Bent u als zorgaanbieder betrokken bij de inkoop voor de Wmo? Dan vindt u hier alle informatie die voor u van belang is. De gemeente Lochem streeft naar dynamische, flexibele, transparante en open overeenkomsten. Zo is het mogelijk om snel in te spelen op veranderingen. Iedere aanbieder die dat wil, kan zich aanmelden om de overeenkomsten te ondertekenen. In de overeenkomsten staat aan welke eisen elke aanbieder moet voldoen. Toetreden kan gedurende de hele looptijd van tien jaar van de overeenkomst (tot en met 2024).

Basisovereenkomst en deelovereenkomsten

In de basisovereenkomst staan de algemene spelregels voor de inkoop beschreven. In de deelovereenkomst staan de spelregels voor het leveren van maatwerkvoorziening begeleiding. Aanbieders die aan de eisen voldoen, mogen de overeenkomst ondertekenen. Informatie over het aangaan van de overeenkomst kunt u opvragen via platformsociaaldomein@lochem.nl

Overleg via twee sporen: fysiek en virtueel

Omdat de gemeente veel zorgcontracten afgesloten heeft, overleggen we op 2 manieren.

  • In een Fysieke overlegtafel overleggen we met een afspiegeling van de aanbieders.
  • Er is een Virtuele overlegtafel voor alle andere partijen die een contract hebben afgesloten of nog willen afsluiten. Zij zijn toehoorder en mogen input geven op de agenda en agendapunten aandragen.

Elke zorgaanbieder kan via de e-mail voorstellen doen en signalen afgeven die relevant zijn voor de maatwerkvoorziening begeleiding. Deze input wordt meegenomen in de Fysieke overlegtafel. U kunt uw mail sturen naar platformsociaaldomein@lochem.nl

Meer informatie

 

Productieverantwoording 2018 en Klachtenrapportage 2018