Lochem https://www.lochem.nl/ Recente informatie van de gemeente Lochem nl-nl Lochem Tue, 10 Dec 2019 03:17:41 +0100 Tue, 10 Dec 2019 03:17:41 +0100 news-2829 Wed, 04 Dec 2019 08:59:51 +0100 Vanaf 1 december regionaal Advies- en meldpunt verward gedrag https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/vanaf-1-december-regionaal-advies-en-meldpunt-verward-gedrag-2829.html Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt? Op straat, in de buurt of thuis? Dan kunt u vanaf 1 december terecht bij het regionaal Advies- en meldpunt verward gedrag met telefoonnummer 088 – 933 55 00. Bij het regionaal Advies- en meldpunt verward gedrag werken hulpverleners die u advies geven of zorgen voor een passende opvolging als advies geven niet voldoende is. Het Advies- en meldpunt verwarde personen is elke dag bereikbaar tussen 8.30 - 23.00 uur. Heeft u het vermoeden dat iemand gedwongen zorg nodig heeft? Daarvoor is er de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz). Vanaf 1 januari kunt u ook daarvoor een melding doen bij het Advies- en meldpunt verward gedrag. Als u dat wilt, kan dat anoniem.

Is er dringend hulp nodig of direct gevaar? Dan belt u 112. 

]]>
Nieuws
news-2825 Tue, 03 Dec 2019 12:26:53 +0100 Werkgroep Gorsselse Accommodaties heeft nieuwe website https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/werkgroep-gorsselse-accommodaties-heeft-nieuwe-website-2825.html De Werkgroep GA! heeft een nieuwe website. Op de nieuwe website leest u alles over de samenstelling en inzet van de werkgroep. Onder andere vindt u er informatie over het onderzoek naar de verschillende mogelijkheden voor het samenvoegen van accommodaties in Gorssel. Denk daarbij aan de aanleiding en achtergronden en alle onderzochte varianten. De werkgroep Gorsselse Accommodaties (GA!) liet verschillende mogelijkheden voor het samenvoegen van accommodaties in Gorssel  onderzoeken. De afgelopen maanden besprak GA! de resultaten van het onderzoek in meerdere vergaderingen. Het moment dat zij de inwoners van Gorssel graag meenemen in de stand van zaken nadert.

Bijeenkomsten

De resterende weken van dit jaar gebruikt de werkgroep om bijeenkomsten met inwoners van Gorssel voor te bereiden. Tijdens die bijeenkomsten geeft de werkgroep informatie, vraagt inwoners om hun mening en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. De bijeenkomsten volgen begin 2020. Voordat ze van start gaan, zal de werkgroep alle actuele informatie (onder meer de definitieve onderzoeksresultaten) op de website aanvullen.

]]>
Nieuws
news-2824 Tue, 03 Dec 2019 12:23:37 +0100 30 dagen geen alcohol, doe mee! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/30-dagen-geen-alcohol-doe-mee-2824.html Drinkt u weleens alcohol? En bent u benieuwd wat er gebeurt als u daar even mee stopt? Doe dan op 1 januari 2020 mee aan IkPas. Veel mensen drinken alcohol. Op feestjes, na het sporten, tijdens het eten, na het werk of voor het slapen gaan. Misschien vindt u het gezellig, drinkt u omdat u stress hebt of omdat u zich eenzaam voelt. Alcohol drinken is voor veel mensen een gewoonte geworden, waar ze niet meer zo vaak bij stilstaan.

Voordelen

Maar wist u ook dat (tijdelijk) stoppen met alcohol veel voordelen heeft?

 • Het scheelt geld
 • Je voelt je fitter; geen ‘kater’ meer de volgende dag
 • Je slaapt beter door
 • Je kunt altijd autorijden, ook na een feestje

Ondersteuning

Inschrijven kan op ikpas.nl. Daarnaast is er een IkPas app die u ondersteunt en kunt u terecht op de accounts van IkPas op Facebook, Twitter en Instagram voor ondersteuning. Ga jij de uitdaging ook aan? Kijk dan op ikpas.nl voor meer informatie.  

Meer nodig?

Maakt u zich zorgen over uw drankgebruik of het drankgebruik van iemand in uw omgeving? En wilt u eens met een professional over praten? Neem dan contact op met Evelien Meijer van Tactus, e.meijer@tactus.nl, (06) 22 52 94 15.  

]]>
Nieuws
news-2823 Tue, 03 Dec 2019 12:22:07 +0100 LochemEnergie apetrots op pilot Waterstof https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/lochemenergie-apetrots-op-pilot-waterstof-2823.html Het begon met de bewoners van de wijk Berkeloord (BBSB) in stad Lochem die contact zochten met LochemEnergie en de monumentencoach. Hun al wat oudere monumentale huizen zijn nauwelijks te isoleren en zonnepanelen zijn niet toegestaan. Hoe zouden ze ooit van het aardgas af kunnen als elektrisch verwarmen dus eigenlijk onmogelijk is. Vanuit nood ontstond een prachtige pilot met verwarmen op waterstof waarbij het bestaande gasnetwerk gebruikt wordt voor de levering van waterstof. Projectleider is Liander (de elektriciteitsbeheerder) en Remeha is de waterstof-kachelleverancier. Guus Westgeest is voorzitter van de Werkgroep Waterstof van LochemEnergie. “De rol van LochemEnergie spitst zich toe op de communicatie (in- en extern) en verduurzaming van de woningen. Maar liefst 60 huishoudens hebben aangegeven mee te willen doen. LochemEnergie voert momenteel een quickscan van de woningen uit, met als doel 10 tot 15 aansluitend naast elkaar gelegen woningen te vinden. Anders werkt de pilot niet. Deelnemers moeten ook bereid zijn op inductie te gaan koken. Want koken op waterstof gaat niet en aardgas is in de pilot-periode uiteraard niet beschikbaar.”

Living lab

Waterstof als energiebron is veelbelovend. Maar er zijn zeker nog hindernissen te nemen, zoals transport, opslag, ombouw van de gasleidingen en de kosten (waterstof is nu 3x keer zo duur als aardgas). Het project in Lochem is uniek en kan worden gezien als een ‘living lab’ met als motto ‘gewoon beginnen en dan vinden we de oplossingen wel’. Deze prachtige bundeling van burgerinitiatieven met grote impact is iets om trots op te zijn. Gestreefd wordt naar een concrete start in begin 2022.

]]>
Nieuws
news-2822 Tue, 03 Dec 2019 12:20:46 +0100 Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/openbare-vergadering-adviesraad-sociaal-domein-2822.html Op vrijdag 13 december is de openbare vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein. Deze vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur in het Kulturhus ’t Kruispunt in Laren. U bent van harte welkom. De vergadering is openbaar en iedereen is welkom. Voor meer informatie over de adviesraad en de agenda en verslagen van de vergaderingen kijkt u op www.adviesraadlochem.nl. Of volg ons op Facebook.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze secretaris, Majella Schreurs, (0573) 28 93 49.

]]>
Nieuws
news-2821 Tue, 03 Dec 2019 12:18:27 +0100 Wijziging WhatsApp ‘t Baken https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/wijziging-whatsapp-t-baken-2821.html Vanaf 7 december gebruiken we het WhatsApp-nummer van de gemeente Lochem ook voor ’t Baken. Dus wilt u via WhatsApp in contact komen met ’t Baken? Gebruik dan het WhatsApp-nummer van de gemeente Lochem: (06) 10 27 01 39. U krijgt zoals u gewend bent, zo snel mogelijk een reactie op uw bericht. Er vinden voor overheden vanaf 7 december wijzigingen plaats voor het beheer en beantwoorden van WhatsApp. Het gevolg hiervan is dat we voorlopig over moeten stappen op 1 WhatsApp nummer voor zowel de gemeente als ’t Baken.

Laagdrempelige communicatie

In het voorjaar komt WhatsApp met een oplossing voor gemeenten. Deze oplossing wachten wij af. Daarna gaan wij kijken hoe we WhatsApp in de toekomst gaan inzetten. Wat voor zowel de gemeente als ’t Baken het meest belangrijk is, is dat onze inwoners ons op een laagdrempelige manier kunnen bereiken.

]]>
Nieuws
news-2820 Tue, 03 Dec 2019 12:14:42 +0100 Klimaatverandering pakken we samen aan https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/klimaatverandering-pakken-we-samen-aan-2820.html Aldus wethouder Henk van Zeijts. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft op 29 november het Klimaatakkoord, zoals opgesteld door het kabinet, mee ondertekend. Wat merken inwoners van het klimaatakkoord? Wethouder duurzaamheid Henk van Zeijts en beleidsmedewerker milieu Marc Mobach: “Eén ding is zeker: het landschap gaat veranderen.” Want om de klimaatdoelstellingen te bereiken, komen er zonneparken  en windmolens binnen onze gemeentegrenzen. Het grootste deel van de energie komt straks namelijk uit de bronnen zon en wind. En besparen op energie is erg belangrijk. “Iedereen doet wat, zo luidt de campagne om klimaatverandering tegen te gaan. Maar zo moet het ook zijn”, benadrukt Van Zeijts. “We moeten samen kleine en grote stappen  zetten om de doelen te halen.”

Afspraken klimaatakkoord

Het kabinet stuurt op één centraal tussendoel: 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Het einddoel is om klimaatneutraal te zijn in 2050. Er is dus tijd voor veranderingen die voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. De afspraken beslaan vijf terreinen: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, elektriciteit, en landbouw en landgebruik. Gemeenten moeten aangeven hoeveel hernieuwbare energie zij uit zon en wind in de toekomst op hun grondgebied kunnen opwekken. Er zijn 30 regio’s van samenwerkende gemeenten, waarbij elke regio een Regionale Energie Strategie maakt. De definitieve versie moet  er op 1 maart 2021 liggen. Het landelijk doel is dat in 2030 meer dan 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komt. Verder maakt elke gemeente voor eind 2021 een Transitievisie warmte. Uiteindelijk gaan in 2050 in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af.

Praat en denk mee!

De gemeente Lochem gaat in 2020 klimaatcafés organiseren. En er komen bijeenkomsten over grootschalig wind en zon. Zo kunt u meepraten over de energieveranderingen. Nu en in de toekomst. Houd onze website in de gaten voor de data en/of volg de gemeente op social media.

Wat kunt u als inwoner doen?

Van Zeijts: “De schakelaar gaat niet vanzelf om. Iedereen kan verantwoordelijkheid nemen. Een beter klimaat begint simpelweg met het vaker pakken van je fiets! Samen kunnen we energie besparen, duurzame energie lokaal opwekken, andere warmtebronnen gebruiken en overstappen op elektrisch rijden” Marc Mobach denkt dat de doelen voor veel inwoners nog altijd ver weg voelen. “Maar als we niets veranderen, dan gebeurt er niets. We zijn het aan onszelf, onze kinderen en kleinkinderen verplicht om de klimaatverandering te beperken.” Maar kost dat allemaal niet veel geld? Mobach: “Ja, maar het levert ook iets op, denk aan comfort en besparing op energiekosten. Begin bijvoorbeeld met het isoleren van je woning. Houd de warmte zoveel mogelijk binnen. Maar kijk ook naar andere stappen. Zoals het leggen van zonnepanelen op je dak. De energiecoaches van LochemEnergie kunnen daarbij helpen.” Van Zeijts: “De vooravond van een grote verbouwing is hét moment om goed na te denken  over energiebesparing.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over energie en klimaat op: www.klimaatakkoord.nl, www.iedereendoetwat.nl en www.lochem.nl > afval, energie, natuur en milieu > energie.

 

]]>
Nieuws
news-2819 Tue, 03 Dec 2019 12:06:30 +0100 Klimaatakkoord raakt iedereen, nu en later https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/klimaatakkoord-raakt-iedereen-nu-en-later-2819.html De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 29 november het klimaatakkoord, zoals opgesteld door het kabinet, ondertekend. Dat wil zeggen dat gemeenten, dus ook de gemeente Lochem, met een pakket aan maatregelen regionaal en lokaal de energietransitie gaan uitvoeren. Wat houdt dat nu precies in? Wethouder duurzaamheid Henk van Zeijts en beleidsmedewerker milieu Marc Mobach leggen uit hoe vooral wind en zon ervoor kunnen zorgen dat we de klimaatdoelstellingen behalen. “Eén ding is zeker”, zegt het tweetal, “het landschap gaat veranderen.” Want om de klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord te halen zijn er veranderingen nodig. Hierbij moet je denken aan zonneparken en het plaatsen van windmolens binnen onze gemeentegrenzen. Want 99% van de energie wordt gehaald uit de bronnen zon en wind. Daarnaast is besparen op energie erg belangrijk. “Iedereen doet wat, zo luidt momenteel de campagne rondom duurzaamheid. Maar zo moet het ook zijn”, wil Van Zeijts benadrukken. “Er zijn zowel kleine als grote stappen nodig om de doelen te behalen. willen we bijvoorbeeld in 2030 energieneutraal zijn dan is de komende jaren 430 hectare grond nodig voor het opwekken van zonne-energie en 18 windmolens.”

Afspraken klimaatakkoord

Uit het klimaatakkoord is voor elk van de 30 regio’s in Nederland een Regionale Energie Strategie gemaakt. Lochem neemt deel in de RES Cleantech Regio, Hierin staan de nodige maatregelen en afspraken. Zo zijn de afspraken verdeeld over vijf terreinen: elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit. Hier een greep uit de landelijke afspraken die gelden voor bovengenoemde terreinen:

 • In 2030 komt 70% van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen;
 • In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af;
 • In 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broekkasgas meer uit;
 • In 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn;
 • Zorgeloze mobiliteit voor alles en iedereen in 2050.

Pak uw verantwoordelijkheid

Van Zeijts: “Om de doelstellingen te realiseren zijn er veel partijen nodig die meewerken. Op sommige onderdelen, zoals zon en wind kan de gemeente de regie nemen, maar inwoners en ondernemers moeten ook zelf aan de slag. De schakelaar gaat helaas niet vanzelf om. Iedereen moet zo zijn verantwoordelijkheid nemen. Samen kunnen we energie besparen, duurzame energie lokaal opwekken, andere warmtebronnen inzetten en duurzame mobiliteit stimuleren.”

Wat kunt u doen?

Marc Mobach geeft aan dat de doelen voor een aantal inwoners nog altijd ver weg zijn. “Maar als we niets veranderen, dan gebeurt er niets. We zijn het aan onszelf en onze kinderen en kleinkinderen verplicht om klimaatverandering te beperken.” Maar kost dit allemaal niet veel geld? Mobach: “Ja, investeren in energieneutrale maatregelen kost geld. Het levert je echter ook wat op. Begin in ieder geval met het isoleren van je woning. Dat is stap 1. Houd de warmte zoveel mogelijk binnen. Maar kijk ook naar vervolgstappen, zoals het leggen van zonnepanelen op je dak. Het Gronings aardgas dat we gebruiken om de woning te verwarmen is een keertje op. Ook hierbij moet je nadenken over een alternatief. De energiecoaches van LochemEnergie kunnen daarbij helpen.”

Praat en denk mee!

De gemeente Lochem gaat klimaatcafés organiseren. Zo kunt u meepraten over de energieveranderingen. Nu en in de toekomst. Houdt onze website in de gaten voor de data. Zo houden we een open dialoog over duurzaamheid. Kijk voor meer informatie op: www.klimaatakkoord.nl of op www.lochem.nl > afval, energie, natuur en milieu > klimaat.

Wat doen we nu al?

 • Organiseren ateliers voor zon en wind
 • Toestaan van zonneparken (beleid voorlopig op 100 hectare)
 • Warmteplan, pilot in Laren
 • Zon op dak: energiecoaches en verzilver je dak
 • LochemEnergie stimuleert zonne-energie op agrarische daken/gebied
 • Kleine windmolens toegestaan
 • Beleid wordt ontwikkeld voor grote windmolens
 • Waterkracht in Eefde door LochemEnergie
 • Laadpalen verspreid over gemeente
 • Innovatiecoöperatie voor verandering in landbouw
 • Energieloket en energiecoaches LochemEnergie
 • Masterclass duurzaamheid op basisscholen
 • fairtrade Gemeente Lochem
 
]]>
Nieuws
news-2818 Tue, 03 Dec 2019 12:05:12 +0100 Wanneer vuurwerk afsteken? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/wanneer-vuurwerk-afsteken-2818.html Hoe feestelijk het ook is, veel mensen storen zich aan vuurwerk rond Oud en Nieuw. De overheid heeft besloten om vuurwerkoverlast op oudejaarsdag zoveel mogelijk te beperken. Vuurwerk afsteken mag daarom alleen op 31 december van 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Vuurwerk kopen

Het vuurwerk van vuurwerkwinkels met een verkoopvergunning kunt u veilig gebruiken. Dit vuurwerk voldoet aan de wettelijke eisen. U herkent een legale vuurwerkwinkel aan een bordje met de tekst ‘Verkoop vuurwerk’. Roken en open vuur verboden.’ U mag maximaal 25 kilo vuurwerk kopen en in huis bewaren.

Wanneer te koop?

Het vuurwerk is te koop op zaterdag 28, en maandag 30 december en dinsdag 31 december. Verkopers mogen geen vuurwerk verkopen aan kinderen onder de zestien jaar. De minimumleeftijd voor het kopen van vuurwerk staat ook op de verpakking.

Veilig vuurwerk afsteken

Gaat u vuurwerk afsteken of hier buiten naar kijken? Bescherm dan uw ogen en die van uw kinderen met een vuurwerkbril. Als u het vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing, heeft u de minste kans op ongelukken. Op YouTube staan verschillende filmpjes die u laten zien hoe u veilig vuurwerk afsteekt.

 

]]>
Nieuws
news-2817 Tue, 03 Dec 2019 12:03:50 +0100 Reserveer tijdig uw rit met PlusOV tijdens feestdagen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/reserveer-tijdig-uw-rit-met-plusov-tijdens-feestdagen-2817.html Op kerstavond, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag vervallen de vaste ritten automatisch. Wilt u op een van deze dagen reizen, dan raadt PlusOV u aan om op tijd te reserveren. Daarmee voorkomt u teleurstelling. Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn en tot wanneer u kunt reserveren. Reizen tijdens kerstdagen

Wilt u op dinsdagavond 24, woensdag 25 of donderdag 26 december met PlusOV reizen, reserveer uw rit dan vóór 20 december.

Reizen oudejaarsdag

Op dinsdag 31 december, oudejaarsdag, kunt u tot uiterlijk 20.00 uur ’s avonds reizen. De chauffeur zet u dan uiterlijk om 20.00 uur af op uw bestemming. Houdt u rekening met uw reistijd voordat u de rit bij PlusOV reserveert en reserveer uw rit vóór 23 december.

Reizen nieuwjaarsdag

Op woensdag 1 januari kunt u vanaf 6.00 uur met PlusOV reizen als u uw rit vóór 23 december heeft gereserveerd.

Rit reserveren

Voor het reserveren van een rit kunt u PlusOV dagelijks van 6.30 uur ’s morgens tot 0.00 uur ’s nachts bellen op 088-758 76 54. Of boek uw rit via ‘Mijn PlusOV’ op www.plusov.nl.

]]>
Nieuws
news-2816 Tue, 03 Dec 2019 12:01:31 +0100 Militaire oefeningen rond Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/militaire-oefeningen-rond-lochem-2816.html Van 3 tot en met 6 december 2019 loopt u de kans om militairen van de Koninklijke Landmacht tegen het lijf te lopen. Zij oefenen op de openbare weg rond Lochem hun basis militaire vaardigheden. Tussen Apeldoorn, Deventer, Hengelo, Haaksbergen, Doetinchem en Velp zullen de militairen zich te voet en per voertuig verplaatsen. Dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts. De eenheid bestaat uit 16 personen. Als ze van privéterrein gebruikmaken, wordt dit vooraf met de eigenaar overlegd. Dit gebeurt ook als de route op privéterrein over onverharde wegen leidt.

Schade

Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen door de oefening schade ontstaan aan uw privéterrein? Noteer dan zoveel mogelijk gegevens, zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade. U kunt de schade melden bij het Ministerie van Defensie, Sectie claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AB Utrecht. Of via Jdvclaims@mindef.nl, (030) 218 04 20.

]]>
Nieuws
news-2815 Tue, 03 Dec 2019 11:59:39 +0100 December: tips voor een brandveilige feestmaand https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/december-tips-voor-een-brandveilige-feestmaand-2815.html December feestmaand; gezelligheid troef. Maar ook een periode van veel ongelukken met omvallende kaarsen, kerstbomen die vlam vatten, brandwonden bij het gourmetten en feestkleding die vlam vat. Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand in een woning en melden bijna 10.000 mensen zich met (ernstige) brandwonden bij de spoedeisende hulp. Sta daarom ook even stil bij de risico’s op brand. Hieronder enkele tips voor een gezellig én veilige decembermaand. Versier veilig
 • Goede versiering is moeilijk ontvlambaar. Het KEMA-keurmerk geeft aan dat de versiering brandveilig is. Bij twijfel kun je de versieringen beter niet aanschaffen.
 • Hang versieringen zo op dat niemand er tegenaan kan lopen.
 • Zorg ervoor dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met verlichting en apparaten die warm worden.
 • Hang versieringen op met ijzerdraad, dan valt het bij brand niet snel naar beneden.
 • Controleer voor gebruik of de bedrading onbeschadigd is.
 • Gebruik een onbeschadigd verlengsnoer en leg dat zo neer dat niemand erover kan struikelen.
 • Plak bekabeling die over de vloer loopt met stevige tape vast.
 • Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal af.
 • Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar.
 • Plaats verlichting die warm wordt nooit in de buurt van licht ontvlambare materialen.
 • Schakel de verlichting altijd uit wanneer je weggaat of gaat slapen.

Kijk voor meer tips op www.brandweer.nl/brandveiligheid

]]>
Nieuws
news-2814 Tue, 03 Dec 2019 11:53:03 +0100 Koninklijke onderscheiding voor Ab Muil https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/koninklijke-onderscheiding-voor-ab-muil-2814.html Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve heeft zaterdag 30 november een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Ab Muil. Dit gebeurde bij de viering van het 50-jarig jubileum van Hoeflo bij Dorpshuus Hoeflo aan de Hulstweg 4-6 in Harfsen. Deze locatie is hem niet vreemd, want vanaf 1969 is Muil mede-oprichter en bestuurder van Hoeflo. Ook voor andere stichtingen en verenigingen heeft hij zich als vrijwilliger ingezet. Muil is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

]]>
Nieuws
news-2813 Tue, 03 Dec 2019 11:51:29 +0100 Gemeentenieuws week 49 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_49.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2806 Sat, 30 Nov 2019 15:30:00 +0100 Koninklijke onderscheiding voor Ab Muil https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/koninklijke-onderscheiding-voor-ab-muil-2806.html Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte op zaterdag 30 november 2019 een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Ab Muil. Dit gebeurt bij de viering van het 50-jarig jubileum van Hoeflo bij Dorpshuus Hoeflo te Harfsen. Hoeflo Harfsen

Vanaf 1969 is Ab Muil mede-oprichter en bestuurder van Hoeflo en is hij nauw verbonden met de toenmalige ‘Stichting Hoeflo Harfsen’. Vanaf 1988 is Ab Muil secretaris van deze stichting en vanaf eind 2013 is hij dat ook van de ‘Stichting Exploitatie Kulturhus Hoeflo Harfsen’ en de ‘Stichting Vastgoed Hoeflo Harfsen’. Ook was hij in de jaren 2014 en 2015 secretaris van de Bouwcommissie Hoeflo. Daarnaast doet Ab Muil nog veel meer voor het Dorpshuus. Hij is een duizendpoot en is bijna dagelijks in het Dorpshuus te vinden. Niet voor niets wordt hij in de volksmond van Harfsen ‘mr. Hoeflo’ genoemd! Voor de samenleving is hij van grote betekenis. Mede door zijn inspanningen is het Dorpshuus nu een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Harfsen en omstreken.

Motor Club HAMAC

Ab Muil is vanaf 1999 ook actief voor Motor Club HAMAC. Hij was commissielid en secretaris van afdeling Tour, bestuurslid en secretaris van het Hoofdbestuur en commissielid organisatie HAMAC-Run. Ook was hij tijdcontroleur bij de Enduro-wedstrijden die HAMAC organiseert. Vanaf 2013 is Ab Muil secretaris van de organisatiecommissie HAMAC-Run.

Overige activiteiten

Verder heeft de heer Muil zich ingezet voor Sportvereniging Harfsen (1969 tot en met 1987) en was hij volleybalcoach (1979 t/m 1993). Ook zat hij in de Ledenraad van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Arnhem (2010 tot en met 2015) en was hij bestuurslid van de Gorsselse Oude Tractoren Vereniging (2011 tot en met 2015).

Kapittel voor de Civiele Orden

De heer Muil wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Zijn inspanningen, met als zwaartepunt de activiteiten voor Hoeflo, zijn voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om de heer Muil te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

]]>
Nieuws
news-2807 Fri, 29 Nov 2019 11:42:11 +0100 Wegwerkzaamheden Grote Drijfweg vanaf 2 december https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/wegwerkzaamheden-grote-drijfweg-vanaf-2-december-2807.html Vanaf 2 december kan de Grote Drijfweg in Lochem slechts in één richting bereden worden. Dit duurt naar verwachting drie weken. Firma Hak gaat in opdracht van Liander starten met de aanleg van een midden-spanningskabel vanaf het zonnepark op Armhoede (voormalige stortplaats) naar het middenstation aan de Kanaaldijk in Lochem. Deze kabel komt in de berm van de Grote Drijfweg te liggen. Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren dient er een halve rijbaan te worden afgezet. Ter plaatse zal een omleidingsroute worden ingesteld voor het verkeer dat met een maximum gewicht van 20 ton via de N346 over de Mogezompsbrug loopt en voor verkeer zwaarder dan 20 ton via de Ampsenseweg / Oude Lochemseweg en de  Exelseweg loopt.

]]>
Nieuws
news-2804 Wed, 27 Nov 2019 10:13:56 +0100 Winnaars fotowedstrijd bekend https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/winnaars-fotowedstrijd-bekend-2804.html De stemmen zijn geteld: de winnaars van de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2020-2021 zijn bekend. Welke plek of activiteit in de gemeente Lochem roepen de thema’s dichtbij, duurzaam of doen op en verdient volgens u een plekje in de nieuwe gemeentegids? Met die vraag riepen wij u afgelopen zomer op om mee te doen aan een fotowedstrijd. Alle inzendingen werden geplaatst op de Facebook- en Instagrampagina van de gemeente Lochem. Op Facebook brachten mensen met een like hun stem uit. Op Instagram (stories) gaven mensen aan welke foto zij als winnaar zagen.

Winnaars

De foto van de zonsopkomst bij de brug over het Twentekanaal van Mischa Maas was duidelijk uw favoriet. De brug bleek ook dit jaar weer een inspiratie voor velen, want op de tweede plek eindigde de foto van de Lochemse brug mét de bal in de ochtendnevel. Deze foto is gemaakt door Marianne Been. Plek drie is voor de foto van Harm Dijkman. Hij fotografeerde een hardloper op Landgoed Verwolde in Laren. Van harte gefeliciteerd!

Einduitslag

  Facebook aantal likes Insta stories aanwijzen winnaar
Brug zonsopkomst 241 86%
Brug bal in ochtendnevel 64 35,5%
Hardloper Landgoed Verwolde 52 29%

Prijsuitreiking

Alle prijswinnaars hebben persoonlijk bericht gehad. Zij ontvangen hun prijs op 3 december officieel van burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. De winnende foto’s kunt u bekijken op www.facebook.com/GemeenteLochem.

Expositie

Van 6 januari t/m 24 januari 2020 exposeren we de ingestuurde foto’s in de hal van het gemeentehuis. Leuk als u eens een kijkje komt nemen! De nieuwe gemeentegids, met op de voorpagina de drie winnende foto’s, verschijnt in mei 2020.

]]>
Nieuws
news-2803 Wed, 27 Nov 2019 10:06:36 +0100 Sirenetest en NL-Alert https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/sirenetest-en-nl-alert-2803.html Maandag 2 december 2019 om 12.00 uur testen we onze sirenes. Op hetzelfde moment gaat er een NL-Alert controlebericht uit. Beide tests zijn bedoeld om u te informeren over een mogelijke ramp. Bijvoorbeeld een grote brand, noodweer of een gaslekkage. Omdat het deze keer om een test gaat, hoeft u niets te doen. Waarom sirenetest?

Belangrijk is dat u het geluid van de sirenes herkent en weet wat u op dat moment moet doen. Ga dan direct naar binnen, sluit ramen en deuren en zet uw radio of tv op Omroep Gelderland. Deze omroep houdt u op de hoogte en geeft instructies als dit nodig is.

Waarom NL-Alert?

NL-Alert is een alarmmiddel voor op uw mobiele telefoon. Is er een ramp in de buurt, dan krijgt u daar een bericht van en wat u op dat moment het beste kunt doen. De meeste telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Het controlebericht gaat uit zodat u dit kunt testen. Op www.nl-alert.nl vindt u meer informatie en instructies voor het goed instellen van uw telefoon.

]]>
Nieuws
news-2802 Wed, 27 Nov 2019 10:04:48 +0100 Op 2 december geen aanvraag paspoort en identiteitskaart mogelijk https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/op-2-december-geen-aanvraag-paspoort-en-identiteitskaart-mogelijk-2802.html Op maandag 2 december 2019 is het niet mogelijk om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Dit heeft te maken met de installatie van nieuwe computers die er speciaal voor deze aanvragen zijn. Afspraak maken

Wist u dat u voor veel producten een afspraak kunt maken? Zoals voor het aangeven van een geboorte of overlijden, het doorgeven van een verhuizing of het aanvragen van een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Kijk op afspraakmaken.lochem.nl of bel tijdens kantooruren met (0573) 28 92 22.

 

]]>
Nieuws
news-2801 Wed, 27 Nov 2019 10:03:14 +0100 Militaire oefeningen rond Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/militaire-oefeningen-rond-lochem-2801.html Van 3 tot en met 6 december 2019 loopt u de kans om militairen van de Koninklijke Landmacht tegen het lijf te lopen. Zij oefenen op de openbare weg rond Lochem hun basis militaire vaardigheden. De eenheid bestaat uit 16 personen. Zij verplaatsen zich te voet en per voertuig. Dit gebeurt zowel overdag als ’s nachts. Als ze van privéterrein gebruikmaken, wordt dit vooraf met de eigenaar overlegd. Dit gebeurt ook als de route op privéterrein over onverharde wegen leidt.

Schade door de oefening

Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen door de oefening schade ontstaan aan uw privéterrein? Noteer dan zoveel mogelijk gegevens, zoals eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade. U kunt de schade melden bij het Ministerie van Defensie, Sectie claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AB Utrecht. Of via Jdvclaims@mindef.nl, (030) 218 04 20.

]]>
Nieuws
news-2800 Wed, 27 Nov 2019 09:59:24 +0100 Terugblik herdenkingsdienst Eefde https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/terugblik-herdenkingsdienst-eefde-2800.html Vorige week woensdag vond de herdenkingsdienst plaats voor de Britse piloot William Hurrel. Samen met de nabestaanden en vele andere betrokkenen blikten we terug op het leven van William. De jongeman die zijn leven gaf voor onze vrijheid. Naast speeches van burgemeester Sebastiaan van ’t Erve en voorzitter Jan Haitink van de Elf Marken, sprak ook nabestaande Brydie Hurrell. Zij kwam samen met haar vader Graeme Hurrell, de neef van William, vanuit Australië naar Nederland. Ook werd er een documentaire getoond van Bart Verdult en Henk-Jan Winkeldermaat die de voortgang van de opgraving laat zien.

Twee weken geleden werden in het weiland aan de Scheuterdijk de wrakstukken van het oorlogsvliegtuig en de stoffelijke resten van (vermoedelijk) piloot William Hurrell gevonden en geborgen. Een bijzonder moment.

]]>
Nieuws Vliegtuigberging Eefde
news-2799 Wed, 27 Nov 2019 09:55:02 +0100 Lochemse Ondernemersavond goed bezocht https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/lochemse-ondernemersavond-goed-bezocht-2799.html De Lochemse ondernemers en de gemeente hebben elkaar nodig en zorgen samen voor een plezierige werk- en leefomgeving. Dat was de boodschap tijdens de zesde Lochemse Ondernemersavond op donderdag 21 november. Bijna 180 ondernemers waren erbij in Witkamp Laren. Spreekstalmeester Ronnie Degen, directeur van de Feestfabriek leidde de sprekers in. Op het podium interviewde wethouder Eric-Jan de Haan (Economie) het team dat zich bij de gemeente met economische zaken bezighoudt. Hij ziet veel gemeenschappelijke kansen, bijvoorbeeld voor goede huisvesting op de bedrijventerreinen. Ook zou hij samen met ondernemers de mogelijkheden willen benutten om statushouders naar betaald werk te begeleiden. Verder komt de gemeente tegemoet aan de wens van de ondernemersverenigingen om meer contact te hebben. De jaarlijkse Lochemse Ondernemersavond is hier al een voorbeeld van: samen organiseren enkele ondernemers het programma voor alle ondernemers. De acht Lochemse ondernemersverenigingen, de twee netwerkclubs, de Industriële Kring Lochem en de gemeente delen de kosten.

Oproepen aan ondernemers

De ondernemers kregen de oproep om mee te doen aan het digitale ondernemerspanel dat begin volgend jaar start. Een tweede oproep ging uit naar de ondernemers die op de hoogte willen blijven van actueel ondernemersnieuws. Zij kunnen zich inschrijven voor de digitale ondernemersbrief Lochemse Zaken via www.lochem.nl/ondernemen/contact/lochemse-zaken.

Verwarrend eenvoudig

Dat het leven verwarrend eenvoudig is, maakte hoofdgast Jan van Setten tijdens zijn optreden duidelijk. Met scherpzinnige woordgrappen bracht hij de natuurwetten in verband met mogelijkheden om omzet te verhogen en klantgerichtheid te verbeteren. Zijn simpele ondernemerstip: toon oprechte interesse in je klant door vragen te stellen. Zo weet je op welke behoeften je kunt inspelen. De avond werd traditioneel afgesloten met een gezellige netwerkborrel.

]]>
Nieuws
news-2798 Wed, 27 Nov 2019 09:28:21 +0100 Westerwal in Lochem op 2 december afgesloten https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/westerwal-in-lochem-op-2-december-afgesloten-2798.html Op maandag 2 december is de Westerwal in Lochem een groot deel van de dag afgesloten voor het verkeer. Dit vanwege het vellen van drie risicobomen aan de rand van het centrum. Woningen zijn voor aanwonenden gewoon bereikbaar. Twee essen aan de Westerbleek bleken vorig jaar ernstig aangetast door essentaksterfte en niet meer levensvatbaar. Bij een winterstorm of harde wind bestaat de kans dat de bomen grote takken of dood hout verliezen. Om de veiligheid van omwonenden en het verkeer te waarborgen moeten de bomen worden gekapt. Ook een groene beuk aan de Westerwal is al lange tijd in zeer slechte staat. De kroon van de boom sterft af en vorig jaar is ernstige takbreuk ontstaan. Het dode hout is toen verwijderd en de kroon fors teruggesnoeid om voorlopig erger te voorkomen.

Uitgestelde kap en nieuwe aanplant

Begin dit jaar is voor deze bomen een kapvergunning verstrekt. Vanwege de aanwezige roekennesten in het vroege voorjaar moest de kap worden uitgesteld. De bomen worden nu op 2 december geveld, het hout wordt meteen afgevoerd. Door het planten van nieuwe bomen zorgen we ervoor dat de groene uitstraling rondom het oude stadscentrum behouden blijft. De gemeente en Circulus-Berkel kijken momenteel naar de beste locatie en het karakter van de herplant.

]]>
Nieuws
news-2797 Wed, 27 Nov 2019 09:23:40 +0100 Hoe herkent u een inbreker? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/hoe-herkent-u-een-inbreker-2797.html Uw eigen buurt of wijk kent u zelf het beste. Vaak voelt u het wanneer er iets niet in de haak is. Meestal is dit dan ook zo. We geven graag extra tips waaraan u inbrekers kunt herkennen. Inbrekers zijn in de wintermaanden meestal in de vooravond actief. Het is vroeg donker en niet overal brandt licht. Dan weet een inbreker snel dat er niemand thuis is. Veel inbrekers bereiden zich voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren een huis en schatten in hoe makkelijk ze binnen kunnen komen. Van buitenaf bekijken ze wat in huis allemaal voor het grijpen ligt. Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze speurend rond. Soms verstoppen ze gereedschap of een hard voorwerp, zoals een steen.

Bel 112

Ziet u verdachte personen in uw buurt? Mensen die er niet thuishoren en veel aandacht hebben voor omliggende huizen? Bel dan direct de politie via 112. Ook als u twijfelt, want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. 80% van de woninginbraken wordt opgelost omdat buren zo oplettend waren en 112 belden.

]]>
Nieuws
news-2796 Wed, 27 Nov 2019 09:22:11 +0100 Gebruikmaken van subsidieregeling sanering varkenshouderij https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gebruikmaken-van-subsidieregeling-sanering-varkenshouderij-2796.html Heeft u een varkenshouderij? En veroorzaakt uw bedrijf geuroverlast? Dan kunt u subsidie aanvragen als u stopt met uw bedrijf of een locatie van uw bedrijf. U kunt deze subsidie aanvragen van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 bij de Rijksdienst Voor Ondernemers (RVO). Er is ongeveer €180 miljoen beschikbaar om varkensbedrijven in de veedichte gebieden Zuid- en Oost-Nederland te saneren. Deelname aan de regeling is geheel vrijwillig. Een aanvraag wordt beoordeeld op de mate waarin de sanering de geurbelasting op omwonenden wegneemt. Daarnaast gelden er ook nog andere voorwaarden. De voorwaarden vindt u op www.mijn.rvo.nl > sanering varkenshouderijen.

De gemeente helpt

Bent u geïnteresseerd? Dan adviseren wij u contact met uw bedrijfsadviseur op te nemen over de geurberekening. De gemeente kan u begeleiden en helpen met informatie over de vergunningssituatie van uw bedrijf, de wijziging van het bestemmingsplan en de regeling over functieverandering gebouwen buitengebied. Hiervoor kunt u contact opnemen met Martin Overbeek via (0573) 28 92 22 of m.overbeek@lochem.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sanering-varkenshouderijen.

]]>
Nieuws
news-2795 Wed, 27 Nov 2019 09:20:26 +0100 Laatste werkzaamheden Kapperallee opgeschoven https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/laatste-werkzaamheden-kapperallee-opgeschoven-2795.html De laatste werkzaamheden aan de Kapperallee in Eefde, die gepland stonden voor eind november worden opgeschoven. De verwachting was dat het onderhoud aan de Eefdesebrug eerder dan de geplande einddatum van 1 december zou zijn afgerond. Dit is helaas niet mogelijk.  De gemeente Lochem vindt het belangrijk dat de Kapperallee en Eefdesebrug niet gelijktijdig worden afgesloten. Daarom is besloten om de Kapperallee op een later moment dicht te doen. Zo blijft Eefde goed bereikbaar.

Inhoud werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Kapperallee bestaan nog uit het aanbrengen van de laatste asfaltdeklaag tussen de Eefse Beek en het bediengebouw van de oude sluis. Tijdens de werkzaamheden is geen doorgaand verkeer over de Kapperallee mogelijk. Dit geldt voor alle verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers. Zodra bekend is wanneer de Kapperallee wordt afgesloten communiceren we dit tijdig met u.

]]>
Nieuws
news-2794 Wed, 27 Nov 2019 09:16:33 +0100 Hoe meldt u defecte straatverlichting? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/hoe-meldt-u-defecte-straatverlichting-2794.html Het is alweer vroeg donker. Valt u op dat ergens straatverlichting niet werkt, wilt u dat dan melden? Dat kan zo:

 • Ziet u een lantaarnpaal die beschadigd is of het niet doet?
 • Noteer of fotografeer het nummer van de lichtmast. Ga naar www.circulus-berkel.nl/lochem/melding en klik op ‘melding straatverlichting’.
 • Op de kaart vult u de plaats in en klikt u op het lichtmastnummer. Rechts maakt u de melding compleet. Wilt u dat de aannemer u op de hoogte houdt van de afhandeling? Dan kunt u dit aangeven.

Is de mast na enkele weken niet gerepareerd en heeft u niets vernomen? Neem gerust contact op met Circulus-Berkel BuitenRuimte: 0900 9552. Circulus-Berkel benadert de aannemer en koppelt het antwoord aan u terug.

]]>
Nieuws
news-2793 Wed, 27 Nov 2019 09:01:28 +0100 Winters weer en gladheid https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/winters-weer-en-gladheid-2793.html Nu het einde van het jaar nadert wordt ook de kans op winters weer groter. Zodra er gladheid wordt verwacht trekken de strooiwagens erop uit. Dit gebeurt meestal ’s nachts, voordat de ochtendspits begint. Daarmee wordt gladheid zo veel mogelijk voorkomen in plaats van bestreden. Circulus-Berkel BuitenRuimte coördineert de uitvoering van het strooibeleid volgens het gladheidspreventieplan van de gemeente. Daarbij wordt samengewerkt met de Provincie Gelderland. De provincie geeft aan wanneer er gestrooid moet worden op basis van een GladheidsMeldingSysteem. Zij maakt daarvoor gebruik van meetstations in de provincie. Volgt u het Twitterkanaal van de gemeente Lochem? Zodra de strooiwagens de weg opgaan vindt u een bericht (tweet) op onze tijdlijn.

Hoe wordt er gestrooid?

Bij het strooien worden eerst verbindingswegen en fietspaden tussen kernen en de omliggende plaatsen begaanbaar gehouden of gemaakt. Zo blijven de kernen bereikbaar voor hulpdiensten, het openbaar vervoer en voor andere weggebruikers. Ook ontsluitingwegen naar wijken en gevaarlijke locaties krijgen voorrang. De strooiwagens worden bevoorraad vanuit de steunpunten in Ruurlo en Warnsveld. Het zout is in grote hoeveelheden door de provincie ingekocht en bevat geen verontreiniging zoals PFAS.

Wat kun u zelf doen bij gladheid?

Wordt u op de weg overvallen door gladheid, mist of sneeuw? Houd vooral afstand, pas uw rijtempo aan en neem geen risico’s. Geef ook strooiwagens de ruimte om het werk te doen, zo komt iedereen veilig thuis. Op voetpaden en trottoirs wordt niet gestrooid. De gemeente en Circulus-Berkel vragen inwoners en bedrijven om de eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Bijvoorbeeld door zand of zout te strooien en sneeuw op te ruimen.

Meer informatie over gladheidsbestrijding én de strooiroutes in onze gemeente vindt u op www.circulus-berkel.nl/lochem/gladheid.

]]>
Nieuws
news-2792 Tue, 26 Nov 2019 12:37:44 +0100 Gemeentenieuws Week 48 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_48.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2791 Mon, 25 Nov 2019 14:12:03 +0100 Gemeente Lochem en VVN delen veiligheidshesjes uit aan basisschoolleerlingen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gemeente-lochem-en-vvn-delen-veiligheidshesjes-uit-aan-basisschoolleerlingen-2791.html Veel kinderen gaan iedere dag op de fiets naar school. Dat is goed voor de beweging én het milieu. Maar fietsen naar school is niet zonder risico’s. Zeker in deze donkere maanden. Om kinderen beter zichtbaar te maken op de fiets, deelt de gemeente Lochem samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) gratis veiligheidshesjes uit aan alle basisschoolleerlingen in de gemeente Lochem. ’s Ochtends is het langer donker en het duister valt vroeg op de avond. De gemeente en VVN vinden het daarom tijd om stil te staan bij zichtbaarheid in het verkeer. Want wist je dat je met donkere kleding pas op 20 meter zichtbaar bent voor je medeweggebruiker? Met lichte kleding wordt dit 50 meter en met fluorescerende materialen, zoals verwerkt in het hesje, ben je al zichtbaar op 150 meter.

Hesjes vanaf december beschikbaar

De veiligheidshesjes worden beschikbaar gesteld voor alle leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 in de gemeente Lochem. Ze worden in de eerste week van december afgeleverd bij de scholen. Daarna worden de hesjes eigendom van het kind. Met het gratis beschikbaar stellen van de hesjes hopen de gemeente en VVN het dragen ervan te stimuleren.

]]>
Nieuws