Lochem https://www.lochem.nl/ Recente informatie van de gemeente Lochem nl-nl Lochem Sat, 18 Jan 2020 01:01:15 +0100 Sat, 18 Jan 2020 01:01:15 +0100 news-2933 Fri, 17 Jan 2020 15:02:14 +0100 Resultaten enquête over zonne- en windenergie zijn bekend https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/resultaten-enquete-over-zonne-en-windenergie-zijn-bekend-2933.html In november 2019 konden inwoners uit de gemeenten Lochem, Apeldoorn, Brummen, Heerde, Epe, Voorst en Zutphen een enquête invullen over schone energie. De centrale vraag was hoe we windmolens en zonneparken een plek kunnen geven in ons landschap. In totaal vulden 2.933 mensen de vragenlijst in. 792 mensen (27%), die de enquête invulden, kwamen uit onze gemeente. Daarmee is Lochem koploper als het gaat om aantal mensen dat de vragenlijst heeft ingevuld. Landschap is leidend

Uit de resultaten blijkt, dat de respondenten uit onze gemeente vinden dat we zuinig moeten omgaan met onze bossen, natuurgebieden en landgoederen. Het opwekken van schone energie mag van de deelnemers wel een plek krijgen bij bedrijven- of industrieterreinen, op oude vuilstorten of rond wegen en knooppunten. Ook regionaal gezien hebben de deelnemers geen voorkeur voor windmolens of zonneparken bij bossen, landgoederen of langs de IJssel. Ook een groot windpark op de Veluwe is volgens de deelnemers niet wenselijk.

De resultaten van de enquête worden gebruikt bij het stappenplan dat ons helpt om keuzes te maken in de overgang naar schone energie: de Regionale Energiestrategie (RES).

Energiecafés

Dit voorjaar organiseert de gemeente een reeks energiecafés in de dorpen. Hier hoort u meer over de energietransitie, klimaatverandering en wat u zelf kunt doen. Binnenkort  volgt hierover meer informatie.

Resultaten

 

]]>
Nieuws RES
news-2931 Wed, 15 Jan 2020 09:01:21 +0100 Gemeentenieuws week 3 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2020/Week_03.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2924 Tue, 14 Jan 2020 12:15:12 +0100 Kerstbomeninzameling: enthousiasme en hoge opbrengst https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/kerstbomeninzameling-enthousiasme-en-hoge-opbrengst-2924.html Grote en kleinere bomen, met en zonder naalden en een enkele keer met kluit: maar liefst 1.884 kerstbomen leverden inwoners in tijdens de kerstbomeninzameling. Op negen inzamelpunten in de gemeente stonden medewerkers van Circulus-Berkel vorige week woensdag klaar om de bomen aan te nemen. In ruil voor 50 cent per boom. Veel kinderen gebruikten hun vrije woensdagmiddag om kerstbomen weg te brengen. Soms samen, maar ook vaak geholpen door een vader of een moeder. Het enthousiasme was weer groot: de inzameling is voor kinderen vaak een leuke manier om een zakcentje te verdienen. Steeds meer volwassenen waarderen vooral de inzamelmogelijkheid en gaven dit jaar aan een vergoeding in ruil voor hun boom niet nodig te vinden.

Duurzaam verwerkt

Een aantal inwoners bracht, soms met een beetje weemoed, een boom met kluit die al een paar jaar in de tuin had gestaan en niet opnieuw geplant kon worden. Gelukkig doen de bomen ook na inzameling nog dienst. Ze worden versnipperd en duurzaam verwerkt. In 2019 werden er in totaal 1.770 bomen ingeleverd, dit jaar lag het aantal op 1.848.

Recyclepleinen

Heeft u de kerstbomeninzameling gemist en wilt u de kerstboom alsnog kwijt? Ieder huishouden kan jaarlijks 500 kilo groenafval kosteloos wegbrengen naar de Recyclepleinen in Lochem of Zutphen (vergeet uw milieupas niet). Kijk voor de adressen en openingstijden op www.circulus-berkel.nl/lochem.

]]>
Nieuws
news-2923 Tue, 14 Jan 2020 12:13:12 +0100 Onze bieb bij 15 beste van het land https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/onze-bieb-bij-15-beste-van-het-land-2923.html De bibliotheken in onze gemeente staan op de 12e plek van beste biebs in het land. Daar zijn wij als gemeente bijzonder trots op! Graafschap Bibliotheken is zes plaatsen gestegen op de ranglijst, van nummer 18 naar nummer 12. Een mooie prestatie, aangezien Nederland 146 bibliotheekstichtingen telt. Graafschap scoort op alle vier gemeten onderdelen goed, maar vooral op het onderdeel Activiteiten. Er zijn vestigingen in Gorssel en Lochem en buurtbiebs in Eefde, Barchem, Almen, Epse en Harfsen. De stichting telt in totaal bijna 100 vrijwilligers, die ook helpen om het buitengebied te bedienen.

Meer dan boeken

De bieb is meer dan een plek om te lezen of boeken te lenen. Ze organiseert allerlei activiteiten voor jong en oud. Denk aan Digisterker, waar mensen beter met computers en internet leren omgaan. Of Boekjes & koekjes, voor ouders met jonge kinderen. Er zijn voorleesdagen, leesclubs, informatiebijeenkomsten en interviews met bekende schrijvers. Zo kunt u 24 januari om 15.00 uur luisteren naar een lezing van journaliste Marjan van den Berg, bekend van haar feuilleton Sanne in weekblad Margriet.

Nationale voorleesdagen

Van 22 januari tot en met 1 februari zijn de nationale voorleesdagen. Vrijwilligers en medewerkers van de bieb lezen dan voor op scholen, peuterspeelzalen, bij de kinderopvang en bij zorgcentra. Wethouder Henk van Zeijts las vorig jaar voor in Woonzorgcentra de Borkel in Gorssel en Gudula in Lochem. Met alle activiteiten wil de bieb leesplezier brengen en mensen helpen om goed mee te doen in de maatschappij. Reden voor de gemeente om het budget van de gemeente in stand te houden.

Uitslag                                                 

De complete uitslag van de bibliothekenranglijst staat op www.graafschapbibliotheken.nl/mdi2019. Nieuwsgierig of interesse om vrijwilliger te worden? Loop gerust binnen bij een vestiging bij u in de buurt.

]]>
Nieuws
news-2922 Tue, 14 Jan 2020 12:07:23 +0100 Werkzaamheden Kapperallee 16 januari https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/werkzaamheden-kapperallee-16-januari-2922.html Op 16 januari worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Kapperallee in Eefde. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt van 8.30 tot 16.00 uur de halve rijbaan afgezet ter hoogte van de brug over de sluis. Voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer worden verkeersregelaars ingezet. De werkzaamheden verhelpen een verstopping van een mantelbuis die onder het wegdek doorloopt. Firma Dostal voert het werk in opdracht van Lock to Twente uit. Lock to Twente bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat een tweede sluiskolk bij Eefde.

]]>
Nieuws
news-2921 Tue, 14 Jan 2020 12:05:54 +0100 Parkeerterrein Julianaweg vanaf 20 januari afgesloten https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/parkeerterrein-julianaweg-vanaf-20-januari-afgesloten-2921.html Maandag 20 januari start de bouw van de Lidl aan de Julianaweg in Lochem. Vanaf dan is het parkeerterrein daar afgesloten. Er komen extra parkeerplaatsen aan de Mauritsweg. De bouwwerkzaamheden duren ongeveer 6 maanden. De verwachting is dat voor de zomer het pand en het buitenterrein klaar zijn. Bij de Lidl komen 144 parkeerplaatsen. Daar wordt ook het terrein van Fietshandel Goossens voor gebruikt. Dit pand wordt gesloopt na de verhuizing van de Lidl. Goossens betrekt dan het huidige pand van de Lidl aan de Prins Bernhardweg.

Levendige binnenstad

De bouw van de Lidl en de inrichting van het parkeerterrein is één van de plannen voor ontwikkeling van de binnenstad van Lochem. Ondernemers, inwoners, organisaties en gemeente werken aan een levendige binnenstad met een aantrekkelijk aanbod voor inwoners en bezoekers. Meer weten? Lees onze plannen op www.lochem.nl > in en over Lochem > projecten > binnenstad.

 

.

 

]]>
Nieuws
news-2920 Tue, 14 Jan 2020 12:04:28 +0100 Verhalen uit onze kernen: de Stolpersteine https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/verhalen-uit-onze-kernen-de-stolpersteine-2920.html In de aanloop naar de viering van 75 jaar vrijheid in mei 2020 halen we verhalen op uit onze kernen. Verhalen over de oorlogstijd, over heldendaden of initiatieven die ons niet laten vergeten wat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld binnen onze gemeente. Dit keer het verhaal over de Stolpersteine. Verzetsmensen, Joden, Jehova’s Getuigen, onderduikers of mensen die willekeurig opgepakt werden vanwege represailles, brachten het er vaak niet levend vanaf tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om deze mensen weer een naam te geven en om ze niet te vergeten heeft Stichting Stolpersteine Lochem een idee bedacht. Deze stichting legt stolpersteentjes bij de huizen waar deze mensen woonden. Het is een steentje met daarin de naam van de persoon gegraveerd en de plek waar hij of zij naar toe is gedeporteerd.

De Stolpersteine doet recht aan deze voormalige inwoners van onze gemeente, maar geeft ook steun aan nabestaanden. Tegelijkertijd zien onze (jeugdige) inwoners en mensen die naar onze gemeente toekomen wat er zich ooit heeft afgespeeld tijdens de oorlog.

Gunter Demnig, een Berlijnse kunstenaar en stichter van de Stolpersteinebeweging, heeft 75.000 steentjes gemaakt. In onze gemeente liggen er drie. Twee in Lochem bij Kastanjelaan 7 en één op de Rietdekkerweg 24 in Gorssel. Op 24 maart 2020 worden er door Gunter Demnig zelf nog steentjes gelegd op ’t Ei 15. En op de bevrijdingsdag van Lochem, op 2 april, wordt er in het bijzijn van burgemeester Sebastiaan van ’t Erve een steen gelegd bij de Bierstraat 2 in Lochem. Maar er moeten er nog vele volgen om alle slachtoffers te kunnen blijven herdenken.

Om steentjes te organiseren en te laten maken, is geld nodig. De stichting Stolpersteine spreekt fondsen aan, maar elke gift is welkom op NL92 TRIO 0788 7835 64 ten name van Stichting Stolpersteine Lochem.

Meer over 75 jaar vrijheid

]]>
Nieuws 75 jaar vrijheid
news-2919 Tue, 14 Jan 2020 12:03:15 +0100 Informatiebijeenkomst woonvisie Almen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/informatiebijeenkomst-woonvisie-almen-2919.html De gemeente heeft in overleg met de Vereniging Almens Belang en de werkgroep Wonen een woonvisie voor Almen gemaakt. Graag informeren wij de inwoners van Almen over deze visie tijdens een bijeenkomst op dinsdagavond 21 januari in het dorpshuis Ons Huis in Almen. Met de woonvisie voor Almen willen we duidelijkheid geven over wat er nodig is in Almen op het gebied van wonen. Hoe zorgen we ervoor dat het woonaanbod aansluit bij de behoefte van de inwoners van Almen. Het gaat daarbij om de verschillende type woningen, de aantallen en de prijsklassen. In de woonvisie van Almen worden ook locaties genoemd die in aanmerking kunnen komen voor woningbouw. We zien u graag op 21 januari, u bent van harte welkom! De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

 

]]>
Nieuws
news-2918 Tue, 14 Jan 2020 12:01:16 +0100 Bijeenkomst over uitbreiding boomgaard langs Eefse Beek https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/bijeenkomst-over-uitbreiding-boomgaard-langs-eefse-beek-2918.html Op woensdag 22 januari van 19.30 tot 21.00 uur is er in Het Spijk in Eefde een bijeenkomst over een kleine uitbreiding van de boomgaard langs de Eefse Beek. U bent als inwoner welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. De boomgaardgroep in Eefde heeft recent haar ideeën gedeeld met de gemeente over een kleine uitbreiding van de boomgaard langs de Eefse Beek. De gemeente neemt initiatieven en ideeën van haar bewoners over hun eigen leefomgeving serieus. Er is door ons gekeken naar deze ideeën. Ook is er gesproken over de samenwerking, de aandachtspunten en de verbinding met de scholen in het dorp. Maar ook naar de betekenis van het geheel voor de mede-dorpsbewoners.

Doel bijeenkomst

Graag delen wij met u de ideeën die er zijn. De initiatiefnemers lichten hun ideeën en aandachtspunten toe. Samen met u verkennen en bespreken we vervolgens uw vragen, aanvullende ideeën en mogelijkheden en uw opmerkingen en aandachtspunten.

Vragen?

Heeft u nog vragen neem dan contact op met Francien van Gils of Baarte de Rooy, via (0573) 28 92 22 of via f.vangils@lochem.nl of b.derooy@lochem.nl.

]]>
Nieuws
news-2917 Tue, 14 Jan 2020 11:54:33 +0100 Fotografie Beat Cornaz in kamers B&W https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/fotografie-beat-cornaz-in-kamers-bw-2917.html In januari en februari exposeert de in Lochem woonachtige fotograaf Beat Cornaz in de werkkamers van de burgemeester en wethouders (B&W). In samenwerking met de Stichting Kunstinitiatief Lochem (SKIL) is een keuze gemaakt voor de expositie. Bezoekers van het gemeentehuis kunnen de werken bekijken via het beeldscherm in de hal. Beat Cornaz exposeert met abstracter werk. Cornaz: “De toeschouwer maakt hierbij het werk af, kleurt en vult het in met eigen ervaringen. De wereld toont zich aan ons, afhankelijk van hoe we ernaar kijken. Soms zien wij een schaduw voor een inbreker aan. Maar nooit een inbreker voor een schaduw. Ons kijken is dan ook voor een groot deel door de evolutie bepaald”, aldus Cornaz. Meer informatie op www.blizzart.nl.

]]>
Nieuws
news-2913 Sun, 12 Jan 2020 17:00:00 +0100 Koninklijke Erepenning voor Vocaal Almen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/koninklijke-erepenning-voor-vocaal-almen-2913.html Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte op zondag 12 januari 2020 rond 16.30 uur de Koninklijke Erepenning uit aan Vocaal Almen. Hij deed dat bij het 100-jarig bestaan van het koor. De uitreiking was tijdens de muzikale happening “Zin in zingen” in de Almense Kerk. De geschiedenis van het koor gaat terug tot 12 januari 1920. Toen werd het opgericht als het Almens Kerkkoor. Vandaag de dag is het koor nog steeds diep geworteld in de Almense samenleving. Ondanks zijn hoge leeftijd is het koor zeker niet stil blijven staan in de tijd. Het is juist met de tijd meegegroeid. Dat zie je ook terug in het ledenaantal. In een tijd waarin veel koren kampen met een terugloop in het ledenaantal, heeft Vocaal maar liefst 45 leden.

Podiumkunst en zang

Vocaal zong voorheen vooral geestelijke muziek, maar al snel kwam daar de wereldlijke muziek bij. Een keer in het jaar geeft het koor een eigen concert. Regelmatig treedt het samen op met andere koren en organiseert het samen met andere koren zangersavonden. Het koor kent geen drempels voor toelating van nieuwe leden. Het staat gewoon open voor iedereen die “Zin in zingen” heeft.

Tentoonstelling en jubileummagazine

Het 100-jarig jubileum is voor het koor aanleiding om oud archiefmateriaal zoals verslagen, documenten en beeld- en geluidmateriaal te delen met inwoners van Almen en andere belangstellenden. Afgelopen zomer deed Vocaal dat al tijdens een tentoonstelling. Ook geeft het koor  een jubileummagazine uit. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve ontvangt 12 januari het eerste exemplaar.

Respect en waardering van de Koning

Een Koninklijke Erepenning is een ereteken, dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen die het vijftigjarig bestaan of een volgende vijfentwintig jaar vieren. Het symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Waardering, inspiratie en stimulans

Vocaal ziet de toekenning van de Koninklijke Erepenning als een waardering voor iedereen, die zich tot nu toe met hart en ziel voor het zangkoor heeft ingezet. Tegelijk is die waardering een inspiratie en stimulans voor de huidige generatie koorleden en voor volgende zanggeneraties.

]]>
Nieuws
news-2910 Tue, 07 Jan 2020 16:15:31 +0100 Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve herbenoemd https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/burgemeester-sebastiaan-van-t-erve-herbenoemd-2910.html Maandag 6 januari legde burgemeester Sebastiaan van ’t Erve de eed af ten overstaan van de commissaris van de Koning, John Berends. De start van zijn tweede ambstermijn. “Ik ben blij dat ik uw burgemeester mag zijn, want zo voelt het, mag zijn”, zei hij daarover gisteren. “De gemeente is prachtig om voor te werken”. Binnenkort brengen wij in Gemeentenieuws en op deze website een interview met Van ’t Erve. Felicitaties

Tijdens de nieuwjaarsreceptie was er feestelijke aandacht voor zijn herbenoeming. Marja Eggink feliciteerde hem namens de gemeenteraad. Ze sprak de wens uit dat hij alle doelen die hij zich heeft gesteld, zal bereiken.

Sinds 2014 burgemeester

Sebastiaan van ’t Erve werd op 9 januari 2014 benoemd tot burgemeester van onze gemeente. Hij was een van de maar liefst 75 sollicitanten. Hiermee haalde Lochem toen het landelijke nieuws.  “Iedereen wil wel de baas zijn van Lochem” kopte een dagblad.

Nieuwe voordracht in 2019

In september 2019 stemde de raad in met het advies van de vertrouwenscommissie om Van ’t Erve voor te dragen voor een nieuwe termijn. De commissie bestond uit de fractievoorzitters van Gemeentebelangen, VVD, CDA en PvdA.

Kijk hier het filmpje van de herbenoeming in het provinciehuis

]]>
Nieuws
news-2903 Tue, 07 Jan 2020 12:50:54 +0100 Gemeentenieuws week 2 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2020/Week_02.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2902 Tue, 07 Jan 2020 12:38:54 +0100 Herbenoeming burgemeester gevierd tijdens nieuwjaarsreceptie https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/herbenoeming-burgemeester-gevierd-tijdens-nieuwjaarsreceptie-2902.html De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Lochem is maandag 6 januari heel druk bezocht. Inwoners, ondernemers, raadsleden en andere betrokkenen proostten met het gemeentebestuur op het nieuwe jaar. Op de herbenoeming van de burgemeester en op het 10-jarig gemeenteschrijverschap van A.L. Snijders. Eerder die dag legde Sebastiaan van ‘t Erve tegenover de commissaris van de Koning de eed af.  Marja Eggink feliciteerde Van ’t Erve als nestor van de raad tijdens de nieuwjaarsreceptie. Namens de gemeenteraad noemde zij de burgemeester “een betrokken en verbindende schakel. Zowel binnen als buiten het gemeentehuis.”

Samen sterk

In zijn nieuwjaarspeech blikte Van ‘t Erve dankbaar terug op de afgelopen jaren. Waarin er volgens hem “samen gelachen, gejuicht en gehuild is.” Hij typeert de gemeente als een plek waar we samen sterk staan, en we elkaar opzoeken als het nodig is. En hij hoopt dat dit ook geldt in de komende periode. "De nieuwe taken die de gemeente moet uitvoeren, zorgen ervoor dat we nu al jaren achtereen moeten bezuinigen. Het Kabinet houdt 17 á 18 miljard over en bij ons is het schrapen, piepen en knarsen.'’

Goed organiseren

De burgemeester gaf aan dat de verantwoordelijkheid voor de zorg voor jeugd en ouderen goed moet worden georganiseerd. Zeker nu de gemeente sinds enkele jaren de taken van het sociaal domein erbij heeft gekregen. Verder ging Van ’t Erve nog in op de succesvolle vliegtuigberging in Eefde en de hack die de gemeente Lochem trof. Maar waar we door hard werken en ‘samen sterk’ goed zijn uitgekomen. Ook blikte hij vooruit op 75 jaar bevrijding.

10 jaar gemeenteschrijver

Tijdens de nieuwjaarsreceptie droeg onze gemeenteschrijver A.L Snijders op markante wijze een zeer kort verhaal (zkv) voor. Daarvoor stond Snijders kort stil bij de herbenoeming van de burgemeester, die op zijn beurt stilstond bij het 10-jarig gemeenteschrijverschap van A.L. Snijders. Van ‘t Erve bedankte hem en gaf hem het eerste exemplaar van de gebundelde zkv’s uit 10 jaar gemeenteschrijverschap. Ook sprak hij de hoop uit dat Snijders dit nog lang mag blijven doen.

Blij verrast

Een tikkeltje beduusd, maar blij verrast ging de gemeenteschrijver weer zitten naast zijn kersverse echtgenote. Daar nam hij felicitaties in ontvangst. Elke bezoeker van de receptie kreeg een bundel van zijn verzamelde werk. Hierdoor werd hij nog onverwacht druk met signeren. Het zeer korte verhaal van Snijders dat hij voordroeg tijdens de receptie, leest u op deze pagina.

]]>
Nieuws
news-2900 Tue, 07 Jan 2020 12:24:45 +0100 Laatste ontwikkelingen rondweg Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/laatste-ontwikkelingen-rondweg-lochem-2900.html Provincie Gelderland gaat in nauwe samenwerking met de gemeente Lochem een rondweg aanleggen met een nieuwe brug over het Twentekanaal. Ook wel de N346 Schakel Achterhoek-A1 genoemd. Deze rondweg is namelijk een belangrijke schakel tussen de Achterhoek, de A1 en de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn). De nieuwe rondweg wordt aangelegd om de veiligheid en doorstroming van het doorgaand verkeer op deze verbinding te verbeteren. De planning is dat de weg tussen 2022 en 2024 wordt opengesteld.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Meld u zich dan aan op de digitale nieuwsbrief van de provincie Gelderland: www.gelderland.nl/aanmeldingnieuwsbrief.

]]>
Nieuws
news-2901 Tue, 07 Jan 2020 12:23:00 +0100 Evenement organiseren in 2020? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/evenement-organiseren-in-2020-2901.html Door het jaar heen worden in onze gemeente meer dan 250 evenementen georganiseerd. Ook in 2020 staat er veel op het programma. Wilt u een evenement organiseren, vraag dan op tijd een evenementenvergunning aan. Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning kijkt de gemeente naar de maatregelen die de organisatie neemt om de openbare orde, de gezondheid en de (brand)veiligheid tijdens het evenement te waarborgen. De veiligheid van het publiek staat immers voorop. In veel gevallen komen er nog andere vergunningen of ontheffingen bij, zoals een verkeersbesluit of een geluidsontheffing.

Op tijd aanvragen

Het beoordelen van de aanvraag kost tijd. Meestal hebben we advies nodig van de brandweer of de politie. Vraagt u de vergunning daarom op tijd aan. Stuur uw aanvraag voor grote evenementen minimaal 3 maanden voorafgaand aan het evenement in. Voor kleinere evenementen geldt een aanvraagtermijn van minimaal 8 weken. Met het afgeven van de vergunning geeft de burgemeester toestemming voor het evenement.

Aanvragen

Op www.lochem.nl vindt u een online aanvraagformulier. Voor vragen kunt u terecht bij mevrouw C. Groenendijk of mevrouw M. Hazewinkel, telefoon (0573) 28 92 22.

]]>
Nieuws
news-2899 Tue, 07 Jan 2020 12:20:12 +0100 Parkeerwachter https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/parkeerwachter-2899.html In het Gemeentenieuws staat regelmatig een zeer kort verhaal van onze gemeenteschrijver A.L. Snijders. De zogenaamde zkv’s gaan over opmerkelijke gebeurtenissen in de gemeente Lochem. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Lochem op 6 januari 2020 droeg A.L. Snijders dit verhaal voor. Ik zit in de auto een boek te lezen. De parkeerwachter tikt op de ruit; ik heb geen parkeerbon uit de automaat getrokken, ik moet betalen. Ik ken de man wel, hij neemt zijn vak erg serieus in deze kleine landstad, waar het parkeren eigenlijk vrij zou moeten zijn, alles is makkelijk te belopen - alleen op de markt staat een parkeermeter, grotestadsdrift.

Ik zeg dat de auto niet geparkeerd staat, omdat ik er zelf in zit - de auto wacht als het ware. ‘Waar wacht hij dan op?’ vraagt de parkeerwachter. Door dit antwoord weet ik dat we geen ruzie zullen krijgen, de man is nieuwsgierig, en zijn nieuwsgierigheid is niet ambtelijk, maar menselijk. Ik verzin iets: ‘De auto wacht tot hij gestart zal worden, de sleutel zit nog in het contact, mijn hand hoeft hem alleen maar om te draaien. De hand is dichtbij, op ongeveer dertig centimeter afstand. Als de auto geparkeerd stond, zou er geen sleutel in het slot zitten, de hand zou zich op grote afstand bevinden, en bijvoorbeeld een haring vasthouden.’

Dat begrijpt de parkeerwachter, hij is een mensch. Hij vraagt wat ik lees. ‘Een dagboek van twee Franse schrijvers uit de negentiende eeuw’. ‘Wat schrijven ze?’ ‘Op 20 februari 1857: Drie klassen mensen in de huidige wereld. Aan de top de oplichters die de macht hebben - in het midden de getemde kruideniers - en beneden het volk dat dat hele fraaie gezelschap op een goede dag in één hap zal verslinden’.

De parkeerwachter kijkt ervan op en zegt peinzend: ‘In één hap’. Ik zeg: ‘En op 28 oktober 1886 schrijven ze over een man die miljonair is geworden met het vervaardigen van uniformen voor de legers van Napoleon. Dat is op zichzelf niet zo bijzonder, maar wel bijzonder is dat die man niet kon schrijven. Hijzelf was er laconiek onder, en zei: ‘Je vindt altijd wel een imbeciel die kan lezen en schrijven’’. Daar moet de parkwachter om lachen, deze omkering van waarden en normen bevalt hem wel. Als hij wegloopt om nog wat bekeuringen uit te delen, houdt hij een glimlach op zijn gezicht.

Meer zkv's lezen?

]]>
Nieuws
news-2898 Tue, 07 Jan 2020 12:15:43 +0100 Veel jeugd in touw tijdens ‘Friet voor vuurwerk’ https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/veel-jeugd-in-touw-tijdens-friet-voor-vuurwerk-2898.html Veel kinderen en jongeren maakten aan het begin van het nieuwe jaar de Lochemse straten weer vuurwerkschoon. De inzameling ‘Friet voor vuurwerk’ resulteerde dit jaar in circa 605 zakken vuurwerkafval, zo’n 5 zakken meer dan vorig jaar. In alle kernen werd enthousiast vuurwerkafval opgeruimd. Ook aardig wat ouders waren in touw om de jeugd een handje te helpen. De zakken vuurwerkafval konden op 2 januari worden ingeleverd op een van de acht inzamelpunten.  Iedere zak leverde een tegoedbon op voor een bakje patat bij de lokale snackbar of patatbakker. De jaarlijkse actie wordt georganiseerd door Circulus-Berkel en Stichting Welzijn Lochem (SWL) in opdracht van de gemeente. Vrijwilligers namen de zakken aan.

De frietjes horen inmiddels een beetje bij de inzamelsfeer, de bonnen worden met name door kinderen snel verzilverd. Steeds meer oudere jeugd en ouders geven aan het samen vuurwerkvrij maken van de buurt “heel gewoon te vinden” en vinden een patatje niet nodig.

]]>
Nieuws
news-2897 Tue, 07 Jan 2020 12:04:03 +0100 Hoe herkent u een inbreker? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/hoe-herkent-u-een-inbreker-2897.html Uw eigen buurt of wijk kent u zelf het beste. Vaak voelt u dat er iets niet in de haak is. Meestal is dit dan ook zo. We geven graag extra tips waaraan u inbrekers kunt herkennen. Inbrekers zijn in de wintermaanden meestal in de vooravond actief. Het is vroeg donker en niet overal brandt licht. Dan weet een inbreker snel dat er niemand thuis is. Veel inbrekers bereiden zich voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een huis en schatten in hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. Van buitenaf bekijken ze wat in huis allemaal voor het grijpen ligt. Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze speurend rond. Soms verstoppen ze gereedschap of een hard voorwerp, zoals een steen.

Bel 112

Ziet u verdachte personen in uw buurt? Mensen die er niet thuishoren en veel aandacht hebben voor omliggende huizen? Bel dan direct de politie via 112. Ook als u twijfelt, want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. 80% van de woninginbraken wordt opgelost omdat buren zo oplettend waren en 112 belden.

 

]]>
Nieuws
news-2888 Mon, 30 Dec 2019 14:12:03 +0100 Gemeentenieuws week 1 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2020/Week_01.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2887 Mon, 30 Dec 2019 14:02:39 +0100 Holmerskamp: “Volgende kerst hopen we er te wonen en te werken” https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/holmerskamp-volgende-kerst-hopen-we-er-te-wonen-en-te-werken-2887.html Erwin en Tanja Pompe uit Lochem hopen dat ze er volgende kerst wonen. In hun nieuwe woning en kantoor in één aan de Holmerskamp in Lochem. “Alles nieuw, tussen Berkel en Twentekanaal, met een eigen kantoor en zicht op het water vanuit de woonkamer”. Ze zijn erg enthousiast over de ‘ondernemersstraat’ in Lochem. Tanja Pompe: “Je hebt er wat inbeeldingsvermogen voor nodig, om te zien wat voor leuke wijk Holmerskamp wordt. De huizen hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding, je kunt de woning zelf indelen en er is nu nog veel te kiezen. Wij kopen, maar huren kan ook”.

Dichtbij centrum en natuur

Kreunen Bouw is gestart met het grondwerk en in januari begint de bouw. Volgend jaar wordt er gewoond en gewerkt aan de Hanzeweg, op steenworp afstand van de binnenstad en prachtige natuur. Eerst aan de Holmerskamp, later komt er ook een woonwijk verderop langs de Hanzeweg, op de ‘Kop van Oost’.

Uniek in Lochem

Erwin is zelfstandig ondernemer op verschillende terreinen. Hij houdt zich door het hele land bezig met keukenrenovaties, is trainer en auditor in de mechanisatiebranche. “Ik verheug me erop om straks een eigen kantoorruimte te hebben en te genieten van het mooie zicht op het water. Dat is uniek in Lochem!”

Berkel

Het stel hoopt op gezellige buren en vertelt enthousiast dat de wijk straks ook nog mooi wordt aangekleed met groen. “Het is natuurlijk al heel mooi geworden langs de Berkel”, vertelt Tanja enthousiast.

Koop en huur

Ben je ondernemer en wil je wonen en werken combineren? Heb je een vak dat je uitermate goed vanuit huis kunt doen, zoals tekstschrijver, kapper, administratie of ICT? Maar ben je toe aan een volgende stap? Kijk op www.bouwkavelslochem.nl of www.makkinga.nl. Koop en huur zijn mogelijk!

Ook ‘pionieren’ op Holmershuizen?

  • Wonen en werken onder een dak
  • Vanaf 215.242 euro vrij op naam
  • 2 parkeerplaatsen
  • Binnenstad op 5 minuten lopen
  • Station op 10 minuten lopen
  • Uitzicht op de Berkel en Twentekanaal
  • Snel breedband internet met glasvezelaansluiting
  • Al in 2020 beschikbaar!
 

 

]]>
Nieuws
news-2886 Mon, 30 Dec 2019 14:00:12 +0100 Harfsen weer een stukje groener https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/harfsen-weer-een-stukje-groener-2886.html Kinderen van de Beatrixschool in Harfsen hebben 2800 bomen, struikjes en planten geplant op de gemeentegrond voor de school. Dat deden ze onder toeziend oog van Circulus-Berkel en een buurtbewoner. Eind 2018 werden bij de Beatrixschool bomen gekapt omdat ze in slechte staat waren. Het groen dat er stond zag er niet zo verzorgd uit en was moeilijk te onderhouden. Buurt, school, gemeente en Circulus-Berkel staken de koppen bij elkaar om er weer wat moois van te maken. Zo ontstond een ontwerp met veel groen, een nieuwe moestuin en een plek voor fietsen voor de school. 

]]>
Nieuws
news-2885 Mon, 30 Dec 2019 13:58:52 +0100 Vernieling tijdens jaarwisseling? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/vernieling-tijdens-jaarwisseling-2885.html Ziet u tijdens de jaarwisseling iemand iets vernielen of ziet u vandalisme? Help mee om schade in de nieuwjaarsnacht zoveel mogelijk te beperken. Bel direct het alarmnummer 112. U kunt ook anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Vorige jaren zijn tijdens de nieuwjaarsnacht met opzet onder meer verkeersborden, ruiten van bushokjes en afvalbakken vernield. Deze voorzieningen worden betaald met gemeenschapsgeld en worden dus door u opgebracht. Daarom is het belangrijk om de daders te achterhalen en de schade te verhalen. Helpt u mee?

]]>
Nieuws
news-2883 Mon, 30 Dec 2019 13:44:18 +0100 Muziekclubs buigen zich over wensen en uitdagingen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/muziekclubs-buigen-zich-over-wensen-en-uitdagingen-2883.html Alle muziek- en zangclubs in de gemeente kwamen eind dit jaar bij elkaar. Ze bogen zich over de wensen en uitdagingen die zij als vereniging in deze gemeente hebben. Samen bedachten ze hoe ze wensen werkelijkheid kunnen laten worden, en vraagstukken kunnen oplossen. Daarnaast werd gewerkt aan het helder krijgen van de rollen van de Gemeente Lochem, de Muzehof en Sequens. De eerste bijeenkomst was te kort om voor alles een antwoord of oplossing te vinden. Daarom organiseert Sequens in opdracht van de gemeente Lochem volgend jaar nog enkele bijeenkomsten. De verenigingen gaan dan dieper in op de meest dringende zaken. Sequens, de gemeente Lochem en de Muzehof komen langs om samen met de clubs te bekijken hoe ze handen en voeten kunnen geven aan de bedachte ideeën. De avond werd enthousiast ontvangen door alle verenigingen. Meer informatie over de vervolgsessies volgt snel.

]]>
Nieuws
news-2882 Mon, 30 Dec 2019 13:38:31 +0100 Meld u aan voor digitale nieuwsbrief voor ondernemers https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/meld-u-aan-voor-digitale-nieuwsbrief-voor-ondernemers-2882.html Sinds deze maand kunnen ondernemers zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief Lochemse Zaken Nieuws. Hierin praten wij u graag bij over nieuws en activiteiten in de gemeente Lochem. De nieuwsbrief is een aanvulling op het blad Lochemse Zaken.
Kijk op www.lochem.nl > ondernemen > contact > nieuwsbrief Lochemse zaken om u aan te melden of om de nieuwsbrief te bekijken.

Nieuws, vragen en opmerkingen?

Laat het ons weten via lzn@lochem.nl.

]]>
Nieuws
news-2880 Mon, 23 Dec 2019 11:49:00 +0100 Gemeentenieuws week 52 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_52.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2878 Mon, 23 Dec 2019 11:41:11 +0100 Welkom aan 21 nieuwe Nederlanders https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/welkom-aan-21-nieuwe-nederlanders-2878.html Maandag 16 december kregen 21 inwoners in onze gemeente hun bewijs van Nederlanderschap. Dat gebeurde tijdens een feestelijke naturalisatieceremonie in de raadszaal. De naturalisatieceremonie is een feestelijke bijeenkomst over de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve leidde de ceremonie. Hij feliciteerde de inwoners met hun nieuwe nationaliteit. De nieuwe Nederlanders zongen uit volle borst mee met het Wilhelmus, gingen samen met de burgemeester op de foto en gingen na afloop van de ceremonie met een pakket streekproducten naar huis (foto: Arjan Gotink).

 

 

]]>
Nieuws
news-2877 Mon, 23 Dec 2019 11:39:41 +0100 Laadpalen-plan LochemEnergie/Elektrip succesvol https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/laadpalen-plan-lochemenergieelektrip-succesvol-2877.html In de afgelopen anderhalf jaar zijn er in de gemeente Lochem 9 laadpunten toegevoegd. Op plekken die voor het publiek toegankelijk zijn. Dat gebeurde met praktische hulp van LochemEnergie/Elektrip. Bart Dik en Yvonne Nieuwpoort gaven begeleiding aan bedrijven die een laadpaal wilden plaatsen. Met daarbij een korting van 500 euro. Een aantal laadpalen is al werkzaam zoals bij restaurant De Sluis in Eefde, restaurant Stegeman in Laren, Brasserie de Mölle in Exel en hotel Woodbrooke in Barchem. Een aantal andere laadpalen worden op korte termijn werkzaam, zoals bij het Onderschoer in Barchem.

Voor het eerste kwartaal van 2020 staan er nog twee snellaadpalen gepland. Deze komen te staan bij het gemeentehuis aan de Hanzeweg in Lochem en in Gorssel. Met zeker 10 bedrijven wordt er nog gepraat over laadpalen.

Begeleiding

De laadpalen-actie voor bedrijven van LochemEnergie/Elektrip stopt per 31 december 2019. Wel blijven zij beschikbaar voor allerlei vragen en begeleiding voor laadpalen. Als u bijvoorbeeld privé, met uw bedrijf of vereniging een groot zonnedak wilt realiseren, denk dan ook eens aan het plaatsen van een of meerdere laadpunten. LochemEnergie/Elektrip helpen u graag. Stuur een mail naar laadpalen@elektrip.nl

]]>
Nieuws
news-2875 Fri, 20 Dec 2019 15:33:58 +0100 Partners Groene Fabriek blijven na afronding werken aan verduurzaming kanaalzone https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/partners-groene-fabriek-blijven-na-afronding-werken-aan-verduurzaming-kanaalzone-2875.html De strook van bedrijven langs het Twentekanaal in Lochem klaarstomen voor een duurzame toekomst. Met dat doel ging consortium de Groene Fabriek van 2017 tot eind 2019 lang aan de slag. Het eindrapport is nu klaar. Daarmee is het werk van de Groene Fabriek afgerond. De Groene Fabriek onderzocht de mogelijkheden om de energietransitie van het bedrijventerrein langs het Twentekanaal in Lochem vorm te geven. Dit is gedaan met de Industriële Kring Lochem en de gemeente Lochem. Drie kansrijke projecten worden nu nader uitgewerkt. Ook is er binnen de Industriële Kring Lochem een werkgroep duurzaamheid opgericht.

Gebruik warmte afvalwater FrieslandCampina

Er zijn gesprekken met het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en betrokken gemeenten over de warmte in het afvalwater van FrieslandCampina. Er zijn drie gemeentes die (een deel van) de warmte zouden kunnen toepassen:  Berkelland, Lochem en Zutphen. Ook de Zuiveringsinstallatie en de Kaumerafabriek in Zutphen hebben een deel van de warmte nodig.

Onderzoek smartgrid

Het onderzoek naar een smartgrid (een energienet met een slim meet- en regelsysteem) tussen de bedrijven in de kanaalzone. Dit wordt opgepakt door  ZOWN, onderdeel van Alliander.

Vervolg biogasproject

Het biogasproject krijgt een vervolg. CCS, een van de consortiumpartners, heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor geld uit het innovatiebudget. Dit wil CCS gebruiken om te onderzoeken wat de effecten zijn van de uitstoot en op de bodem, op het niveau van erven en op boerderijen. Ook moet nog nader bekeken worden, in hoeverre het geproduceerde biogas daadwerkelijk in de bedrijfsvoering van FrieslandCampina is toe te passen.

Het project De Groene Fabriek was een van de winnaars van de EO Weijersprijs. Het is belangrijk dat dergelijke projecten in goed overleg met alle partijen tot stand komen. Dan ontstaan er mogelijkheden die voedingsbodem bieden voor kansrijke projecten en echte verduurzaming.  

]]>
Nieuws
news-2873 Thu, 19 Dec 2019 10:31:34 +0100 Lever je vuurwerk in en ontvang een frietje https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/lever-je-vuurwerk-in-en-ontvang-een-frietje-2873.html Ook dit jaar kun je weer meedoen met Friet voor Vuurwerk, de jaarlijkse opruimactie van vuurwerkafval in de gemeente Lochem. Hiermee kun je een frietje verdienen. Nieuws