Lochem https://www.lochem.nl/ Recente informatie van de gemeente Lochem nl-nl Lochem Mon, 17 Dec 2018 10:20:59 +0100 Mon, 17 Dec 2018 10:20:59 +0100 news-1870 Fri, 14 Dec 2018 10:01:07 +0100 Informatieavond windenergie Zutphen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/informatieavond-windenergie-zutphen-1870.html Hoe staat het met de plannen van de drie windmolens langs het Twentekanaal bij De Mars? Op woensdagavond 19 december 2018 houden IJsselwind, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Zutphen een informatieavond voor omwonenden en geïnteresseerden. Centraal staat deze avond de stand van zaken rondom de plannen van de drie windmolens. De gemeente licht ontwikkelingen toe over bedrijventerrein De Mars (rondom Fort de Pol en noordzijde Twentekanaal). De informatieavond wordt georganiseerd in Zaal Coehoorn, Coehoornsingel 3 in  Zutphen en start om 19.30 uur. Tijdens deze avond wordt de laatste stand van zaken rondom de molens toegelicht, inclusief de vergunningenprocedure. Daarnaast kunnen bewoners informatie krijgen over hoe ze kunnen meedoen en hoe ze kunnen profiteren door mee te investeren. IJsselwind en het waterschap hebben voor ogen dat een deel van de winst ten goede komt aan de omgeving via een gebiedsfonds. De gemeente Zutphen informeert over de energietransitie waar zij voor staan. Aansluitend zal er een markt zijn waarbij aan verschillende tafels informatie wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld.

Programma

 • 19.00 uur: Inloop
 • 19.30 uur: Centrale start met korte uitleg stand van zaken door gemeente, IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel
 • 20.30 uur: “Markt” waarbij bij verschillende tafels informatie wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld
]]>
Nieuws
news-1869 Fri, 14 Dec 2018 09:09:01 +0100 Gemeente zoekt naar beste match tussen knelpunten en gewenste ondersteuning https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gemeente-zoekt-naar-beste-match-tussen-knelpunten-en-gewenste-ondersteuning-1869.html Panelonderzoek mantelzorg en vrijwilligerswerk. Veel inwoners uit de gemeente Lochem doen vrijwilligerswerk of geven mantelzorg. Dat geeft voldoening, maar zorgt ook voor overbelasting. Dit blijkt uit een meting onder de leden van het digitale inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’. De gemeente Lochem is blij met de reacties op het onderzoek. Ze zijn belangrijk voor de voorstellen om vrijwilligers en mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Uitkomsten

Het onderzoek liep in oktober. En paar zaken die uit het onderzoek komen zijn:

Vrijwilligers

 • Van de deelnemers doet 63% vrijwilligerswerk voor gemiddeld 6 uur in de week. Dit sluit aan bij landelijk onderzoek (CBS). Van de deelnemers die geen vrijwilligerswerk doen, is 58% wel bereid om dit in de toekomst te gaan doen, met name in de buurt of in een vereniging.
 • 10% van wie vrijwilligerswerk doet, ervaart regelmatig of vaak knelpunten. 40% ervaart die af en toe. De grootste knelpunten zijn dat vrijwilligerswerk moeilijk is te combineren met andere verplichtingen. Ook blijft er vaak te weinig tijd over voor de persoon zelf. Of het is emotioneel zwaar.
 • 58% van de deelnemers die vrijwilligerswerk doen, kent de Vrijwilligerscentrale van Stichting Welzijn Lochem. Deze ondersteunt vrijwilligers en bemiddelt tussen vacatures voor vrijwilligerswerk en mensen die vrijwilligerswerk willen doen.

Mantelzorgers

 • Van de deelnemers geeft 37% mantelzorg.  Meestal is dat bij de ouders, maar het gebeurt ook veel bij de partner of de buren.
 • Twee derde van de mantelzorgers haalt er voldoening uit. 18% voelt zich overbelast.
 • De meeste mantelzorgers gaan met problemen of hulp- en ondersteuningsvragen naar familie, vrienden of een professional (huisarts, verpleegkundige).

In gesprek over wat er beter kan

Op basis van de uitkomsten, komt de gemeente met voorstellen om de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers waar nodig te verbeteren. De gemeente wil in ieder geval het beschikbare aanbod bekender maken, zoals het  inloopspreekuur voor mantelzorgers, respijtzorg en de collectieve vrijwilligersverzekering. Met vrijwilligers, mantelzorgers en Stichting Welzijn Lochem overlegt de gemeente wat er daarnaast verbeterd kan worden.

Deelnemers

Van de ruim 1200 panelleden deden er 535 mee aan het onderzoek. Dat betekent dat het onderzoek betrouwbaar is.

Lochem Spreekt

Als u zich heeft aangemeld op www.lochemspreekt.nl ontvangt u gemiddeld 4 keer in het jaar een korte vragenlijst. Invullen gaat eenvoudig en kost u per keer 5 tot 10 minuten. Per keer beslist u of u wilt meedoen. U ontvangt altijd als eerste de resultaten van het onderzoek via e-mail. Als panellid heeft u invloed op belangrijke onderwerpen in de gemeente Lochem.

]]>
Nieuws
news-1868 Fri, 14 Dec 2018 09:05:55 +0100 Extra geld als aanmoediging voor inwonerinitiatieven https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/extra-geld-als-aanmoediging-voor-inwonerinitiatieven-1868.html Er is extra geld beschikbaar om de dialoog rondom inwonerinitiatieven aan te moedigen Initiatiefnemers kunnen hierdoor aan de hand van een plan inwoners betrekken bij hun idee en werken aan draagvlak. De gemeente krijgt regelmatig vragen om hulp bij het werken aan draagvlak. Bijvoorbeeld van inwoners of dorpsraden die iets willen in hun buurt. Soms heel concreet en soms ook heel algemeen. Bijvoorbeeld: Hoe breng ik mijn initiatief onder de aandacht bij inwoners en partijen? Hoe pak ik dat zo goed mogelijk aan?”

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het budget is het belangrijk dat:

 • Het initiatief aansluit bij de plannen van het college. Denk aan energie duurzaam opwekken, zorgen voor een prettig leefklimaat of bevorderen dat mensen meedoen in de samenleving.
 • De aanvrager in een plan beschrijft hoe de bijdrage van de gemeente de dialoog kan ondersteunen.

De bijdrage uit het budget van ‘Dichtbij’ is bedoeld om de dialoog te ondersteunen en niet als bijdrage aan het initiatief zelf.

Ideeënmakelaars

Voor inwoners met een idee of initiatief zijn de ideeënmakelaars van de gemeente Lochem de eerste contactpersoon. Ze zijn te bereiken via (0573) 289222, via hun Facebookpagina https://www.facebook.com/ideevoorlochem en via idee@lochem.nl

Zij denken graag met u mee. Ook leggen zij uw vraag voor ondersteuning van een interactief proces voor aan het college.

In het coalitieakkoord ‘Dichtbij, duurzaam, doen!’ introduceerde het college een werkbudget ‘Dichtbij’.

]]>
Nieuws
news-1867 Wed, 12 Dec 2018 09:37:39 +0100 Zet inbrekers in het zicht https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/zet-inbrekers-in-het-zicht-1867.html Nu het vroeg donker is, neemt de kans op woninginbraak toe. U maakt het inbrekers lastiger als u voor zicht en licht zorgt. Ook goed hang- en sluitwerk helpt inbrekers buiten de deur te houden. De politie heeft een paar tips voor u om tijdens de donkere dagen een inbraak in uw woning te voorkomen. Met een tijdschakelaar regelt u wanneer het licht aan en uit gaat. Zorg voor goede verlichting in en om uw woning. Laat het licht aan wanneer u niet thuis bent. Dan lijkt het alsof er iemand in huis is. U kunt natuurlijk ook de buren vragen een extra oogje in het zeil te houden. Snoei op tijd grote struiken in uw voor- en zijtuin. Inbrekers kunnen zich hier gemakkelijk achter verschuilen.

Ramen en deuren

Sluit ramen en deuren goed af. Draai ze op het nachtslot en berg de sleutels op. Ook wanneer u maar even weg bent. Zorg voor inbraakwerend hang- en sluitwerk. Wist u dat hang- en sluitwerk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen de kans op inbraak met maar liefst 90% vermindert? Meer informatie vindt op www.politiekeurmerk.nl.

Bel 112

Ziet u verdachte personen, bel dan direct de politie via 112. Let erop hoe ze eruitzien en in welke richting ze vertrekken en geef dit door aan de politie. De politie benadrukt: liever 10 keer voor niets gebeld dan één keer te weinig.

]]>
Nieuws
news-1865 Wed, 12 Dec 2018 09:34:33 +0100 Burgemeester in de pen voor Amnesty https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/burgemeester-in-de-pen-voor-amnesty-1865.html 10 december was de Dag van de Rechten van de Mens. Wereldwijd klommen honderdduizenden mensen in de pen voor de schrijfactie van Amnesty International. Ze schreven naar autoriteiten van verschillende landen. Daarmee kwamen ze in actie voor mensen die gevangen zitten omdat ze opkomen voor de rechten van anderen, die worden gemarteld omdat ze voor hun mening uitkomen of die worden bedreigd om wie ze zijn. Door al die brieven verandert hun leven omdat de regering zich onder druk gezet voelt: ze komen vrij, hun marteling stopt of ze krijgen bescherming. Dit jaar schreef Amnesty voor tien vrouwelijke activisten. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve en inwoners van de gemeente Lochem schreven mee.

Wilt u ook meeschrijven?

Dit kan op de Goede Doelenmarkt op 14 en 15 december in de Gudulakerk in Lochem.

]]>
Nieuws
news-1864 Wed, 12 Dec 2018 09:31:00 +0100 Vervanging beuk Hoofdstraat Gorssel https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/vervanging-beuk-hoofdstraat-gorssel-1864.html De groene beuk voor het Everdinahof aan de Gorsselse Hoofdstraat is in zeer slechte staat en wordt binnenkort vervangen. Maandag 17 december zal Circulus-Berkel de boom rooien. De Hoofdstraat is die dag  tussen 8.30-17.00 uur afgesloten vanaf Museum More tot de Kerkstraat. Omwonenden zijn hierover ingelicht. Jonge tulpenboom

Op 21 december om 10.00 uur planten wethouder Henk van Zeijts en leden van Dorpsraad Gorssel en ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon een jonge tulpenboom. De boom is groter dan gebruikelijk is bij aanplant, zodat er snel weer een flinke boom op het plein staat.

]]>
Nieuws
news-1855 Wed, 12 Dec 2018 09:29:00 +0100 Wanneer vuurwerk afsteken? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/wanneer-vuurwerk-afsteken-1855.html De politie krijgt regelmatig meldingen dat er nu al vuurwerk wordt afgestoken. Er zijn mensen die zich daaraan storen, vaak is dat met een reden. Zo kunnen huisdieren en kleine kinderen er bang van worden. Om de overlast van vuurwerk zo klein mogelijk te houden, heeft de overheid besloten dat vuurwerk afsteken alleen mag op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Vuurwerk kopen

Het vuurwerk van vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kunt u veilig gebruiken. Dit vuurwerk voldoet aan de wettelijke eisen. U herkent een legale vuurwerkwinkel aan een bordje met de tekst ‘Verkoop vuurwerk’. Roken en open vuur verboden.’ U mag maximaal 25 kilo vuurwerk kopen en in huis bewaren.

Wanneer te koop?

Het vuurwerk is te koop op vrijdag 28, zaterdag 29, en maandag 31 december. Verkopers mogen geen vuurwerk verkopen aan kinderen onder de zestien jaar. De minimumleeftijd voor het kopen van vuurwerk staat ook op de verpakking.

Veilig vuurwerk afsteken

Gaat u vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Bescherm dan uw ogen en die van uw kinderen met een vuurwerkbril. Als u het vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing, heeft u de minste kans op ongelukken. Op YouTube staan verschillende filmpjes die u laten zien hoe u veilig vuurwerk afsteekt.

]]>
Nieuws
news-1863 Wed, 12 Dec 2018 09:26:52 +0100 Werkzaamheden Eefdesebrug https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/werkzaamheden-eefdesebrug-1863.html Op 17 december tussen 9.00-15.00 uur herstelt Rijkswaterstaat het wegdek van de Eefdesebrug over het Twentekanaal in de Deventerweg/Rustoordlaan tussen Zutphen en Eefde. De brug is dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer dat wordt omgeleid. Fietsers kunnen wel over de brug. Nieuws news-1862 Wed, 12 Dec 2018 09:21:27 +0100 Gemeentenieuws week 50 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2018/Week_50.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-1861 Tue, 11 Dec 2018 12:36:20 +0100 Openingstijden rond feestdagen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/openingstijden-rond-feestdagen-1861.html Op de volgende dagen en tijden is het gemeentehuis gesloten op donderdag 20 december tussen 12.30-15.00 uur, van 24 tot en met 26 december en van 31 december tot en met 1 januari 2019. Gemeenteloket Gorssel

Het gemeenteloket in Gorssel is op 26 december gesloten.

Afspraak maken

Voor veel onderwerpen kunt u online een afspraak maken. Denk aan het aangeven van een geboorte of overlijden, het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Een afspraak maakt u eenvoudig online.

]]>
Nieuws
news-1856 Tue, 04 Dec 2018 11:41:13 +0100 Harfsenaren wonen in ‘Duurzaamste Huis van Nederland’ https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/harfsenaren-wonen-in-duurzaamste-huis-van-nederland-1856.html In de categorie ‘Woning na 2000’ werd de woning van Indi en Jorick Ehrenhard uit Harfsen door een deskundige jury gekozen tot het ‘Duurzaamste huis van Nederland’. De verkiezing van het ‘Duurzaamste huis van Nederland’ werd georganiseerd door de Nationale Duurzame Huizen Route om woningeigenaren verdiende waardering te geven voor hun duurzame prestaties. Naast deze woning werden nog drie woningen in andere categorieën gekozen. De familie Ehrenhard kreeg van de jury een speciaal voor de gelegenheid ontworpen kunstwerk en een waardecheque van € 1.000. Het winnen van deze prijs betekent voor hen meer dan dat: “Het is voor ons de kers op de taart en een echte waardering voor alle inspanningen. We hebben anderhalf jaar heel hard gewerkt aan het ontwerp en de voorbereiding. Het bouwen zelf duurde een jaar. Niet iets wat je zomaar even doet.”

Passiefhuis

De woning is een passiefhuis, ‘biobased’ en aardgasvrij. Een passiefhuis betekent dat de woning zeer energiezuinig is gebouwd, gericht op de zon en het grootste deel van het jaar op kamertemperatuur blijft zonder gewoon verwarmings- of koelingssysteem. “Het is wezenlijk anders dan bij een gewone woning. Bij ons is het zomer en winter standaard 21 graden in huis. Maar als de zon schijnt, wordt het al snel te warm en gaat de zonwering omlaag. We moeten hier dus wel van de thermostaat afblijven”, lacht Jorick. Bio-based betekent dat het huis is gebouwd met natuurlijke materialen, zoals hout, houtvezel en cellulose. “Alles komt uit de natuur, is hernieuwbaar en aan de materialen zijn geen chemische stoffen toegevoegd.”

Veel belangstelling

Jorick heeft zelf een bouwbedrijf. Hij vertelt dat hij veel leuke reacties heeft gekregen. “Van vakgenoten verwacht je die eigenlijk wel omdat we er zo lang mee bezig zijn geweest en het er veel over hadden. Maar ook van mensen die weinig afwisten van deze bouwwijze kregen we positieve reacties toen ze kwamen kijken. Ze vonden het een prettig klimaat in de woning en veel natuurlijk licht. Deze manier van bouwen heeft wel de toekomst.”

]]>
Nieuws
news-1852 Tue, 04 Dec 2018 11:10:11 +0100 Bijeenkomst Lochemseweg en Dorpsplein in Epse https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/bijeenkomst-lochemseweg-en-dorpsplein-in-epse-1852.html Maandag 10 december is er een bijeenkomst over de plannen voor de Lochemseweg en het Dorpsplein in Epse. Van 19.30 tot 21.00 uur bent u van harte welkom op sportpark ’t Hassink, Hassinklaan 3, in de kantine van SV Epse. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. Tijdens de bijeenkomst presenteert de Dorpsraad Epse/Joppe schetsen van een mogelijk dorpsplein bij de aansluiting Lochemseweg-Het Wansink. De gemeente laat de inrichtingsplannen zien voor de Lochemseweg. Tussen de Hassinklaan en Het Wansink komt onder andere een 30 km/uur-zone. Ook verandert het wegdek en wordt een bushalte verplaatst.

]]>
Nieuws
news-1851 Tue, 04 Dec 2018 10:58:40 +0100 College op bezoek bij Aarnink https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/college-op-bezoek-bij-aarnink-1851.html Dinsdag 27 november bracht het college van B&W een bedrijfsbezoek bij familiebedrijf Aarnink Vleeswaren aan de Hanzeweg in Lochem. Dit bedrijf draait al meer dan 50 jaar mee in het slagersvak. De ambachtelijke productie van grill- en vleeswaren vindt plaats in Meppel. Het snijden van de vleeswaren gebeurt in de Lochemse hoofdvestiging, waar voorheen door Den Hollander kaas werd gesneden en verpakt. Bij Aarnink werken zo’n 45 mensen. Wethouder Eric-Jan de Haan van Economische Zaken: “Het is een goede zaak dat dit bedrijf voor Lochem heeft gekozen als vestigingsplaats. Aarnink is een mooi voorbeeld van een onderneming die zijn oog liet vallen op een leegstaand bedrijfspand en kansen zag om dit met geringe aanpassingen weer volledig in gebruik te nemen. Als gemeente zijn we daar uiteraard erg blij mee.”

]]>
Nieuws
news-1850 Tue, 04 Dec 2018 10:54:20 +0100 Prunussen en zuilplatanen Rembrandtlaan https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/prunussen-en-zuilplatanen-rembrandtlaan-1850.html In het gemeentenieuws van 8 november heeft u kunnen lezen over essentaksterfte. Een schimmel uit Azië tast veel essen in Nederland aan waardoor ze uiteindelijk afsterven. In onze gemeente is bijna de helft van de 371 essen binnen de bebouwde kom aangetast. De bomen worden gesnoeid en goed in de gaten gehouden. Maar soms is de gezondheid van de bomen zo slecht dat takken afbreken. Zo kan direct gevaar ontstaan voor voorbijgangers of de buurt. Dan moeten we de essen vervangen. Ook bij een groot deel van de essen aan de Lochemse Rembrandtlaan werd essentaksterfte vastgesteld. De bomen stierven af en vormden een steeds groter gevaar voor de omgeving en het verkeer. De gemeente en Circulus-Berkel hebben daarom besloten de zieke bomen te vervangen. Aanwonenden zijn hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Buurt kiest gevarieerd groenbeeld

Samen met de buurt hebben we vervolgens gekeken naar de planning en naar de nieuwe aanplant. Welke nieuwe bomen zijn geschikt en passend in het groene straatbeeld van de Rembrandtlaan? Met de aanwonenden hebben we gekozen voor een gevarieerder straatbeeld door het planten van twee boomsoorten: statige zuilplatanen en prunusbomen die garant staan voor mooie bloesem in het voorjaar en herfstkleuren in het najaar (de prunus umineko).

Vervangen

Deze 17 bomen vervangen de 16 essen die tussen 27 en 30 november zijn gerooid. Na het herstellen van het straatwerk krijgen de jonge bomen hun plek aan de Rembrandtlaan. Dit plantwerk vindt naar verwachting plaats tussen 10 en 14 december.

]]>
Nieuws
news-1849 Tue, 04 Dec 2018 10:48:42 +0100 Burgemeester reikt geboortekoffer uit https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/burgemeester-reikt-geboortekoffer-uit-1849.html Maandag 3 december reikten burgemeester Sebastiaan van ’t Erve en Marcel Hekkelman van de brandweer in Laren een speciaal geboortekoffertje uit aan de ouders van Daan Hermans uit Laren. Een bijzonder kraambezoek om aandacht te vragen voor brandveiligheid in huis. Uit steekproeven van de Nationale Brandpreventieweken blijkt dat jonge ouders minder bewust zijn van het risico op een woningbrand. Zo maakt bijvoorbeeld 40% van de jonge ouders het filter van de wasdroger niet schoon na iedere droogbeurt, terwijl dit een top 3 veroorzaker is van woningbrand. Meer over het voorkomen van woningbrand: www.verkleindekansopbrand.nl.

]]>
Nieuws
news-1848 Tue, 04 Dec 2018 10:19:20 +0100 10 tips voor brandveilige feestdagen! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/10-tips-voor-brandveilige-feestdagen-1848.html Veel mensen gaan deze dagen aan de slag met versiering om hun huis in kerstsfeer te brengen. Sommige versiering kan snel vlam vatten. Met de volgende 10 tips kunt u ongelukken en brand tijdens de feestdagen voorkomen.
 • Koop versiering die brandvertragend is. Dit staat op de verpakking vermeld.
 • Wees voorzichtig met sfeerhaarden, sfeerlichtjes of warmhouders die worden verwarmd met brandgel of bio-ethanol.
 • Zorg voor betrouwbare elektrische verlichting met het KEMA-keurmerk.
 • Doe de kerstverlichting uit wanneer u niet thuis bent of zodra u naar bed gaat. Haal ook de stekkers uit het stopcontact. Om inbraak te voorkomen kunt u beter wel licht laten branden als u niet thuis bent.
 • Steek geen kaarsen aan in droge kerststukjes. Let vooral op bij dennentakken, die zijn zeer brandbaar.
 • Let op met kaarsen die op de rand van de tafel staan of op de vensterbank vlakbij gordijnen. Gebruik een stevige kaarsenstandaard.
 • Zorg dat de versiering niet te dicht bij apparaten hangt die warm worden, zoals spotjes en halogeenverlichting. Hang de versiering nooit over lampenkappen.
 • Zet de kerstboom in een hoek van de kamer, zodat de boom niet kan omvallen als u er langs loopt.
 • Kijk uit met kinderen, huisdieren en kerstversiering. Kinderen en huisdieren zien de boom snel als speelgoed en kunnen die gemakkelijk omver trekken.
 • Test elke maand uw rookmelder en schaf een blusdeken aan. Oefen de vluchtroute bijvoorbeeld ook eens met uw kinderen.
 • Meer informatie over het voorkomen van woningbrand www.brandweer.nl/brandveiligheid.

  ]]>
  Nieuws
  news-1847 Tue, 04 Dec 2018 10:12:12 +0100 Hoe herkent u een inbreker? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/hoe-herkent-u-een-inbreker-1847.html Uw eigen buurt of wijk kent u zelf het beste. Vaak voelt u het wanneer er iets niet in de haak is. Meestal is dit dan ook zo. We geven graag extra tips waaraan u inbrekers kunt herkennen. Inbrekers zijn in de wintermaanden meestal in de vooravond actief. Het is vroeg donker en niet overal brandt licht. Dan weet een inbreker snel dat er niemand thuis is. Veel inbrekers bereiden zich voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een huis en schatten in hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. Van buitenaf bekijken ze wat in huis allemaal voor het grijpen ligt. Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze speurend rond. Soms verstoppen ze gereedschap of een hard voorwerp, zoals een steen.

  Bel 112

  Ziet u verdachte personen in uw buurt? Mensen die er niet thuishoren en veel aandacht hebben voor omliggende huizen? Bel dan direct de politie via 112. Ook als u twijfelt, want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. 80% van de woninginbraken wordt opgelost omdat buren zo oplettend waren en 112 belden.

  ]]>
  Nieuws
  news-1846 Tue, 04 Dec 2018 10:09:35 +0100 Gemeentenieuws week 49 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2018/Week_49.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-1843 Thu, 29 Nov 2018 18:13:32 +0100 Onderhoud openbare ruimte op niveau en op maat https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/onderhoud-openbare-ruimte-op-niveau-en-op-maat-1843.html Wat mogen inwoners, ondernemers en bezoekers verwachten van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Lochem? Is die overal van hetzelfde niveau? Is er ruimte voor maatwerk? Hoe kunnen inwoners en ondernemers meedenken en meedoen? Het college stelt de raad voor om hiervoor een plan vast te stellen. Onze Leefomgeving is een van de thema’s in het collegeprogramma voor de komende vier jaar. In het plan voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (pdf, 13.338 KB)  (IBOR) stelt de gemeente de hoofdlijnen vast voor beheer en onderhoud van verhardingen, groen, straatreiniging, speelvoorzieningen en van objecten zoals verlichting en straatmeubilair. Dat geldt ‘van gevel tot gevel’ en ‘van tuin tot tuin’. Het plan legt via kwaliteitsbeelden vast wat de onderhoudsniveaus moeten zijn. Circulus-Berkel verzorgt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De afspraken tussen de gemeente en Circulus-Berkel komen in een dienstverleningsovereenkomst te staan.

  Maatwerk per kern

  Wethouder Eric-Jan de Haan: “Niet iedere kern hoeft er hetzelfde uit te zien. Inwoners en ondernemers weten het beste wat nodig is voor een schone en hele leefomgeving. En wat zij eventueel zelf kunnen doen om dat zo te houden. Al is overal een basisniveau voor het onderhoud, voor elke kern komt er een voorstel voor maatwerk en een bijbehorend budget. Inwoners en ondernemers maken daar met Circulus-Berkel en de gemeente afspraken over. En via schouwrondes controleren zij zelf of dat ook echt voldoet.”

  Onderhoudsteams kennen hun gebied

  Deze kerngerichte benadering vraagt om onderhoudsteams die goed bekend zijn met de omgeving en de afspraken. Circulus-Berkel werkt daarom komende jaren toe naar teams die integraal en per kern werken. De teams kennen hun gebied en alle aspecten van de openbare ruimte. Inwoners kunnen de medewerkers vragen stellen, als ze daar behoefte aan hebben.

  Voor en door inwoners

  Een onderzoek via burgerpanel Lochem Spreekt over openbare ruime leverde waardevolle informatie op voor het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. 60% van de panelleden heeft de vragenlijst ingevuld. Naar voren kwam dat er meer aandacht moet zijn voor het onderhoud van wegen, voet- en fietspaden en openbaar groen.

  Besluitvorming

  De raad beslist in haar vergadering van januari 2019 over het IBOR-plan. Daarmee sluit de raad aan op haar unaniem aangenomen motie van juli 2017 om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Een goed onderhoudsniveau vraagt wel om een structurele verhoging van het budget met een half miljoen euro. De afweging hiervoor maakt de raad bij het vaststellen van de Kadernota 2020-2023 volgend voorjaar.

  ]]>
  Nieuws
  news-1834 Wed, 28 Nov 2018 08:57:16 +0100 Gemeentenieuws week 48 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2018/Week_48.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-1833 Wed, 28 Nov 2018 08:50:05 +0100 Lochemse binnenstad sfeervol verlicht https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/lochemse-binnenstad-sfeervol-verlicht-1833.html Een wens van veel Lochemse ondernemers ging donderdag 22 november in vervulling. Ondernemer Sicco van Brederode stroopte de mouwen op om met hulp van Circulus-Berkel en de betrokken kunstenaars de eerste sfeerverlichting in de vorm van prachtige kaarsen op te hangen. Reden voor wethouder Economie Eric-Jan de Haan om hier bij te zijn. LOV-voorzitter Jaap Matthijssen: “Begin december is de verlichting in volle omgang te bewonderen.  De straten zijn dan overspannen met sfeerverlichting en de lantaarnpalen versierd met lichtornamenten. De unieke kaarsen van de Lochemse kunstenaars Pieter van de Pol en Wilco Hemink maken de gezelligheid compleet. We zijn er heel blij mee, want sfeer en beleving zijn enorm belangrijk voor onze bezoekers.”

  Mooi resultaat

  Wethouder Eric-Jan de Haan deelt de blijdschap van de ondernemers. “Na veel en zorgvuldig overleg was er voldoende draagvlak onder de ondernemers om de reclamebelasting in te voeren. Een belasting die ondernemers bij elkaar brengen en die geheel ten goede komt aan de binnenstad. Hiermee samen sfeerverlichting aanbrengen is een mooi eerste resultaat!”

  Duurzaam

  Jaap Matthijssen: “We werken eraan dat de kaarsen volgend jaar op zonne-energie branden en we willen de verlichting verder uitbreiden naar de rand van het centrum. We hopen dat ons winkelend publiek er net zo enthousiast over is als wij.”

  ]]>
  Nieuws
  news-1832 Wed, 28 Nov 2018 08:42:02 +0100 Nog geen glasvezel? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/nog-geen-glasvezel-1832.html Op dit moment wordt hard gewerkt aan de aanleg van glasvezel in het buitengebied. In de kernen is al eerder glasvezel aangelegd. Verschillende aanbieders zijn actief geweest. Daardoor heeft niet iedereen tegen een standaardtarief glasvezel kunnen laten aanleggen. We komen graag met deze mensen in contact. Samen met DRGI (Delta Rijssen Glasvezel Investeringen) bekijken we of er voor deze particuliere inwoners een oplossing op maat mogelijk is. Het uitgangspunt van het college is dat een glasvezelaansluiting voor alle inwoners mogelijk moet zijn. Daarmee is iedereen klaar voor de toekomst. U kunt het ons tot en met 14 december 2018 laten weten als u hierover met de gemeente en Delta in gesprek wilt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bepalen we op welke manier we dit organiseren.

  Wanneer komt u in aanmerking?

  • U woont in het buitengebied maar heeft nog niet eerder een aanbieding ontvangen voor een glasvezelaansluiting tegen het standaardtarief
  • U woont in het buitengebied, tegen de grens met een buurgemeente. Aansluiting door CIF vanuit de buurgemeente was te duur omdat uw woning te ver van de weg ligt
  • U woont in een van de kernen en uw woning ligt te ver van de weg of aan de rand van de kern. U kon daardoor geen aansluiting bij Reggefiber/KPN afnemen tegen het standaardtarief

  Contact

  Bent u geïnteresseerd om samen te kijken naar de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar glasvezel@lochem.nl.

  ]]>
  Nieuws
  news-1860 Wed, 28 Nov 2018 08:37:41 +0100 Laadpalenactie voor bedrijven gestart https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/laadpalenactie-voor-bedrijven-gestart-1860.html Als ondernemer kunt u tijdens de laadpalenactie voordelig een laadpaal plaatsen, die ook voor publiek te gebruiken is. Een flinke korting geldt voor de eerste 20 ondernemers. Veel bedrijven willen graag een laadpaal, maar ervaren nog enkele hobbels. Waar koop ik een laadpaal, welke plek is geschikt, wie kan het installeren en zijn er mogelijkheden voor investeringsaftrek? Op deze vragen geven Bart en Yvonne antwoord. Zij hebben ook voorselecties gemaakt van leveranciers en lokale installateurs om het bedrijven gemakkelijker te maken. Uiteraard hebben bedrijven de vrije keuze voor hun eigen voorkeur.

  Meer weten?

  Bent u ondernemer en wilt u meedoen aan deze laadpalenactie? Neem contact op met Elektrip, onderdeel van LochemEnergie voor duurzame mobiliteit. U kunt Bart Dik en Yvonne van Nieuwpoort mailen via laadpalen@elektrip.nl, of bellen met 06-28 04 21 82.

  Rekenvoorbeeld

  Op elektrip.nl/laadpalen-actie-gemeente-lochem vindt u een rekenvoorbeeld voor een toekomstbestendige laadpaal van 2 x 22 kWh. Dat betekent twee laadpunten in een laadpaal met een wat hogere laadcapaciteit per uur. Het rekenvoorbeeld zet voor zowel een BV als een eenmanszaak alle kosten op een rij, de investeringsaftrek en de korting.

  In onze gemeente rijden ongeveer 300 elektrische auto’s. Maar publieke laadpalen zijn er nauwelijks. Daar wil de gemeente iets aan doen en werkt hierin samen met LochemEnergie en Elektrip.

  ]]>
  Nieuws
  news-1830 Wed, 28 Nov 2018 08:35:27 +0100 Rode coating fietsstroken Vordenseweg later https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/rode-coating-fietsstroken-vordenseweg-later-1830.html Aannemersbedrijf Dostal uit Vorden is half oktober gestart met de herinrichting van de Vordenseweg. De komende weken maakt het bedrijf de meeste werkzaamheden af. Het aanbrengen van een coating op de fietspaden volgt later. De komende drie weken asfalteert Dostal de weg inclusief de verkeersremmende maatregelen, brengt belijningen op het asfalt aan en stabiliseert de bermen met betonstroken.

  Fietsstroken later

  Om de fietsstroken van een coating te voorzien, is een minimale temperatuur minimaal van 15 graden nodig. Deze werkzaamheden kunnen nu dus niet worden uitgevoerd. Dat gebeurt medio volgend jaar als buurgemeente Bronckhorst de Wildenborchseweg gaat inrichten. De Wildenborchseweg is het verlengde van de Vordenseweg. Zo voorkomen we onnodige hinder. De fietsstroken zijn voor fietsers wel veilig te gebruiken, ze zijn alleen nog niet rood van kleur.  

  ]]>
  Nieuws
  news-1829 Wed, 28 Nov 2018 08:29:03 +0100 Sirenes en NL-Alert https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/sirenes-en-nl-alert-1829.html Maandag 3 december 2018 om 12.00 uur testen we onze sirenes. Op hetzelfde moment gaat er een NL-Alert controlebericht uit. Beide tests zijn bedoeld om u te informeren over een mogelijke ramp. Bijvoorbeeld een grote brand, noodweer of een gaslekkage. Omdat het deze keer om een test gaat, hoeft u niets te doen. Waarom sirenetest?

  Belangrijk is dat u het geluid van de sirenes herkent en weet wat u op dat moment moet doen. Ga dan direct naar binnen, sluit ramen en deuren en zet uw radio of tv op Omroep Gelderland. Deze omroep houdt u op de hoogte en geeft instructies als dit nodig is.

  Waarom NL-Alert?

  NL-Alert is een alarmmiddel voor op uw mobiele telefoon. Is er een ramp in de buurt, dan krijgt u daar een bericht van en wat u op dat moment het beste kunt doen. De meeste telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Het controlebericht gaat uit zodat u dit kunt testen. Op www.nl-alert.nl vindt u meer informatie en instructies voor het goed instellen van uw telefoon.

  ]]>
  Nieuws
  news-1828 Wed, 28 Nov 2018 08:27:23 +0100 ‘Light it up!’ Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/light-it-up-lochem-1828.html Bijna iedereen weet dat fietsen met licht een stuk veiliger is dan zonder. Na het succes van vorig jaar organiseert het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland opnieuw de ‘Light it up!’ fietsverlichtingscampagne. Deze campagne is gericht op het hebben van goede fietsverlichting, vooral bij jongeren. Het campagneteam bezoekt onze gemeente op 29 november bij het NS-station in Lochem. Van 18.00-21.00 uur gaat het campagneteam in gesprek met jongeren. Wie zonder fietsverlichting fietst, krijgt ter plekke nieuwe lampjes mee om veilig thuis te kunnen komen. Wethouder Eric-Jan de Haan onderschrijft het belang van de actie en is erbij om het campagneteam te helpen.

  Veel jongeren niet goed zichtbaar in het donker

  Uit onderzoek blijkt dat het risico voor fietsers om in het donker slachtoffer te worden van een ongeval met zeker 20% afneemt bij goed werkende fietsverlichting. Er fietsen al steeds meer mensen met fietsverlichting. Maar vooral onder de jongeren kan dit nog beter. Van de jongeren van 12 tot 24 jaar maakt slechts de helft gebruik van werkende fietsverlichting. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar hebben vaak wel fietsverlichting, maar doen deze niet aan. De jongeren tussen de 18 en 24 jaar hebben vaak geen werkende verlichting, repareren de verlichting niet en nemen ook geen vervangende verlichting mee. Meer informatie: www.rovoostnederland.nl.

  ]]>
  Nieuws
  news-1827 Wed, 28 Nov 2018 08:19:46 +0100 Wat zijn uw woonwensen? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/wat-zijn-uw-woonwensen-1827.html Uw woonwensen staan deze keer centraal in de nieuwe peiling onder leden van het digitaal inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’. Als panellid kunt u de vragenlijst online invullen. U kunt meepraten in het panel door u aan te melden. Meedoen aan dit onderzoek kan tot en met 10 december. Heeft u bijvoorbeeld zorg nodig aan huis? Overweegt u te verhuizen? Welke nieuwe woonvormen spreken u aan? Kennis van uw woonwensen is belangrijk om te bepalen aan welke soort nieuwbouw behoefte is. De resultaten geven ook een beeld van wat er nodig is om een aantrekkelijke woongemeente te blijven.

  Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meedoen aan Lochem Spreekt. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter!

  • Ga naar www.lochemspreekt.nl
  • Meld u gratis aan
  • U ontvangt een e-mail zodra er een onderzoek start.  

  Hoe werkt het?

  Als u zich heeft aangemeld op www.lochemspreekt.nl, dan ontvangt u binnen enkele dagen een e-mail met een link naar het onderzoek. Als panellid ontvangt u gemiddeld 4 keer per jaar een korte online vragenlijst. Invullen is gemakkelijk en kost u per keer ongeveer 5 tot 10 minuten. Per keer beslist u of u wilt meedoen. U ontvangt altijd als eerste de uitkomsten van het onderzoek per e-mail. En u hoort wat de gemeente daarmee doet.

  ]]>
  Nieuws
  news-1826 Wed, 28 Nov 2018 08:13:55 +0100 Vergroen uw schoolplein https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/vergroen-uw-schoolplein-1826.html Werkt u op een basisschool of in het voortgezet onderwijs en wilt u aan de slag met het vergroenen van uw schoolplein? De provincie Gelderland helpt. Vanaf 1 december kunt u met uw plan voor een groen schoolplein een subsidieaanvraag indienen. De provincie betaalt mee tot maximaal € 17.500 per schoolplein. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het nieuwe schoolplein bestaan uit natuurlijke elementen en beplanting. Ook moet een deel van de bestrating worden vervangen door een waterdoorlatende ondergrond. Het ontwerp moet samen met leerlingen en docenten zijn gemaakt en het schoolplein moet de mogelijkheid geven om buitenlessen te kunnen geven. Meer informatie: www.gelderland.nl/Groene-schoolpleinen.

  ]]>
  Nieuws
  news-1824 Wed, 28 Nov 2018 00:11:00 +0100 30 of 40 dagen geen alcohol: doe mee! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/30-of-40-dagen-geen-alcohol-doe-mee-1824.html In 2019 kunt u in twee periodes meedoen aan IkPas: op 1 januari (30 dagen) of op 6 maart (40 dagen). Ga samen met duizenden anderen de uitdaging aan en zet uw alcoholgebruik 30 of 40 dagen lang op pauze! Veel mensen drinken alcohol. Op feestjes, na het sporten, tijdens het eten, na het werk of voor het slapen gaan. Er zijn allerlei redenen om te drinken. Bijvoorbeeld omdat het een gewoonte is, omdat u het gezellig vindt, omdat u stress heeft of omdat u zich eenzaam voelt. Maar alcohol drinken heeft ook nadelen:

  • Door alcohol slaapt u minder goed en voelt u zich minder fit
  • De werking van medicijnen kan verminderen of juist versterken door alcohol
  • Alcohol bevat veel calorieën en geeft een hongergevoel, waardoor u aankomt.

  Waarom meedoen?

  Landelijk onderzoek laat zien dat meedoen aan IkPas veel voordelen heeft. Het scheelt niet alleen geld. Deelnemers voelen zich ook fitter, slapen beter en verliezen vaak gewicht. Ook zes maanden na de actie blijken deelnemers nog steeds minder te alcohol drinken dan ervoor.

  Ondersteuning

  Gaat u de uitdaging ook aan? Inschrijven voor de 30-dagenactie kan op www.ikpas.nl. De inschrijving voor de 40 dagen actie opent op 31 januari. Door uzelf in te schrijven, vergroot u de kans dat u het volhoudt. U kunt dan advies krijgen van een IkPas-coach en nieuwsbrieven met tips ontvangen. Ook kunt u het IkPas polsbandje aanvragen, zodat iedereen kan zien dat u meedoet.

  ]]>
  Nieuws
  news-1825 Wed, 28 Nov 2018 00:10:00 +0100 Ervaar brandveiliger wonen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/ervaar-brandveiliger-wonen-1825.html Dinsdag 20 november gaf burgemeester Sebastiaan van ’t Erve het startsein voor de samenwerking tussen Stichting Marga Klompé, Stichting Welzijn Lochem, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de brandweer voor de belevingswoning. Deze woning is ingericht in een ruimte van woonzorgcentrum en verpleeghuis De Hoge Weide in Lochem. Hier geven vrijwilligers aan bewoners, inwoners van de gemeente en aan scholen in de omgeving voorlichting over brandveiligheid. De belevingswoning aan de Zwiepseweg 107 in Lochem is op werkdagen geopend tussen 13.30-16.00 uur. Groepen (scholen en verenigingen) kunnen buiten deze tijden terecht op afspraak, via bvl@vnog.nl.

  ]]>
  Nieuws