Bent u als zorgaanbieder betrokken bij de inkoop voor de Wmo? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is.

Wij sluiten vanaf 1 januari 2021 aan bij de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe (MIJ/OV)

  • Wilt u een overeenkomst met ons aangaan? Dan verwijzen we u naar de Zorgregio (www.zorgregiomijov.nl)
  • Heeft u een overeenkomst met ons? Deze zeggen wij aan het einde van het jaar op. Inschrijven bij de Zorgregio is noodzakelijk om Lochemse cliënten na januari 2021 te (blijven) ondersteunen.
    • Heeft u al een overeenkomst met de Zorgregio? Dan kunt u via Vendorlink uitbreiding aanvragen voor Wmo Lochem.
    • Heeft u nog geen overeenkomst met de Zorgregio? Dan kunt u zich via Negometrix inschrijven.

Bij vragen over de overeenkomsten of over de aansluiting bij de Zorgregio MIJ/OV kunt u altijd contact met ons opnemen via: platfomsociaaldomein@lochem.nl
Bij vragen aan de Zorgregio MIJ/OV kunt u contact opnemen via: info@zorgregiomijov.nl

 

Basisovereenkomst en deelovereenkomsten

In de basisovereenkomst staan de algemene spelregels voor de inkoop beschreven. In de deelovereenkomst staan de spelregels voor het leveren van maatwerkvoorziening begeleiding.

Overleg via twee sporen: fysiek en virtueel

Omdat de gemeente veel zorgcontracten afgesloten heeft, overleggen we op 2 manieren.

  • In een Fysieke overlegtafel overleggen we met een afspiegeling van de aanbieders.
  • Er is een Virtuele overlegtafel voor alle andere partijen die een contract hebben afgesloten of nog willen afsluiten. Zij zijn toehoorder en mogen input geven op de agenda en agendapunten aandragen.

Elke zorgaanbieder kan via de e-mail voorstellen doen en signalen afgeven die relevant zijn voor de maatwerkvoorziening begeleiding. Deze input wordt meegenomen in de Fysieke overlegtafel. U kunt uw mail sturen naar platformsociaaldomein@lochem.nl

Meer informatie

Productieverantwoording 2020 en Addendum 2020

Agenda, notulen en stukken laatste 2 fysieke overlegtafels

7 juli 2020 en 13 juli 2020

4 november 2019