Lochem https://www.lochem.nl/ Recente informatie van de gemeente Lochem nl-nl Lochem Sun, 24 Mar 2019 22:26:34 +0100 Sun, 24 Mar 2019 22:26:34 +0100 news-2158 Fri, 22 Mar 2019 22:21:00 +0100 Voorlopige uitslagen verkiezingen in Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/voorlopige-uitslagen-verkiezingen-in-lochem-2158.html Woensdag 20 maart kozen inwoners de leden van Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel. De voorlopige uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen en van de waterschapsverkiezing zijn bekend. Op maandag 25 maart om 10.00 uur wordt de definitieve uitslag op persoonsniveau bekend gemaakt. Provinciale Staten

Inwoners gaven de meeste stemmen aan VVD (21,82%), GroenLinks (13,13%) en CDA (12,68%). In 2015 gingen de meeste stemmen naar de VVD (25,14%), D66 (16,66%) en CDA (14,61%). Forum voor Democratie kreeg 10,22% van de stemmen. Ook GroenLinks boekte winst (+5,98%).

In totaal brachten 17.427 personen hun stem uit voor Provinciale Statenverkiezing. Dit betekent een opkomstpercentage van 64,38% Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 56,1%. En hoger dan de opkomst in 2015 in onze gemeente in 2015: 55,81%. 

Waterschap

De opkomst voor de waterschapsverkiezing in onze gemeente was 61,67%. De meeste stemmen gingen de partijen Vrienden van de Berkel (30,9% van de stemmen), VVD (17,18%) en Water Natuurlijk (16,41%).

Goed verlopen

De verkiezingen in de gemeente Lochem zijn goed verlopen, dankzij de inzet van de vele stembureauleden. Vrijwilligers en medewerkers die ervoor zorgden dat inwoners snel en gemakkelijk konden stemmen in 20 stembureaus.

 

 

]]>
Nieuws
news-2154 Wed, 20 Mar 2019 13:23:00 +0100 College steekt handen uit de mouwen tijdens NLdoet https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/college-steekt-handen-uit-de-mouwen-tijdens-nldoet-2154.html Regen, wind, modder, hard werken en een flinke dosis lol. Dat waren de ingrediënten van de werkzaamheden in het Openluchttheater Lochem tijdens NLdoet. De burgemeester en wethouders staken hier de handen uit de mouwen om de hoge zandbulten te voorzien van nieuwe planten, struiken en boompjes. Veel groen heeft het loodje gelegd door de droge zomer van vorig jaar. Het college ging, samen met tal van andere vrijwilligers die het openluchttheater een warm hart toe dragen, een aantal uren aan de slag. Het past uitstekend bij het collegeprogramma: dichtbij, duurzaam, doen.

]]>
Nieuws
news-2153 Wed, 20 Mar 2019 13:22:00 +0100 Hulpwijzer Lochem op site ‘t Baken https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/hulpwijzer-lochem-op-site-t-baken-2153.html De hulpwijzer is opgenomen op de website van ’t Baken. Sinds 1 januari zijn de deuren van ’t Baken geopend. Met de komst van ’t Baken is er voor alle inwoners van de gemeente Lochem één centraal loket op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen. Alle informatie die te vinden was op Hulpwijzer Lochem, is opgenomen op de website van ’t Baken. Op www.bakenlochem.nl vind u informatie over zorg, opvoeden, wonen, werk, inkomen en meedoen. Ook vindt u hier de gegevens van organisaties die u kunnen helpen. Komt u er niet uit of wilt u graag iemand spreken? Neem dan gerust contact op met ’t Baken of kom langs. Samen zorgen we dat u weer verder kunt!

 

]]>
Nieuws
news-2152 Wed, 20 Mar 2019 13:20:00 +0100 GGD vaccineert tegen Meningokokken ACWY https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/ggd-vaccineert-tegen-meningokokken-acwy-2152.html Tieners tussen de 14 en 18 jaar in Noord- en Oost-Gelderland krijgen een uitnodiging om een vaccinatie te halen tegen Meningokokken ACWY. Het gaat om ongeveer 37.000 tieners. Op 3 april en 13 juni van 14.00 tot 17.00 uur en 18.00 tot 20.00 uur vaccineert de GGD in Lochem in Sportcentrum De Beemd. Jongeren geboren in 2001, 2002 en 2004 kunnen de prik halen in maart/april. Jongeren geboren in 2003 en 2005 krijgen nog een uitnodiging om de prik in mei/juni te halen. In september 2018 kregen alle jongeren geboren tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 al een uitnodiging. 90% van die jongeren hebben de vaccinatie gehaald.

HPV en BMR/DTP

Tegelijk met de vaccinaties tegen meningokokken worden de vaccinaties HPV en BMR/DTP gegeven aan de hiervoor opgeroepen meiden en kinderen. Ook kunnen ze ‘vergeten’ vaccinaties inhalen.

Meer weten?

Op ggdnog.nl/meningokokken staan de data en locatie vaccinatiedagen. Op deelditnietmetjevrienden.nl staat meer informatie.

]]>
Nieuws
news-2151 Wed, 20 Mar 2019 13:16:00 +0100 Gemeentebelasting betalen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/gemeentebelasting-betalen-2151.html In februari ontving u de WOZ-beschikking en het aanslagbiljet gemeentebelastingen van Tribuut. U heeft tot 31 maart om het bedrag over te maken aan Tribuut. Op de website van Tribuut kunt u in uw persoonlijke MijnTribuut ook snel en gemakkelijk overstappen op automatische incasso. U geeft één keer een machtiging af en de betaling gaat voortaan automatisch. Zo weet u zeker dat u altijd op tijd bent met betalen. Betaalt u niet op tijd?

Als u vooraf geen uitstel van betaling heeft gekregen en u betaalt niet op tijd, dan krijgt u een aanmaning. Hieraan zijn kosten verbonden. Betaalt u ook hierna niet (volledig), dan ontvangt u een dwangbevel. Ook hieraan zijn extra kosten verbonden. Hoe hoger het te betalen bedrag, des te hoger de extra kosten. Zijn er (tijdelijke) financiële problemen? Bespreek uw situatie met Tribuut. Dit kan vervelende extra kosten (zoals rente) voorkomen.

Tribuut belastingcentrum

Meer informatie over betalen, kwijtschelding en bezwaar maken vindt u op tribuut.nl. Telefonisch is Tribuut bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30–17.00 uur en op vrijdag van 08.30–12.30 uur via (055) 580 22 22.

]]>
Nieuws
news-2150 Wed, 20 Mar 2019 13:13:00 +0100 Maatregelen tegen hardrijden op N339 https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/maatregelen-tegen-hardrijden-op-n339-2150.html Op de N339, het traject tussen Epse en Harfsen, wordt er vaak te hard gereden. Dit blijkt uit onderzoek en ervaringen van aanwonenden. Op korte termijn neemt de provincie maatregelen. Vorige week is er een overleg geweest tussen de provincie Gelderland, dorpsraden Epse, Harfsen en Laren en onze gemeente. Op de N339 wordt er niet alleen te hard gereden, maar ook gevaarlijk ingehaald. Hierdoor voelen fietsers zich niet veilig.

Maatregelen

De volgende maatregelen zijn genomen met als doel de snelheid te doen afnemen.

  • Op drie locaties binnen het traject Epse – Harfsen komen herhalingsborden 60 km zone. Dit gebeurt binnen nu en ongeveer drie weken.
  • Bij de bebouwde komuitgang van Epse en Harfsen komen 60 km zone markeringen op het wegdek. Dit gebeurt einde zomer/najaar.
  • Voor de werkzaamheden A1 verbreding komt er tijdelijk een matrixbord aan de Lochemseweg. De exacte locatie en duur zijn nog niet bekend.

Voorbereiding groot onderhoud

Verder bereidt de provincie groot onderhoud van dit N339 traject voor (in het jaar 2021) en is bezig met maatregelen op de middellange termijn. De provincie houdt hierover nog vóór de zomerperiode een inloopbijeenkomst voor lokale bewoners en andere belangstellenden.

]]>
Nieuws
news-2149 Wed, 20 Mar 2019 12:17:00 +0100 Uitbreiding A1 van start https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/uitbreiding-a1-van-start-2149.html Op woensdag 13 maart verrichtte minister Cora van Nieuwenhuizen samen met de gedeputeerden van de provincies Gelderland en Overijssel en de bestuurder van de Cleantechtregio het startsein voor de verbreding van de A1 Apeldoorn-Azelo. Wethouder verkeer en vervoer Eric-Jan de Haan was aanwezig tijdens dit feestelijke moment. “Veel inwoners van onze gemeente maken gebruik van de A1. Het is dan ook goed nieuws dat de verbreding nu al van start gaat. Het startsein vond op Lochems grondgebied plaats. Maar het mooiste is natuurlijk dat er door de betrokken inwoners en overheden een belangrijk knelpunt wordt opgelost. Het cijfer voor de inwonersparticipatie kwam uit op een dikke 9. Daar mogen we trots op zijn.”

]]>
Nieuws
news-2148 Wed, 20 Mar 2019 12:04:00 +0100 Reconstructie Kapperallee Eefde duurt langer dan gepland https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/reconstructie-kapperallee-eefde-duurt-langer-dan-gepland-2148.html De reconstructie van de Kapperallee in Eefde gaat langer duren dan in eerste instantie de bedoeling was. Inmiddels zijn aanwonenden, ondernemers en andere betrokkenen hierover geïnformeerd. Lock to Twente (L2T) bouwt in opdracht van Rijkswaterstaat een tweede sluiskolk in Eefde. Ook richten zij in opdracht van gemeente Lochem de Kapperallee opnieuw in. De afgelopen weken hebben de nutspartijen, de gemeente Lochem en L2T intensief overlegd om de uitvoering voor te bereiden. Hieruit blijkt dat de werkzaamheden van L2T en de nutspartijen niet volledig parallel uitgevoerd kunnen worden. Daarom is er meer tijd nodig.

Alle bestemmingen blijven bereikbaar

De afsluitingsduur voor doorgaand verkeer van de Kapperallee geen 12 weken, maar maximaal 20 weken. De afsluiting Kapperallee is nu gepland vanaf dinsdag 23 april 2019 tot en met uiterlijk vrijdag 6 september 2019. We voeren dit werk gezamenlijk gefaseerd uit. Het langer afsluiten van de Kapperallee raakt aanwonenden, ondernemers en andere betrokkenen op diverse manieren. We proberen de overlast te beperken. Door omleidingen in te stellen (onder andere via de Eefdese Brug) blijven alle bestemmingen bereikbaar.

Vragen

Heeft u vragen over de verlengde afsluitingsduur dan kunt u contact opnemen met Bas van Gageldonk van de gemeente Lochem, via b.vangageldonk@lochem.nl of (0573) 28 91 29. Heeft u vragen over de uitvoeringswerkzaamheden van L2T kunt u contact opnemen met Wilco Zeilmaker via info@tbi-l2t.nl.

]]>
Nieuws
news-2147 Wed, 20 Mar 2019 11:58:00 +0100 Informatiebijeenkomst behoud voorzieningen Gorssel https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/informatiebijeenkomst-behoud-voorzieningen-gorssel-2147.html Op dinsdag 26 maart is er om 19.30 uur in de Protestantse kerk in Gorssel een informatieavond over het behoud van voorzieningen en accommodaties in Gorssel. Werkgroep GA! heet u van harte welkom! Werkgroep GA! wil met de gemeente komen tot een stevig plan om voorzieningen in Gorssel te kunnen houden. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid van Gorssel. De werkgroep informeert u tijdens de informatieavond over de stand van zaken en presenteert verschillende scenario’s die zijn bedacht. Werkgroep en gemeente vragen u of ze op een goed spoor zitten, voordat ze scenario’s verder onderzoeken en doorrekenen.

U kunt inlopen tussen 19.30 en 20.00 uur. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in zaal De Brink. De kerk vindt u aan de Hoofdstraat 27 in Gorssel.

]]>
Nieuws
news-2146 Wed, 20 Mar 2019 11:55:00 +0100 Boomfeestdag 2019: met de voeten in de modder! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/boomfeestdag-2019-met-de-voeten-in-de-modder-2146.html Op woensdag 13 maart vierde Nederland voor de 63e maal Boomfeestdag! In de gemeente Lochem plantten zo’n 150 kinderen maar liefst 222 bomen en heesters. Ze deden dat op locaties in Laren, Lochem en Almen. De miezerregen en de modder drukten de pret en het enthousiasme niet en er werd hard gewerkt. Bij de nieuwe fietscrossbaan in Laren trapte wethouder Henk van Zeijts boomfeestdag af met het planten van een jonge lindeboom. Maar eerst wilde hij van de kinderen weten waar bomen zo belangrijk voor zijn. Voor zuurstof, het blad, schaduw; de kinderen van de Prins Willem Alexanderschool waren goed op de hoogte. “En vergeet niet de dieren zoals vogels”, voegde de wethouder toe. Bomen markeren bovendien bijzondere momenten in het landschap of een herinnering. ”Als je later langs deze plek komt en je ziet de linde, dan denk je terug aan deze leuke ochtend in de regen."

Samen handen uit de mouwen

Wethouder Bert Groot-Wesseldijk hielp de kinderen van de Prins Hendrikschool een handje bij het planten van jong groen aan de Lochemse Enkweg. Aan de Kijksteeg in Lochem stak wethouder Eric-Jan de Haan de handen uit de mouwen met kinderen van De Vennegötte. Ook directie en management van Circulus-Berkel hielpen een handje mee.

]]>
Nieuws
news-2156 Wed, 20 Mar 2019 07:00:00 +0100 Bezorg jij aanstaande paren een onvergetelijke dag? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/bezorg-jij-aanstaande-paren-een-onvergetelijke-dag-2156.html Als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand sluit je huwelijken en registreer je partnerschappen. Dit doe je in onze prachtige, groene gemeente. Met jouw aanpak draag je bij aan een onvergetelijke dag! Wij zijn op zoek naar een: Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (m/v)

De functie

Je werkt op oproepbasis. Je verzorgt tijdens de ceremonie een op maat gesneden huwelijkstoespraak. Ter voorbereiding spreek je het huwelijkspaar een aantal keer vooraf. Dit is vaak in de avonduren. De huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties zijn op verschillende plekken in de gemeente. Dit hangt af van de keuze van het paar.

Belangstelling?

Solliciteer op jouw creatieve manier. Stel jezelf voor in een filmpje, maak een aansprekende presentatie of schrijf ons die opvallende brief! 
Reageren kan tot en met 3 april 2019 via sollicitatie@lochem.nl. Bestand uploaden? www.lochem.nl/solliciteren.

Meer informatie op www.werkeningelderland.nl

 

]]>
Nieuws
news-2157 Tue, 19 Mar 2019 22:46:15 +0100 Gemeentenieuws week 12 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_12.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2141 Fri, 15 Mar 2019 14:14:32 +0100 Regio werkt aan nieuwe energiestrategie https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/regio-werkt-aan-nieuwe-energiestrategie-2141.html Lochem maakt met de partners in de De Cleantech Regio vaart met het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). Dit is één van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. Regio werkt aan nieuwe energiestrategie

Lochem maakt met de partners in de De Cleantech Regio vaart met het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). De Regionale Energiestrategie is één van de instrumenten om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. In de CleanTech Regio werken  Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de waterschappen Vallei & Veluwe en Rijn & IJssel en de provincie Gelderland samen.

In het Klimaatakkoord staan de landelijke afspraken over vermindering van CO2-uitstoot. Om die afspraken uit te voeren, is maatwerk in de regio nodig. Het Rijk heeft daarom de CleanTech Regio en alle andere 29 regio’s in Nederland gevraagd om een Regionale Energiestrategie op te stellen.

Wat is nu eigenlijk die Regionale Energiestrategie?

De Regionale Energie Strategie gaat over het inpassen in het landschap van opwekkers van duurzame energie uit wind, zon, water en grond. Het doel is om samen met gemeenten, waterschappen, provincies en belanghebbenden, gebieden aan te wijzen waar het opwekken van duurzame energie mogelijk is. Aan gezamenlijke tafels werken we uit waar kansen liggen. We bekijken ook  hoe we onze gebouwen op andere manieren kunnen verwarmen en warm kunnen houden. Op die manier wil de regio voldoen aan de vermindering van CO2-uitstoot van 55% in 2030, die ze zichzelf heeft opgelegd.  

Eerste stap

Een eerste stap naar zo’n regionale strategie is het vaststellen van de startnotitie. In deze notitie staat welke partijen meedoen aan de Regionale Energiestrategie en de partners onderschrijven de ambities en de manier van werken. Dit past naadloos in de doelen van de Cleantech Regio, die gaat voor een energieneutrale en circulaire regio in 2030. Lees meer over de RES: www.cleantechregio.nl/nieuws/796-regionale-energiestrategie-cleantech-regio-in-de-maak

]]>
Nieuws
news-2140 Fri, 15 Mar 2019 10:09:42 +0100 Buurt denkt mee over nieuwe invulling locatie oude St. Josephschool https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/buurt-denkt-mee-over-nieuwe-invulling-locatie-oude-st-josephschool-2140.html Welke invulling op de locatie van de oude St. Josephschool versterkt en verbindt de wijk Zuiderenk? Met deze vraag wil het college samen met de buurt en maatschappelijke organisaties aan de slag. Uitgangspunt voor het college is een bedrijfsplan dat een zakelijke of maatschappelijke investering combineert met de wensen van de buurt. Zo worden nieuwe voorzieningen haalbaar en betaalbaar. Begin 2018 is de St. Josephschool in Lochem verhuist naar gebouw Zuiderenk. Het oude gebouw staat leeg en wordt in 2019 gesloopt. Daarmee ontstaat een mooie kans om extra voorzieningen voor de buurt te realiseren. Wethouder Bert Groot Wesseldijk: “Het college legt ervaringen en wensen vanuit gemeente, buurt en maatschappelijke organisaties bij elkaar. We zorgen dat daarover het gesprek ontstaat en zo moeten we kunnen komen tot de beste invulling voor iedereen”. Voorbeelden voor de nieuwe invulling kunnen zijn: een zorgpraktijk, een ruimte voor ontmoeting en buurtactiviteiten, een ondernemerscentrum, een plek voor sporten en bewegen of groen.

Zuiderenk

Bewoners van de Zuiderenk weten als geen ander welke behoefte er in de buurt is en welk effect een nieuwe invulling op hun woonomgeving heeft. Om die helder te krijgen, zijn eerst gesprekken gevoerd met buurtvereniging Enklo, Stichting Welzijn Lochem, woningcorporatie Viverion en ’t Baken. De uitkomst: De buurt kent een diverse samenstelling. De buurtvereniging is belangrijk bij ontmoeting en activiteiten van bewoners. Er zijn een bassischool, speelplekken en enkele winkels. Inwoners ervaren steeds meer verkeersdrukte en dat maakt de buurt minder veilig. Extra voorzieningen kunnen de leefbaarheid van de buurt vergroten.

Bijeenkomst

In het voorjaar organiseert de gemeente een buurtbijeenkomst. Bewoners van de Zuiderenk en maatschappelijke organisaties kunnen daar hun ideeën en wensen voor de vrijgekomen locatie met elkaar delen. Daarna krijgen ondernemers de kans om mee te denken. De resultaten van de buurtbijeenkomst en de ideeën van ondernemers komen samen in een aanbiedingsboek. Daarin is ook plek voor verschillende scenario’s met de daarbij horende maatschappelijke, ruimtelijke en financiële gevolgen. De gemeente koppelt de opbrengst terug aan de buurt, organisaties en ondernemers voor ze verdere stappen zet.

Besluit

De gemeenteraad neemt in het eerste kwartaal van 2020 een besluit over het aanbiedingsboek. Met dit boek onder de arm nodigt de gemeente daarna bedrijven uit voor het maken van een plan voor de nieuwe invulling van de locatie.

]]>
Nieuws
news-2138 Thu, 14 Mar 2019 09:59:14 +0100 590 banen erbij in Lochem; een aantrekkelijke woon én werkgemeente https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/590-banen-erbij-in-lochem-een-aantrekkelijke-woon-en-werkgemeente-2138.html De provinciale werkgelegenheidsenquête 2018 laat zien dat de economie in de gemeente Lochem in een hogere versnelling is gekomen. Met 4,3 procent groeide het aantal banen harder dan het Gelders gemiddelde van 2,4%. Hiermee staat Lochem op de 7e plek van alle Gelderse gemeenten. Er kwamen 590 banen bij. Op een totaal van 33.545 inwoners zijn er 14.380 banen. Deze sectoren groeiden het snelst

Waar kwamen er banen bij? De nutsbedrijven, vervoer en groothandel laten de sterkste groei zien. Ook kwamen er banen bij in de gezondheidszorg, industrie en detailhandel. De daling van het aantal banen in de landbouw lijkt te zijn gestopt. De sectoren met de meeste werkgelegenheid in de gemeente Lochem zijn de gezondheidszorg (19%), industrie (13,9%) en detailhandel (12,2%). Niet alle sectoren laten groei zien. Het aantal banen bij financiële instellingen, onderwijs en in het openbaar bestuur daalde.

Blij met de cijfers

Wethouder Economie Eric-Jan de Haan. ”Het college is blij met deze cijfers. Het is geweldig dat er bijna 600 banen bij kwamen. Dat betekent dat ondernemers vertrouwen hebben. Dat zij kansen zien in onze gemeente en investeren in arbeidsplaatsen. Natuurlijk liften we mee op de landelijke groei. We dragen als gemeente ook actief bij aan een goed ondernemersklimaat. Zodat ondernemers kansen, kunnen benutten. We doen dit letterlijk door ruimte te bieden. Denk aan kantorenpark Stijgoord dat in verkoop is, of aan de voorbereiding van bedrijventerrein Diekink. Maar we zijn ook dichtbij ondernemers, zodat we kunnen inspelen op ontwikkelingen. Het is belangrijk dat Lochem op de kaart staat als aantrekkelijke woon én werkgemeente. Zo zorgen we er samen voor dat nog meer mensen aan de slag kunnen”.

Agenda voor een sterke economie

Het college presenteert binnenkort de Economische agenda 2019-2022. Inzet is het verder versterken van de economie. Speerpunten zijn onder andere vrijetijdseconomie, de verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen en tal van concrete projecten om de werkgelegenheid te stimuleren.

]]>
Nieuws
news-2133 Wed, 13 Mar 2019 13:40:00 +0100 Burgemeester Van ’t Erve: “Ga stemmen en maak een keuze van betekenis” https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/burgemeester-van-t-erve-ga-stemmen-en-maak-een-keuze-van-betekenis-2133.html “Bijna alles werkt, functioneert en doet het in dit land en in deze gemeente, maar dat is niet vanzelfsprekend. Hier is veel voor nodig. Ga daarom stemmen op 20 maart.” Dit is het advies van burgemeester Sebastiaan van ’t Erve, die graag het belang onderstreept van het werk van de provincie en het Waterschap. Van ’t Erve: “De provincie en het Waterschap nemen hele belangrijke besluiten. Ook in onze gemeente. Kijk maar naar de nieuwe rondweg die wordt aangelegd. Daar speelt de provincie een hele belangrijke rol in. Zij stellen de kaders op het gebied van wonen, werken en recreëren. Als je vraagt aan de inwoners: wat vindt u belangrijk, dan krijg je vaak te horen: ‘onze mooie groene omgeving’. Dan zijn die regels van de provincie wel héél belangrijk. Want de keuzes die de provincie maakt spelen bij ons gewoon door.

Wat moet er gebeuren met ons water?

“Bij het Waterschap kan je bijvoorbeeld denken aan de droogte die we de afgelopen zomer hebben gehad. We moeten ons voorbereiden op meer zware buien èn meer periodes van droogte. Hoe willen we daar mee om gaan? Ook daar moeten we keuzes maken. Willen we water zoveel mogelijk vasthouden? Hoe voeren we teveel water snel af? Wat betekent dat voor het huidige gebruik van gebieden? Belangrijke vragen waarvoor het Waterschap aan de lat staat,” aldus de burgemeester.

Keuzes van betekenis

Volgens Van ’t Erve maken de provincie en het Waterschap keuzes van betekenis. “Door te stemmen neem je als inwoner je verantwoordelijkheid en maak je zelf ook een keuze van betekenis. Want met hoe  meer democratische steun ze de beslissingen nemen, hoe beter de besluiten worden. Dus: ga naar de stembus. Of het nu regent of niet!”

Stembureaus op 20 maart

U heeft uw stempas inmiddels in huis. Bewaar deze goed en neem deze, samen met uw identiteitskaart, mee naar het stembureau. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u bij de afdeling Publiekscontacten een vervangende stempas aanvragen. Dat kan via de telefoon of aan de balie. Doe dit op zijn laatst dinsdag 19 maart 2019 vóór 12.00 uur. De stembureaus op 20 maart 2019 zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Stembureau 20 Staring College is geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de verkiezingen op:

]]>
Nieuws
news-2132 Wed, 13 Mar 2019 13:37:00 +0100 Opstapwoningen maken zelfstandig wonen makkelijker https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/opstapwoningen-maken-zelfstandig-wonen-makkelijker-2132.html Mensen die in een zorginstelling wonen, kunnen nu makkelijker de ‘opstap’ maken naar zelfstandig wonen. Daarvoor komen in de gemeente Lochem elk jaar zes ‘opstapwoningen’ beschikbaar. Zorginstellingen, woningcorporaties en de gemeente Lochem hebben hun handtekening gezet onder deze afspraak. Goede begeleiding bij het leren van ‘woonvaardigheden’ zorgt ervoor dat zelfstandig wonen kans van slagen heeft. De samenwerking voorkomt dat mensen onnodig in een instelling verblijven, omdat er geen woning beschikbaar is.

‘Opstapcontract’ voor twee jaar

De zes woningen zijn voor mensen uit de gemeente Lochem die vanuit een instelling zelfstandig gaan wonen. Ze krijgen een ‘opstapcontract’ voor twee jaar. Daarin staan afspraken over bijvoorbeeld het accepteren van de afgesproken begeleiding. Zo volgen de zorginstellingen hoe het gaat. De toewijzing gebeurt op volgorde van aanmelding door de zorginstelling. IJsseldal Wonen en Viverion stellen de woningen beschikbaar.

Betrokken zorginstellingen

Betrokken zorginstellingen zijn GGNet, Tactus Verslavingszorg, Stichting Lojal, Trajectum, Stichting Pluryn, Humanitas DMH, Pactum Jeugd- en Opvoedhulp, Moviera, Zozijn, Het Dagelijks Bestaan, het Leger des Heils, Klipperzorg en IrisZorg.

]]>
Nieuws
news-2131 Wed, 13 Mar 2019 13:33:00 +0100 Aangepaste snelheid op gedeelte Goorseweg https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/aangepaste-snelheid-op-gedeelte-goorseweg-2131.html Er is besloten om op een gedeelte van de Goorseweg te Lochem, ter hoogte van WILA, de snelheid aan te passen van 70 naar 50 kilometer per uur. De reden hiervoor is de toekomstige oversteek-voorziening voor de werknemers van WILA. Momenteel is de bouw aan de gang van een nieuwe parkeergarage voor de werknemers van WILA. In de Goorseweg komt tussen WILA en de parkeergarage een middengeleider. Personeel van WILA kan daardoor de Goorseweg in twee keer oversteken.

Vergroten verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid voor de overstekende voetgangers zo groot mogelijk te maken is het van belang dat ook de maximum toegestane snelheid ter plaatse omlaag gaat van 70 naar 50 kilometer per uur. Daarnaast hebben voertuigen die rijden met een snelheid van 50 kilometer per uur een veel kortere remweg dan voertuigen die rijden met een snelheid van 70 kilometer per uur. De komgrens is een logische overgang voor de snelheidsbeperking.

]]>
Nieuws
news-2130 Wed, 13 Mar 2019 13:30:00 +0100 Wie verdient een lintje? https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/wie-verdient-een-lintje-2130.html Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen op vrijdag 24 april 2020? Deze procedure neemt veel tijd in beslag, dus zorg dat u er snel bij bent. Uw voordracht moet uiterlijk 1 juni dit jaar binnen zijn. Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Dit gebeurt meestal op vrijwillige basis, onopvallend en op de achtergrond. Kent u iemand van wie u vindt dat deze persoon publieke erkenning verdient? Dan kunt u voor hem of haar een Koninklijke onderscheiding aanvragen. Iedereen mag een lintje voor iemand anders aanvragen. De burgemeester deelt de lintjes uit. Dit kan op twee verschillende momenten: tijdens de jaarlijkse lintjesregen (de dag voor Koningsdag) of op een ander bijzonder moment.

Meer weten?

Voor vragen over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt u het beste eerst contact opnemen met mevrouw M. Fleerakkers of mevrouw C. Renskers, telefoon (0573) 28 92 22, e-mail bestuurssecretariaat@lochem.nl. Zij kunnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn en leggen uit hoe u te werk moet gaan. Meer informatie vindt u op www.lintjes.nl.

]]>
Nieuws
news-2129 Wed, 13 Mar 2019 13:26:00 +0100 Informatieavond groepsaankoop zonnepanelen voor woningeigenaren https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/informatieavond-groepsaankoop-zonnepanelen-voor-woningeigenaren-2129.html Als woningeigenaar in onze gemeente kunt u meedoen met de groepsaankoop zonnepanelen. Met de actie van het Regionaal Energieloket bespaart u flink op de energiekosten en werkt u aan de verduurzaming van uw huis. Op 28 maart en 9 april zijn er informatieavonden. Tijdens de informatieavond hoort u meer over deze actie en de financieringsmogelijkheden. Tevens kunt u vragen stellen aan installateur Dutch Solar Systems uit Goor en energiecoöperatie LochemEnergie. Bent u benieuwd of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen? Kijk dan op www.zonatlas.nl/lochem.

Locaties informatieavonden

Op 28 maart vindt er in het gemeentehuis in Lochem een informatieavond plaats. Op 9 april is de Protestantse Kerk in Gorssel . U kunt dus kiezen waar u naar toe gaat. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. De inloop is vanaf 19.15 uur.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden voor de informatieavond kan tot 27 maart (Lochem) en 7 april (Gorssel) via www.lochem.nl/groepsaankoopzonnepanelen. Mocht u niet kunnen, dan is directe inschrijving voor deze groepsaankoop mogelijk vanaf 28 maart via www.regionaalenergieloket.nl/lochem. Op deze site vindt u vanaf 13 maart ook een informatiepakket. Voor vragen over deze actie kunt u bellen met (088) 525 41 10 of mailen naar vragen@regionaalenergieloket.nl.

Organisatie

Het Regionaal Energieloket organiseert in opdracht van de gemeente Lochem en in samenwerking met LochemEnergie deze groepsaankoop. Wij vinden het belangrijk om onze inwoners te faciliteren bij de verduurzaming van hun woning. Dit past bij de ambitie om energieneutraal te zijn in 2030.

 

]]>
Nieuws
news-2128 Wed, 13 Mar 2019 13:24:00 +0100 Modder op de weg? Gas los! https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/modder-op-de-weg-gas-los-2128.html In maart rijden landbouwvoertuigen af en aan om voorbereidingen te treffen voor de teelt. Tijdens deze werkzaamheden kan er, zeker als het regent, modder op de weg achterblijven. Dit zorgt voor gladheid, en dat kan gevaarlijk zijn. Boeren en loonbedrijven doen er alles aan om de weg zo schoon en veilig mogelijk te houden. Zij zijn dit verplicht en zijn zelfs aansprakelijk als er een ongeval ontstaat door modder op de weg. Ze plaatsen waarschuwingsborden als de kans op modder aanwezig is en maken de weg zo snel mogelijk weer schoon.

Pas uw snelheid aan

Toch is het belangrijk dat medeweggebruikers tijdens de teeltwerkzaamheden hun rijgedrag, en dan met name de snelheid, aanpassen.

]]>
Nieuws
news-2127 Wed, 13 Mar 2019 13:22:00 +0100 Handtekening wethouder voor vrijlating Saudische vrouwen https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/handtekening-wethouder-voor-vrijlating-saudische-vrouwen-2127.html Vrijdag 8 maart was de werkgroep Lochem van Amnesty International weer actief in het kader van Internationale Vrouwendag. In de foyer van Schouwburg Lochem en in het Stadhuus werd aandacht gevraagd voor Saudische vrouwen die opgepakt en gemarteld worden, omdat ze opkomen voor vrouwenrechten. Wethouder Eric-Jan de Haan zette zijn handtekening en kreeg een roos. De werkgroep hoopt met de handtekeningenactie de vrouwen uit de gevangenis te krijgen. De handtekeningen worden samen met een brief verstuurd naar de Saudische koning.

]]>
Nieuws
news-2126 Wed, 13 Mar 2019 13:19:00 +0100 NLdoet: College B&W klust in Openluchttheater Lochem https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/nldoet-college-bw-klust-in-openluchttheater-lochem-2126.html Burgemeester en wethouders van Lochem steken de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Op zaterdagmorgen 16 maart verzorgen zij bomen, struiken en planten in het openluchttheater Lochem. ”NLdoet past prima bij de wens van dit college om samen met inwoners dichtbij resultaat te boeken. Het Openluchttheater is nauw verbonden met Lochem. Hier ligt een stuk geschiedenis midden in onze prachtige natuur. Hier genieten veel mensen regelmatig van een openluchtspel, concert of ander evenement. Veel vrijwilligers maken dit mogelijk. Zaterdag 16 maart helpen wij hen graag een handje, als teken van waardering”.

Over NLdoet

Het Oranje Fonds houdt op 15 en 16 maart 2019, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligers in het zonnetje en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. Aanmelden voor een klus in de buurt kan op www.nldoet.nl.

]]>
Nieuws
news-2125 Wed, 13 Mar 2019 13:16:00 +0100 Startsein bouw starterswoningen Exel https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/startsein-bouw-starterswoningen-exel-2125.html Op vrijdag 8 maart vond de officiële start van de bouw van 5 starterswoningen in Exel plaats. De woningen komen te staan op ’t Veld II. Wethouder Bert Groot Wesseldijk heeft samen met ontwikkelaar Daniël Spikker van VincentSpikker en Thom Overbeek van aannemingsbedrijf Haafkes het startsein gegeven voor de bouw. In aanwezigheid van onder andere de toekomstige bewoners heeft de wethouder de fundering gedoopt met een fles champagne.

Behoefte

Omdat er in Exel behoefte was aan starterswoningen is op verzoek van de Belangenvereniging Exel en Omstreken het oorspronkelijk plan voor de bouw van vier twee-onder-één kap woningen en een vrijstaande woning gewijzigd in een plan voor de bouw van een rij van 5 starterswoningen. Met de bouw van de starterswoningen is de uitbreidingslocatie ’t Veld II straks afgerond.

Sleutel

Als de bouw meezit krijgen de toekomstig bewoners nog voor de bouwvak de sleutel van hun nieuwe woning.

]]>
Nieuws
news-2135 Wed, 13 Mar 2019 11:02:00 +0100 Een nieuw ontwerp voor Graafschapterrein https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/een-nieuw-ontwerp-voor-graafschapterrein-2124.html Het Graafschapterrein in Lochem wordt vernieuwd. Een nieuwe indeling met betere parkeerplaatsen en meer groen. De gemeente liet drie ontwerpen maken. In februari zijn omwonenden, ondernemers en inwoners bevraagd over de plannen. Zij konden stemmen voor het beste ontwerp. Vandaag is de uitslag bekend gemaakt. Voorstel 1 waarin de marktkramen centraal staan, is de winnaar. Maar de stemmen liggen zo dicht bij elkaar dat er een nieuw ontwerp is gemaakt waarin er rekening gehouden is met alle belangen en wensen. Want samen werken we aan de leukste kleine binnenstad! Keuze uit drie ontwerpen

Inwoners mochten kiezen uit drie ontwerpen. In ieder ontwerp is er een verschil in de hoeveelheid parkeerplaatsen en de mate van groen. Een ander punt is een goede plek voor de marktkramen.

Er zijn verschillende belangen waarmee de gemeente rekening wil en moet houden. Naast het stemmen voerde de projectorganisatie ook verschillende gesprekken met direct omwonenden, supermarkten en marktkraameigenaren. Met deze informatie kan de gemeente een goede beslissing nemen over hoe het Graafschapterrein eruit moet komen te zien.

De uitslag is bekend

In totaal zijn er 567 stemmen geteld en de uitslag ligt erg dicht bij elkaar. Ontwerp 1 (jpg, 154 KB)  waarin de marktkramen centraal staan krijgt de meeste stemmen (36%) direct gevolgd door ontwerp 3 (jpg, 153 KB)  (35%) waarin het meeste groen is. Het voorstel met de meeste parkeerplekken, voorstel 2 (jpg, 154 KB) , krijgt 29% van de stemmen.

Ook uit de gesprekken met de direct belanghebbenden komt een divers beeld. Omwonenden zijn verdeeld. De supermarkten kiezen voor het ontwerp met de meeste parkeergelegenheid en de marktkramen voor een centrale plek. Deze uitslag maakt dat  is gezocht naar een nieuw ontwerp waarin al deze belangen zijn afgewogen.

Nieuw ontwerp

In het nieuwe ontwerp is het eerste voorstel het uitgangspunt. Daarbij is er een flexibele ruimte voor de marktkramen en staan zij naar een andere kant gericht (met de rug naar de Prins Bernhardweg). Ook zijn er extra parkeerplekken bij de Albert Heijn, maar dan bereikbaar vanaf de Prins Bernardweg. Zo is er plek voor meer groen en minder verharding direct voor de Albert Heijn. De gemeente gaat op basis van dit nieuwe ontwerp verder met de inrichting van het plein. De direct belanghebbenden hebben een belangrijke stem in de precieze invulling. 

Inwoners betrekken bij binnenstad

De komende jaren werkt de gemeente samen met bewoners en ondernemers van het centrum van Lochem op verschillende plekken aan de toekomst van de binnenstad. Wethouder Eric-Jan de Haan: ‘Uit gesprekken met ondernemers en inwoners komt steeds vaker naar voren dat het belangrijk is om hen te betrekken bij keuzes die gemaakt worden voor een aantrekkelijkere binnenstad. Zij weten als geen ander wat er nodig is om Lochem aantrekkelijk te houden voor iedereen.’

 

]]>
Nieuws
news-2124 Tue, 12 Mar 2019 15:31:00 +0100 Een nieuw ontwerp voor Graafschapterrein https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/een-nieuw-ontwerp-voor-graafschapterrein-2124.html Het Graafschapterrein in Lochem wordt vernieuwd. Een nieuwe indeling met betere parkeerplaatsen en meer groen. De gemeente liet drie ontwerpen maken. In februari zijn omwonenden, ondernemers en inwoners bevraagd over de plannen. Zij konden stemmen voor het beste ontwerp. Vandaag is de uitslag bekend gemaakt. Voorstel 1 waarin de marktkramen centraal staan, is de winnaar. Maar de stemmen liggen zo dicht bij elkaar dat er een nieuw ontwerp is gemaakt waarin er rekening gehouden is met alle belangen en wensen. Want samen werken we aan de leukste kleine binnenstad! Keuze uit drie ontwerpen

Inwoners mochten kiezen uit drie ontwerpen. In ieder ontwerp is er een verschil in de hoeveelheid parkeerplaatsen en de mate van groen. Een ander punt is een goede plek voor de marktkramen.

Er zijn verschillende belangen waarmee de gemeente rekening wil en moet houden. Naast het stemmen voerde de projectorganisatie ook verschillende gesprekken met direct omwonenden, supermarkten en marktkraameigenaren. Met deze informatie kan de gemeente een goede beslissing nemen over hoe het Graafschapterrein eruit moet komen te zien.

De uitslag is bekend

In totaal zijn er 567 stemmen geteld en de uitslag ligt erg dicht bij elkaar. Ontwerp 1 waarin de marktkramen centraal staan krijgt de meeste stemmen (36%) direct gevolgd door ontwerp 3 (35%) waarin het meeste groen is. Het voorstel met de meeste parkeerplekken, voorstel 2, krijgt 29% van de stemmen.

Ook uit de gesprekken met de direct belanghebbenden komt een divers beeld. Omwonenden zijn verdeeld. De supermarkten kiezen voor het ontwerp met de meeste parkeergelegenheid en de marktkramen voor een centrale plek. Deze uitslag maakt dat  is gezocht naar een nieuw ontwerp waarin al deze belangen zijn afgewogen.

Nieuw ontwerp

In het nieuwe ontwerp (jpg, 856 KB)  is het eerste voorstel het uitgangspunt. Daarbij is er een flexibele ruimte voor de marktkramen en staan zij naar een andere kant gericht (met de rug naar de Prins Bernhardweg). Ook zijn er extra parkeerplekken bij de Albert Heijn, maar dan bereikbaar vanaf de Prins Bernardweg. Zo is er plek voor meer groen en minder verharding direct voor de Albert Heijn. De gemeente gaat op basis van dit nieuwe ontwerp verder met de inrichting van het plein. De direct belanghebbenden hebben een belangrijke stem in de precieze invulling. 

Inwoners betrekken bij binnenstad

De komende jaren werkt de gemeente samen met bewoners en ondernemers van het centrum van Lochem op verschillende plekken aan de toekomst van de binnenstad. Wethouder Eric-Jan de Haan: ‘Uit gesprekken met ondernemers en inwoners komt steeds vaker naar voren dat het belangrijk is om hen te betrekken bij keuzes die gemaakt worden voor een aantrekkelijkere binnenstad. Zij weten als geen ander wat er nodig is om Lochem aantrekkelijk te houden voor iedereen.’

]]>
Nieuws
news-2134 Tue, 12 Mar 2019 13:56:26 +0100 Gemeentenieuws week 11 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_11.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2116 Wed, 06 Mar 2019 13:17:00 +0100 Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek in actie tijdens NLdoet https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/stichting-ontmoetingsplek-de-veldhoek-in-actie-tijdens-nldoet-2116.html Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is het weer zo ver. Dan houdt het Oranje Fonds voor de 15e keer NLdoet. Zo ook bij Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek. Stichting Ontmoetingsplek de Veldhoek geeft op 16 maart de ontmoetingsruimte een schoonmaakbeurt. Ook het kantoortje krijgt een nieuw kleurtje, zodat alles er weer fris uitziet. Ook wil de stichting een nieuwe bank in de tuin plaatsen en de oude bank opknappen. Tijdens deze klus krijgen de bewoners een verwendag. Zoals het verzorgen van nagels, haren of door het geven van een massage.

Gerda ten Have van de stichting: “Tijdens NLdoet worden bergen werk verzet. We zijn daar ontzettend blij mee, want we komen daar normaal niet aan toe. Bovendien leren we allerlei leuke nieuwe mensen kennen, iedereen is welkom.” Wilt u helpen? Meld u dan aan via www.nldoet.nl, het aanmeldformulier in de ontmoetingsruimte of bij Gerda ten Have via gm.tenhave@gmail.com of 06 50 49 23 63.

]]>
Nieuws
news-2115 Wed, 06 Mar 2019 13:14:00 +0100 Gemeentenieuws week 10 https://www.lochem.nl/fileadmin/internet-doc/Bestuur-Organisatie-Nieuws/Nieuws/Gemeentenieuws/2019/Week_10.pdf Berkelbode Gemeentenieuws news-2114 Wed, 06 Mar 2019 13:08:00 +0100 Lochem Spreekt over recreatie en toerisme https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/lochem-spreekt-over-recreatie-en-toerisme-2114.html Hoe heeft u uw bezoek aan een theater ervaren, wat vindt u van de kwaliteit van wandel- en fietspaden, is er voor toeristen genoeg te doen in de gemeente Lochem? Onder de vlag van Lochem Spreekt peilt de gemeente Lochem deze keer uw mening over recreatie en toerisme. Van 11 tot en met 31 maart kunt u deelnemen aan de peiling. Naar verwachting zijn in april de resultaten bekend. De uitkomsten uit het onderzoek helpen ons om de visie op recreatie en toerisme te vertalen in een concrete aanpak. Daar is meer voor nodig dan dit onderzoek. Daarom hebben recreatieondernemers deze winter meegedacht over aandachtspunten in de visie. Bovendien gaat de gemeente in het voorjaar (recreatie)ondernemers en toeristen via enquêtes naar hun ervaringen vragen. Zo bevragen we alle ervaringsdeskundigen en krijgen we een goed beeld van waar we staan en wat we kunnen verbeteren als het gaat om recreatie en toerisme.

Hoe zetten we Lochem op de kaart?

Lochem als perfecte recreatiebestemming in eigen land. Het college wil dat toeristen vaker naar de gemeente Lochem komen, hier meer geld uitgeven en dat de werkgelegenheid in de sector toeneemt. De vraag is hoe we dat doel gaan bereiken. Daarom is samen met recreatieondernemers een visie opgesteld. Een initiatief onder leiding van de gasfabriek Deventer gaat daarna met de uitvoering aan de slag.

Uitkomsten op www.lochem.nl

De uitkomsten van het onderzoek staan naar verwachting in april 2019 op de gemeentelijke website en in het gemeentenieuws. Panelleden krijgen als eerste een terugkoppeling.

Meedoen aan Lochem Spreekt?

Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meedoen. Aanmelden is gratis. Hoe werkt het? U gaat naar www.lochemspreekt.nl en meld u aan, u krijgt een e-mail zodra er een onderzoek start. Meedoen kan ook op papier. Neem daarvoor contact op met Moventem, het onderzoek- en adviesbureau dat het panel beheert, telefoon (0575) 76 02 27. U krijgt de vragenlijst en de uitkomsten van ieder onderzoek dan thuisgestuurd.

]]>
Nieuws