Lochem https://www.lochem.nl/ Recente informatie van de gemeente Lochem nl-nl Lochem Tue, 11 Aug 2020 11:45:42 +0200 Tue, 11 Aug 2020 11:45:42 +0200 news-3559 Thu, 06 Aug 2020 20:05:55 +0200 Grip op coronavirus met lokale maatregelen https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/06/grip-op-coronavirus-met-lokale-maatregelen Bekijk het persbericht op de website van de Rijksoverheid. Nieuws corona news-3557 Wed, 05 Aug 2020 10:45:37 +0200 Gemeentenieuws week 32 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2020/Week_32.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-3556 Wed, 05 Aug 2020 10:37:29 +0200 Onderhoud en verkeersmaatregelen Markeloseweg https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/onderhoud-en-verkeersmaatregelen-markeloseweg-3556.html Van 10 augustus tot 31 oktober is de Markeloseweg afgesloten vanwege onderhoud aan de weg. Er is een omleiding. Bedrijven en woningen blijven wel bereikbaar. Aanwonenden zijn geïnformeerd en tijdens het werk houdt aannemer Koninklijke Wegenbouw Stevin (KWS) uit Zwolle hen op de hoogte. We hoorden de laatste jaren van veel weggebruikers dat zij de Markeloseweg als onveilig ervaren. Vandaar dat er een plan gemaakt is om de weg veiliger te maken. De weg krijgt over de hele lengte nieuwe asfaltlagen, kruisingplateaus, schijnplateaus en drempels. De bermen krijgen een betonrand, waardoor ze steviger worden.

Werk in twee fases

De eerste fase van het werk duurt 11 weken. Dan wordt de weg vanaf de rotonde N332 tot aan de Juffersdijk aangepakt. De tweede fase volgt in 2021. Voor de start van de tweede fase volgt nieuwe informatie.

Meer informatie

Door de coronamaatregelen was er in mei geen inloopbijeenkomst. Inwoners en aanwonenden hebben op een andere manier kunnen reageren op het plan. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht van mei. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Hans van den Berg, 06-23 18 88 05 of Bas Steenbekke, 06-82 13 83 99.

]]>
Nieuws
news-3555 Wed, 05 Aug 2020 10:29:52 +0200 Waar moeten de volgende tien openbare laadpalen komen? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/waar-moeten-de-volgende-tien-openbare-laadpalen-komen-3555.html In elke dorpskern van onze gemeente een laadpaal. Dat is de inzet van burgercoöperatie LochemEnergie/ELEKtrip. Nu steeds meer mensen elektrisch rijden, groeit de vraag naar openbare laadpalen. De gemeente juicht de toename van het elektrisch rijden toe. Schoner rijden helpt om de overstap te maken van olie, gas en kolen naar duurzame energie. Zelf heeft de gemeente elektrische dienstauto’s, die buiten kantoortijd door anderen te gebruiken zijn. Ook onze boa’s rijden elektrisch.

Kwestie van vraag en aanbod

De gemeente speelt geen rol bij de vraag waar en hoeveel laadpalen er komen. Dat is een kwestie van vraag en aanbod. LochemEnergie/ELEKtrip heeft nu een goede manier gevonden om zelf openbare laadpalen neer te zetten en ook te beheren. De volgende nieuwe paal komt op het Graafschapterrein in stad Lochem. Ook de snellader bij het gemeentehuis wordt beheerd door LochemEnergie. Deze zomer komt eenzelfde soort snellader in Gorssel.

Denk mee

Waar moeten volgens u de volgende 10 publieke laadpalen komen? In uw wijk, bij uw dorpshuis of vereniging? U kunt meedenken en uw suggestie mailen naar laadpalen@elektrip.nl.

Zelf een laadpaal aanvragen?

Als inwoner kunt u ook zelf een laadpaal aanvragen. U doet uw aanvraag eenvoudig bij LochemEnergie of bij marktpartij Allego (openbaarladen.nl). Zij dienen de aanvraag vervolgens in bij de gemeente. Het aanvragen van een vergunning en het plaatsen van laadpunten aan de openbare weg gebeurt dus door de coöperatieve vereniging LochemEnergie of door Allego.
Heeft u een winkel of bedrijf en is de parkeerplaats 24/7 toegankelijk? Dan kunt u een openbare toegankelijke laadpaal plaatsen mét een privé-aansluiting. Voor meer informatie neemt u contact op met laadpalen@eletrip.nl.

Wat kost het?

De gemeente betaalt niet mee aan het oplaadpunt. De gemeente zet als het nodig is een verkeersbord neer en zorgt voor de markering op de parkeerplaats bij een laadpaal. LochemEnergie/ELEKtrip en Allego investeren in de oplaadpalen en doen exploitatie en beheer. Zij hanteren verschillende tarieven en voorwaarden. Het is raadzaam hier vooraf informatie over in te winnen. Dat kan op de pagina: oplaadpunt aanvragen.

Korting

Leden van LochemEnergie krijgen 15% korting op de laadkosten bij een laadpaal van LochemEnergie/Elektrip. Meld uw laadpas aan via info@elektrip.nl.

 

]]>
Nieuws
news-3554 Wed, 05 Aug 2020 10:25:40 +0200 Jeannette Hoekstra exposeert in kamers B&W https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/jeannette-hoekstra-exposeert-in-kamers-bw-3554.html ​​​​​​​De komende maanden is in de werkkamers van de burgemeester en wethouders (B&W) een  presentatie te zien van het werk van de in Eefde woonachtige kunstenaar Jeannette Hoekstra. In samenwerking met de Stichting Kunstinitiatief Lochem (SKIL) is een keuze gemaakt voor de expositie. Bezoekers van het gemeentehuis kunnen de werken bekijken via het beeldscherm in de hal. Het werk van Jeannette Hoekstra is abstract expressionistisch. Dat wat raakt in het leven wordt tot uiting gebracht in een schilderij. De stemming die ontstaat door een vreugdevolle of plotseling ingrijpende gebeurtenis uit het dagelijks leven inspireert. Hierdoor wordt het werk betiteld met lichtheid, zwaarte, verbondenheid, verscheurdheid, vergankelijkheid dan wel stilte. Haar werk is gemaakt op linnen of papier met acrylverf, houtskool en krijt.

Meer informatie

Mail naar jeannette.hoekstra@telfort.nl of bel met  06 - 29 09 06 48.

 

]]>
Nieuws
news-3553 Wed, 05 Aug 2020 10:19:26 +0200 Meld u aan voor ons erfgoednieuws https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/meld-u-aan-voor-ons-erfgoednieuws-3553.html Bent u liefhebber van geschiedenis, cultuurhistorie en de vele monumenten die onze gemeente rijk is? Dan is ons erfgoednieuws iets voor u! Deze gratis nieuwsbrief komt zes keer per jaar digitaal uit. Het erfgoednieuws is gevuld met verschillende artikelen over erfgoed. Zoals de rubriek de Tijdreis, waarin we gebouwen uit vroeger tijden bekijken. Op de foto ziet u rechts het Gorssels kerkgebouw van vroeger, geplaatst in de huidige situatie. Maar u vindt ook tips voor monumenteneigenaren, nieuws over unieke vondsten en weetjes over onze rijke geschiedenis.
Kijk voor voorbeelden van het erfgoednieuws op de monumentenpagina.

Wilt u abonnee worden? 

 

]]>
Nieuws
news-3552 Wed, 05 Aug 2020 10:16:07 +0200 Compliment: u bespaarde samen 5762 liter benzine en diesel! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/compliment-u-bespaarde-samen-5762-liter-benzine-en-diesel-3552.html U verdient een compliment. Al meer dan duizend mensen brachten hun banden op de juiste spanning met de slimme bandenpomp aan de Larenseweg in Lochem. Door uw banden op de juiste spanning te brengen, droeg u bij aan een besparing op het gebruik van benzine en diesel. En daarmee dus ook aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Voor degenen die van cijfers houden: gemiddeld gebruikten tot nu toe 7,25 mensen per dag de slimme bandenpomp. Daarmee bespaarden zij 19 ton CO2-uitstoot (1 ton is vergelijkbaar met een hete luchtballon van 200 m3, of met zeven keer vliegen naar Parijs). In totaal bespaarde u 5762 liter brandstof en 109 autobanden. En, vooral fijn voor de portemonnee van de gebruikers: De totale besparing op kosten bedraagt € 18.747. Toch ongeveer € 18 per persoon.

]]>
Nieuws
news-3548 Fri, 31 Jul 2020 12:07:00 +0200 Lochem Spreekt: scheiden afval gaat goed, besparen op kosten inzameling kan https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/lochem-spreekt-scheiden-afval-gaat-goed-besparen-op-kosten-inzameling-kan-3548.html Maar liefst 1.140 inwoners hebben via inwonerpanel Lochem Spreekt in juni en juli hun mening gegeven over afvalinzameling. “Een mooi resultaat”, vindt wethouder Henk van Zeijts, “het geeft aan de onze inwoners erg betrokken zijn bij het onderwerp”. Uit het onderzoek blijkt dat respondenten het thema ‘milieu’ het belangrijkst vinden bij afvalinzameling. Belangrijker dan ‘kosten’ en ‘service’. Daarbij sluit aan dat maar liefst 83% van de respondenten het terecht vindt dat een huishouden dat minder afval produceert ook minder afvalstoffenheffing betaalt dan een huishouden dat meer produceert. ‘De vervuiler betaalt’ is dus een principe waar veel mensen zich in kunnen vinden. Wel is een deel van deze respondenten bang dat mensen hierdoor sneller overgaan tot illegaal dumpen van afval.

Lochemers scheiden hun afval goed

De meeste respondenten (63%) vinden dat ze hun afval goed scheiden. Een klein deel (17%) doet dat niet altijd omdat ze bang zijn dat afval gaat ruiken of ongedierte aantrekt als het lang in de container zit. Een meerderheid (59%) vindt dat de gemeente meer aan voorlichting kan doen over nut en noodzaak van scheiden van afval. Ook controle op het scheiden van afval vinden ze belangrijk.

Ideeën om te besparen op kosten afvalinzameling

64% vindt dat de gemeente het beste kan besparen op de kosten van afvalinzameling door de groene container in de winter maar eens in de vier weken te legen. En 49% vindt dat het wegbrengen van restafval naar ondergrondse containers goedkoper moet zijn dan aan de weg zetten. Over de chemokar zijn de meningen verdeeld: ongeveer de helft van de respondenten maakt weleens gebruik van de chemokar, de andere helft vindt stoppen een mogelijkheid om te besparen.

Oud papierinzameling

De meningen over de manier waarop oud papier wordt ingezameld zijn verdeeld. 26% van de respondenten wil dat vrijwilligers blijven inzamelen om via de vergoeding inkomsten te genereren voor hun vereniging. En nog eens 17% brengt oud papier naar een bovengrondse container van een vereniging. 37% van de respondenten vindt het daarentegen prima als Circulus-Berkel de inzameling doet, zonder vrijwilligers. 20% geeft andere antwoorden.

De gemeente betrekt de uitkomsten in een nieuw grondstoffenplan

In dit plan voor 2021-2025 staan voorstellen over de afvalinzameling en de hoogte van de afvalstoffenheffing vanaf 1 januari 2021. Eind 2020 besluit de gemeenteraad over het grondstoffenplan.

Meedoen aan Lochem Spreekt

Dat kan iedereen vanaf 16 jaar die in de gemeente Lochem woont, werkt of onderneemt. Aanmelden kan via www.lochemspreekt.nl en is gratis. Aanmelders ontvangen een e-mail zodra een onderzoek start. Meedoen op papier kan ook. Bel daarvoor met Moventem via (0575) 760 227.

]]>
Nieuws
news-3547 Fri, 31 Jul 2020 11:22:29 +0200 Ondersteuning voor ondernemers in recreatieve- en cultuursector https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/ondersteuning-voor-ondernemers-in-recreatieve-en-cultuursector-3547.html Vanaf 4 augustus heeft de provincie Gelderland ondersteuningsmaatregelen beschikbaar voor ondernemers en organisaties op het gebied van recreatie & toerisme en cultuur & erfgoed. Dien zo snel mogelijk uw aanvraag in. Er wordt grote belangstelling verwacht en er is een maximum subsidiebudget. De provincie behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Naar de subsidiepagina

De aanvraag voor subsidie is voor:

 • Het uitvoeren van maatregelen in het bedrijf of de organisatie, in verband met de anderhalve-metersamenleving;
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën om een bestaand bedrijf of bestaande organisatie aan te passen.

Deels met terugwerkende kracht.

]]>
corona-ondernemen Nieuws
news-3541 Wed, 29 Jul 2020 09:52:00 +0200 Gemeentenieuws week 31 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2020/Week_31.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-3540 Wed, 29 Jul 2020 09:49:00 +0200 Nieuwe openingstijden voor chemokar in Gorssel en Eefde https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/nieuwe-openingstijden-voor-chemokar-in-gorssel-en-eefde-3540.html De chemokar krijgt andere openingstijden in Gorssel en Eefde. U vindt het inleverpunt voor klein chemisch afval vanaf nu op de eerste zaterdag van de maand tussen 13.00 en 14.00 uur aan Hoofdstraat 14a in Gorssel en tussen 14.30 en 15.30 uur aan de Ensinkweg (Beekweideflat) in Eefde. In de gemeente Lochem wordt de chemokar goed bezocht. Tijdens de route die de chemokar op de eerste zaterdag van de maand rijdt, wordt door inwoners soms meer gebracht dan de chemokar mag meenemen. Daarom gaat vanaf nu de chemokar tussentijds lossen bij Circulus-Berkel in Apeldoorn.

Bij de chemokar kunt u gratis klein chemisch afval inleveren, zoals batterijen, spaar- en LED-lampen, overgebleven medicijnen, verf en olie. Iedere maand staat de chemokar op 11 plaatsen in de gemeente Lochem. Kijk voor alle halteplaatsen en wat precies klein chemisch afval is op www.circulus-berkel.nl.

 

]]>
Nieuws
news-3539 Wed, 29 Jul 2020 09:45:00 +0200 Blijf bij klachten thuis en laat u testen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/blijf-bij-klachten-thuis-en-laat-u-testen-3539.html ​​​​​​​Gelukkig kwamen er in onze gemeente in de week van 11 juli geen nieuwe besmettingen bij (bron GGD). Toch is het belangrijk om te weten dat iedereen met klachten zich kan laten testen op het coronavirus. In onze regio maar ook daarbuiten. Afspraak maken

Heeft u coronaklachten? Bel 0800-1202. Houd uw burgerservicenummer bij de hand en maak een afspraak. Het nummer is 7 dagen per week, van 08.00 - 20.00 uur bereikbaar.

Wanneer een coronatest?

U heeft milde klachten die passen bij het coronavirus. Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of ineens verlies van reuk of smaak. De test laat zien of je het coronavirus hebt op het moment van afnemen. Daarom heeft het alleen zin om te testen bij klachten.

Testlocaties

GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft twee testlocaties. In Apeldoorn en Zelhem. De testlocaties zijn een drive-in. Met de auto rijdt u door de drive-in en word u zonder uit te hoeven stappen getest. Doet u de test liever op een andere plek, omdat dat dichterbij is? Bijvoorbeeld in Deventer of in Goor? Geef dit dan aan in het gesprek.

Hoe gaat een test?

Om te testen op besmetting, wordt er met een wattenstaafje keel- en/of neusslijm afgenomen. Dit slijm wordt voor onderzoek naar een laboratorium gestuurd.

De uitslag

Wanneer u getest bent, krijgt u de uitslag zo snel mogelijk te horen via de telefoon. De GGD probeert de uitslag binnen 2 werkdagen door te geven. Let op: de 48 uur gaat in op het einde van de dag waarop u getest bent. Als u een test doet, krijgt u een folder mee naar huis.

Blijf thuis tot u de uitslag weet

Blijf thuis tot de uitslag bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot de uitslag bekend is.

Hebben huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen.

Als blijkt dat u op dit moment geen infectie met het nieuwe coronavirus heeft, mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten.
Als blijkt dat u wel het nieuwe coronavirus heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis. De GGD vertelt wat u en uw huisgenoten moeten doen.

Meer informatie

Op www.rijksoverheid.nl/coronatest vindt u alle informatie over testen en het eventuele bron- en contactonderzoek wat daarop volgt. Ook vindt u hier vragen en antwoorden over testen. Bijvoorbeeld het antwoord op de vraag wat u moet doen als u op vakantie in coronaklachten krijgt.

]]>
Nieuws corona
news-3538 Wed, 29 Jul 2020 09:42:00 +0200 CycloMedia maakt foto’s in gemeente Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/cyclomedia-maakt-fotos-in-gemeente-lochem-3538.html ​​​​​​​In augustus worden in onze gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel. Zij brengen de omgeving in beeld. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door de gemeente Lochem gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de invoering van wetgeving, handhaving van openbare orde en veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Inzetten opnames

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder strenge voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of op een andere manier openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland. Meer informatie: www.cyclomedia.com.

]]>
Nieuws
news-3536 Wed, 29 Jul 2020 09:33:00 +0200 Digitale nieuwsbrief voor ondernemers https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/digitale-nieuwsbrief-voor-ondernemers-3536.html Bent u ondernemer en wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in onze gemeente? Meld u zich dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. In dit Lochemse Zaken Nieuws praten wij u graag bij over nieuws en activiteiten in de gemeente Lochem. De nieuwsbrief is een aanvulling op het blad Lochemse Zaken. Kijk op nieuwsbrief Lochemse zaken om u aan te melden of om de laatste nieuwsbrief te bekijken.

Nieuws, vragen en opmerkingen? Laat het ons weten via lzn@lochem.nl.

]]>
Nieuws
news-3535 Wed, 29 Jul 2020 09:30:00 +0200 ​​​​​​​Provincie hervat natuurherstel Stelkampsveld https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/provincie-hervat-natuurherstel-stelkampsveld-3535.html In augustus worden de werkzaamheden hervat voor natuurherstel en herinrichting van het beschermde natuurgebied Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo. Stelkampsveld maakt deel uit van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Helaas gaat het niet goed met de natuur in het Stelkampsveld. Doel van het natuurherstel is om het leefgebied van zeldzame planten en dieren in het gebied te versterken. Dat gebeurt door het vergroten van de oppervlakte natuur en het natter en minder voedselrijk te maken.

Werkzaamheden

Van augustus tot half september 2020 vindt het vervolg van de kapwerkzaamheden plaats. Wanneer het werk precies begint, hangt onder andere af van de weersomstandigheden. Staatbosbeheer voert in opdracht van provincie Gelderland de kapwerkzaamheden uit. Later dit jaar worden de voedselrijke bovengrond van een aantal percelen afgegraven en de vennen en het oorspronkelijk reliëf hersteld. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, wordt het grondwaterpeil verhoogd. Het resultaat is weerbaarder natuur.

Toelichting in ‘t veld

Medewerkers van provincie Gelderland en Staatsbosbeheer zijn op woensdag 12 en 26 augustus van 15 tot 17 uur in het gebied aanwezig voor een toelichting op het werk en de resultaten op termijn. In verband met de coronaregels is het nodig dat u zich vooraf aanmeldt, graag uiterlijk een week voor de datum van uw voorkeur. Aanmelden kan via stelkampsveld@gelderland.nl. Vermeld daarbij uw naam, het aantal personen en de datum van voorkeur. U krijgt dan een bevestigingsmail met de locatie waar u wordt verwacht.

Meer informatie

Provincie Gelderland, (026) 359 99 99, stelkampsveld@gelderland.nl, www.gelderland.nl/stelkampsveld.

 

]]>
Nieuws
news-3534 Wed, 29 Jul 2020 09:27:00 +0200 Doe mee met het team Aardgasvrij Laren! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/doe-mee-met-het-team-aardgasvrij-laren-3534.html In Laren wordt er gewerkt aan een plan om gezamenlijk veel energie te besparen. Aardgasvrij Laren zoekt voor drie werkgroepen vrijwilligers. De projectgroep Aardgasvrij Laren, onderdeel van Wakker Laorne, heeft drie werkgroepen. Eén groep bewoners gaat met de Techniek aan de gang. Een andere groep gaat met Financiën en Juridische zaken aan het werk. En een derde groep met Communicatie en Participatie. Voor alle werkgroepen zoeken ze betrokken vrijwilligers. Het mooiste is natuurlijk als uzelf in Laren, Exel of de omliggende buurtschappen woont.

Kennis en ideeën

De werkgroepen worden begeleid door een professioneel team. Daarbij leveren alle deelnemers aan Aardgasvrij Laren kennis en ideeën aan. Ook de gemeente Lochem zal met raad en daad bij staan. De geschatte tijdsbesteding is gemiddeld twee tot vier uur per week.

Meer weten?

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan een enthousiaste werkgroep? Of wilt u de volledige vacaturetekst bekijken? Ga dan naar de vacaturebank op www.stichtingwelzijnlochem.nl of kijk op www.wakkerlaorne.nl.

]]>
Nieuws
news-3533 Wed, 29 Jul 2020 09:24:00 +0200 Zomerpret met Summerfun https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/zomerpret-met-summerfun-3533.html Had jij ook zo’n zin in de zomervakantie? En in alle festivals, kermissen, feesten en activiteiten die daarbij horen? Door corona is dit jaar alles anders. Gelukkig is er eind deze zomer Summerfun. Lekker samen spelen en bewegen voor kinderen en jongeren in Gorssel, Eefde, Harfsen en Lochem. Er staat onder andere een springkussen en een stormbaan, je kunt eendjes vangen, grabbelen en nog meer! De activiteiten duren van 10.00 tot 13.00. Deelname kost 2 euro per kind. Summerfun wordt georganiseerd door Stichting Welzijn Lochem en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Waar vind je Summerfun?

 • 24 augustus, speeltuin de Bolderbroek in Gorssel.
 • 25 augustus: speeltuin de Bloemhof in Eefde.
 • 26 augustus: Hoeflo in Harfsen.
 • 27 augustus: Grote Markt in Lochem.
]]>
Nieuws
news-3537 Wed, 29 Jul 2020 07:39:00 +0200 Spandoek bij binnenkomst kernen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/spandoek-bij-binnenkomst-kernen-3537.html Bij de binnenkomst van kernen binnen onze gemeente hangt sinds vorige week dit spandoek. Hiermee willen we inwoners en bezoekers erop wijzen dat het nog altijd heel belangrijk is om de coronamaatregelen na te leven. Houd afstand en vermijd drukte.

 

]]>
Nieuws corona
news-3546 Tue, 28 Jul 2020 15:46:10 +0200 De Nederlandse maatregelen: basisregels voor iedereen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen De controle over het coronavirus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit lukt alleen met de basisregels die voor iedereen gelden. Nieuws corona news-3529 Fri, 24 Jul 2020 09:14:22 +0200 ​​​​​​​Doornberg en gemeente onderzoeken mogelijkheden schikking vertrek https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/doornberg-en-gemeente-onderzoeken-mogelijkheden-schikking-vertrek-3529.html Doornberg Recycling en de gemeente Lochem onderzoeken of een schikking over het vertrek van het bedrijf mogelijk is. De vraag daarbij is niet óf het bedrijf vertrekt, maar wanneer en op welke voorwaarden. De voorzieningenrechter heeft de gemeente en Doornberg in een zitting op 14 juli 2020 gevraagd dit te onderzoeken en heeft daarvoor vier weken de tijd gegeven. Dat betekent dat Doornberg niet op 1 augustus 2020 uit Almen weg is. De gemeente Lochem en Doornberg Recycling V.O.F./Rubber verwerking Nederland B.V. (Doornberg) bekijken nu welke mogelijkheden er nog zijn. Het doel is dat de locatie aan de Scheggertdijk 7 op een zo kort mogelijke termijn vrij komt.  Wanneer gemeente en Doornberg niet tot overeenstemming komen, is het aan de rechter om een besluit te nemen. Direct omwonenden en de gemeenteraad zijn over dit onderzoek naar een schikking geïnformeerd.

Kort geding

Op 11 december 2018 heeft de gemeente de locatie Scheggertdijk 7 in Almen van Doornberg gekocht. De afspraak was dat Doornberg het terrein nog mocht gebruiken. Op 1 augustus 2020 moest Doornberg het terrein leeg opleveren aan de gemeente. Om dat waar te kunnen maken, heeft het bedrijf ook extra capaciteit om te shredderen gekregen. De afgelopen maanden constateerde de gemeente dat Doornberg de voorraden niet voldoende afbouwde. Oplevering van het terrein op 1 augustus 2020 kwam daardoor in het geding. De gemeente ging daarop in gesprek met Doornberg en heeft meerdere keren verzocht om een plan van aanpak. Uiteindelijk is besloten Doornberg te dagvaarden.

Verbod op aanvoer banden en verplichting om locatie te verlaten

In de dagvaarding vraagt de gemeente de rechter om Doornberg te verbieden om nog langer partijen aan te voeren op last van een dwangsom. Ook vraagt de gemeente daarin om Doornberg te verplichten de locatie aan de Scheggertdijk 7 te verlaten per 1 augustus 2020 of op een andere door de rechter te bepalen datum. Zoals gezegd vroeg de rechter beide partijen om een schikking te onderzoeken.

]]>
Nieuws
news-3524 Wed, 22 Jul 2020 15:55:00 +0200 Gemeentenieuws week 30 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2020/Week_30.pdf Gemeentenieuws news-3523 Wed, 22 Jul 2020 15:40:00 +0200 Maak het inbrekers deze zomer niet te makkelijk https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/maak-het-inbrekers-deze-zomer-niet-te-makkelijk-3523.html Niet iedereen zal vanwege corona op vakantie gaan deze zomer. Maar de zomer is wel de periode waarin inbrekers graag hun slag slaan. Dit jaar zijn er tot nu toe minder woninginbraken geweest dan voorgaande jaren. Dat is mooi, maar inmiddels zien we dat inbrekers weer op pad gaan. In juli en augustus wordt er zelfs weer de normale zomerpiek verwacht. Samen met u willen we voorkomen dat criminelen deze zomermaanden een inhaalslag slaan. Als bewoner kunt u gelukkig zelf veel doen om een woninginbraak te voorkomen. Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk dat u deze tips op volgt:

 • Op vakantie? Licht de buren in
  Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en helpen het huis een bewoonde indruk te geven. Bijvoorbeeld door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af en toe eens op de oprit te zetten en een gordijn open of dicht te doen.
 • Ziet het huis er bewoond uit?
  Laat je huis er bewoond uit zien. Overdag de gordijnen potdicht en gesloten rolluiken lokt de aandacht van inbrekers. Zet een tijdschakelaar tussen je lampen, zodat die op verschillende tijdstippen aan en uit gaan. Laat een kopje op tafel staan en leg een krant of open boek neer, alsof je zo weer verder kunt gaan lezen. En zeker niet de schoongemaakte koelkast openzetten.
 • Dagje weg? Deur op slot!
  Ramen en deuren staan vaker open met mooi weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor zijn. Doe uw deuren en ramen op slot, ook als u maar heel even naar de buren bent, boodschappen doet of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg kostbare spullen uit het zicht.
 • Hang en sluitwerk in orde?

Hoe zou uzelf binnenkomen zonder sleutel? Dat is ook de manier waarop een inbreker naar uw huis kijkt. Check de kwaliteit van uw sloten. Zorg voor stevig en goedgekeurd hang- en sluitwerk, materiaal dat voldoet aan het Politiekeurmerk. Daarmee verkleint u de kans op inbraak enorm. En niet alleen in de vakantietijd.

Meld verdachte situaties!

Heeft u een verdachte situatie gezien, bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Bel 112 bij spoed of heterdaad situaties, als hulp direct nodig is. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

Kijk voor meer informatie op www.politiekeurmerk.nl/preventietips.

]]>
Nieuws
news-3522 Wed, 22 Jul 2020 15:38:00 +0200 Graafschapterrein weer helemaal in gebruik https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/graafschapterrein-weer-helemaal-in-gebruik-3522.html De Prins Bernardweg in Lochem is weer van beide kanten open. Ook het Graafschapterrein is weer helemaal in gebruik. Na de zomervakantie vinden er nog een paar kleine herstelwerkzaamheden plaats. Wat fijn dat de supermarkten weer goed bereikbaar zijn en belangrijk: dat er voldoende parkeergelegenheid is. Het aanplanten van bomen en ander groen gebeurt in het najaar. Dit geeft het nieuwe parkeerterrein straks een mooi en groen aanzicht. De vernieuwing van het Graafschapterrein maakt onderdeel uit van de plannen voor de binnenstad van Lochem. Ondernemers, inwoners, organisaties en gemeente werken hierin samen.

]]>
Nieuws
news-3521 Wed, 22 Jul 2020 15:36:00 +0200 Lees meer over het beheer van bermen en fiets de route https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/lees-meer-over-het-beheer-van-bermen-en-fiets-de-route-3521.html Vanaf nu ligt op de afgiftepunten van de gemeentegids een flyer voor u klaar waarin u alles leest over bermen. Mét een fietsroute langs veel natuurschoon in onze gemeente. Zoals bijzondere bomen, zonnebloemlinten, een kruidenrijke berm en een schaapskudde die het gras kort houdt in Eefde. Haal gerust een flyer op! Gevarieerde kruidenrijke bermen en bermbeplanting zijn van levensbelang voor veel verschillende kleine dieren. Bomen in de bermen maken ons landschap herkenbaar en geven schaduw. Als lange linten met bloemen en kruiden kunnen bermen een ‘voedselsnelweg’ voor bijen, vlinders, vogels, kleine zoogdieren en insecten zijn. Al die verschillende diersoorten zorgen voor een goede balans in de natuur. Daarom geven wij in bermen graag de ruimte aan kruiden, bomen en dieren. We maaien de bermen dan ook zo min mogelijk.

Tips om de natuur een handje te helpen

We maken dit jaar 10 filmpjes met tips ván inwoners vóór inwoners. Inwoners vertellen wat zij doen om de natuur een handje te helpen en hoe u dat zelf ook kunt. Wilt u bijvoorbeeld ook zelf een kruidenrijke strook aanleggen in uw tuin? Boer René Lubberdink geeft u tips. Alle tipclips vindt u handig bij elkaar op ons youtubekanaal,

Waar kan ik de bermenflyer met fietsroute halen?

U vindt afgiftepunten in alle kernen van onze gemeente. In supermarkten, de bibliotheek, bij de VVV, in dorpshuizen, gemeentehuis en gemeenteloket. 

Vragen over bermen?

Stuurt u dan uw vragen gerust via onzebermen@lochem.nl.

]]>
Nieuws
news-3520 Wed, 22 Jul 2020 15:34:00 +0200 Vernieuwde mountainbikeroute Lochem werpt zijn vruchten af https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/vernieuwde-mountainbikeroute-lochem-werpt-zijn-vruchten-af-3520.html Afgelopen voorjaar is de vernieuwde mountainbikeroute Lochem geopend. De route maakt onderdeel uit van het MTB-netwerk Achterhoek dat in zijn geheel onder handen is genomen. In de bekende ranking op www.mtbroutes.nl staat Lochem de laatste tijd vaak op de eerste positie. Maar de populariteit van de route is ook economisch waardevol. Lochemer Robert van Aalderen, één van de initiatiefnemers van de vernieuwing van het netwerk, neemt ons mee in de wereld van het mountainbiken. Van Aalderen is lid van LWC de Paaschberg en secretaris bij Stichting MTB Achterhoek. “Er lag in Lochem een route die voor een groot deel over brede paden liep. Niet meer van deze tijd. Mountainbiken heeft namelijk een enorme vlucht genomen de afgelopen jaren”, vertelt hij. Door een gesprek dat Van Aalderen had bij de VVV en Stichting Achterhoek Toerisme kwam het balletje via de provincie aan het rollen. “De provincie was bereid de helft van de benodigde investering neer te leggen. De andere helft hebben we samen met Stichting Achterhoek Toerisme opgehaald bij de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Zutphen. Een relatief kleine investering per gemeente met een groot rendement. Economisch biedt het voordelen, maar het sluit ook aan bij het gemeentelijke sport- en jeugdbeleid. Dergelijke routes hebben namelijk een aantrekkende werking voor zowel jong als oud.”

Uitdagende singletracks

Inmiddels ligt er in Lochem een mountainbikeroute van een kleine 16 kilometer lang. Ontworpen en gebouwd door Tracks & Trails in nauw overleg met grondeigenaren. En onderhouden door vele vrijwilligers. De route kent een aantal mooie en uitdagende singletracks. Dat zijn smalle en bochtige paadjes. De route gaat over de Paaschberg, de Lochemse Berg en de Kale Berg. De route is onderdeel van het MTB-netwerk Achterhoek dat in totaal nu zeven routes heeft. “Het netwerk is in zijn geheel vernieuwd. Momenteel zijn we alleen nog bezig met Ruurlo, maar de verwachting is dat die in september ook klaar is. Daarna gaan we door met andere gemeenten in de regio. Met als doel om hier één groot MTB-netwerk te maken dat aansluit op andere netwerken in Twente en Deventer”, geeft Van Aalderen aan.

Horeca en middenstand profiteren

Niet alleen het hart van de mountainbikers gaat sneller kloppen door de vernieuwde routes. Ook ondernemers uit de recreatieve en toeristische sector zijn er blij mee. Zo worden er overnachtingen geboekt door mountainbikers die de route eens willen verkennen. Van Aalderen kent de verhalen. “Het boeken van een weekje Achterhoek is niet gek voor de mountainbikeliefhebber. In het netwerk kun je in een prachtig landschap verschillende routes rijden van in totaal 120 kilometer lang. Ook de middenstand, zoals fietsenzaken doen er hun voordeel mee. Door de coronatijd zijn er veel mensen op de fiets gestapt. Een tweedehands mountainbike is bijna niet meer te krijgen. De nieuwe route is een geweldige spin-off,” weet Van Aalderen.

Tips voor beginners

De Lochemer wijt de populariteit van de sport aan het feit dat je die het hele jaar kunt beoefenen. “Heerlijk je kop leeg maken als je buiten bent. Tegelijkertijd is het wel een sport waar je goed bij de les moet blijven, omdat na elke bocht weer een nieuwe verrassing komt.” Op de vraag of hij een tip heeft voor beginners antwoordt Van Aalderen: “De route in Lochem is vrij pittig, maar je kunt eens beginnen met bijvoorbeeld Gorssel-Noord en -Zuid. Pas je snelheid aan en ga het ontdekken!”

]]>
Nieuws
news-3519 Wed, 22 Jul 2020 15:31:00 +0200 Rijk en regio investeren bijna € 23 miljoen in onze regio https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/rijk-en-regio-investeren-bijna-eur-23-miljoen-in-onze-regio-3519.html Met bijna € 23 miljoen euro geven Rijk en Cleantech Regio samen een impuls aan onze regio. Zodat we economisch gezonder en sterker worden, in een groene leefomgeving. Dat nieuws werd op 13 juli bekend. Nu er geld is en akkoord op de plannen, gaat de Cleantech Regio de Regio Deal uitvoeren. Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve is voorzitter van de Strategische Board van de Cleantech Regio. Hij geeft antwoord op een aantal vragen. Waarom is deze deal belangrijk?

“Zeker in deze periode, waar de coronacrisis ingrijpt op ons dagelijkse leven en de economie, is het belangrijk om te investeren. Samen met ondernemers, onderwijs en overheden maakten we plannen voor een sterke regio. Het Rijk stelt € 7,5 miljoen euro beschikbaar. De provincies Gelderland en Overijssel € 7.247.500 en 2.500.000,  onderwijs € 1.580.200, bedrijven € 76.925.955 en gemeenten samen € 5.460.000. Daarmee kunnen de projecten die uitgekozen zijn voor de Cleantech Regio Deal van start.”

Waaraan wordt dat geld besteed?

“Het geld besteden we aan projecten op het gebied van werk en groene groei. We helpen inwoners via omscholing en bijscholing aan een betere positie op de arbeidsmarkt. We versterken onze groene leefomgeving via verduurzaming en circulariteit. En we versterken onze bedrijvigheid door groeimogelijkheden te bieden in een aantrekkelijke regio. Op bedrijventerreinen waar duurzame energie beschikbaar is en die beter (digitaal) bereikbaar zijn. En 8 a 10 bedrijven ondersteunen we bij het schoner maken van productieprocessen.”

Agro Innovatie

“Lochem is sterk in Agro Innovatie. Agro Innovatie is een van de plannen uit de Regio Deal, die we uitvoeren. Samen bedenken we slimme oplossingen, die geld besparen. En die landbouw en veeteelt duurzamer maken.”

Je bent ondernemer in de gemeente Lochem, kun je dan meedoen aan de Regio Deal?

“Ondernemers uit onze regio hebben een bijdrage kunnen leveren aan de Regio Deal. Voeren zij ze zelf niet uit, dan hebben ze er zeker baat bij. Ondernemen in een regio waar goed personeel te vinden is, in een regio die groen groeit, is belangrijk. Niet alles is morgen al merkbaar, maar investeren in de toekomst geeft vertrouwen.”

Waarom is de Regio Deal ook goed voor inwoners van de Cleantech Regio?

“Omdat we knelpunten aanpakken, waardoor het voor zoveel mogelijk mensen in onze regio aantrekkelijk blijft om hier te wonen en te werken. We zien een groeiende groep inwoners die geen werk heeft en langzaam afhaakt in de samenleving. Wat we ook merken is dat onze groene omgeving verslechtert door bijvoorbeeld klimaatverandering. In de regio is dat bijvoorbeeld al merkbaar aan de lage grondwaterstanden. Dat raakt ons allemaal. En we zien dat bedrijven onze regio minder makkelijk vinden dan eerst. Of ze vertrekken als ze zich niet kunnen aanpassen of doorgroeien We willen graag dat er voldoende banen blijven in onze regio én dat onze prachtige natuur behouden blijft. Daar maken we ons hard voor en met die 23 miljoen kunnen we ook echt stappen zetten.”

Regio Deals

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Rijk en Regio hebben de afgelopen maanden plannen gemaakt. Om de leefbaarheid in deze gebieden te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief van de inwoners te verbeteren:

 • Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
 • passender woningaanbod
 • een gezonde leefomgeving
 • het versterken van de economische structuur, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen
 • meer perspectief op een baan Zo geven we samen invulling aan de ambitie van de Cleantech Regio: een groene, duurzame, inclusieve economische groei.
]]>
Nieuws
news-3518 Wed, 22 Jul 2020 15:26:00 +0200 Achterhoekse gemeenten versterken beleefbaarheid Achterhoek https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/achterhoekse-gemeenten-versterken-beleefbaarheid-achterhoek-3518.html ​​​​​​​Acht Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken door te gaan met samenwerken op het gebied van toerisme en recreatie. De koers die de gemeenten kiezen staat in de vrijetijdsagenda 2020–2030. Aan de Vrijetijdsagenda is een uitvoeringsagenda gekoppeld met concrete projecten en acties voor de periode 2020-2023. Komende jaren werken de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk met Stichting Achterhoek Toerisme, ondernemers uit de vrijetijdssector en andere stakeholders aan het versterken van de sector. Dat uit zich bijvoorbeeld in een onderzoek naar de vitaliteit van dagrecreatie, meedoen aan de landelijke NBTC-campagne ‘Ode aan het Nederlandse landschap’, actualiseren en uitbreiden van toeristische informatievoorziening en meedoen aan ‘onbeperkt genieten in de Achterhoek’. Vanwege de coronacrisis is het uitvoeren van de acties niet in beton gegoten. Door flexibel te zijn kunnen de gemeenten inspelen op de behoeften van de vrijetijdssector.    

]]>
Nieuws
news-3513 Thu, 16 Jul 2020 10:39:58 +0200 Regeling meerkosten https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/regeling-meerkosten-3513.html Over een half jaar sluiten we aan bij Zorgregio MIJ/OV. Om het voor u en voor ons zo gemakkelijk mogelijk te maken, proberen we nu al zoveel mogelijk samen op te trekken. Hieronder vindt u belangrijke informatie over de regeling meerkosten door corona. Heeft u momenteel al een overeenkomst met de Zorgregio MIJ/OV voor Jeugd of bij andere gemeenten?

Voor deze zorgaanbieders geldt dat zij uit kunnen gaan van een situatie dat we al aangesloten zijn bij de Zorgregio MIJ/OV. Dit houdt in dat de berichtgeving op de website van de Zorgregio MIJ/OV ook geldt voor aanbieders die zorg verlenen aan Wmo-cliënten uit gemeente Lochem en een regionaal contract hebben. De procedure is hetzelfde, wat betekent dat het invulformat (xlsm, 117 KB)  met de bijbehorende bewijsstukken naar de Zorgregio MIJ/OV moet worden gestuurd aan info@zorgregiomijov.nl. Ook bij praktische vragen over het indienen kunt u terecht bij de Zorgregio.

Heeft u op dit moment geen overeenkomst met de Zorgregio MIJ/OV of gaat deze pas in 2021 in?

Voor deze aanbieders geldt dezelfde berichtgeving over de regeling meerkosten (pdf, 176 KB) , maar is het kopje ‘Wat is de procedure voor declareren?’ anders. De aanvragen zullen wij namelijk zelf in behandeling nemen.

Procedure declareren van meerkosten voor zorgaanbieders zonder contract met Zorgregio (pdf, 148 KB)  voor de vervangende procedure. Bij vragen of onduidelijkheden hierover, neem contact op met ons via platformsociaaldomein@lochem.nl.

 

 

]]>
corona-inkoop-wmo
news-3512 Wed, 15 Jul 2020 11:27:39 +0200 Gemeentenieuws week 29 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2020/Week_29.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-3511 Wed, 15 Jul 2020 09:50:28 +0200 “Van plan tot zonnepark zijn veel stappen” https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/van-plan-tot-zonnepark-zijn-veel-stappen-3511.html Bewoners van onze gemeente kunnen hun mening geven over de ontwikkeling van zonneparken tot nu toe. Dit is onderdeel van een onderzoek van de gemeente. Wethouder Henk van Zeijts (duurzaamheid) beantwoordt een aantal vragen over zonneparken. Hoeveel zonneparken komen er in onze gemeente?

“Het klimaat verandert in een verontrustend tempo. Daarom moeten we af van het gebruik van olie, kolen en gas. We besparen energie. En we stappen over op duurzame energie, vooral uit zon en wind. Dat gaat ons landschap veranderen en dat kan ingrijpend zijn. Natuurlijk moeten we ook de daken volleggen met zonnepanelen. Om genoeg energie op te wekken zijn echter ook zonneparken nodig. Voor het jaar 2030 gaat het vooralsnog om 250 hectare zonnepark (325 voetbalvelden), naast 4 windmolens en natuurlijk forse besparingen op energie. Het is niet de vraag óf er zonneparken moeten komen, maar hóe ze er komen: op welke plekken en hoe ze in het landschap worden ingepast. Hoeveel zonneparken dat zullen zijn, valt nu niet te zeggen.”

Wie bepaalt of ergens een zonnepark komt?

“In Nederland mag iedereen een plan indienen. Of dat nu is voor een kinderboerderij, een aanbouw aan huis of een zonnepark. Maar niet alles kan, of is wenselijk op elke plek. Het beleidskader zon van de gemeente geeft aan waar wel en waar geen park mag komen en onder welke voorwaarden. De gemeenteraad stelt dit beleid vast. Een plan voor een zonnepark komt vaak van een grondeigenaar of een ontwikkelaar. De gemeente is meestal de partij die een vergunning afgeeft voor een zonnepark. Daarbij moeten we rekening houden met het beleid van de provincie en van het Rijk. Als gemeente zien we erop toe, dat alle stappen van plan tot park zorgvuldig gebeuren: Voor ons landschap, de natuur, voor de bewoners die ermee te maken krijgen en voor de toekomstige generaties.”

Heb ik als bewoner ook invloed op de ontwikkeling van zonneparken?

“Het is de taak van de indiener van een plan voor een zonnepark, om aanwonenden te informeren en te betrekken. Vaak krijgen directe omwonenden een brief en kunnen zij in gesprek met de initiatiefnemer. Als het goed is luistert deze naar de adviezen van omwonenden en wordt het plan aangepast waar dat kan.”

Hoe kan ik meepraten over toekomstige zonneparken?

“U kunt uw mening geven over het beleidskader zon van de gemeente. We geven iedereen de kans in eigen woorden aan ons te vertellen wat er goed gaat en wat beter kan. Het onafhankelijke bureau KWINK voert het onderzoek samen met bureau 7tien uit. De onderzoekers hebben diepgravende gesprekken met directe betrokken en pluizen alle documenten van de gemeente na. De uitkomsten van het onderzoek, nemen wij mee in ons beleid over zonneparken. Daarnaast maken we met de Cleantech Regio de Regionale Energie Strategie. Dit doen we samen met maatschappelijke partijen en bewoners.”

Geef uw mening over zonneparken
Geef in uw eigen woorden antwoord op deze vraag: “Wat vindt u goed gaan en wat kan volgens u beter met betrekking tot de aanleg van zonneparken in de gemeente Lochem?” Stuur uw antwoord voor 21 juli naar zonneenergie@kwinkgroep.nl. Reageren per post kan via: KWINK Groep, Nassaulaan 1, 2514 JS Den Haag, onder vermelding van zonne-energie Lochem. Alle reacties blijven vertrouwelijk. Het bestaande beleid vindt u via: www.lochem.nl > afval, energie, natuur en milieu > energie > zonne-energie.

Werk aan Regionale Energie Strategie hervat

Afgelopen jaar hebben zeven gemeenten, waterschappen en provincie Gelderland samen met bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties gewerkt aan de Concept Regionale Energie Strategie (RES): In de Concept RES staat waar, waarom en hoe we in onze regio energie kunnen opwekken met windmolens en zonneparken. In maart 2020 kwam de Concept RES beschikbaar. De volgende stap was het bespreken van de Concept RES met bewoners en volksvertegenwoordigers. Door de coronacrisis was het echter niet mogelijk om het gesprek op persoonlijke en interactieve manier aan te gaan. Daarom is besloten het proces stil te leggen. Vanaf 1 augustus gaat de regio weer verder met het werk aan de RES. Via www.cleantechregio/res/ komt u op het digitaal RES-platform. Hier vindt u de Concept RES. Ook staan hier binnenkort de data en mogelijkheden om mee te praten over de Concept RES in uw gemeente. Op 1 juli 2021 biedt de Cleantech Regio de definitieve RES aan, aan het Rijk.

Meer lezen over het onderzoek van de gemeente naar de ontwikkeling van zonneparken tot nu toe? Bekijk het nieuwsbericht hierover.

]]>
Nieuws