Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgprofessionals zetten alle zeilen bij, zodat iedereen tijdig de noodzakelijke zorg krijgt. Wij hebben grote waardering voor de enorme inzet en flexibiliteit van zorgorganisaties en zorgprofessionals en nemen waar nodig maatregelen om hen te ondersteunen.

De gemeente Lochem werkt samen met zeven andere gemeenten (de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Voorst en Zutphen) in de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe op het gebied van jeugdhulp. Er wordt samen gewerkt, aan de hand van een programmaplan, in de aansturing en organisatie van de inkoop van de individuele voorzieningen voor Jeugd inclusief het bewerkstelligen van de nodige verandering in het zorglandschap, de zogenaamde transformatie. Ook tijdens de coronamaatregelen treden we gezamenlijk op in de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe om de zorg continuïteit zo goed mogelijk te kunnen waarborgen voor onze jeugdigen die momenteel jeugdhulp ontvangen en of jeugdhulp nodig hebben. Gemeenten en aanbieders hebben namelijk de taak om samen de continuïteit van zorg te waarborgen. Wij vragen de aanbieders die jeugdhulp bieden om prioriteit te geven aan de meest kwetsbare groepen. Jeugdigen die echt zorg nodig hebben, moeten ook zorg krijgen. De inzet van beschikbare medewerkers moet dan ook op die groepen worden ingezet. Daarbij wijzen we aanbieders op de mogelijkheid om begeleiding op afstand te bieden (bellen, videobellen), als daardoor begeleiding kan worden geboden ondanks dat een inwoner of medewerker (verkoudheids)klachten heeft.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Samen sterk tegen corona!