Wij doen er als gemeente alles aan om zaken rond zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen goed te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. Meestal is dat met een goed gesprek op te lossen. Mocht dat toch niet lukken, dan is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon waar u terecht kunt. Deze heeft een vast spreekuur op dinsdagochtend, afwisselend in Zutphen en Lochem.

De vertrouwenspersoon, Annemieke Spijker, is in dienst bij Zorgbelang Gelderland en werkt dus onafhankelijk van de zorginstellingen of gemeente. Zij heeft bovendien geheimhoudingsplicht. De vertrouwenspersoon luistert, denkt mee en geeft informatie en advies. Ook kan zij bemiddelen bij klachten.

Wat biedt de vertrouwenspersoon:

  • hulp bij het helder formuleren en het goed stellen van vragen: 'waar loop ik tegen aan en hoe wil ik dat oplossen?'
  • informatie over rechten
  • advies over het oplossen van kwesties met een instelling of hulpverlener
  • hulp bij het maken van een (klacht)brief
  • ondersteuning tijdens een (klacht)gesprek
  • hulp en ondersteuning tijdens een officiĆ«le klachtenprocedure

Aan de hulp van een vertrouwenspersoon zijn geen kosten verbonden.
Ondersteunt u iemand die met zorg en ondersteuning te maken heeft? Dan kan de vertrouwenspersoon u coachen en adviseren.

Annemieke Spijker heeft als vertrouwenspersoon spreekuur in de even weken op dinsdagochtend van 09:00-11:00 uur. Voor het spreekuur moet u wel even een afspraak maken: bel 026-384 28 26 (op ma/di/wo tussen 9.00 en 16.30 uur) of stuur een e-mail voor het maken van een afspraak: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl.

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Dit kan gaan over onfatsoenlijk gedrag of het gebrekkig verstrekken van informatie. De behandeling van uw klacht vindt plaats door een medewerker die niet betrokken was bij het onderwerp waar de klacht over gaat.

Meer informatie over het indienen van een klacht

Bezwaar

U kunt bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Dat moet binnen zes weken na bekendmaking van het besluit.

Meer informatie over het indienen van een bezwaar