nieuws
news-3370 Tue, 19 May 2020 14:18:41 +0200 Boeren, burgers en bedrijven maken zonnebloemlint mogelijk https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/boeren-burgers-en-bedrijven-maken-zonnebloemlint-mogelijk-3370.html Boeren, burgers en bedrijven zorgen via crowdfunding voor een 16,5 km lang zonnebloemlint in Lochem. Meer dan 200 burgers en zeven bedrijven trokken hun portemonnee. Zo kunnen 30 Lochemse boeren langs hun maisvelden linten van zonnebloemen zaaien. Daarmee is de eerste crowdfundingsactie een succes. Vrijdag 15 mei zaaide loonwerker Gerrit Boschloo bij boer Gerrit Steging in Gorssel de eerste meters in. Gerrit Steging: ‘Dit jaar zaaien we een gemengd zonnebloemenmengsel dat we laten staan in de winter en zo nog aantrekkelijker is voor alle insecten en vogels.’

Marlies Gommers uit Gorssel steunde de zonnebloemactie actief. Zij onthulde een informatiebord over het zonnebloemlint. “Via een oproepje in de lokale media en een flyer ben ik mensen enthousiast gaan maken om bij te dragen.” En de respons was geweldig: 900 meter zonnebloemenlint. “Het voelt alsof je je omgeving hebt geadopteerd.”

Geslaagde crowdfunding

Het bedrag dat binnenkwam via de crowdfundingsactie is € 18.150,-. Gemeente Lochem deed als eerste een donatie. De partners van het zonnebloemlint TP Solar, Lochem Energie, Slootsmit mesttechniek, Gateway Woordenboeken, Mechanisatie Lochem BV, Agrowin en Limagrain doneerden elk ook een aanzienlijk bedrag.

In 2018 startte het project Zonnebloemlint vanuit de lokale LTO-afdeling; met elkaar kregen enkele boeren het idee om zonnebloemen langs maispercelen te zaaien. In 2019 nam ANV ‘t Onderholt de organisatie van het project over. Voor meer informatie kijk op www.zonnebloemlint.nl

]]>
Nieuws
news-3369 Tue, 19 May 2020 14:10:39 +0200 Vanaf 25 mei andere omleiding centrum Laren https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/vanaf-25-mei-andere-omleiding-centrum-laren-3369.html Er moet minder hard gereden worden door het centrum van Laren. Daarom zijn we begonnen met het verbeteren van de 30km-zone in Laren. Een deel van het werk is inmiddels klaar. Vanaf 25 mei starten we met de kruising Deventerweg – Verwoldseweg - Zutphenseweg. Vanaf dan geldt er een andere omleidingsroute. Deze omleidingsroute loopt via de Deventerweg – Holterweg en N332. Ook verkeer uit de richting Almen wordt omgeleid.   Wat gaat er gebeuren?

Samen met Wakker Laorne maakten we plannen om de verkeersveiligheid in Laren te verbeteren. Om dat te bereiken willen we dat verkeer met een lagere snelheid door Laren rijdt. We verbeteren daarom de kruisingen van de Rengensweg, Dorpsstraat en Deventerweg in de bebouwde kom. Op de Rengersweg komt een chicane bij het begin van de bebouwde kom. Ook komen er zebrapaden om de doorgaande route door Laren goed en veilig te kunnen oversteken.

Wanneer wordt er gewerkt?

Het werk is verdeeld in 2 fasen en wordt steeds per kruising uitgevoerd. Op die manier houden we Laren bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Ook kan dan het openbaar vervoer blijven rijden.

Fase 1

Van 25 mei tot en met 12 juni werken we aan het plateau Verwoldseweg – Zutphenseweg - Dorpsstraat. De plateaus Holterweg – Deventerweg en Huenderstraat – Dorpsstraat zijn inmiddels klaar. Ook voerden we gelijktijdig onderhoudswerkzaamheden aan de bestrating uit.

Fase 2

In fase 2 passen we de plateaus Braninkkamp en Postelstraat-Veldhoenkamp aan. Daarnaast maken we de chicane in de Rengersweg. De planning voor fase 2 is nog niet definitief. Informatie over deze werkzaamheden volgt later.

Volg de omleidingsroute en houd rekening met elkaar

Enige overlast kunnen we helaas niet voorkomen. We vragen u om de aangegeven omleiding te volgen en op de omleidingsroute met gepaste snelheid te rijden. Zo houden we ook tijdens de werkzaamheden rekening met elkaar en met de aanwonenden.

]]>
Nieuws
news-3367 Fri, 15 May 2020 15:37:11 +0200 Er kan weer gezwommen worden https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/er-kan-weer-gezwommen-worden-3367.html De meeste zwembaden in onze gemeente zijn weer open. Ook is het seizoen voor zwemmen in meren en plassen weer begonnen. Meeste zwembaden weer open

Zwembad De Beemd en de buitenbaden in Almen en Gorssel zijn sinds zaterdag 16 mei weer open. De Beemd biedt voorlopig alleen doelgroepzwemmen, zoals banen zwemmen of aquarobics. Als u wilt zwemmen, neemt u contact op met De Beemd om een reservering te maken. U ontvangt dan alle voorschriften waar u zich aan dient te houden. Vanaf 18 mei beginnen ook de zwemlessen weer. De ouders krijgen hierover alle informatie die ze nodig hebben.
In de buitenbaden in Gorssel en Almen mag de jeugd tot 18 jaar wel ‘vrij’ zwemmen. Het Leussinkbad in Laren is van plan om op 30 mei weer de deuren te open. Bekijk voor u gaat zwemmen de website van het zwembad waar u heen wilt. Daar vindt u de informatie en voorschriften en voorkomt u teleurstellingen.  

Zwemmen in natuurwater

De officiële zwemlocaties zijn weer open. Ook dit is voorlopig anders dan anders:

 1. Houd 1,5 meter afstand, ook in het water
 2. Kom alleen of met mensen uit uw eigen huishouden
 3. Blijf binnen de regio van uw eigen woonomgeving
 4. Vermijd lichamelijk contact met anderen
 5. Ga thuis naar het toilet (de toiletten op locatie zijn gesloten)
 6. Was thuis de handen met zeep, minimaal 20 seconden
 7. Betaal zoveel mogelijk met pin of contactloos
 8. Verlaat direct na het recreëren de locatie. Blijf niet onnodig hangen op toegangswegen, trappen en parkeerplaatsen.

De provincie controleert of de regels goed worden opgevolgd en of er sprake is van te grote groepen die de waterkant opzoeken. De provincie kan de zwemplek sluiten voor publiek.

Veilig zwemmen

Zoals altijd geldt: Zwem alleen in de aangewezen zwemlocaties. Op deze plekken wordt de waterkwaliteit, veiligheid en hygiëne regelmatig gecontroleerd. Zwemmen in natuurwater blijft altijd op eigen risico. Zwem niet in grote rivieren, of kanalen. Dit kan levensgevaarlijk zijn. Kijk voor meer informatie op www.zwemwater.nl  of bel met de Zwemwatertelefoon: 026 – 359 99 99.

]]>
Nieuws corona
news-3361 Thu, 14 May 2020 13:15:49 +0200 Kadernota 2021: Investeren in economie en sterke samenleving https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/kadernota-2021-investeren-in-economie-en-sterke-samenleving-3361.html Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem Inspireert! Het collegeprogramma is de basis voor het college om samen met inwoners, bedrijven en organisaties te werken aan een nog mooier Lochem. Het college is al een eind op weg. Maar door de coronacrisis en financiële tegenwind breken onzekere tijden aan. Voor ondernemers, inwoners en maatschappelijk organisaties. Maar ook voor de gemeente. Toch richt het college de blik vooruit en houdt het de handen stevig aan het stuur. Het college investeert in een krachtige samenleving en een sterke economie. In preventie en zorgaanbod in het Sociaal Domein. Maar ook in Recreatie en Toerisme en de Economische Agenda, waarin onze natuurlijke omgeving en aanpak klimaatverandering belangrijke onderdelen zijn. Daarmee geeft het invulling aan al ingezet beleid. Het is ook van grote waarde voor werkgelegenheid en economische vitaliteit. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: ”Wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn, weten we nog niet. Hopelijk wel komend najaar als we de begroting voor 2021 opstellen. Het zal niet gemakkelijk worden, maar het college zal er alles aan blijven doen om ingezet beleid zoveel mogelijk te continueren. De ontvangen precariogelden maken dat voorlopig mogelijk.”

Oorzaken van de financiële tegenwind

De afgelopen jaren kenmerkten zich door kortingen van gemeentefonds en taakstellingen binnen het Sociaal Domein. Met name bij Jeugdzorg en Wmo. Dat is ook zichtbaar in deze kadernota. Die geeft de contouren voor de begroting aan. Toch probeert het college manmoedig om ruimte te houden voor ambities. Het lukte tot nu toe steeds om een sluitende begroting te presenteren. Het college is daarbij altijd loyaal geweest in de uitvoering van de taken die Rijk en provincie overdroegen.

College doet stevig beroep op Rijk en provincie

Prognoses voor 2022 en 2023 laten tekorten zien. Bij het oplossen van die tekorten wil het college gebruik maken van de reserves. Alles bij elkaar opgeteld is dit vooruitzicht aanleiding om een stevig beroep te doen op Rijk en provincie. Groot Wesseldijk: ”De gemeentelijke tekorten leiden tot bezuinigingen op belangrijke voorzieningen, lokale lasten worden zwaarder en bijdragen aan maatschappelijke initiatieven en ontwikkelingen komen in de knel. Inwoners mérken die verschraling. Het water staat ook bij ons aan de lippen. Als daarbij de verdeling van het gemeentefonds beweegt van “platteland naar stad”, raakt ons dat nog meer in de portemonnee. Dat betekent voor ons extra bezuinigingen bovenop de eerdere. En dan moet je gaan denken aan minder ondersteuning in het huishouden, sluiten van zwembaden, sluiten van de schouwburg, de bibliotheek en ouderen- en jongerenwerk. Dat gaat inwoners en ons echt pijn doen. We moeten er alles aan doen om dat te voorkomen. We dringen daarom echt aan op maatregelen.”

Digitale informatieavonden en besluitvorming

Ter voorbereiding op de Kadernota 2021 gaat de gemeenteraad graag met inwoners en organisaties in gesprek. De raadsleden horen graag welke ideeën u hen wilt meegeven. Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar op 8 juni digitale informatieavonden. Tijdens de Politieke Avond op 29 juni vormt de gemeenteraad zich een mening over de Kadernota en tijdens de Politieke Avond op 6 juli neemt de raad een besluit. 

Tussentijdse resultaten collegeprogramma 2018-2022

Onder het motto dichtbij, duurzaam, doen, zijn we twee jaar aan de slag. We delen graag in één oogopslag een aantal resultaten met u in één overzicht. Helaas heeft ook onze gemeente te maken met tegenvallers en financiële onzekerheden. Toch blijven we sturen op wat nodig is om plannen uit te voeren. Samen met u als inwoner, ondernemer, instelling of vereniging. Lees er hier meer over.

 

]]>
Nieuws