Lochem https://www.lochem.nl/ Recente informatie van de gemeente Lochem nl-nl Lochem Fri, 24 May 2019 08:42:41 +0200 Fri, 24 May 2019 08:42:41 +0200 news-2328 Thu, 23 May 2019 14:06:30 +0200 Lochem werkt! Economische agenda 2019 – 2022 https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/lochem-werkt-economische-agenda-2019-2022-2328.html Lochem werkt! is de nieuwe Economische Agenda van de gemeente Lochem voor de periode  2019 - 2022. Ondernemers willen dat de gemeente lef toont en flexibel en innovatief is. De Economische Agenda geeft aan hoe de gemeente samen kan optrekken met bedrijven. Samen werken we aan een gezonde lokale economie, die kansen biedt om ambities waar te maken. Daarbij heeft de gemeente natuurlijk altijd oog voor kwetsbare groepen en aandacht voor goede bereikbaarheid, ruimte voor vernieuwing en duurzaamheid. Het Lochemse bedrijfsleven is zeer divers. Dat zorgt voor werkgelegenheid en maakt van Lochem een aantrekkelijke woon- en werkgemeente. Ondernemers werken hier graag en willen waar mogelijk investeren en uitbreiden. De gemeente Lochem biedt hiervoor de ruimte: letterlijk en figuurlijk.

Resultaten boeken door samenwerking en overleg

Uitgangspunt bij het opstellen en uitvoeren van de Economische Agenda is samenwerking en overleg met ondernemers en bedrijven. We blijven met individuele ondernemers in gesprek, bijvoorbeeld met bedrijfsbezoeken van het college, via ondernemersverenigingen in de kernen en de Industriële Kring Lochem. We zetten extra in op het leggen en onderhouden van verbindingen met het nieuwe Lochemse Zaken Café. De opzet van het Digitale Ondernemers Panel staat op de agenda en is nog onderwerp van discussie in de raad. Op deze manieren kan de gemeente met ondernemers en bedrijven meedenken over vraagstukken als uitbreiding, personeelsbehoefte, bereikbaarheid, bedrijventerreinen, woonklimaat en de energietransitie. Samen met het bedrijfsleven stellen we plannen op om de terreinen Goorseweg/ Havenstraat in Lochem en Scheggertdijk in Almen te verbeteren. Het bedrijventerrein Diekink wordt ontwikkeld en we investeren in de binnenhaven in Lochem.


Meedoen en ruimte creëren voor ontwikkeling

De gemeente zet in op een goed functionerende arbeidsmarkt. Zo starten we projecten om mensen mee te laten doen op de arbeidsmarkt, door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Eind juni gaat het Centrum voor Jong Ondernemerschap (CvJO) van start aan de Ampsenseweg. Het centrum geeft ondersteuning aan starters en jonge ondernemers bij de stappen naar zelfstandig ondernemerschap. 
 

Broedplaatsen en duurzaamheid

In 2018 is de Innovatie Coöperatie van start gegaan om innovatieve projecten in de agrarische sector van de grond te krijgen. Daarnaast geven we samen met de Gasfabriek uit Deventer vorm aan een broedplaats voor vrijetijdseconomie. Het stimuleren van toerisme en recreatie zijn een speerpunt in deze agenda.

De IKL heeft een werkgroep energietransitie/circulaire economie in het leven geroepen, die het Lochemse bedrijfsleven op dit gebied advies geeft. Inzetten op duurzame ontwikkeling is niet alleen belangrijk om doelen op gebied van klimaat en energie te halen. Het biedt ook economische kansen. Inspirerende voorbeelden bieden we een podium in digitale en papieren publicaties.

Een agenda die mee blijft bewegen

De samenleving verandert voortdurend, de lokale economie past zich steeds sneller aan, aan landelijke en wereldwijde ontwikkelingen. Tijdens de looptijd van deze agenda bespreken we dan ook elk jaar met het bedrijfsleven de nieuwe mogelijkheden en kansen voor Lochem.

]]>
Nieuws
news-2326 Thu, 23 May 2019 11:43:40 +0200 Ondernemers van harte welkom tijdens Lochemse Zaken Cafés https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/ondernemers-van-harte-welkom-tijdens-lochemse-zaken-cafes-2326.html Ondernemers en de gemeente. Twee werelden met vaak hetzelfde doel. Een sterke economie en een gemeente waarin het prettig leven, wonen en recreëren is. Om het contact tussen ondernemers en de gemeente aan te halen, organiseert de gemeente een reeks Lochemse Zaken Cafés. Een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en over en weer te weten wat er speelt. In 2019 zijn er 4 cafés gepland op de volgende data. De plek en het onderwerp van het eerste Lochemse Zaken Café zijn bekend. Ondernemers mogen meedenken over de onderwerpen en de plek van de komende cafés.

 • Woensdag 19 juni, 16.30- 18.30 uur, Gorssel, Hoofdstraat 26
 • Donderdag 29 augustus, 16.30- 18.30 uur
 • Donderdag 24 oktober, 16.30- 18.30 uur
 • Donderdag 28 november, 16.30- 18.30 uur

Weten wat er speelt

De cafés zijn een initiatief van wethouder Economie Eric-Jan de Haan: “Als gemeente zijn we er voor onze inwoners en ondernemers. Het motto van ons college is: ‘Dichtbij, duurzaam, doen!’. We blijven graag de hele collegeperiode in gesprek, ook met ondernemers. Ik hoop er veel te ontmoeten. Van MKB-er, ZZP’er, tot toekomstig ondernemer en industrieel. Het is goed om elkaar te spreken over kansen en belemmeringen en mogelijke acties.  

Aanmelden

Aanmelden voor het eerste Lochemse Zaken Café van 19 juni kan op https://www.lochem.nl/ondernemen/contact/lochemse-zaken-cafe.html/ . De agenda voor onze Lochemse economie is het 1e thema. Aanleiding zijn de uitkomsten van het onderzoek naar MKB-vriendelijkheid en de economische agenda ‘Lochem werkt!’, die eraan komt. Na aanmelden voor het Lochemse Zaken Café ontvangt u beide per e-mail. Op 19 juni gaan we hierover graag met u in gesprek.

Ook horen we graag uw informatiebehoefte. Waarover wilt u dat de gemeente u als ondernemer informeert? En wat heeft uw voorkeur? Persoonlijk? E-mail of papier? Ook mag u meedenken over het onderwerp en de plek voor de komende cafés.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, stuurt u dan een berichtje aan mkbmanagers@lochem.nl Let op, aanmelden via deze aanmeldlink. Er is per keer plek voor 20 ondernemers. Vol is vol.

 

]]>
Nieuws
news-2325 Thu, 23 May 2019 10:55:10 +0200 Voorzitter en leden zetten zich in voor Adviesraad Sociaal Domein https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/voorzitter-en-leden-zetten-zich-in-voor-adviesraad-sociaal-domein-2325.html De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Lochem krijgt steeds meer gezicht. Er is een voorzitter en er zijn 9 leden. Zij kozen 3 onderwerpen waarmee ze als eerste aan de slag gaan. De adviesraad gaat als eerste aan de slag met de onderwerpen:

 • Inburgering van statushouders,
 • De aansluiting van de participatiewet met inwoners die buiten de boot dreigen te vallen en
 • Ontmoetingsplekken voor kwetsbare inwoners.

Een voorzitter en negen leden

Het college heeft Wim Koch benoemd tot voorzitter van de adviesraad. Daarnaast zijn negen leden benoemd. Het gaat om Annemarie Groothedde, Ayse Boya, Kees Sterrenburg, Esther Wissink. Henny Jansen, Tom Delfgaauw, René Pullen, Wim Mooijman en Gerard Groenouwe. Deze samenstelling is voor vier jaar. Sommigen zaten in 2018 al in de werkgroep die aan de wieg staat van de adviesraad. Ook zijn er nieuwe gezichten. De gemeente is erg blij met de inzet van al deze vrijwilligers.

Vergaderingen in dorpen en wijken

De adviesraad maakt een ronde met haar vergaderingen in verschillende dorpen en wijken zodat zij beter zichtbaar wordt voor de inwoners. Op deze vergaderingen kunt u ook kennismaken. Hou het gemeentenieuws in de Berkelbode in de gaten voor de volgende bijeenkomst. Overigens kan de adviesraad nog leden gebruiken uit de dorpen en kunt u zich daarvoor nog melden.

Het belang van de adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein is een belangrijke schakel tussen inwoners en gemeente in het sociaal domein. De raad geeft het college advies over de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van onder meer de

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
 • Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen en
 • de Jeugdwet.

Het college weegt het advies mee bij besluiten.

Wilt u een onderwerp op tafel leggen?

U bent als inwoner van harte welkom om een onderwerp te bespreken met de Adviesraad Sociaal Domein. Uw kennis en ervaring zijn belangrijk. U kunt dan contact opnemen met Majella Schreurs, procesbegeleider van de adviesraad. Zij is per email te bereiken op info@adviesraadlochem.nl.

 

]]>
Nieuws
news-2323 Wed, 22 May 2019 13:23:28 +0200 Uitslag gunning routegebonden vervoer PlusOV bekend https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/uitslag-gunning-routegebonden-vervoer-plusov-bekend-2323.html PlusOV heeft bij de aanbesteding voor het leerlingenvervoer, het Wmo-dagbestedingsvervoer en het Jeugdwetvervoer de opdracht definitief gegund aan de taxibedrijven Munckhof uit Horst, Pever uit Doetinchem, Taxicentrale Witteveen uit Lemmer, TCR Groep uit Raalte en Willemsen-de Koning Groep uit Arnhem. Deze bedrijven gaan vanaf 1 augustus inwoners vervoeren uit de gemeenten Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem en Voorst. Afgelopen maandag heeft het bestuur van PlusOV de uitslag bekendgemaakt aan de inschrijvers. Het routegebonden vervoer omvat het leerlingenvervoer, Wmo-dagbestedingsvervoer en Jeugdwetvervoer voor de zes gemeenten. Het totale vervoersgebied is opgedeeld in 14 percelen. De eerste zes zijn grotere percelen met meerdere routes. De verdeling van de vervoerders over de eerste zes percelen is als volgt:

 • Perceel 1 Brummen: Willemsen-de Koning
 • Perceel 2 Heerde/Epe: Willemsen-de Koning
 • Perceel 3 Hattem/Heerde: Munckhof
 • Perceel 4 Voorst: TCR
 • Perceel 5 Lochem I: Pever (Correct Monnereau)
 • Perceel 6 Lochem II: Willemsen-de Koning

De percelen 8, 11, 12 en 13 zijn toegekend aan Munckhof. Taxi Witteveen gaat vervoeren in de percelen 7, 9, 10 en 14. Elk van deze percelen bestaat uit één route. Dit zijn routes voor solovervoer en verder gelegen bestemmingen.

Partnerschap en uitvoeringskwaliteit boven prijs

De inschrijvers kregen punten voor de onderdelen prijs (20), duurzaamheid (20), partnerschap (30) en uitvoeringskwaliteit (30). PlusOV-directeur Guido Eggermont: “We hebben nadrukkelijk gekeken naar toezeggingen op de onderdelen partnerschap en uitvoeringskwaliteit. In de komende weken spreken we de taxibedrijven over de concrete invulling van de samenwerking en starten de voorbereidingen van het vervoer. Daar kijk ik naar uit,” aldus Eggermont.

Veranderingen voor reizigers

Reizigers in het routegebonden vervoer krijgen vanaf augustus mogelijk te maken met nieuwe chauffeurs en andere routes. Eggermont: “Dit komt omdat we met een aantal nieuwe taxibedrijven gaan werken. Voor deze reizigers is de chauffeur een vertrouwd gezicht. De chauffeurs zullen met alle reizigers kennismaken voordat het vervoer start. Dat gaan we samen met de vervoerders zorgvuldig organiseren.” Vanaf augustus maken zo’n 150 mensen in zes gemeenten via PlusOV gebruik van het vervoer naar instellingen voor dagbesteding en dagbehandeling. Na de zomervakantie organiseert PlusOV dagelijks voor 600 leerlingen het vervoer naar en van school. Alle reizigers krijgen voor 1 augustus informatie over het vervoer en een informatiebrochure.

]]>
Nieuws
news-2320 Wed, 22 May 2019 09:07:08 +0200 Weekmarkt woensdag 29 mei verplaatst naar Noorderwal https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/weekmarkt-woensdag-29-mei-verplaatst-naar-noorderwal-2320.html Van 29 mei tot en met 2 juni a.s. worden de jaarlijkse Keidagen gehouden. Daarom wordt de weekmarkt van woensdag 29 mei verplaatst naar de Noorderwal. Van dinsdag 28 mei 24.00 uur tot en met woensdag 29 mei 15.30 uur kan dan ook niet geparkeerd worden op de parkeerplaatsen in de blauwe zone aan de Noorderwal.
Dit is nodig om de weg en de parkeerplaatsen vrij te houden voor het opbouwen van de markt.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met marktmeester Alex Willems. U kunt hem bereiken op (0573) 28 91 77 of 06 138 55 746.

 

]]>
Nieuws
news-2318 Tue, 21 May 2019 12:16:11 +0200 Gemeentenieuws week 21 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_21.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2317 Tue, 21 May 2019 12:11:22 +0200 Stadsreliëf: oud-Lochem in volle glorie https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/stadsrelief-oud-lochem-in-volle-glorie-2317.html Het stadsreliëf van Lochem is vanaf nu in volle glorie te bewonderen. Tot de bronzen sculptuur een plek krijgt op de Markt, staat zij in de hal van het gemeentehuis. Hof van Gelre schenkt het reliëf aan de gemeenschap, ter ere van het 75-jarig bestaan van het hotel. Het is de bedoeling dat het beeld wordt opgenomen als onderdeel van de herinrichting van de binnenstad. Het stadsreliëf geeft het oude Lochem weer, van voor de verwoestende brand van 1615. Het was een periode dat Lochem het strijdtoneel was van de Spanjaarden en de legers van de Prins van Oranje. De brand van 1615 beschadigde de stad onherstelbaar, maar het oude stratenplan bleef tot de dag van vandaag voor een groot deel overeind. Onder het reliëf van de stad ligt een slapende vrouw, die veiligheid en continuïteit symboliseert. Het beeld is gemaakt door kunstenaar Aebele Trijsburg en gegoten in Bronsgieterij van der Kleij.

Startsein nieuwe Buitenmuseum

Naast de onthulling van het stadsreliëf is tegelijkertijd ook het startsein gegeven voor het nieuwe Buitenmuseum van Lochem. Inwoners en bezoekers van Lochem kennen het Buitenmuseum al voor een deel. De informatieborden met de geschiedenis van de stad in woord en beeld, zijn al enige tijd te bekijken. Zij zijn gekoppeld aan de ‘Hof van Gelre route’. Deze stadswandeling Lochem is geactualiseerd en het nieuwe routeboekje is door Bert Brand (voorzitter van het historisch genootschap Lochem, Laren, Barchem) aangeboden aan Eric-Jan de Haan (wethouder Recreatie en Toerisme). Vanaf juni 2019 is het mogelijk om via de smartphone de route van het Buitenmuseum te volgen en geluidsfragmenten bij de informatieborden te beluisteren. Het is de bedoeling dat het stadsreliëf, wanneer het een plek krijgt op de Markt, het startpunt is van het Buitenmuseum en van de Hof van Gelre route.

Historische informatie

Volgens Bert Brand, voorzitter van het historisch genootschap Lochem, Laren, Barchem, zijn zowel het reliëf, als het Buitenmuseum mooie bronnen van historische informatie voor verschillende doelgroepen: “Senioren uit verzorgingshuizen kunnen met vrijwilligers tijdens bepaalde dagen de stadswandeling meemaken. We hebben ook een link gelegd met onderwijs en cultuureducatie. Zo maken kinderen spelenderwijs kennis met de lokale geschiedenis. Ook visueel beperkten kunnen zich dankzij het stadsreliëf en de geluidsfragmenten verdiepen in de geschiedenis van Lochem.”

Herinrichting binnenstad

Waar het stadsreliëf precies geplaatst wordt, is nog onderwerp van overleg met de gemeente en hangt samen met de herinrichting van de Markt en de binnenstad.

Meewerkende partijen

Verschillende partijen droegen bij aan de totstandkoming van het kunstwerk: Hotel Hof van Gelre als initiatiefnemer, Fonds 1819, het Lochemse Steunfonds, Rotaryclub Barchem, gemeente Lochem en de VVV Lochem.

]]>
Nieuws
news-2316 Tue, 21 May 2019 11:53:47 +0200 Openingstijden rond Hemelvaart en Pinksteren https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/openingstijden-rond-hemelvaart-en-pinksteren-2316.html Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 31 mei en maandag 10 juni (tweede pinksterdag) is het gehele gemeentehuis gesloten. Maakt u op tijd een afspraak, dan kunnen wij u sneller helpen. Deze sluiting geldt dus ook voor de balies burgerzaken in Lochem en Gorssel en voor ’t Baken, het loket voor zorg, jeugd, werk en inkomen.

Afspraak maken

Voor veel onderwerpen kunt u een afspraak maken. Zoals voor het aangeven van een geboorte of overlijden, het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Kijk op www.lochem.nl of www.bakenlochem.nl. Ook kunt u bellen tijdens kantooruren met (0573) 28 92 22 of voor ’t Baken met (0573) 28 92 90.

]]>
Nieuws
news-2314 Tue, 21 May 2019 11:47:14 +0200 Maaien van gemeentelijke gazons https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/maaien-van-gemeentelijke-gazons-2314.html Vorige maand zijn de maaiwerkzaamheden van start gegaan. Op dit moment worden onder meer de gemeentelijke gazons, trapvelden, wadi’s en de grotere velden van de gemeentelijke begraafplaatsen gemaaid. Gazons met bloembollen zijn in juni aan de beurt. Zo krijgen de bollen de kans om af te sterven en voeding op te slaan. Deze energie is nodig om volgend jaar weer volop te bloeien. In Lochem is een basiskwaliteit afgesproken. Het gazon mag daarbij gemiddeld 7 centimeter hoog worden. Bij dit onderhoud voorkomen we dat gras te laat gemaaid wordt bij groeizame omstandigheden en voorkomen we onnodige werkzaamheden. Het kan dus zijn dat de maaimachine soms een veld overslaat.

Obstakels en bermen

Het gras rondom obstakels en bomen krijgt drie maal per jaar een maaibeurt. Op deze plekken kan de begroeiing dus wat hoger zijn voordat de maaimachine langskomt. In juni start Circulus-Berkel BuitenRuimte met het maaien van de bermen. In verband met de verkeersveiligheid zijn kruispunten en zichthoeken als eerste aan de beurt. Daarna volgt het maaien van ruw gras in woonwijken en op bedrijventerreinen. Het maaiwerk wordt uitgevoerd door Circulus-Berkel BuitenRuimte samen met partner Sight Landscaping. Meer informatie op www.circulus-berkel.nl/lochem

]]>
Nieuws
news-2313 Tue, 21 May 2019 11:44:22 +0200 Leerlingen De Rank gaan op reis met koffertje van Staring https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/leerlingen-de-rank-gaan-op-reis-met-koffertje-van-staring-2313.html De combinatiegroep 7/8 van basisschool De Rank uit Lochem volgt het project: Het koffertje van Staring. Ze maakten hiervoor, samen met wethouder Henk van Zeijts, een bezoek aan het museum STAAL in Almen. Tijdens het bezoek reisden de leerlingen door het land van de Achterhoekse dichter en landbouwkundige A.C.W. Staring. Dit bezoek had als doel om de Achterhoek van de 19e eeuw dichterbij te brengen. De leerlingen ontdekten wie Staring was en leerden zelf gedichten te schrijven en voor te dragen. Het koffertje van Staring wordt dit schooljaar voor het eerst aangeboden binnen het Brede School aanbod en is onderdeel van het kunstmenu. Vanaf het komende schooljaar wordt dit project opgenomen in de Leerlijn Reizen in de Tijd bij het thema Kunstschatten. 

]]>
Nieuws
news-2312 Tue, 21 May 2019 11:38:34 +0200 Bijdrage studiekosten De Vullerfonds https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/bijdrage-studiekosten-de-vullerfonds-2312.html Heb je geen recht op studiefinanciering en ben je geboren of woon je in Lochem of Zutphen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een bijdrage in de studiekosten van het De Vullerfonds. Wees er op tijd bij: je aanvraag voor het studiejaar 2019-2020 moet voor 23 juni binnen zijn. In de gemeente Lochem is het ‘De Vullerfonds voor studiekosten’ gevestigd. Dit fonds is in 1883 opgericht door oud-burgemeester De Vuller van de voormalige gemeente Gorssel. Het heeft een paar doelstellingen. Het geven van een bijdrage in de studiekosten van een vervolgopleiding, aansluitend op het middelbaar onderwijs, is er daar een van.

Voorwaarden

Je kunt voor een bijdrage in aanmerking komen als je:

 • op geen enkele andere wijze recht hebt op een studiefinanciering. Dat betekent dat je pas een bijdrage kunt krijgen als er geen recht meer is op studiefinanciering van DUO
 • woont of geboren bent in de gemeente Lochem of Zutphen
 • je aanvraag voor het studiejaar 2019-2020 voor 23 juni 2019 binnen is.

Meer informatie

Op www.devullerfonds.nl vind je voorbeelden waaruit blijkt in welke situatie het fonds kan bijdragen. Daar vind je ook de aanvraagprocedure. Het bestuur bepaalt de hoogte van de bijdrage, die meestal in de vorm van een renteloze lening wordt verstrekt. Voor vragen kun je ook terecht bij de heer O. Huizenga, ambtelijk secretaris van het fonds, via (0573) 28 92 22 of o.huizenga@lochem.nl.

]]>
Nieuws
news-2311 Tue, 21 May 2019 11:28:20 +0200 Maak de mooiste foto voor in onze gemeentegids! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/maak-de-mooiste-foto-voor-in-onze-gemeentegids-2311.html De nieuwe gemeentegids verschijnt in het voorjaar van 2020. Een gemeentegids kan niet zonder mooie foto’s. Daarom organiseert de gemeente samen met uitgever Akse Media een fotowedstrijd. Wij roepen u graag op om met uw fotocamera één van de thema’s ‘dichtbij, duurzaam, doen’ in beeld te brengen. De drie thema’s komen uit het collegeprogramma van de gemeente. U kunt bij ‘dichtbij’ denken aan een kenmerkend beeld in onze gemeente, maar ook aan de zorg voor onze medemens bijvoorbeeld. ‘Duurzaam’ is een breed begrip. Bloeiende bloemenvelden, onze prachtige duurzame Berkel, fietsende mensen of windmolens. Het levert ongetwijfeld mooie plaatjes op. ‘Doen’ heeft alles te maken met de mouwen opstropen en de vele initiatieven die onze gemeente rijk is. Denk hierbij aan sportactiviteiten of buurtinitiatieven. Maar verras ons vooral met uw eigen creativiteit!

Pak uw camera!

Pak uw camera en trek er op uit in onze prachtige gemeente! De mooiste foto’s plaatsen wij op de voorkant van de gemeentegids.

Beoordeling mooiste inzendingen

Een gemeentelijke jury beoordeelt de tien mooiste inzendingen, die u vanaf begin oktober op onze Facebook-pagina kunt bekijken Tot 30 oktober 2019 kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen door op ‘vind ik leuk’ te klikken bij de favoriete foto(’s). De winnaars zijn de drie inzenders van de foto’s met de meeste ‘vind ik leuks’. Begin november maken wij de winnaars bekend. Zij krijgen ook persoonlijk bericht.

Wat kunt u winnen?

De drie winnende foto’s belonen we met een plaats op de voorpagina van de gemeentegids en een cadeaubon. De eerste prijs is een bon van € 75, de tweede prijs is een bon van € 50 en de derde een bon van € 25. De makers van de tien beste inzendingen vinden hun foto met naamsvermelding twee jaar lang terug in de gemeentegids 2020-2021. Daarnaast kan het zijn dat de gemeente de foto’s gebruikt voor bijvoorbeeld een kaart, de website of als illustratie in het gemeentenieuws. Elke prijswinnaar krijgt na verschijning een gedrukt exemplaar van de gemeentegids.

Wat zijn de spelregels?

 • Per persoon kunt u maximaal twee eigen foto’s insturen.
 • U levert bij voorkeur liggende foto’s aan.
 • De foto is gemaakt in de gemeente Lochem
 • De foto past bij het thema dichtbij, duurzaam of doen.
 • U levert de foto’s digitaal aan in jpeg-/jpg-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.
 • Als u personen fotografeert, vraag dan eerst toestemming voor publicatie van de foto’s. Dit in verband met de AVG (privacywetgeving).
 • Ingezonden foto’s worden eigendom van de gemeente Lochem en kunnen ook gebruikt worden voor promotionele doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures en nieuwsbrieven, zonder dat er sprake is van naamsvermelding.
 • U bent inwoner van de gemeente Lochem.
 • Medewerkers van de gemeente Lochem zijn uitgesloten van deelname.

Hoe doet u mee?

U kunt uw foto(‘s) voor 30 september 2019 mailen naar w.elbert@lochem.nl o.v.v. fotowedstrijd gemeentegids. Vertel ons wat wij op de foto zien, bij welk thema (dichtbij, duurzaam of doen) het past en waar de foto is genomen. Vermeld daarbij ook uw naam, adresgegevens en telefoonnummer.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Wilma Elbert, tel. (0573) 28 92 02 of mail naar w.elbert@lochem.nl.

]]>
Nieuws
news-2310 Tue, 21 May 2019 10:55:36 +0200 #DoeNormaalGaStemmen op donderdag 23 mei https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/doenormaalgastemmen-op-donderdag-23-mei-2310.html Maak kans op 2 tickets voor het uitverkochte concert van Normaal op 30 mei in Lochem. Donderdag zijn de Europese Verkiezingen en natuurlijk is het normaal om te gaan stemmen! Post voor het sluiten van de stembussen op 23 mei een bericht, foto, filmpje of meme met de #DoeNormaalGaStemmen.

De post met de meeste impact op social media wint de twee kaartjes voor het historische concert van donderdag 30 mei.

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “We willen dat zoveel mogelijk mensen donderdag hun stem gebruiken voor de Europese Verkiezingen. Deze actie en de #DoeNormaalGaStemmen, is bedoeld als duwtje richting stembus. Natuurlijk is het mooi dat we tegelijkertijd iemand blij kunnen maken met twee kaartjes voor het concert van Normaal hier in Lochem.”

De burgemeester maakt op 24 mei via social media de winnaar bekend. Volg Twitter en Facebook van de gemeente Lochem en DoeNormaalGaStemmen!

Naast hoofdact  Normaal treden ook Miss Montreal, De Boetners en  Rowwen Hèze op. Het concert op 30 mei duurt van 14.00 uur tot 22.00 en is op het tractorpullingterrein in Lochem.

]]>
Nieuws Verkiezingen
news-2309 Fri, 17 May 2019 12:34:57 +0200 Lochem Spreekt over preventie: “Zet vooral in op voorkomen en stoppen van eenzaamheid en huiselijk geweld” https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/lochem-spreekt-over-preventie-zet-vooral-in-op-voorkomen-en-stoppen-van-eenzaamheid-en-huiselijk.html ​​​​​​​In februari 2019 peilde de gemeente de deelnemers van inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’ over het voorkomen van sociaal maatschappelijke problemen. 55% van de 1308 deelnemers aan het digitale inwonerpanel vulde de vragenlijst in. Vervolgens is in 2 groepen van in totaal 25 deelnemers, hierover verder gesproken. De gemeente is blij met alle reacties. Het geeft aan dat inwoners preventie belangrijk vinden. De gemeente vroeg de deelnemers welke preventiethema’s zij het belangrijkst vinden. Volgens de deelnemers zijn dit: eenzaamheid (44%), kindermishandeling en huiselijk geweld (42%), mantelzorg (35%), schulden (34%) en mentaal welbevinden zoals depressie en verward gedrag (32%).

Vrienden, familie en buren verantwoordelijk voor herkennen van problemen

Bij de meeste thema’s vinden deelnemers dat familie/vrienden en buren/buurt verantwoordelijk zijn voor het herkennen van problemen. Vooral familie/vrienden spelen een belangrijke rol. Ook professionals moeten problemen herkennen volgens de deelnemers. Verenigingen, scholen en kerken/moskeeën spelen op veel thema’s een minder grote rol. Maar zeker een rol als het gaat om vrijwilligerswerk, pesten, schooluitval en moeite met lezen en schrijven.

Samenwerken om problemen sneller in beeld te krijgen

Hoe kan de gemeente problemen eerder in beeld krijgen? Een kwart van de deelnemers vindt dat de gemeente hiervoor moet samenwerken met professionals, scholen en verenigingen. En 17% geeft aan dat de gemeente moet letten op signalen. Hiertussen verbanden moet leggen en snel te werk moet gaan. Ook noemen deelnemers een laagdrempelig loket/meldpunt (16%).

Loket of meldpunt

De deelnemers aan de groepsgesprekken hebben daarna verteld wat zij verwachten van een loket of meldpunt. Daaruit blijkt dat nog niet alle deelnemers weten dat zij hiervoor bij ’t Baken terecht kunnen. Dé ingang voor vragen over zorg, jeugd, werk en inkomen.

Stimuleren van betrokkenheid is belangrijk om inwoners elkaar meer te laten helpen

In het onderzoek heeft de gemeente gevraagd hoe inwoners elkaar (meer) kunnen helpen. “Stimuleer de betrokkenheid van inwoners”, zegt 22%. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van buurtactiviteiten of -ontmoetingen. Inwoners leren elkaar zo beter kennen. Dan kunnen ze beter inschatten of en hoe ze een ander kunnen helpen. Andere tips zijn: informeer over het aanbod van hulp (14%). En werk meer samen met organisaties en ondersteun vrijwilligers (13%).

Wat doet de gemeente met de resultaten?

Naast het inwonerpanel en de groepsgesprekken, sprak de gemeente ook met professionals tijdens 2 bijeenkomsten. Lochem wil inwoners op tijd de hulp bieden die nodig is. Met de resultaten bepaalt de gemeente wat de meeste aandacht krijgt. Dit komt in de visie op preventie in het sociaal domein. De verwachting is dat deze visie in het najaar klaar is.

Meedoen aan Lochem Spreekt?

Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt of onderneemt, kan meedoen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Aanmelden kan via www.lochemspreekt.nl. Aanmelden is gratis. Aanmelders ontvangen een e-mail zodra een onderzoek start. Meedoen op papier kan ook. Moventem stuurt dan de vragenlijst en de resultaten van ieder onderzoek op. Moventem beheert het panel en is te bereiken op (0575) 760 227.

» Bekijk hier de factsheet

 

 

]]>
Nieuws
news-2306 Wed, 15 May 2019 11:01:46 +0200 Aanvraag lintje meer dan de moeite waard https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/aanvraag-lintje-meer-dan-de-moeite-waard-2306.html Daniëlle Doornbos en Yvette Dommerholt vroegen voor hun moeder Rietje Dommerholt uit Epse een lintje aan. Het kostte het nodige denk- en regelwerk, maar het was volgens de dochters de moeite meer dan waard. “Ze staat zelf altijd op de achtergrond. Het was mooi dat het podium nu eindelijk eens voor haar was”, aldus Yvette. De dochters blikken terug op de tijd waarin ze druk waren met de aanvraag. “We hebben voor 1 juni 2018 eerst contact gehad met de gemeente of het aantal werkzaamheden een Koninklijke onderscheiding kon opleveren. Toen we een positief antwoord kregen zijn we aan de slag gegaan”, vertelt Daniëlle. “In totaal hebben we 11 ondersteuningsformulieren laten invullen voor 1 juli 2018”. Op elk formulier is de aard van het vrijwilligerswerk beschreven en staat er een handtekening op van iemand die de aanvraag ondersteunt.

Uiteindelijk kregen Daniëlle en Yvette in maart 2019 te horen dat de aanvraag een lintje opleverde. Rietje werd in de vroege ochtend van 26 april dan ook blij verrast door haar dochters die haar zogenaamd ophaalden voor een dagje uit. “Toen had ik het eigenlijk gelijk door. Ik heb in het verleden zelf ook voor vier mensen een onderscheiding aangevraagd. Zodoende vergeet je de Lintjesregen niet zomaar”, vertelt Rietje.

Het werd een dag om nooit te vergeten. Niet alleen voor Rietje en haar trotse man, maar ook voor haar dochters. Yvette: “Het is ontzettend fijn om te horen hoeveel onze moeder heeft betekend voor de samenleving. Ze kan ook niet stil zitten. Daarom is ze sinds kort secretaris geworden van De Zonnebloem.”

Informatie en contact

Contact: bestuurssecretariaat gemeente Lochem, Marion Fleerakkers en Conny Renskers (0573) 28 92 22 of bestuurssecretariaat@lochem.nl

 

]]>
Nieuws
news-2305 Wed, 15 May 2019 09:24:08 +0200 Biodiversiteit: samenwerken om Lochem verder in bloei te zetten https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/biodiversiteit-samenwerken-om-lochem-verder-in-bloei-te-zetten-2305.html Biodiversiteit. Een begrip dat je steeds meer hoort. Maar wat is dit nu precies? Wethouder Henk van Zeijts legt uit wat het inhoudt. Wat u er als inwoner van merkt en wat de gemeente doet en wil gaan doen. Ook roept de wethouder op om, samen met u, een lokale beweging biodiversiteit te starten. Een interview over bloeiende tuinen, beheer van bomen en bermen, struinpaden en het zonnebloemenlint. Alle zaadjes voor 25 kilometer zonnebloemenlint zitten in de grond. Dit jaar doen 45 boeren mee aan het project.

Wethouder Van Zeijts vindt biodiversiteit belangrijk en maakt zich er hard voor om het hoger op de politieke agenda te krijgen. Momenteel gaat het heel slecht met veel ecosystemen en de insectenstand. Zonder insecten gaat de natuur, maar ook de kwaliteit van ons leven als inwoners achteruit. “Het gaat om de verscheidenheid van dieren en planten, en hun verschillende leefgebieden. Biodiversiteit is daarnaast ook nuttig. Bijen en hommels zorgen voor bestuiving en daarmee voor ons voedsel”, legt Van Zeijts uit, die aangeeft dat biodiversiteit past bij het groene karakter van Lochem.

Wat doet de gemeente al?

“We doen in onze gemeente nu al heel veel om de natuur in balans te houden”, geeft de wethouder aan. “Zo maaien we de bermen in het buitengebied maar één keer per jaar. Bloemen blijven daardoor langer staan en dat trekt insecten aan. Wij houden verder landjepik in de gaten. Veel landeigenaren maaien lange stroken van gemeentebermen mee die eigenlijk niet tot hun eigendom behoren. Dit mag niet. Deze bermen zijn juist bedoeld voor planten en dieren. Verder is het bomenbeheer aangepast. Zo mogen de bomen tegenwoordig ouder worden. Wel zorgen we voor risicokap. Dit houdt in dat zieke bomen gekapt worden, zodat de veiligheid van onze inwoners niet in het geding komt.”

Houtwallen, waterpoelen en zonnebloemen

De wethouder geeft aan dat de provincie en gemeente subsidies verstrekken, onder meer om houtwallen en waterpoelen aan te leggen. Dit trekt dieren aan en past uitstekend in ons agrarisch landschap. “Het zonnebloemenlint is ook een mooi voorbeeld”, geeft Van Zeijts aan. “Loonwerkers hebben dit jaar 25 kilometer zonnebloemen gezaaid langs maïsakkers van 45 boeren. Hierdoor ontstaat er in het buitengebied een zonnebloemenlint dat voedsel (nectar en stuifmeel) biedt voor bijen en andere insecten, en er ook nog eens aantrekkelijk uitziet.”

Minder maaien en meer zaaien

Maar er moet nog meer gebeuren. De gemeente is daarom van plan om een aantal gazons (zoals de wadi’s) minder te maaien, zodat de natuur hier haar gang kan gaan. In Eefde is een proef met beheer met schapen gestart. “Verder willen we hier en daar kruidenmengsels in bermen zaaien. Dit levert weer verschillende planten waarop insecten leven die natuurlijke bestrijders zijn van de eikenprocessierups”, vertelt Van Zeijts.

Eigen achtertuin

Van Zeijts: “Veel mensen houden van ‘glad werk’: tegels, gemillimeterd gazon, geen onkruid. Maar qua biodiversiteit is daar niks te beleven. Hoe ‘rommeliger’, hoe beter! In onze eigen achtertuin en op boerenerven is veel te halen. Hoe meer tuinen, bermen en landschappen er in bloei staan, hoe aantrekkelijker onze gemeente wordt”, aldus Van Zeijts. “Verder zou ik wel meer vrijliggende wandelpaden willen zien. Ik zie veel mensen noodgedwongen wandelen op een geasfalteerde weg, terwijl we ook voor struinpaden zouden kunnen zorgen. Zo kunnen we het landschap beter beleven.”

Samenwerken

Aan biodiversiteit kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen. Zo werkt de gemeente graag samen met natuurclubs en boeren. “Ik zou het mooi vinden als we een lokale beweging voor biodiversiteit in het leven kunnen roepen”, geeft Van Zeijts enthousiast aan. “Heeft u een idee laat het ons weten. Als we samen de handschoen oppakken, dan zetten we Lochem letterlijk nog verder in bloei!”

]]>
Nieuws
news-2304 Wed, 15 May 2019 09:15:07 +0200 Verkeersmaatregelen tijdens bruisend hemelvaartweekend in Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/verkeersmaatregelen-tijdens-bruisend-hemelvaartweekend-in-lochem-2304.html Rond en tijdens Hemelvaart bruist het in en om Lochem. Van 29 mei tot en met zondag 2 juni zijn de Keidagen. Op 30 mei geeft Normaal een concert aan de Brinkerinkweg in Barchem. De organisatoren, gemeente, politie en de hulpdiensten hebben voorbereidingen getroffen voor een veilig en prettig verloop. Goede bereikbaarheid door hulpdiensten is hierin belangrijk. Veel verkeer op de weg op 30 mei

Ondanks alle maatregelen wordt het op 30 mei 2019 extra druk op de wegen rondom Lochem. Vooral tussen 14.00-16.00 en 22.00 en 24.00 uur. Hou rekening met extra reistijd, volg de omleidingsborden en volg aanwijzingen van verkeersregelaars op. Neem de fiets als dat kan. Bezoekers van Normaal worden vanuit alle richtingen via borden naar het festivalterrein geleid, waar zij gratis kunnen parkeren.

Wegafsluitingen in Barchem en Lochem 30 mei

Door het concert van Normaal op 30 mei is een aantal wegen dicht voor autoverkeer. Aanwonenden kunnen hun huis of bedrijf wel bereiken.

Barchem:

 • Wengersteeg, tussen de Nettelhorsterweg en de Ruïnelaan
 • Brinkerinkweg tussen de Lochemseweg en de Schoneveldsdijk
 • Maatweg tussen de Dollehoedsdijk en de Schoneveldsdijk
 • Looweg tussen de Woodbrookersweg en de Brinkerinkweg
 • Looweg tussen de Brinkerinkweg en de Schoneveldsijk
 • Na afloop van het concert: Zwiepseweg bij de aansluiting Borculoseweg/Ruurloseweg/Lochemseweg.

Lochem:

 • Graaf Ottoweg en Nieuwstad, het gedeelte tussen de Nieuweweg en de Barchemseweg/Albert Hahnweg
 • Albert Hahnweg, het gedeelte tussen de Burgermeester Leenstraat en de Nieuwstad

Stopverboden in Barchem op 30 mei

Op deze wegen mag je op 30 mei niet parkeren of stilstaan:

 • Schoneveldsdijk gedeelte tussen de aansluiting Lochemseweg en Tobbert
 • Lochemseweg
 • Dollehoedsdijk het gedeelte tussen de Barchemse Veengoot en de Schoneveldsijk

Dit is geregeld bij het evenemententerrein

Het evenemententerrein inclusief de parkeerplekken zijn alleen toegankelijk met een geldig ticket. Voor taxi’s is plek ingericht bij het evenemententerrein. Ook is er een kiss and ride voor halen en brengen. Voor bussen is er een speciaal parkeerveld. Alleen voertuigen voor personenvervoer mogen hier staan; geen tractoren en aanhangers. Overnachten op de parkeerplaats is niet toegestaan.

Meer informatie

Heeft u een vraag, bel dan tijdens kantooruren de gemeente en vraag naar het team vergunningverlening. Telefoon (0573) 289 222. Mojo Concerts is op 30 mei het aanspreekpunt voor bezoekers en direct omwonenden.

]]>
Nieuws
news-2303 Wed, 15 May 2019 09:12:05 +0200 Peter van der Steege verrast door uitreiking Koninklijke onderscheiding https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/peter-van-der-steege-verrast-door-uitreiking-koninklijke-onderscheiding-2303.html Peter van der Steege (64) uit Gorssel kreeg afgelopen zaterdag alsnog zijn koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. Van der Steege was tijdens de lintjesregen op 26 april in het buitenland voor vrijwilligerswerk. Op die dag had de burgemeester al wel telefonisch contact met hem gehad. Van der Steege heeft zich op verschillende terreinen ingezet voor de Nederlandse samenleving, maar ook voor de samenleving daar buiten. Zo is hij onder andere secretaris van de Stichting Okero in Gorssel. De stichting biedt weeskinderen in Kenia een kans op onderwijs. Op onze site leest u meer over zijn vrijwilligerswerkzaamheden.

]]>
Nieuws
news-2302 Wed, 15 May 2019 09:09:39 +0200 Weekmarkt woensdag 29 mei verplaatst naar Noorderwal https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/weekmarkt-woensdag-29-mei-verplaatst-naar-noorderwal-2302.html In verband met de Keidagen wordt de weekmarkt van woensdag 29 mei verplaatst naar de Noorderwal. Van dinsdag 28 mei 24.00 uur tot en met woensdag 29 mei 15.30 uur kan dan ook niet geparkeerd worden op de parkeerplaatsen in de blauwe zone aan de Noorderwal. Dit is nodig om de weg en de parkeerplaatsen vrij te houden voor het opbouwen van de markt. De ingang naar de parkeerkelder en de op- en afrit naar de parkeerplaats Noorderwal achter de appartementen blijft bereikbaar.

Vragen aan marktmeester

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met marktmeester Alex Willems. U kunt hem bereiken op (0573) 28 91 77 of 06-13 85 57 46.

]]>
Nieuws
news-2301 Wed, 15 May 2019 09:00:22 +0200 PumpTrack Laren: waar een klein dorp groot in kan zijn https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/pumptrack-laren-waar-een-klein-dorp-groot-in-kan-zijn-2301.html Officiële opening op zaterdag 25 mei van prachtig inwonersinitiatief. Met de nodige subsidie vanuit provincie, de handenarbeid van inwoners, bijdragen van ondernemers en de hulp van ideeënmakelaar van de gemeente is het gelukt. In Laren is één van de eerste pumptrackbanen in het oosten van het land gerealiseerd. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Een interview met vier enthousiaste initiatiefnemers aan de vooravond van de officiële opening op zaterdag 25 mei. Han Kuiper, Gerald van der Wal, Berjan Jimmink en Jarno Klein Velderman hebben zich verenigd in de werkgroep Fietscrossbaan. Het viertal heeft zich hard gemaakt om van het oude trapveldje een pumptrack te maken. Een baan waar BMX’ers, mountainbikers of skaters met of zonder ervaring hun baantjes kunnen trekken over een geasfalteerd circuit vol bochten en heuvels. Een walhalla voor elke fiets- en skateliefhebber.

Gezamenlijke ambitie

De vier inwoners hebben elk zo hun eigen verhaal om een pumptrack te ontwikkelen. Zo zijn Han Kuiper en Gerald van der Wal twee vaders van echte fietscrossliefhebbers, is Berjan Jimmink als penningmeester van Stichting Speelplezier Laren altijd op zoek naar nog meer speelplezier voor de jeugd. En houdt Jarno Klein Velderman zich als commissielid van Wakker Laorne bezig met de belangen van de inwoners van Laren. De vier heren zetten gezamenlijk de schouders onder de uitvoering van het idee.

Groots idee

“Omdat het oude trapveldje op deze plek al een tijdje braak lag en de fietscrossers in Laren steeds door woningbouw moesten verkassen van weilandjes is het idee ontstaan om hier een pumptrack aan te leggen,” vertelt Berjan Jimmink. Het idee was groots. Veel handen moesten eraan te pas komen om de baan te realiseren. “We hebben eerst Wakker Laorne geïnformeerd en toen de omwonenden gevraagd wat ze van het idee vonden voordat we naar de gemeente als grondeigenaar gingen. De omwonenden waren unaniem voor”, vertelt Jimmink enthousiast.

Korte lijn met gemeente

Daarna kwam ideeënmakelaar Liesbeth van Rijn van de gemeente in beeld. Gerald van der Wal: “Zij heeft ervoor gezorgd dat de gemeente de grond ter beschikking wilde stellen en heeft voor ons de kar getrokken om subsidies van de provincie binnen te halen. Ook heeft ze gezorgd dat het groen rondom en bij de baan werd aangepakt door Circulus-Berkel. Haar inbreng hebben we als heel positief ervaren. De ideeënmakelaar maakte de lijn tussen het initiatief en de gemeente heel kort.”

Enorme klus

De kosten van de aanleg van de baan waren vrij hoog. Han Kuiper: “We hebben een halve ton bespaard door met vele inwoners uit Laren veel voorwerk te verzetten. Zo is er 70.000 kilo asfalt met kruiwagens weg geschept. Een enorme klus. Doordat Berjan een oproepbericht op Facebook plaatste kregen we van heel veel inwoners hulp. Dat was echt heel mooi.” Ook de ondernemers droegen hun steentje bij. De baan is sinds september 2018 geopend en trekt jeugd uit Laren en ook ver daar buiten aan. “Iedereen gaat met respect met deze baan om. Dat is mooi om te zien. Én het zet Laren mooi op de kaart”, geeft Kuiper aan. “We hebben groots ingezet en dat is gelukt!”

Officiële opening

Op zaterdag 25 mei is de officiële opening van PumpTrack Laren. De jeugd speelt hierbij een belangrijke rol. De bouwer van de baan, Velosolutions Benelux, zorgt voor enkele professionele fietsers. Zo wordt de baan op een spectaculaire manier geopend. Wethouder Bert Groot Wesseldijk zal namens de gemeente aanwezig zijn. Ook Liesbeth van Rijn, die onlangs afscheid nam als ideeënmakelaar, komt nog een keer de baan bewonderen.
 

]]>
Nieuws
news-2300 Wed, 15 May 2019 08:56:37 +0200 Sportverenigingen, vraag subsidie aan! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/sportverenigingen-vraag-subsidie-aan-2300.html Sportverenigingen kunnen nog subsidie aanvragen voor activiteiten in 2019. De gemeente Lochem heeft een potje voor ‘Maatschappelijke inzet sportverenigingen’. Clubs krijgen dankzij deze regeling subsidie voor activiteiten met een breed maatschappelijk doel. Dit jaar hebben al 10 verenigingen hier geld voor gekregen van de gemeente. Tennis én jeu des boules, oud én jong

T.C. ’t Laerveld, de tennisclub in Laren kreeg bijvoorbeeld onlangs subsidie voor een activiteit voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking. Mensen konden tijdens deze middag kennis maken met tennis en met jeu de boules. Bestuurslid Wim Hakkert van T.C. ’t Laerveld: “Wij vinden het belangrijk dat mensen op sportief en sociaal gebied actief blijven. Dat is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. De subsidie helpt om dit mogelijk te maken.” De tennisclub werkte samen met scholen, zorginstellingen en V.V. Witkampers. De gemeente gaf voor deze activiteit het hoogst mogelijke bedrag, omdat verschillende doelgroepen kennis konden maken met verschillende vormen van sport.

Niet-sporters in beweging laten komen

“De gemeente vindt het belangrijk om niet-sporters in beweging te laten komen. Dat kan bijvoorbeeld via de sportverenigingen”, licht wethouder Bert Groot Wesseldijk toe. “Ongeacht je leeftijd en talenten.” De gemeente roept sportverenigingen op om subsidie aan te vragen. “Als gemeente willen we sport en bewegen voor verschillende doelgroepen stimuleren. Deze subsidie helpt daarbij. Het aanvragen is eenvoudig, zonder papieren rompslomp. Mocht het toch nodig zijn, dan staat onze verenigingsondersteuner klaar om te helpen.”

De pot is nog niet leeg

Het is de bedoeling dat sportverenigingen de krachten bundelen met andere maatschappelijke organisaties. Zolang het subsidiepotje niet leeg is, kunnen sportverenigingen aanvragen indienen voor activiteiten die plaatsvinden in 2019. Een aanvraag heeft een doorlooptijd van zes weken. De subsidiebedragen variëren van € 1000 tot € 2000 voor één vereniging. Wanneer twee of meer verenigingen samen een activiteit organiseren, komen ze in aanmerking voor een hoger subsidiebedrag.

Meer informatie

Informatie over het aanvragen van de subsidie en de voorwaarden is te lezen op de pagina Maatschappelijke inzet sportverenigingen. Een sportvereniging moet haar aanvraag voorleggen aan de verenigingsondersteuner Tom Kleissen, via vo@sportraadlochem.nl.

Vragen?

Met vragen kunnen sportverenigingen terecht bij de verenigingsondersteuner, via vo@sportraadlochem.nl of bij Astrid Hoks, beleidsontwikkelaar sport, (0573) 289 222.

]]>
Nieuws
news-2299 Wed, 15 May 2019 08:55:11 +0200 Zilveren Knoop voor Jacobus Trijsburg https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/zilveren-knoop-voor-jacobus-trijsburg-2299.html Op donderdag 9 mei, rond 21.15 uur, ontvangt de heer Jacobus Trijsburg uit handen van locoburgemeester Eric-Jan de Haan een Zilveren Knoop. Dat gebeurt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVV. Jacobus Trijsburg neemt na 28 jaar afscheid als voorzitter van de VVV. De ledenvergadering is bij Restaurant de Witte Wieven, Zwiepseweg 157 in Zwiep. Het college van B&W kent deze knoop toe aan Jacobus Trijsburg als blijk van waardering voor de bevlogenheid, waarmee hij de kar trok van veel succesvolle initiatieven. Die hebben Lochem recreatief op de kaart gezet.

Door zijn motto ”Lochem doet het niet alleen, maar is onderdeel van de Graafschap en Regio Achterhoek” had Jacobus Trijsburg veel contact met onder andere VVV Achterhoek en Stichting Achterhoek Toerisme. Deze samenwerking maakt Lochem door marketing en promotie een plek die mensen kennen en waar ze graag komen. Jacobus Trijsburg vertegenwoordigde ook de landelijke VVV en heeft verschillende verhuizingen intensief begeleid. Het doel daarvan was zichtbaarheid en herkenbaarheid van de VVV.

Jacobus Trijsburg is de initiator van het boek “125 jaar gastvrij genieten”. Dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van VVV Lochem in 2010. En van het magazine VVV Lochem & Bronckhorst in 2014 en 2015. In 2013 heeft hij meegewerkt aan de gedichtenbundel “Dichter bij de IJssel” en in 2016 aan het boek “Dichter bij de Graafschap”. In september 2016 startte het initiatief om historische borden langs de stadswandeling in Lochem te plaatsen. Zo ontstond een “buitenmuseum”. Jacobus Trijsburg haalde voor de promotie van Lochem en omgeving geld op bij fondsen en bij de Provincie Gelderland. In december 2018 zorgde hij dat er een pop-up midwinterhoornmuseum in het voormalige stadhuis aan Markt 2 kwam. Ook was hij een van de initiatiefnemers voor het maken van een stadsreliëf in Lochem. Op donderdag 16 mei wordt dit stadsreliëf in de hal van het gemeentehuis in Lochem onthuld.

Jacobus Trijsburg heeft het gastheerschap van de VVV hoog in het vaandel staan. Hij treedt af als voorzitter, maar zal het bestuur met raad en daad bij blijven staan.

Blijk van waardering

De Zilveren Knoop is een blijk van waardering van het college van B&W voor inwoners die een verbindende rol vervullen in de Lochemse samenleving. Het ontwerp van de Zilveren Knoop is naar een idee van inwoonster Ingrid Leufkens.

]]>
Nieuws
news-2298 Wed, 15 May 2019 08:51:00 +0200 U stemt toch ook op 23 mei 2019? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/u-stemt-toch-ook-op-23-mei-2019-2298.html Zo’n 420 miljoen Europese kiezers oefenen met het uitbrengen van hun stem invloed uit op de koers die de Europese Unie de komende jaren gaat varen. De verkiezingen worden in heel Europa gehouden van 23 t/m 26 mei 2019. In Nederland kunt u op donderdag 23 mei uw stem uitbrengen. U stemt toch ook? Europarlementariërs spelen namelijk een belangrijke rol bij vrijwel alle Europese wetgeving. Zij hebben daarmee een beslissende stem over afspraken tussen de regeringen van de lidstaten. Integratie, klimaatmaatregelen, een eventueel permanente wintertijd en migratie zijn slechts een greep uit de onderwerpen die aan bod komen in het Europees Parlement.

Stempas en kandidatenlijst

De stempas heeft u inmiddels in huis. Uiterlijk 20 mei valt ook de kandidatenlijst bij u in de brievenbus. Op de achterkant van deze kandidatenlijst vindt u de locaties van alle stemlokalen. Neem op 23 mei uw stempas en identiteitskaart mee.

Stemwijzer

Weet u nog niet op welke partij u uw stem wilt uitbrengen? Test dan uw politieke voorkeur op de stemwijzer. Aan de hand van 30 stellingen krijgt u een goed beeld welke partij het beste bij  u past. De stemwijzer vindt u via www.stemwijzer.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bijvoorbeeld over het geven van een volmacht, de stemlokalen in uw buurt of over het aanvragen van een nieuwe stempas? Kijk dan op www.lochem.nl/verkiezingen.

]]>
Nieuws
news-2297 Wed, 15 May 2019 08:32:41 +0200 Gemeentenieuws week 20 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_20.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2296 Mon, 13 May 2019 09:15:31 +0200 Nieuw terrassenbeleid voor aantrekkelijk terrasbezoek in alle kernen van Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/nieuw-terrassenbeleid-voor-aantrekkelijk-terrasbezoek-in-alle-kernen-van-lochem-2296.html Burgemeester en wethouders hebben het nieuwe terrassenbeleid voor de hele gemeente Lochem vastgesteld. Horecaondernemers kunnen het hele jaar een terras open stellen. Afspraken over de inrichting en meubilair van de terrassen zorgen voor een aantrekkelijker uitstraling. Doel is ook minimale hinder voor andere weggebruikers en de directe omgeving. Aanleiding voor het nieuwe terrassenbeleid

Het terrassenbeleid van de gemeente Lochem was 10 jaar oud. Eind 2018 kreeg de gemeente een aantal nieuwe aanvragen voor een terrasvergunning op de Kleine Markt in stad Lochem. Aanleiding voor het terrassenbeleid waren de vergunningaanvragen, de wens om de terrassen en de binnenstad van Lochem nog aantrekkelijker te maken. En de wens om overlast te beperken. Betrokken ondernemers dachten mee.

Nieuwe indeling terrassen Lochem

Ook de indeling van de terrassen op de Kleine Markt in Lochem verandert enigszins. Dit past de gemeente aan in de individuele terrasvergunningen.

Ingangsdatum dit seizoen

Betrokken ondernemers konden reageren op het ontwerp-terrassenbeleid De gemeente ontving een paar zienswijzen. De zienswijzen zijn waar mogelijk verwerkt. Het nieuwe beleid gaat dit seizoen in. Voor de nieuwe voorschriften voor terrassen op openbare grond geldt een overgangstermijn van 3 jaar. Hierdoor hebben ondernemers de tijd om het meubilair en daarmee de uitstraling geleidelijk aan te passen.

Informatie

Het terrassenbeleid is binnenkort te lezen op deze website onder Lokale regelgeving.

]]>
Nieuws
news-2293 Fri, 10 May 2019 12:30:00 +0200 Recordaantal boeren helpt de bij met zonnebloemenlinten https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/recordaantal-boeren-helpt-de-bij-met-zonnebloemenlinten-2293.html Boeren in Lochem dragen bijen, vlinders en andere insecten een warm hart toe. Dat blijkt uit het recordaantal aanmeldingen voor Zonnebloemen voor Boer, Bij en Burger. Vorig jaar namen tien boeren deel aan de eerste proef. Dit jaar melden zich vijf keer zoveel boeren aan. Dank zij hun inzet verschijnt er 25 kilometer aan zonnebloemenlinten langs de Lochemse velden. “Het enthousiasme van de boeren is overweldigend”, zegt Erik Koldewey van De Innovatie Coöperatie. “Dit jaar doen 45 boeren en 11 loonwerkers mee uit de gemeente Lochem. Helaas hadden we niet meer ruimte in het budget, want het aantal aanmeldingen was nog groter. We hopen volgend jaar meer boeren en bijen blij te maken met nog meer kilometers zonnebloemenlinten. Voor mij blijkt hieruit, dat boeren graag bij willen dragen aan het ondersteunen van de biodiversiteit en aan een fraai landschap.”

Boeren blij, bijen blij, burgers blij

Het project is van onderaf bij boeren en loonwerkers in de gemeente Lochem ontstaan. Het heeft daardoor een praktische insteek gekregen. Koldewey: “Het idee is om door middel van zonnebloemranden langs maïspercelen bij te dragen aan een aantrekkelijk landschap voor zowel bijen, andere insecten, vogels, burgers én boeren. De boeren zien de zonnebloemranden wel zitten,  omdat ze samen met de maïs geoogst, bewaard en aan de koeien gevoerd kunnen worden.”

Hoe kan landbouw bijdragen aan biodiversiteit?

Volgens Koldewey is landbouw dé beheerder van de groene ruimte en worden boeren steeds vaker aangesproken op die verantwoordelijkheid. “Hoe kan de landbouw op een positieve manier bijdragen aan biodiversiteit? En hoe kunnen we dat combineren met een rendabele bedrijfsvoering en fraai landschap? Dat zijn de vragen waar dit initiatief oplossingen voor wil bieden.” Dit jaar wordt daarom geëxperimenteerd met ondergewas onder de zonnebloemen. Het idee is dat dit werkt als onkruidbeheersing, maar het maakt de zonnebloemenrand ook weer aantrekkelijker voor beestjes.

Zachtere grens tussen landbouw en natuur

Dit jaar neemt de Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt het project over. Anne Leeflang van ’t Onderholt: “Dit project helpt om de overgangen tussen gewas en natuur minder hard te maken. Zo ontstaan er meer plekken waar insecten zich thuis voelen. Het laat zien welke mogelijkheden er zijn om landbouw en natuur zachter op elkaar aan te laten sluiten.”

]]>
Nieuws
news-2295 Fri, 10 May 2019 09:19:30 +0200 Schapen ‘maaien’ gras in Eefde https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/schapen-maaien-gras-in-eefde-2295.html Schapen die het gras ‘maaien’ in plaats van grasmaaiers. In Eefde begint op 15 mei een proef met begrazing van grasvelden en bermen door schapen. Deze manier van maaien zorgt voor meer kruiden en bloemen en indirect dus ook voor meer kleine dieren. Schaapherder Herbert uit Eefde trekt dit jaar in drie rondes met zijn kudde door het dorp. Dit is een proef en in het najaar volgt een evaluatie. Wethouder Henk van Zeijts geeft op 15 mei met leerlingen van de Bargeweide het startsein voor het graasseizoen. De schaapherder trekt met zijn schapen drie keer door Eefde; in mei, juli/augustus en oktober. De schapen eten het gras kort waardoor kruiden en bloemen meer kans krijgen om te groeien. Herder Herbert: “Schapen ‘maaien’ natuurlijker en milieuvriendelijker. Bovendien maken ze minder geluid”. Doordat schapen korter maaien dan een machine, krijgt de bodem meer licht en ruimte. Het groen wordt gevarieerder want schapen verplaatsen de zaden via hun hoeven, wol en mest.” De velden zien er tussen de graasrondes wel anders uit: het gras is dan hoger en ruwer. Dat is beter voor insecten zoals bijen en vlinders die hierin leven. En dus ook voor de vogels en kleine zoogdieren. De gemeente vindt meer aandacht voor de natuur belangrijk, ook in de dorpen.

Route

De route van de schaapskudde staat op www.circulus-berkel.nl/wijgrazeninlochem. De route loopt langs grote grasvlakken in het dorp. De herder verplaatst zijn kudde elke dag. Langs de looproute komen bordjes. Zo kan iedereen zien waar de schapen gaan grazen. De maaimachine maait op die route niet meer. Dat bespaart brandstof en is dus beter voor het milieu. De maaier komt hooguit een keer extra als het nodig is vanwege de verkeersveiligheid.

De herder geeft graag uitleg over de schaapskudde

Herbert is veel bij zijn kudde en vertelt belangstellenden graag over de schapen: ”Zo’n kudde is een leuk gezicht, het verbindt mensen zelfs meer met elkaar.” Hij betrekt ook basisscholen bij het wel en wee van de schapen. De kinderen mogen de schapen en lammetjes aaien en zien hoe het scheren van schapen gaat. Aan de rasters rondom de kudde hangen bordjes met het telefoonnummer van Herbert. Hij is buiten werktijden op dit noodnummer bereikbaar. Enkele tips van Herbert: “Lijn uw hond even aan in de buurt van de schapen. Dat voorkomt onrust in de kudde. En wilt u de schapen voeren, vraagt u dan eerst even aan mij of dat mag”.

Eefdenaren langs de route zijn geïnformeerd

Inwoners die in Eefde langs de route wonen hebben een brief gekregen en ze krijgen dit najaar een uitnodiging voor de evaluatie van de proef. Dat geldt ook voor de dorpsraad. Na afloop van de evaluatie beslist de gemeente of ze doorgaat met de schapenbegrazing.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op: www.circulus-berkel.nl/wijgrazeninlochem, www.schapenbegrazing.nl of de Facebookpagina van Schapenservice Hurby.

 

]]>
Nieuws
news-2287 Wed, 08 May 2019 13:24:00 +0200 Gemeentenieuws week 19 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_19.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2286 Wed, 08 May 2019 13:12:00 +0200 Jeugdarts Mirande ten Buuren enthousiast over zorgpaden van Zorgsamen in Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/jeugdarts-mirande-ten-buuren-enthousiast-over-zorgpaden-van-zorgsamen-in-lochem-2286.html De zorgpaden van Zorgsamen voor jeugdigen in de gemeente Lochem blijven beschikbaar. Het wordt onderdeel van het zorgaanbod van ’t Baken. Het college heeft dit besloten op basis van de positieve eindevaluatie van een drie jaar durende pilot. Mirande ten Buuren, jeugdarts bij ’t Baken (voorheen in dienst van het CJG) vertelt u meer over het ontstaan van de zorgpaden en wat er de afgelopen periode mee bereikt is. De pilot startte vanuit het idee om kinderen snel, dichtbij huis, en met kennis van lokale professionals te helpen en zo zwaardere zorg te voorkomen.

Drie zorgpaden

De pilot ging over 3 zorgpaden:

 • Brede zorg dichtbij: voor kinderen van 0 tot 4 jaar met meerdere ontwikkelingsvragen zoals problemen met spraak, beweging en/of gedrag
 • Overgewicht en obesitas: voor jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar
 • Lichamelijk onvoldoende verklaarbare klachten: voor jeugdigen van 4 tot en met 18 jaar met lichamelijke klachten, waarvoor geen of onvoldoende medische verklaring is.

Samenwerking

Ten Buuren geeft aan dat de zorgpaden toegespitst zijn op preventie, signaleren én daadwerkelijk iets doen aan het zorgprobleem. “Het mooie is dat tegenwoordig het hele scala aan hulpverlening met elkaar samenwerkt. Zo hebben we naast de contacten op school en met de ouders, goede hulp van zorgprofessionals. Zoals huisartsen, kinderfysiotherapeuten, kinderpsychologen, logopedisten, ergotherapeuten en jeugdartsen. En er is een goede samenwerking met ’t Baken en de gemeente Lochem. We houden de zorg zo dichtbij en eenvoudig mogelijk, maar verwijzen als dat nodig is.”

Ontstaan vanuit behoefte

“De zorgpaden zijn ontstaan vanuit een behoefte. Zo zijn er binnen onze gemeente kinderen die met overgewicht kampen. Hoe zorgen we er nu voor dat deze kinderen weer een gezonde levensstijl krijgen? Eén van de programma’s die we dan kunnen aanbieden is Cool2Bfit”, aldus Ten Buuren. “Kinderen komen dan in groepjes bij elkaar. Hier worden verhalen met elkaar uitgewisseld en werken we aan bewustwording. Tegelijkertijd is er een samenwerking met het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), de ouders, fysiotherapeut, diëtist en een orthopedagoog. Dit werkt ontzettend goed.”

Ziekteverzuim onder jongeren

Een ander voorbeeld dat Ten Buuren noemt is het ziekteverzuim onder jongeren. “Samen met de leerling, ouders en bijvoorbeeld de zorgcoördinator van het Staring College, bekijken we waardoor het verzuim ontstaat. Waar ligt het probleem? Is er iets thuis, zijn er lichamelijke klachten, heeft iemand geen vrienden? Hierin werken we ook weer samen met andere zorgprofessionals mocht dat nodig zijn. Door een goede samenwerking, snellere signalering en handeling kunnen we het probleem sneller verhelpen”, vertelt Ten Buuren. “Dat is echt de kracht van deze zorgpaden!”

Resultaten van de zorgpaden

In totaal werden 63 kinderen tussen de 0 en 18 jaar binnen de drie zorgpaden begeleid. Slechts 2 kinderen stroomden alsnog door naar zwaardere zorg. Vooral de aanpak van overgewicht en onverklaarbare klachten laten mooie resultaten zien. De conditie van kinderen, hun sportieve vaardigheden en sociale acceptatie verbeterden. Kinderen hadden minder last van hun klachten en gingen weer volledig naar school. Wethouder Henk van Zeijts: “Een krachtige samenleving is gebaat bij snelle en passende hulp, zodat kinderen zich goed ontwikkelen en ze goed mee komen op school, met sport en sociale activiteiten. Daarom blijft deze hulp beschikbaar via ’t Baken. Zo zijn we er op tijd bij en is de kans kleiner dat kinderen op latere leeftijd grotere problemen krijgen”.
]]>
Nieuws
news-2285 Wed, 08 May 2019 13:07:00 +0200 U kunt stemmen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019 https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/u-kunt-stemmen-voor-het-europees-parlement-op-23-mei-2019-2285.html Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen op de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Deze verkiezing wordt eens in de 5 jaar gehouden. U heeft inmiddels uw stempas in huis. De kandidatenlijst wordt uiterlijk 20 mei huis-aan-huis bezorgd. Iedereen van 18 jaar en ouder mag stemmen. Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand machtigen. Ook is het mogelijk om in een andere gemeente te stemmen of te stemmen vanuit het buitenland. Hoe dit in zijn werk gaat leest u op de achterzijde van de stempas of op www.lochem.nl/verkiezingen.

Stempas kwijt?

Bent u uw stempas kwijt? U kunt dan mondeling een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Publiekscontacten. Dat kan via de telefoon of aan de balie (alleen in Lochem). Doe dit op zijn laatst woensdag 22 mei voor 12.00 uur. Schriftelijk een nieuwe stempas aanvragen kan online via onze website www.lochem.nl/verkiezingen tot en met 20 mei.

Wanneer kunt u stemmen?

De stemlokalen in onze gemeente zijn op de verkiezingsdag geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Het stembureau Staring College is geopend van 8.00 tot 17.00 uur. In de gemeente Lochem is het mogelijk om in elk stemlokaal te stemmen. Op de stempas staat wel een adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze verkiezingen? Kijk dan op:
www.lochem.nl/verkiezingen
www.europese-verkiezingen.eu

]]>
Nieuws